Слијепчевић, Светлана

Link to this page

Authority KeyName Variants
a55f022b-7999-4ab3-9053-e380839e2779
 • Слијепчевић, Светлана (4)
 • Слијепчевић, Светлана М. (1)
Projects

Author's Bibliography

Језичко нормирање и интернет

Новокмет, Слободан; Слијепчевић, Светлана; Николић, Марина

(Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Николић, Марина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4870
AB - Циљ реферата је да представи на које начине на интернету могу учествовати лингвисти као кодификатори, затим наставници, новинари и сви други који (у неком тренутку) имају улогу едукатора, али и свакодневни говорници и корисници интернета - реализатори. Такође, биће дати предлози за коришћење интернета као скупа различитих алата и репрезентативних база података који могу помоћи у језичком нормирању, пре свега на нивоу корпуса (стандардизовање граматике и лексикона једног језика), али и пружити помоћ на нивоу едукације и развоја компетенције говорника.
PB - Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини
T2 - Наука без граница - међународни тематски зборник 1
T1 - Језичко нормирање и интернет
SP - 57
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Слијепчевић, Светлана and Николић, Марина",
year = "2018",
abstract = "Циљ реферата је да представи на које начине на интернету могу учествовати лингвисти као кодификатори, затим наставници, новинари и сви други који (у неком тренутку) имају улогу едукатора, али и свакодневни говорници и корисници интернета - реализатори. Такође, биће дати предлози за коришћење интернета као скупа различитих алата и репрезентативних база података који могу помоћи у језичком нормирању, пре свега на нивоу корпуса (стандардизовање граматике и лексикона једног језика), али и пружити помоћ на нивоу едукације и развоја компетенције говорника.",
publisher = "Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини",
journal = "Наука без граница - међународни тематски зборник 1",
title = "Језичко нормирање и интернет",
pages = "57-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870"
}
Новокмет, С., Слијепчевић, С.,& Николић, М.. (2018). Језичко нормирање и интернет. in Наука без граница - међународни тематски зборник 1
Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини., 57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870
Новокмет С, Слијепчевић С, Николић М. Језичко нормирање и интернет. in Наука без граница - међународни тематски зборник 1. 2018;:57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870 .
Новокмет, Слободан, Слијепчевић, Светлана, Николић, Марина, "Језичко нормирање и интернет" in Наука без граница - међународни тематски зборник 1 (2018):57-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870 .

O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака

Слијепчевић, Светлана

(Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, 2017)

TY - JOUR
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9938
AB - This paper is focused on flyers with political candidate’s biography. Our aim is to
show the stylistic and linguistic features that are common for flyer-biography and hagiography.
One of the main aims of our paper is to indicate (show) how the most of stylistic
and linguistic characteristics are used in a manipulative and persuasive way in this type of
common political propaganda genre.
AB - Предмет овог истраживања јесу леци у којима се износе биографије по-
литичких кандидата. Циљ рада јесте указати на језичко-стилске маркере којима
се хагиографија и биографија политичког кандидата жанровски приближавају.
Полази се од хипотезе да су елементи хагиографије инкорпорирани у политички
летак не из стилских, већ из манипулативних разлога.
PB - Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Никшић : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака
T1 - The Common Features for Flyer-Biography and Hagiography
SP - 207
EP - 216
VL - 22
DO - 10.18485/sj.2017.22.1.12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938
ER - 
@article{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2017",
abstract = "This paper is focused on flyers with political candidate’s biography. Our aim is to
show the stylistic and linguistic features that are common for flyer-biography and hagiography.
One of the main aims of our paper is to indicate (show) how the most of stylistic
and linguistic characteristics are used in a manipulative and persuasive way in this type of
common political propaganda genre., Предмет овог истраживања јесу леци у којима се износе биографије по-
литичких кандидата. Циљ рада јесте указати на језичко-стилске маркере којима
се хагиографија и биографија политичког кандидата жанровски приближавају.
Полази се од хипотезе да су елементи хагиографије инкорпорирани у политички
летак не из стилских, већ из манипулативних разлога.",
publisher = "Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд : Филолошки факултет, Никшић : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака, The Common Features for Flyer-Biography and Hagiography",
pages = "207-216",
volume = "22",
doi = "10.18485/sj.2017.22.1.12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938"
}
Слијепчевић, С.. (2017). O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака. in Српски језик
Београд : Научно друштво за неговање и проучавање српског језика., 22, 207-216.
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.12
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938
Слијепчевић С. O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака. in Српски језик. 2017;22:207-216.
doi:10.18485/sj.2017.22.1.12
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938 .
Слијепчевић, Светлана, "O елементиma хагиографије у једном типу политичких летака" in Српски језик, 22 (2017):207-216,
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.12 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9938 .

Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу

Слијепчевић, Светлана М.

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2016)

TY - THES
AU - Слијепчевић, Светлана М.
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3457
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12055/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48115215
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6115
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/988
AB - Предмет овог истраживања су језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у оквиру политичког дискурса на материјалу српског језика.Под рекламно-пропагандним жанром у политичком дискурсу подразумевамоговорне, писане и друге симболичке манифестације изражавања мишљења иставова политичких актера у материјалима који се с јасним политичким циљемкористе у предизборним кампањама. Предизборне кампање представљају периоду ком се најинтензивније одвијају пропагандне активности политичких партија, тесе рекламно-пропагандни жанр профилише као репрезентативан жанр у оквируполитичког дискурса.У теоријском делу радa највише пажње посвећено је опису саме природеполитичког дискурса и његовог односа према другим дискурсима, указивању нажанрове који се у оквиру њега развијају, утврђивању места рекламно-пропагандног жанра у односу на друге жанрове, а затим су изнети и релевантнизакључци о рекламно-пропагандном жанру...
AB - The subject of this research is linguistic and stylistic features of advertising andpropaganda genre within the political discourse in the Serbian language material. Bygenre of advertising and propaganda within the political discourse we mean vocal,textual and other symbolical manifestations of expressing opinions and attitudes ofpolitical actors in materials used with clear political objective during electioncampaigns. The election campaigns represent a period in which the election propagandaof political parties is most intensely carried out, so genre of advertising and propagandais seen as a representative genre within the political discourse.In the theoretical part of this study most attention is devoted to the description ofthe very nature of the political discourse and its relation to other discourses, to pointingto the genres developed within it, to establishing the position of genre of advertising andpropaganda in comparison to other ones. Finally, relevant conclusions relating to genreof advertising and propaganda are presented...
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу
T1 - Linguistic and stylistic features of the genre of advertising and propaganda in political discourse
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988
ER - 
@phdthesis{
author = "Слијепчевић, Светлана М.",
year = "2016",
abstract = "Предмет овог истраживања су језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у оквиру политичког дискурса на материјалу српског језика.Под рекламно-пропагандним жанром у политичком дискурсу подразумевамоговорне, писане и друге симболичке манифестације изражавања мишљења иставова политичких актера у материјалима који се с јасним политичким циљемкористе у предизборним кампањама. Предизборне кампање представљају периоду ком се најинтензивније одвијају пропагандне активности политичких партија, тесе рекламно-пропагандни жанр профилише као репрезентативан жанр у оквируполитичког дискурса.У теоријском делу радa највише пажње посвећено је опису саме природеполитичког дискурса и његовог односа према другим дискурсима, указивању нажанрове који се у оквиру њега развијају, утврђивању места рекламно-пропагандног жанра у односу на друге жанрове, а затим су изнети и релевантнизакључци о рекламно-пропагандном жанру..., The subject of this research is linguistic and stylistic features of advertising andpropaganda genre within the political discourse in the Serbian language material. Bygenre of advertising and propaganda within the political discourse we mean vocal,textual and other symbolical manifestations of expressing opinions and attitudes ofpolitical actors in materials used with clear political objective during electioncampaigns. The election campaigns represent a period in which the election propagandaof political parties is most intensely carried out, so genre of advertising and propagandais seen as a representative genre within the political discourse.In the theoretical part of this study most attention is devoted to the description ofthe very nature of the political discourse and its relation to other discourses, to pointingto the genres developed within it, to establishing the position of genre of advertising andpropaganda in comparison to other ones. Finally, relevant conclusions relating to genreof advertising and propaganda are presented...",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу, Linguistic and stylistic features of the genre of advertising and propaganda in political discourse",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988"
}
Слијепчевић, С. М.. (2016). Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988
Слијепчевић СМ. Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу. in Универзитет у Београду. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988 .
Слијепчевић, Светлана М., "Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу" in Универзитет у Београду (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_988 .

