Јовановић, Томислав

Link to this page

Authority KeyName Variants
ed9c6a08-dc9d-42f6-8fc4-b6fd8b4516f3
 • Јовановић, Томислав (4)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Дан Библиотеке посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве : [обележавање јубилеја на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. јун 2019. године]

Костић, Владимир С.; Вуксановић, Миро; Грковић-Мејџор, Јасмина; Јовановић, Томислав

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - GEN
AU - Костић, Владимир С.
AU - Вуксановић, Миро
AU - Грковић-Мејџор, Јасмина
AU - Јовановић, Томислав
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10820
AB - Дан Библиотеке посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве. Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ. Говорили: академик Јасмина Грковић-Мејџор, проф. др Томислав Јовановић. У Београду, уторак 11. јун 2019. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Дан Библиотеке посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве : [обележавање јубилеја на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. јун 2019. године]
SP - 151
EP - 170
VL - 8
IS - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10820
ER - 
@misc{
author = "Костић, Владимир С. and Вуксановић, Миро and Грковић-Мејџор, Јасмина and Јовановић, Томислав",
year = "2020",
abstract = "Дан Библиотеке посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве. Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ, академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ. Говорили: академик Јасмина Грковић-Мејџор, проф. др Томислав Јовановић. У Београду, уторак 11. јун 2019. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Дан Библиотеке посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве : [обележавање јубилеја на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. јун 2019. године]",
pages = "151-170",
volume = "8",
number = "8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10820"
}
Костић, В. С., Вуксановић, М., Грковић-Мејџор, Ј.,& Јовановић, Т.. (2020). Дан Библиотеке посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве : [обележавање јубилеја на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. јун 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 8(8), 151-170.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10820
Костић ВС, Вуксановић М, Грковић-Мејџор Ј, Јовановић Т. Дан Библиотеке посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве : [обележавање јубилеја на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. јун 2019. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2020;8(8):151-170.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10820 .
Костић, Владимир С., Вуксановић, Миро, Грковић-Мејџор, Јасмина, Јовановић, Томислав, "Дан Библиотеке посвећен Светом Сави поводом осам векова самосталности Српске православне цркве : [обележавање јубилеја на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. јун 2019. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 8, no. 8 (2020):151-170,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10820 .

Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија светог пророка Јеремије

Јовановић, Томислав

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - JOUR
AU - Јовановић, Томислав
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10456
AB - У овом раду разматра се утицај старозаветних књига и једног апокрифа на Пролошко житије светог пророка Јеремије. Ово житије среће се углавном у стиховним пролозима за месец мај. Осим тога, оно се понекад јавља и у
преписима Службе светом пророку Јеремији. У сачуваним српским преписима
овог житија, настајалим између ХIV и ХVII века, запажа се релативна блискост
уз поједина одступања, која су резултат два одвојена словенска превода, једног
српског и другог бугарског, насталог у оквиру трновске књижевне школе. Поред
ових двеју варијанти Житија јавља се и трећа, која се налази у препису Кипријана
Рачанина, исписаном 1692. године у Сентандреји у оквиру Службе светом пророку Јеремији. Дело је написано под делимичним утицајем старозаветне Књиге
пророка Јеремије. У првом делу Кипријановог преписа Житије се подудара са
варијантом из пролога, али је добило и знатно проширење, које је углавном састављено према посебној варијанти апокрифне Повести пророка Јеремије о плењењу
Јерусалима. У додатку рада налазе се приређени текстови све три варијанте.
AB - The paper examines the influence of Old Testament books and an apocryphal writing
on the Prologue Vita of the Holy Prophet Jeremiah. This hagiography is usually
found in prologues in verse for the month of May. Furthermore, it is sometimes
encountered in the manuscript copies of the Service to the Holy Prophet Jeremiah.
In the surviving Serbian manuscript copies of his hagiography, dating from
between the 14th and 17th centuries, it is possible to observe a relative similarity,
despite some divergences that are due to the fact that there existed two independent
Slavic translations – one Serbian and the other Bulgarian, created within the
Tarnovo Literary School. Along with these two variants of the hagiography, there
is a third version, which can be found in the manuscript copy of Kiprijan Račanin
(Cyprian of Rača), printed in 1692 at Szentendre as part of the Service to the Holy
Prophet Jeremiah. The composition was partially written under the influence of the
Old Testament Book of Jeremiah. The first section of Kiprijan’s manuscript copy of
the Hagiography corresponds to the variant included in the prologue, but it was
considerably expanded and the amended sections mainly followed the model of a
specific variant of the apocryphal Story of the Prophet Jeremiah about the Pillage
of Jerusalem. The appendix presents the edited texts of all three variants.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : 1986-2016 : примљено на VI скупу Одељења језика и књижевности, од 26. јуна 2018. године, на основу реферата академика Јасмине Грковић-Мејџор и иностраног члана Анатолија Аркадјевича Турилова
T1 - Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија светог пророка Јеремије
T1 - Biblical and Apocryphal Patterns of the Prologue Vita of the Holy Prophet Jeremiah
SP - 123
EP - 147
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10456
ER - 
@article{
author = "Јовановић, Томислав",
year = "2018",
abstract = "У овом раду разматра се утицај старозаветних књига и једног апокрифа на Пролошко житије светог пророка Јеремије. Ово житије среће се углавном у стиховним пролозима за месец мај. Осим тога, оно се понекад јавља и у
преписима Службе светом пророку Јеремији. У сачуваним српским преписима
овог житија, настајалим између ХIV и ХVII века, запажа се релативна блискост
уз поједина одступања, која су резултат два одвојена словенска превода, једног
српског и другог бугарског, насталог у оквиру трновске књижевне школе. Поред
ових двеју варијанти Житија јавља се и трећа, која се налази у препису Кипријана
Рачанина, исписаном 1692. године у Сентандреји у оквиру Службе светом пророку Јеремији. Дело је написано под делимичним утицајем старозаветне Књиге
пророка Јеремије. У првом делу Кипријановог преписа Житије се подудара са
варијантом из пролога, али је добило и знатно проширење, које је углавном састављено према посебној варијанти апокрифне Повести пророка Јеремије о плењењу
Јерусалима. У додатку рада налазе се приређени текстови све три варијанте., The paper examines the influence of Old Testament books and an apocryphal writing
on the Prologue Vita of the Holy Prophet Jeremiah. This hagiography is usually
found in prologues in verse for the month of May. Furthermore, it is sometimes
encountered in the manuscript copies of the Service to the Holy Prophet Jeremiah.
In the surviving Serbian manuscript copies of his hagiography, dating from
between the 14th and 17th centuries, it is possible to observe a relative similarity,
despite some divergences that are due to the fact that there existed two independent
Slavic translations – one Serbian and the other Bulgarian, created within the
Tarnovo Literary School. Along with these two variants of the hagiography, there
is a third version, which can be found in the manuscript copy of Kiprijan Račanin
(Cyprian of Rača), printed in 1692 at Szentendre as part of the Service to the Holy
Prophet Jeremiah. The composition was partially written under the influence of the
Old Testament Book of Jeremiah. The first section of Kiprijan’s manuscript copy of
the Hagiography corresponds to the variant included in the prologue, but it was
considerably expanded and the amended sections mainly followed the model of a
specific variant of the apocryphal Story of the Prophet Jeremiah about the Pillage
of Jerusalem. The appendix presents the edited texts of all three variants.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : 1986-2016 : примљено на VI скупу Одељења језика и књижевности, од 26. јуна 2018. године, на основу реферата академика Јасмине Грковић-Мејџор и иностраног члана Анатолија Аркадјевича Турилова",
title = "Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија светог пророка Јеремије, Biblical and Apocryphal Patterns of the Prologue Vita of the Holy Prophet Jeremiah",
pages = "123-147",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10456"
}
Јовановић, Т.. (2018). Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија светог пророка Јеремије. in Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : 1986-2016 : примљено на VI скупу Одељења језика и књижевности, од 26. јуна 2018. године, на основу реферата академика Јасмине Грковић-Мејџор и иностраног члана Анатолија Аркадјевича Турилова
Београд : Српска академија наука и уметности.(1), 123-147.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10456
Јовановић Т. Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија светог пророка Јеремије. in Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : 1986-2016 : примљено на VI скупу Одељења језика и књижевности, од 26. јуна 2018. године, на основу реферата академика Јасмине Грковић-Мејџор и иностраног члана Анатолија Аркадјевича Турилова. 2018;(1):123-147.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10456 .
Јовановић, Томислав, "Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија светог пророка Јеремије" in Scala paradisi : академику Димитрију Богдановићу у спомен : 1986-2016 : примљено на VI скупу Одељења језика и књижевности, од 26. јуна 2018. године, на основу реферата академика Јасмине Грковић-Мејџор и иностраног члана Анатолија Аркадјевича Турилова, no. 1 (2018):123-147,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10456 .

Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. децембар 2012. године]

Вуксановић, Миро; Давидов, Динко; Јовановић, Томислав; Стефановић, Димитрије Е.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2013)

TY - GEN
AU - Вуксановић, Миро
AU - Давидов, Динко
AU - Јовановић, Томислав
AU - Стефановић, Димитрије Е.
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9710
AB - Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи / приредили
Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић,
Димитрије Е. Стефановић (уредник и аутор уводних студија). – Београд :
Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука : Музеј
Српске православне епархије будимске : Институт за српски језик САНУ :
Службени гласник, 2012. 
Говорили: академик Динко Давидов,
проф. др Томислав Јовановић и
др Димитрије Е. Стефановић, у име аутора. 
У Београду, уторак 11. децембар 2012. у 13.00 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. децембар 2012. године]
SP - 273
EP - 280
VL - 1
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9710
ER - 
@misc{
author = "Вуксановић, Миро and Давидов, Динко and Јовановић, Томислав and Стефановић, Димитрије Е.",
year = "2013",
abstract = "Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи / приредили
Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић,
Димитрије Е. Стефановић (уредник и аутор уводних студија). – Београд :
Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука : Музеј
Српске православне епархије будимске : Институт за српски језик САНУ :
Службени гласник, 2012. 
Говорили: академик Динко Давидов,
проф. др Томислав Јовановић и
др Димитрије Е. Стефановић, у име аутора. 
У Београду, уторак 11. децембар 2012. у 13.00 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. децембар 2012. године]",
pages = "273-280",
volume = "1",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9710"
}
Вуксановић, М., Давидов, Д., Јовановић, Т.,& Стефановић, Д. Е.. (2013). Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. децембар 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 1(1), 273-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9710
Вуксановић М, Давидов Д, Јовановић Т, Стефановић ДЕ. Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. децембар 2012. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2013;1(1):273-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9710 .
Вуксановић, Миро, Давидов, Динко, Јовановић, Томислав, Стефановић, Димитрије Е., "Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи : [представљање књигe на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 11. децембар 2012. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 1, no. 1 (2013):273-280,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9710 .

