Detelić, Mirjana

Link to this page

Authority KeyName Variants
3539fc6b-8372-487c-8165-afcb131bc35e
 • Detelić, Mirjana (4)
Projects

Author's Bibliography

Generic Lacuna in the Epic Poems Using the Fog Formula

Detelić, Mirjana

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2013)

TY - JOUR
AU - Detelić, Mirjana
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4362
AB - This article is about the modellative potential of a genre, i.e. about one of the main theoretical questions connected with the poetics of oral literature. This is exemplified here by Serbian oral decasyllabic epic poetry, more precisely by the modelling of the epic formula the 'appearance of the horseman/hero from/in the fog'.
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Generic Lacuna in the Epic Poems Using the Fog Formula
SP - 181
EP - 199
IS - XLIV
DO - 10.2298/BALC1344181D
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4362
ER - 
@article{
author = "Detelić, Mirjana",
year = "2013",
abstract = "This article is about the modellative potential of a genre, i.e. about one of the main theoretical questions connected with the poetics of oral literature. This is exemplified here by Serbian oral decasyllabic epic poetry, more precisely by the modelling of the epic formula the 'appearance of the horseman/hero from/in the fog'.",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Generic Lacuna in the Epic Poems Using the Fog Formula",
pages = "181-199",
number = "XLIV",
doi = "10.2298/BALC1344181D",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4362"
}
Detelić, M.. (2013). Generic Lacuna in the Epic Poems Using the Fog Formula. in Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLIV), 181-199.
https://doi.org/10.2298/BALC1344181D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4362
Detelić M. Generic Lacuna in the Epic Poems Using the Fog Formula. in Balcanica. 2013;(XLIV):181-199.
doi:10.2298/BALC1344181D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4362 .
Detelić, Mirjana, "Generic Lacuna in the Epic Poems Using the Fog Formula" in Balcanica, no. XLIV (2013):181-199,
https://doi.org/10.2298/BALC1344181D .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4362 .

Epski gradovi: leksikon

Detelić, Mirjana

(Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 2007)

TY - BOOK
AU - Detelić, Mirjana
PY - 2007
UR - http://www.monumentaserbica.com/gradovi/epskigradovi/gradout.php
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4048
AB - Ова књига представља покушај да се први пут, у пуној мери и на основу вишеструко провераваних података, сагледа представа о броју, врсти и начину простирања градова у српско-хрватској усменој десетерачкој епици. Чланака о градовима има 847, колико и посебних ојконима ексцерпираних из корпуса. Корпус је састављен из класичних штампаних десетерачких збирки објављених – са изузетком Ерлангенског рукописа из XVIII века- од половине XIX до краја прве деценије XX века на српскохрватском говорном подручју које физички покрива четири данашње државе: Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору. Тиме се изван оквира посматрања остављају декадентне и слабовредне песме позног настанка. У рад је узето 8 збирки сакупљених у 22 тома, са укупно 1357 песама. Осим опште Библиографије и четири регистра ( I- Географских имена; II- Личних имена; III - Имена народа и држава; IV - Појмова), који се јављају одмах иза Лексикона, ова књига доноси и два посебна прилога : 1. Табеларни приказ атрибуције уз епске ојкониме и 2. CD- ROM Градови у хришћанској и муслиманској епици ( Балканолошки институт САНУ, Београд 2004). Најзад, дело које се овде нуди читалачкој публици није историјски, географски нити гео-политички енциклопедијски речник, већ антрополошко-поетичка студија са обимном употтребом историјских и географских података. Они су тражени и налажени у великом броју специјалистичких студија које су уредно наведене и Библиографији на крају књиге.
PB - Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti
T1 - Epski gradovi: leksikon
T1 - Epic Cities. A Lexicon
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048
ER - 
@book{
author = "Detelić, Mirjana",
year = "2007",
abstract = "Ова књига представља покушај да се први пут, у пуној мери и на основу вишеструко провераваних података, сагледа представа о броју, врсти и начину простирања градова у српско-хрватској усменој десетерачкој епици. Чланака о градовима има 847, колико и посебних ојконима ексцерпираних из корпуса. Корпус је састављен из класичних штампаних десетерачких збирки објављених – са изузетком Ерлангенског рукописа из XVIII века- од половине XIX до краја прве деценије XX века на српскохрватском говорном подручју које физички покрива четири данашње државе: Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију и Црну Гору. Тиме се изван оквира посматрања остављају декадентне и слабовредне песме позног настанка. У рад је узето 8 збирки сакупљених у 22 тома, са укупно 1357 песама. Осим опште Библиографије и четири регистра ( I- Географских имена; II- Личних имена; III - Имена народа и држава; IV - Појмова), који се јављају одмах иза Лексикона, ова књига доноси и два посебна прилога : 1. Табеларни приказ атрибуције уз епске ојкониме и 2. CD- ROM Градови у хришћанској и муслиманској епици ( Балканолошки институт САНУ, Београд 2004). Најзад, дело које се овде нуди читалачкој публици није историјски, географски нити гео-политички енциклопедијски речник, већ антрополошко-поетичка студија са обимном употтребом историјских и географских података. Они су тражени и налажени у великом броју специјалистичких студија које су уредно наведене и Библиографији на крају књиге.",
publisher = "Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti",
title = "Epski gradovi: leksikon, Epic Cities. A Lexicon",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048"
}
Detelić, M.. (2007). Epski gradovi: leksikon. 
Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048
Detelić M. Epski gradovi: leksikon. 2007;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048 .
Detelić, Mirjana, "Epski gradovi: leksikon" (2007),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4048 .

Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima

Detelić, Mirjana; Ilić, Marija

(Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 2006)

TY - BOOK
AU - Detelić, Mirjana
AU - Ilić, Marija
PY - 2006
UR - https://books.google.rs/books?id=1TD-AgAACAAJ
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4028
AB - Koautorska studija dr Mirjane Detelić i mr Marije Ilić bavi se folklorističkom i lingvističkom analizom spoja ''beli grad'' kao toposa u srpskoj, hrvatskoj i muslimanskoj epici i kao jednog od najstarijih slovenskih toponima. Autorke zaključuju da je samo toponim opšteslovenski i praslovenski, dok je epska formula južnoslovenska, i zalažu se za izvorno sakralno značenje ove praslovenske složenice, koja se sa doseljavanjem Slovena na jug Evrope profanizovala u epski topos.
PB - Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti
T1 - Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima
T1 - White City. The Оrigin оf Epic Fоrmula and Slavic Tоpоnym
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028
ER - 
@book{
author = "Detelić, Mirjana and Ilić, Marija",
year = "2006",
abstract = "Koautorska studija dr Mirjane Detelić i mr Marije Ilić bavi se folklorističkom i lingvističkom analizom spoja ''beli grad'' kao toposa u srpskoj, hrvatskoj i muslimanskoj epici i kao jednog od najstarijih slovenskih toponima. Autorke zaključuju da je samo toponim opšteslovenski i praslovenski, dok je epska formula južnoslovenska, i zalažu se za izvorno sakralno značenje ove praslovenske složenice, koja se sa doseljavanjem Slovena na jug Evrope profanizovala u epski topos.",
publisher = "Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti",
title = "Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima, White City. The Оrigin оf Epic Fоrmula and Slavic Tоpоnym",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028"
}
Detelić, M.,& Ilić, M.. (2006). Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima. 
Beograd : Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028
Detelić M, Ilić M. Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima. 2006;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028 .
Detelić, Mirjana, Ilić, Marija, "Beli grad: poreklo epske formule i slovenskog toponima" (2006),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4028 .

The place of the symbolic city in construction of national imagery (A case of Balkan folklore: Two models of epic city)

Detelić, Mirjana

(2004)

