Ђорђевић Црнобрња, Јадранка

Link to this page

Authority KeyName Variants
841614df-9594-4175-94ce-906fa54a659c
 • Ђорђевић Црнобрња, Јадранка (4)
Projects

Author's Bibliography

Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње: увод у темат

Мандић, Марија; Ђорђевић Црнобрња, Јадранка

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2020)

TY - JOUR
AU - Мандић, Марија
AU - Ђорђевић Црнобрња, Јадранка
PY - 2020
AB - У уводном тексту се сажето објашњавају основни теоријски концепти који су важни за
разумевање темата, а то су трансдисциплинарност, културно наслеђе, дијалошко
сећање, као и аналитичке категoрије појединца и делатне заједнице. Затим, излаже се
приступ исламу као предмету проучавања, те основне одлике истраживања ислама,
муслиманских заједница и османског наслеђа на Балкану, с фокусом на Србију. У
другом делу се представљају радови темата.
AB - The text introduces basic theoretical concepts that are important for understanding the
conception of the thematic issue, namely transdisciplinarity, cultural heritage, dialogical
memory, as well analytical categories of individual and community of practice. The
approach to Islam as a subject of study is further explained. The text then refers on the
research of Islam, Muslim communities and Ottoman heritage in the Balkans, with the focus
on Serbia. The second part presents the papers in this thematic issue.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње: увод у темат
T1 - Islam, the Individual, and Communities of Practice in Serbia: Agents of Change, Conflict, and Cooperation: Introduction
SP - 519
EP - 532
VL - 68
IS - 3
DO - 10.2298/GEI2003519M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10415
ER - 
@article{
author = "Мандић, Марија and Ђорђевић Црнобрња, Јадранка",
year = "2020",
abstract = "У уводном тексту се сажето објашњавају основни теоријски концепти који су важни за
разумевање темата, а то су трансдисциплинарност, културно наслеђе, дијалошко
сећање, као и аналитичке категoрије појединца и делатне заједнице. Затим, излаже се
приступ исламу као предмету проучавања, те основне одлике истраживања ислама,
муслиманских заједница и османског наслеђа на Балкану, с фокусом на Србију. У
другом делу се представљају радови темата., The text introduces basic theoretical concepts that are important for understanding the
conception of the thematic issue, namely transdisciplinarity, cultural heritage, dialogical
memory, as well analytical categories of individual and community of practice. The
approach to Islam as a subject of study is further explained. The text then refers on the
research of Islam, Muslim communities and Ottoman heritage in the Balkans, with the focus
on Serbia. The second part presents the papers in this thematic issue.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Ислам, појединац и делатне заједнице у Србији: актери промена, сукоба и сарадње: увод у темат, Islam, the Individual, and Communities of Practice in Serbia: Agents of Change, Conflict, and Cooperation: Introduction",
pages = "519-532",
volume = "68",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI2003519M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10415"
}
Мандић, М.,& Ђорђевић Црнобрња, Ј. (2020). Islam, the Individual, and Communities of Practice in Serbia: Agents of Change, Conflict, and Cooperation: Introduction.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 68(3), 519-532.
https://doi.org/10.2298/GEI2003519M
Мандић М, Ђорђевић Црнобрња Ј. Islam, the Individual, and Communities of Practice in Serbia: Agents of Change, Conflict, and Cooperation: Introduction. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2020;68(3):519-532.
doi:10.2298/GEI2003519M.
Мандић Марија, Ђорђевић Црнобрња Јадранка, "Islam, the Individual, and Communities of Practice in Serbia: Agents of Change, Conflict, and Cooperation: Introduction" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 68, no. 3 (2020):519-532,
https://doi.org/10.2298/GEI2003519M .

Ислам, појединац и делатне заједнице: актери промене, сукоба и сарадње

Мандић, Марија; Ђорђевић Црнобрња, Јадранка

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2020)

