Реџић, Анђела

Link to this page

Authority KeyName Variants
a91b4225-5639-4d3f-ad64-2ea178bf9c3c
 • Реџић, Анђела (2)
Projects

Author's Bibliography

Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор

Реџић, Анђела

(Јагодина: Факултет педагошких наука, 2020)

TY - JOUR
AU - Реџић, Анђела
PY - 2020
AB - У раду се разматрају неке од особина и данашње функције бошкачког језика у шарпланинској жупи Сиринић. Материјал који чини основу рада прикупљен је у разговорима са житељима ове жупе, од њих су такође добијени и неки ванлингвистички подаци. Мора се истаћи да се сада само отвара питање раслојавања језика и смештање обрађеног лексичког фонда (у који улазе и лексички дијалектизми) у ужу врсту социолекта. Испитују се, затим, функције традиционално везиване за тајне језике, конспиративна и демаркациона. Као једно од најзначајнијих питања у вези са целокупним прикупљеним материјалом истиче се његов опстанак и губљење, а њему се у раду приступа са стилистичког становишта будући да се ова лексика користи за стилизацију говорног израза, најчешће као маркер емоционализације, експресивизације или фамилијарног тона.
PB - Јагодина: Факултет педагошких наука
T2 - Узданица
T1 - Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор
SP - 133
EP - 143
VL - 17
DO - 10.18485/uzdanica.2020.17.1.7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9225
ER - 
@article{
author = "Реџић, Анђела",
year = "2020",
abstract = "У раду се разматрају неке од особина и данашње функције бошкачког језика у шарпланинској жупи Сиринић. Материјал који чини основу рада прикупљен је у разговорима са житељима ове жупе, од њих су такође добијени и неки ванлингвистички подаци. Мора се истаћи да се сада само отвара питање раслојавања језика и смештање обрађеног лексичког фонда (у који улазе и лексички дијалектизми) у ужу врсту социолекта. Испитују се, затим, функције традиционално везиване за тајне језике, конспиративна и демаркациона. Као једно од најзначајнијих питања у вези са целокупним прикупљеним материјалом истиче се његов опстанак и губљење, а њему се у раду приступа са стилистичког становишта будући да се ова лексика користи за стилизацију говорног израза, најчешће као маркер емоционализације, експресивизације или фамилијарног тона.",
publisher = "Јагодина: Факултет педагошких наука",
journal = "Узданица",
title = "Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор",
pages = "133-143",
volume = "17",
doi = "10.18485/uzdanica.2020.17.1.7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9225"
}
Реџић, А. (2020). Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор.
Узданица
Јагодина: Факултет педагошких наука., 17, 133-143.
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.7
Реџић А. Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор. Узданица. 2020;17:133-143.
doi:10.18485/uzdanica.2020.17.1.7.
Реџић Анђела, "Губљење једног тајног језика и његова интеграција у локални говор" Узданица, 17 (2020):133-143,
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.7 .

Фонолошки систем Сиринића

Реџић, Анђела

(Москва : Издательство Московского университета, 2020)

TY - JOUR
AU - Реџић, Анђела
PY - 2020
AB - У раду се описује фонолошки систем северношарпланинске жупе Сиринић. Разматрају се акценат и његова дистрибуција, вокалски систем и поједине појаве у вези са њим: очуван полугласник, актуелно стање замене јата на лексичком нивоу, регионалне неуобичајености у рефлексу назала задњег реда, особености вокалног р и појава неслоговоног у. Затим, описује се консонантизам са посебним освртом на вредности појединих фонема на алофонском и фонолошком нивоу, као и две појаве овог подсистема: антиципацијска палаталност и депалатализација. Описи и закључци дати су у највећој мери са ослонцем на досадашње објављене радове о појединостима испитиваног фонолошког система са тежњом да се дати подаци истовремено илуструју примерима из наше грађе новијег датума, као и да се стање дато на основу нешто старијег материјала упореди са актуелним.
PB - Москва : Издательство Московского университета
T2 - Доминанты сербской культуры
T1 - Фонолошки систем Сиринића
SP - 78
EP - 97
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10087
ER - 
@article{
author = "Реџић, Анђела",
year = "2020",
abstract = "У раду се описује фонолошки систем северношарпланинске жупе Сиринић. Разматрају се акценат и његова дистрибуција, вокалски систем и поједине појаве у вези са њим: очуван полугласник, актуелно стање замене јата на лексичком нивоу, регионалне неуобичајености у рефлексу назала задњег реда, особености вокалног р и појава неслоговоног у. Затим, описује се консонантизам са посебним освртом на вредности појединих фонема на алофонском и фонолошком нивоу, као и две појаве овог подсистема: антиципацијска палаталност и депалатализација. Описи и закључци дати су у највећој мери са ослонцем на досадашње објављене радове о појединостима испитиваног фонолошког система са тежњом да се дати подаци истовремено илуструју примерима из наше грађе новијег датума, као и да се стање дато на основу нешто старијег материјала упореди са актуелним.",
publisher = "Москва : Издательство Московского университета",
journal = "Доминанты сербской культуры",
title = "Фонолошки систем Сиринића",
pages = "78-97",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10087"
}
Реџић, А. (2020). Фонолошки систем Сиринића.
Доминанты сербской культуры
Москва : Издательство Московского университета., 78-97.
Реџић А. Фонолошки систем Сиринића. Доминанты сербской культуры. 2020;:78-97.
Реџић Анђела, "Фонолошки систем Сиринића" Доминанты сербской культуры (2020):78-97