TY - JOUR
AU - Detelić, Mirjana
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4197
AB - This article is based on folklore studies of oral epic tradition in the Serb-Croat (or, depending on territory, Croat-Serbian) language which was common to the majority of former Yugoslavia population (in fact, all but Slovenes and Macedonians). The corpus of 1200 oral epic songs were chosen among other folklore genres because of their strong ideological position which made them the only form of oral literature where town appears as a human habitation clearly defined in time and space. In all other forms of traditional culture, the urban space is imagined and represented either as a miraculous or elfin place (as in fairy-tales, ritual poetry, short literary forms, et al), or as a notion with a name but without a content (as in etiological and other legends). In contrast, the epic poetry builds the image of urban space.
AB - Ovaj tekst je zasnovan na proučavanju usmene epske tradicije na srpskohrvatskom (ili, zavisno of teritorije, hrvatskosrpskom) jeziku, a geografski pokriva teritoriju bivših jugoslovenskih republika Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine (danas tri posebne države od kojih svaka smatra da ima svoj poseban jezik). Korpus je sastavljen od 1200 epskih pesama sakupljenih tokom XIX i u samom početku XX veka, objavljenih u zbirkama koje se danas smatraju klasičnim. Izbor epike kao jedine vrste tekstova koji mogu poslužiti kao građa za ovu temu nije slučajan. Samo u epici, koja je izrazito ideološka poezija, grad je koncipiran i predstavljen kao u vremenu i prostoru definisano ljudsko naselje. U svim drugim tekstovima narodne kulture (književnim i neknjiževnim) grad se javlja ili kao vilinsko i čudesno mesto (lirika, bajke, kratke forme), ili kao pojava sa imenom ali bez sadržine (etiološka predanja i legende). U epici, međutim grad je predstavljen kao centar vlasti i moći, pa se i država izjednačava sa brojem i snagom gradova koji je čine. Samo u epskim pesmama, zato što se one bave postavljanjem etičke, socijalne i političke norme - dakle odnosom između države, vladara, vere i naroda, gradovi su modelovani kao lokusi sa strukturom, dovoljno važni da se za njih vode ratovi i ginu čitave vojske. Kako najnoviji tužni događaji sa našeg prostora pokazuju, ova komponenta složenog pojma grad žilavo se i dobro čuva i pod današnjim, za tradicijsku i svaku drugu - kulturu teškim i nepovoljnim uslovima.
T2 - Balcanica
T1 - The place of the symbolic city in construction of national imagery (A case of Balkan folklore: Two models of epic city)
T1 - Улога симболичког града у стварању представа о нацији (Један случај балканског фолклора - два модела епског града)
SP - 171
EP - 184
IS - 35
DO - 10.2298/BALC0535171D
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4197
ER - 
@article{
author = "Detelić, Mirjana",
year = "2004",
abstract = "This article is based on folklore studies of oral epic tradition in the Serb-Croat (or, depending on territory, Croat-Serbian) language which was common to the majority of former Yugoslavia population (in fact, all but Slovenes and Macedonians). The corpus of 1200 oral epic songs were chosen among other folklore genres because of their strong ideological position which made them the only form of oral literature where town appears as a human habitation clearly defined in time and space. In all other forms of traditional culture, the urban space is imagined and represented either as a miraculous or elfin place (as in fairy-tales, ritual poetry, short literary forms, et al), or as a notion with a name but without a content (as in etiological and other legends). In contrast, the epic poetry builds the image of urban space., Ovaj tekst je zasnovan na proučavanju usmene epske tradicije na srpskohrvatskom (ili, zavisno of teritorije, hrvatskosrpskom) jeziku, a geografski pokriva teritoriju bivših jugoslovenskih republika Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine (danas tri posebne države od kojih svaka smatra da ima svoj poseban jezik). Korpus je sastavljen od 1200 epskih pesama sakupljenih tokom XIX i u samom početku XX veka, objavljenih u zbirkama koje se danas smatraju klasičnim. Izbor epike kao jedine vrste tekstova koji mogu poslužiti kao građa za ovu temu nije slučajan. Samo u epici, koja je izrazito ideološka poezija, grad je koncipiran i predstavljen kao u vremenu i prostoru definisano ljudsko naselje. U svim drugim tekstovima narodne kulture (književnim i neknjiževnim) grad se javlja ili kao vilinsko i čudesno mesto (lirika, bajke, kratke forme), ili kao pojava sa imenom ali bez sadržine (etiološka predanja i legende). U epici, međutim grad je predstavljen kao centar vlasti i moći, pa se i država izjednačava sa brojem i snagom gradova koji je čine. Samo u epskim pesmama, zato što se one bave postavljanjem etičke, socijalne i političke norme - dakle odnosom između države, vladara, vere i naroda, gradovi su modelovani kao lokusi sa strukturom, dovoljno važni da se za njih vode ratovi i ginu čitave vojske. Kako najnoviji tužni događaji sa našeg prostora pokazuju, ova komponenta složenog pojma grad žilavo se i dobro čuva i pod današnjim, za tradicijsku i svaku drugu - kulturu teškim i nepovoljnim uslovima.",
journal = "Balcanica",
title = "The place of the symbolic city in construction of national imagery (A case of Balkan folklore: Two models of epic city), Улога симболичког града у стварању представа о нацији (Један случај балканског фолклора - два модела епског града)",
pages = "171-184",
number = "35",
doi = "10.2298/BALC0535171D",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4197"
}
Detelić, M.. (2004). The place of the symbolic city in construction of national imagery (A case of Balkan folklore: Two models of epic city). in Balcanica(35), 171-184.
https://doi.org/10.2298/BALC0535171D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4197
Detelić M. The place of the symbolic city in construction of national imagery (A case of Balkan folklore: Two models of epic city). in Balcanica. 2004;(35):171-184.
doi:10.2298/BALC0535171D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4197 .
Detelić, Mirjana, "The place of the symbolic city in construction of national imagery (A case of Balkan folklore: Two models of epic city)" in Balcanica, no. 35 (2004):171-184,
https://doi.org/10.2298/BALC0535171D .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4197 .