Bulgaria in old Serbian accounts of pilgrimage

Јовановић, Томислав

(2004)

TY - JOUR
AU - Јовановић, Томислав
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4196
AB - A rather small portion of old Slavonic literatures is thematically linked with the journey to the Holy Land. Of many Serbian pilgrims over the centuries only three left more detailed descriptions of Bulgarian places and parts: patriarch Arsenije III, Jerotej of Rača and Silvestar Popović. They described, each in his own way, some of the places and areas along the road to Istanbul or Salonika. Their vivid depiction of encounters with people and observations about the places they saw on their way reveal only a fragment of life in the seventeenth- and eighteenth-century Ottoman empire. In a seemingly ordinary way, they incorporate into their own epoch the legends heard from the people they met. The descriptions of Bulgarian parts in the Serbian accounts of pilgrimage have all the appeal that generally characterizes travel literature. Although their literary value is modest they belong among the works characterized by the simplicity and immediacy of experience. Rather than being the result of a strong literary ambition, they are witness to the need to speak about the great journey, quite an adventurous enterprise at the time.
AB - U radu se govori o predstavama bugarskih krajeva prema usputnim beleženjima srpskih poklonika koji su putovali tokom vekova u Svetu zemlju. Najpotpunije podatke o tome ostavili su patrijarh Arsenije III, Jerotej Račanin i Silvestar Popović. Oni su na svoj način opisali pojedina mesta i krajeve koji se nalaze na Carigradskom putu ili na onom koji vodi ka Solunu. Time su ostale neke neprolazne slike bugarskih prostora i susreta sa ljudima tokom XVII i XVIII veka koje su oni zabeležili.
T2 - Balcanica
T1 - Bulgaria in old Serbian accounts of pilgrimage
T1 - Бугарска у старој српској поклоничкој прози
SP - 159
EP - 169
IS - 35
DO - 10.2298/BALC0535159J
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4196
ER - 
@article{
author = "Јовановић, Томислав",
year = "2004",
abstract = "A rather small portion of old Slavonic literatures is thematically linked with the journey to the Holy Land. Of many Serbian pilgrims over the centuries only three left more detailed descriptions of Bulgarian places and parts: patriarch Arsenije III, Jerotej of Rača and Silvestar Popović. They described, each in his own way, some of the places and areas along the road to Istanbul or Salonika. Their vivid depiction of encounters with people and observations about the places they saw on their way reveal only a fragment of life in the seventeenth- and eighteenth-century Ottoman empire. In a seemingly ordinary way, they incorporate into their own epoch the legends heard from the people they met. The descriptions of Bulgarian parts in the Serbian accounts of pilgrimage have all the appeal that generally characterizes travel literature. Although their literary value is modest they belong among the works characterized by the simplicity and immediacy of experience. Rather than being the result of a strong literary ambition, they are witness to the need to speak about the great journey, quite an adventurous enterprise at the time., U radu se govori o predstavama bugarskih krajeva prema usputnim beleženjima srpskih poklonika koji su putovali tokom vekova u Svetu zemlju. Najpotpunije podatke o tome ostavili su patrijarh Arsenije III, Jerotej Račanin i Silvestar Popović. Oni su na svoj način opisali pojedina mesta i krajeve koji se nalaze na Carigradskom putu ili na onom koji vodi ka Solunu. Time su ostale neke neprolazne slike bugarskih prostora i susreta sa ljudima tokom XVII i XVIII veka koje su oni zabeležili.",
journal = "Balcanica",
title = "Bulgaria in old Serbian accounts of pilgrimage, Бугарска у старој српској поклоничкој прози",
pages = "159-169",
number = "35",
doi = "10.2298/BALC0535159J",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4196"
}
Јовановић, Т.. (2004). Bulgaria in old Serbian accounts of pilgrimage. in Balcanica(35), 159-169.
https://doi.org/10.2298/BALC0535159J
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4196
Јовановић Т. Bulgaria in old Serbian accounts of pilgrimage. in Balcanica. 2004;(35):159-169.
doi:10.2298/BALC0535159J
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4196 .
Јовановић, Томислав, "Bulgaria in old Serbian accounts of pilgrimage" in Balcanica, no. 35 (2004):159-169,
https://doi.org/10.2298/BALC0535159J .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4196 .