41. Научни састанак слависта у Вукове дане

Слијепчевић, Светлана

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2011)

TY - JOUR
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11239
AB - У оквиру Скупа слависта, на Филолошком факултету у Београду је, од 15.
до 17. септембра 2011, одржан 41. научни састанак слависта у Вукове дане.
Овај међународни славистички скуп с вишедеценијском традицијом, у организацији Међународног славистичког центра, окупља врсне домаће и стране
лингвисте и филологе који се баве српским језиком и српском књижевношћу,
али и утицајима и односима српског језика и других словенских језика, као и
књижевностима насталим на тим језицима.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - 41. Научни састанак слависта у Вукове дане
SP - 86
EP - 88
VL - 30
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239
ER - 
@article{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2011",
abstract = "У оквиру Скупа слависта, на Филолошком факултету у Београду је, од 15.
до 17. септембра 2011, одржан 41. научни састанак слависта у Вукове дане.
Овај међународни славистички скуп с вишедеценијском традицијом, у организацији Међународног славистичког центра, окупља врсне домаће и стране
лингвисте и филологе који се баве српским језиком и српском књижевношћу,
али и утицајима и односима српског језика и других словенских језика, као и
књижевностима насталим на тим језицима.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "41. Научни састанак слависта у Вукове дане",
pages = "86-88",
volume = "30",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239"
}
Слијепчевић, С.. (2011). 41. Научни састанак слависта у Вукове дане. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 30(3-4), 86-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239
Слијепчевић С. 41. Научни састанак слависта у Вукове дане. in Prevodilac. 2011;30(3-4):86-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239 .
Слијепчевић, Светлана, "41. Научни састанак слависта у Вукове дане" in Prevodilac, 30, no. 3-4 (2011):86-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11239 .

О деривацији nomina actoris

Слијепчевић, Светлана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2011)

TY - JOUR
AU - Слијепчевић, Светлана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7591
AB - In this paper we discuss word-formation ofnomina actoris ending with suffix -ar.
We find a two models of word-formation for this category of nouns, considering word in
root, and several subcategories, considering word category. Оur main conclusion is that
all nouns ending with suffix -ar belong to nomina actoris category.
AB - У овом раду бавимо се именицама са значењем носиоца занимања које
су изведене суфиксом -ар. Корпус чине nomina actoris изведене суфиксом -ар
ексцерпиране из Обратног речника српскога језика М. Николића. За проверу
значења ових именица користили смо Речник српскога језика из 2007. године и
Речник САНУ. Циљ рада је дати најчешће творбене типове карактеристичне за
именице са значењем носиоца занимања изведене суфиском -ар и утврдити да
ли све ове именице припадају категорији nomina actoris.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О деривацији nomina actoris
T1 - Аbоut Word-Formаtion of Nомinа Асtоris
SP - 55
EP - 60
VL - 42
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591
ER - 
@article{
author = "Слијепчевић, Светлана",
year = "2011",
abstract = "In this paper we discuss word-formation ofnomina actoris ending with suffix -ar.
We find a two models of word-formation for this category of nouns, considering word in
root, and several subcategories, considering word category. Оur main conclusion is that
all nouns ending with suffix -ar belong to nomina actoris category., У овом раду бавимо се именицама са значењем носиоца занимања које
су изведене суфиксом -ар. Корпус чине nomina actoris изведене суфиксом -ар
ексцерпиране из Обратног речника српскога језика М. Николића. За проверу
значења ових именица користили смо Речник српскога језика из 2007. године и
Речник САНУ. Циљ рада је дати најчешће творбене типове карактеристичне за
именице са значењем носиоца занимања изведене суфиском -ар и утврдити да
ли све ове именице припадају категорији nomina actoris.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О деривацији nomina actoris, Аbоut Word-Formаtion of Nомinа Асtоris",
pages = "55-60",
volume = "42",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591"
}
Слијепчевић, С.. (2011). О деривацији nomina actoris. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 42(1-2), 55-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591
Слијепчевић С. О деривацији nomina actoris. in Наш језик. 2011;42(1-2):55-60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591 .
Слијепчевић, Светлана, "О деривацији nomina actoris" in Наш језик, 42, no. 1-2 (2011):55-60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7591 .