Поспишилова, Јана

Link to this page

Authority KeyName Variants
7fbea2db-8125-4871-b010-18c9c0bd73df
 • Поспишилова, Јана (1)
Projects

Author's Bibliography

Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе

Поспишилова, Јана; Стефановић-Бановић, Милеса

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2017)

TY - JOUR
AU - Поспишилова, Јана
AU - Стефановић-Бановић, Милеса
PY - 2017
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/163/120
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7656
AB - Перцепција улоге индивидуалног ствараоца као носиоца наслеђа
значајно се променила, посебно почетком 80-их, са доласком модерниста као
што су Ернест Гелнер (Ernest Gellner), Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson)
и, касније, Ерик Хобзбом (Eric Hobsbawm). Ови аутори и њихови наследници
засновали су своје теорије на тезама о стварању традиција које су постепено
одумрле са идеологијама модерног индустријског доба. Постмодернизам
посматра индивидуалност у другом светлу, па се њена веза са прошлошћу
такође мења.
У нашим прилозима доносимо један од могућих етнолошких погледа
на данашње стање ове истраживачке области у Чешкој (регија Моравска) и
Србији. Овај поглед узима у обзир правац развоја традиционалне народне
културе, до њених могућих модификација, као што су фолклоризам
(такозвано друго постојање фолклора), као и ауторске креације инспирисане
фолклором у садашњости. Истраживање етно-културолошких традиција је
још увек тематско, у смислу посматрања нематеријалног културног наслеђа и
компилације регионалних, националних и светских листа. Новоразвијени
облици локалне културе су реакција на трендове глобализације.
AB - The perception of the role of individual creator as a bearer of the legacy of
the past changed significantly especially at the beginning of the 1980s, alongside
the arrival of modernists, such as Ernest Gellner, Benedict Anderson or later-on, Er-
ic Hobsbawm. The mentioned personalities and their successors who based their
theories on theses about the inventions of traditions that are ideologies of modern
industrial era gradually die out. The Postmodernism puts the individuality in a dif-
ferent light and its relation to the past changes as well.
In our contributions, we submit one of the ethnology´s possible views on
the contemporary field in Czech Republic (Moravia region) and Serbia. This view
takes into consideration the development line of traditional folk culture up to its
possible modifications, such as folklorism (the so-called second existence of folk-
lore), author´s creation inspired by folklore et al in the present. The research into
ethno-cultural traditions is still topical in terms of the observation of intangible cul-
tural heritage and the compilation of regional, national and world lists. The newly
developing forms of local culture are a reaction to the globalization trends.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе
T1 - The Role of Personalities in Passing-Down the Tradition within the System of Culture
SP - 249
EP - 254
VL - 65
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1702249P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7656
ER - 
@article{
author = "Поспишилова, Јана and Стефановић-Бановић, Милеса",
year = "2017",
abstract = "Перцепција улоге индивидуалног ствараоца као носиоца наслеђа
значајно се променила, посебно почетком 80-их, са доласком модерниста као
што су Ернест Гелнер (Ernest Gellner), Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson)
и, касније, Ерик Хобзбом (Eric Hobsbawm). Ови аутори и њихови наследници
засновали су своје теорије на тезама о стварању традиција које су постепено
одумрле са идеологијама модерног индустријског доба. Постмодернизам
посматра индивидуалност у другом светлу, па се њена веза са прошлошћу
такође мења.
У нашим прилозима доносимо један од могућих етнолошких погледа
на данашње стање ове истраживачке области у Чешкој (регија Моравска) и
Србији. Овај поглед узима у обзир правац развоја традиционалне народне
културе, до њених могућих модификација, као што су фолклоризам
(такозвано друго постојање фолклора), као и ауторске креације инспирисане
фолклором у садашњости. Истраживање етно-културолошких традиција је
још увек тематско, у смислу посматрања нематеријалног културног наслеђа и
компилације регионалних, националних и светских листа. Новоразвијени
облици локалне културе су реакција на трендове глобализације., The perception of the role of individual creator as a bearer of the legacy of
the past changed significantly especially at the beginning of the 1980s, alongside
the arrival of modernists, such as Ernest Gellner, Benedict Anderson or later-on, Er-
ic Hobsbawm. The mentioned personalities and their successors who based their
theories on theses about the inventions of traditions that are ideologies of modern
industrial era gradually die out. The Postmodernism puts the individuality in a dif-
ferent light and its relation to the past changes as well.
In our contributions, we submit one of the ethnology´s possible views on
the contemporary field in Czech Republic (Moravia region) and Serbia. This view
takes into consideration the development line of traditional folk culture up to its
possible modifications, such as folklorism (the so-called second existence of folk-
lore), author´s creation inspired by folklore et al in the present. The research into
ethno-cultural traditions is still topical in terms of the observation of intangible cul-
tural heritage and the compilation of regional, national and world lists. The newly
developing forms of local culture are a reaction to the globalization trends.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе, The Role of Personalities in Passing-Down the Tradition within the System of Culture",
pages = "249-254",
volume = "65",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1702249P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7656"
}
Поспишилова, Ј.,& Стефановић-Бановић, М.. (2017). Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 65(2), 249-254.
https://doi.org/10.2298/GEI1702249P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7656
Поспишилова Ј, Стефановић-Бановић М. Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2017;65(2):249-254.
doi:10.2298/GEI1702249P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7656 .
Поспишилова, Јана, Стефановић-Бановић, Милеса, "Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 65, no. 2 (2017):249-254,
https://doi.org/10.2298/GEI1702249P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7656 .