Стефановић-Бановић, Милеса

Link to this page

Authority KeyName Variants
5fc3efcb-b0bc-472a-ad63-b05fc2892525
 • Стефановић-Бановић, Милеса (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Инвентар српских ћирилских рукописа у Мађарској (XIII-XIX век)

Стефановић, Димитрије Е.; Стефановић-Бановић, Милеса

(Београд : Народна библиотека Србије, 2012)

TY - JOUR
AU - Стефановић, Димитрије Е.
AU - Стефановић-Бановић, Милеса
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4946
AB - Вишевековне историјске и културолошке околности утицале су на то да се део српског ћирилског рукописног наслеђа данас налази у Мађарској. Један део тих рукописа настао је на просторима северно од Саве и Дунава, а други је тамо доспео различитим путевима и на различите начине.
Инвентаром који смо приредили, обухваћени су старији и млађи споменици тог наслеђа, исписани између 13. и краја 19. века. Иако је већина њих до сада описана у савременим каталозима појединих збирки, кao и у посебним ауторским радовима, сматрали смо да је важно и корисно да основни подаци о свим познатим рукописима поменуте баштине буду објављени на једном месту.
AB - Historical and cultural circumstances throughout the centuries influenced the fact that the part of Serbian Cyrillic manuscript heritage today is located in Hungary. One part of the manuscripts had its origins in the areas north of Sava and Danube, while the other was brought there in various ways and over different paths. The Inventory includes both older and younger monuments of the heritage, written between 13th and 19th century. Most of them have already been described in contemporary catalogues of individual collections, as well as in separate author papers. Still, we considered that publishing gathered basic information on all known heritage manuscripts would be of importance. We hope that the Inventory, besides its certain deficiencies and inconsistencies, could represent a brief overview of Serbian Cyrillic manuscript heritage in Hungary known at the present, and provide some basic information on that segment of spiritual and cultural creation, as well as to contribute to further work, for which there is an evident interest and need.
PB - Београд : Народна библиотека Србије
T2 - Археографски прилози
T1 - Инвентар српских ћирилских рукописа у Мађарској (XIII-XIX век)
T1 - Inventory of Serbian cyrillic manuscripts in Hungary ХIII-ХIХ century
SP - 39
EP - 75
VL - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4946
ER - 
@article{
author = "Стефановић, Димитрије Е. and Стефановић-Бановић, Милеса",
year = "2012",
abstract = "Вишевековне историјске и културолошке околности утицале су на то да се део српског ћирилског рукописног наслеђа данас налази у Мађарској. Један део тих рукописа настао је на просторима северно од Саве и Дунава, а други је тамо доспео различитим путевима и на различите начине.
Инвентаром који смо приредили, обухваћени су старији и млађи споменици тог наслеђа, исписани између 13. и краја 19. века. Иако је већина њих до сада описана у савременим каталозима појединих збирки, кao и у посебним ауторским радовима, сматрали смо да је важно и корисно да основни подаци о свим познатим рукописима поменуте баштине буду објављени на једном месту., Historical and cultural circumstances throughout the centuries influenced the fact that the part of Serbian Cyrillic manuscript heritage today is located in Hungary. One part of the manuscripts had its origins in the areas north of Sava and Danube, while the other was brought there in various ways and over different paths. The Inventory includes both older and younger monuments of the heritage, written between 13th and 19th century. Most of them have already been described in contemporary catalogues of individual collections, as well as in separate author papers. Still, we considered that publishing gathered basic information on all known heritage manuscripts would be of importance. We hope that the Inventory, besides its certain deficiencies and inconsistencies, could represent a brief overview of Serbian Cyrillic manuscript heritage in Hungary known at the present, and provide some basic information on that segment of spiritual and cultural creation, as well as to contribute to further work, for which there is an evident interest and need.",
publisher = "Београд : Народна библиотека Србије",
journal = "Археографски прилози",
title = "Инвентар српских ћирилских рукописа у Мађарској (XIII-XIX век), Inventory of Serbian cyrillic manuscripts in Hungary ХIII-ХIХ century",
pages = "39-75",
volume = "34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4946"
}
Стефановић, Д. Е.,& Стефановић-Бановић, М.. (2012). Инвентар српских ћирилских рукописа у Мађарској (XIII-XIX век). in Археографски прилози
Београд : Народна библиотека Србије., 34, 39-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4946
Стефановић ДЕ, Стефановић-Бановић М. Инвентар српских ћирилских рукописа у Мађарској (XIII-XIX век). in Археографски прилози. 2012;34:39-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4946 .
Стефановић, Димитрије Е., Стефановић-Бановић, Милеса, "Инвентар српских ћирилских рукописа у Мађарској (XIII-XIX век)" in Археографски прилози, 34 (2012):39-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4946 .