TY - JOUR
AU - Мандић, Марија
AU - Ђорђевић Црнобрња, Јадранка
PY - 2020
AB - У уводном тексту се сажето објашњавају основни теоријски концепти који су важни за
разумевање темата, а то су трансдисциплинарност, културно наслеђе, дијалошко
сећање, као и аналитичке категoрије појединца и делатне заједнице. Затим, излаже се
приступ исламу као предмету проучавања, те основне одлике истраживања ислама,
муслиманских заједница и османског наслеђа на Балкану, с фокусом на Србију. У
другом делу се представљају радови темата.
AB - The text introduces basic theoretical concepts that are important for understanding the
conception of the thematic issue, namely transdisciplinarity, cultural heritage, dialogical
memory, as well analytical categories of individual and community of practice. The
approach to Islam as a subject of study is further explained. The text then refers on the
research of Islam, Muslim communities and Ottoman heritage in the Balkans, with the focus
on Serbia. The second part presents the papers in this thematic issue.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Гласник Етнографског института САНУ
T1 - Ислам, појединац и делатне заједнице: актери промене, сукоба и сарадње
T1 - Islam, Individual and Communities of Practice: Agents of Change, Conflict and Cooperation
SP - 519
EP - 532
VL - 68
IS - 3
DO - 10.2298/GEI2003519M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10787
ER - 
@article{
author = "Мандић, Марија and Ђорђевић Црнобрња, Јадранка",
year = "2020",
abstract = "У уводном тексту се сажето објашњавају основни теоријски концепти који су важни за
разумевање темата, а то су трансдисциплинарност, културно наслеђе, дијалошко
сећање, као и аналитичке категoрије појединца и делатне заједнице. Затим, излаже се
приступ исламу као предмету проучавања, те основне одлике истраживања ислама,
муслиманских заједница и османског наслеђа на Балкану, с фокусом на Србију. У
другом делу се представљају радови темата., The text introduces basic theoretical concepts that are important for understanding the
conception of the thematic issue, namely transdisciplinarity, cultural heritage, dialogical
memory, as well analytical categories of individual and community of practice. The
approach to Islam as a subject of study is further explained. The text then refers on the
research of Islam, Muslim communities and Ottoman heritage in the Balkans, with the focus
on Serbia. The second part presents the papers in this thematic issue.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ",
title = "Ислам, појединац и делатне заједнице: актери промене, сукоба и сарадње, Islam, Individual and Communities of Practice: Agents of Change, Conflict and Cooperation",
pages = "519-532",
volume = "68",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI2003519M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10787"
}
Мандић, М.,& Ђорђевић Црнобрња, Ј. (2020). Islam, Individual and Communities of Practice: Agents of Change, Conflict and Cooperation.
Гласник Етнографског института САНУ
Београд : Етнографски институт САНУ., 68(3), 519-532.
https://doi.org/10.2298/GEI2003519M
Мандић М, Ђорђевић Црнобрња Ј. Islam, Individual and Communities of Practice: Agents of Change, Conflict and Cooperation. Гласник Етнографског института САНУ. 2020;68(3):519-532.
doi:10.2298/GEI2003519M.
Мандић Марија, Ђорђевић Црнобрња Јадранка, "Islam, Individual and Communities of Practice: Agents of Change, Conflict and Cooperation" Гласник Етнографског института САНУ, 68, no. 3 (2020):519-532,
https://doi.org/10.2298/GEI2003519M .

Темат: Ислам, појединац и делатне заједнице у Београду некад и сад

Мандић, Марија; Ђорђевић Црнобрња, Јадранка

(Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2019)

TY - JOUR
AU - Мандић, Марија
AU - Ђорђевић Црнобрња, Јадранка
PY - 2019
AB - Наслов темата указује на нашу намеру да представимо радове који се баве како једним важним, а занемареним, делом културног наслеђа – османским наслеђем, тако и положајем, дискурсима и праксама београдских муслимана некад и сад. Због тога уводну реч почињемо одређивањем делова наслова. Ислам у овом наслову, поред тога што означава      
монотеистичку религију која потиче од учења пророка Мухамеда из 7. века, служи и да oзначи један широк културни и друштвени круг у који спадају заједнице и појединци, чије је живљење, деловање и мишљење обележено посредном или непосредном везом с исламом као религијом.
PB - Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
T2 - Antropologija
T1 - Темат: Ислам, појединац и делатне заједнице у Београду некад и сад
T1 - Thematic Issue: Islam, individual and communities of practice in Belgrade then and now
SP - 9
EP - 14
IS - 19 (3)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7851
ER - 
@article{
author = "Мандић, Марија and Ђорђевић Црнобрња, Јадранка",
year = "2019",
abstract = "Наслов темата указује на нашу намеру да представимо радове који се баве како једним важним, а занемареним, делом културног наслеђа – османским наслеђем, тако и положајем, дискурсима и праксама београдских муслимана некад и сад. Због тога уводну реч почињемо одређивањем делова наслова. Ислам у овом наслову, поред тога што означава      
монотеистичку религију која потиче од учења пророка Мухамеда из 7. века, служи и да oзначи један широк културни и друштвени круг у који спадају заједнице и појединци, чије је живљење, деловање и мишљење обележено посредном или непосредном везом с исламом као религијом.",
publisher = "Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu",
journal = "Antropologija",
title = "Темат: Ислам, појединац и делатне заједнице у Београду некад и сад, Thematic Issue: Islam, individual and communities of practice in Belgrade then and now",
pages = "9-14",
number = "19 (3)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7851"
}
Мандић, М.,& Ђорђевић Црнобрња, Ј. (2019). Thematic Issue: Islam, individual and communities of practice in Belgrade then and now.
Antropologija
Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.(19 (3)), 9-14.
Мандић М, Ђорђевић Црнобрња Ј. Thematic Issue: Islam, individual and communities of practice in Belgrade then and now. Antropologija. 2019;(19 (3)):9-14.
Мандић Марија, Ђорђевић Црнобрња Јадранка, "Thematic Issue: Islam, individual and communities of practice in Belgrade then and now" Antropologija, no. 19 (3) (2019):9-14

Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца : на примеру из Врања

Ђорђевић Црнобрња, Јадранка

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2008)

TY - JOUR
AU - Ђорђевић Црнобрња, Јадранка
PY - 2008
AB - Наследноправни однос између усвојеника и усвојиоца неретко бива
идентичан односу који постоји између родитеља и њихове биолошке
деце. У том погледу се као посебно занимљиво поставља питање
наследних права усвојеника наспрам његових биолошких родитеља и
крвних сродника, са једне стране и родитеља по усвојењу и осталих
грађанских сродника, са друге стране. Адопција је са етнолошког
становишта интересантна између осталог и због тога што се тиче
односа између крвног и грађанског сродства. Поменути однос долази
до изражаја у пуној мери управо код наслеђивања.
У раду се анализира наследноправни положај усвојеника и усвојиоца
у врањском крају, у другој половини двадесетог века.
AB - Inheritance and legal status of an adoptee and adopter is frequently identical to the relationship that exists between parents and their biological children. In this sense, it is especially interesting to inquire the inheritance rights of adoptee towards his/hers biological parents and kindred, and on the other hand, adopters and civic kin. From an ethnological standpoint, an adoption is interesting, among other things, because it addresses questions between blood/kin and civic relatedness, expressed fully in inheritance rights. The inheritance law, in practice since 2005 recognizes two types of adoption - total and partial. From an ethnological/anthropological standpoint, the following facts, found at the course of my fieldwork, are indicative- a married couple adopts a male child, usually from the closest husband's blood relatives (an uncle adopts a niece). Female children are rarely adopted, that is, only in cases when the closest blood relatives (through male and female lines) have no male descendants. An adoptee inherits an entire family holding property of an adopter. An analysis of the inheritance rights of an adoptee and adopter allows an insight into the understanding of blood relatedness which exists in a consciousness of individuals. It turned out that being childless in a patriarchal social environment, such as Vranje, represents a crisis situation for couples, individuals but also for the whole patrilineal group of relatives. By adoption of a male relative belonging to an agnatic affiliation, the question of inheritance is solved, but also a problem of social and material reproduction of a patrilineal group and continuity of agnatic identity. This, of course, does not mean that an adoption of unrelated male child, especially in a case of total adoption, the same would not be possible. But it appears that the answer is in the fact that in the case of an adoption of unrelated child, there is a weakening of substantial sameness. In the case of an adoption of a related child, the opposite happens: enhancement of sameness, since it is believed that it brings good consequences. It turns out that the reason of an adoption of a male relative is to be found within a symbolic meaning of blood and its gender determination, found in patrilineal system of kinship.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца : на примеру из Врања
T1 - Inheritance and Legal Status of an Adoptee and Adopter in the Example of Vranje
SP - 167
EP - 179
VL - 56
IS - 1
DO - 10.2298/GEI0801167C
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8855
ER - 
@article{
author = "Ђорђевић Црнобрња, Јадранка",
year = "2008",
abstract = "Наследноправни однос између усвојеника и усвојиоца неретко бива
идентичан односу који постоји између родитеља и њихове биолошке
деце. У том погледу се као посебно занимљиво поставља питање
наследних права усвојеника наспрам његових биолошких родитеља и
крвних сродника, са једне стране и родитеља по усвојењу и осталих
грађанских сродника, са друге стране. Адопција је са етнолошког
становишта интересантна између осталог и због тога што се тиче
односа између крвног и грађанског сродства. Поменути однос долази
до изражаја у пуној мери управо код наслеђивања.
У раду се анализира наследноправни положај усвојеника и усвојиоца
у врањском крају, у другој половини двадесетог века., Inheritance and legal status of an adoptee and adopter is frequently identical to the relationship that exists between parents and their biological children. In this sense, it is especially interesting to inquire the inheritance rights of adoptee towards his/hers biological parents and kindred, and on the other hand, adopters and civic kin. From an ethnological standpoint, an adoption is interesting, among other things, because it addresses questions between blood/kin and civic relatedness, expressed fully in inheritance rights. The inheritance law, in practice since 2005 recognizes two types of adoption - total and partial. From an ethnological/anthropological standpoint, the following facts, found at the course of my fieldwork, are indicative- a married couple adopts a male child, usually from the closest husband's blood relatives (an uncle adopts a niece). Female children are rarely adopted, that is, only in cases when the closest blood relatives (through male and female lines) have no male descendants. An adoptee inherits an entire family holding property of an adopter. An analysis of the inheritance rights of an adoptee and adopter allows an insight into the understanding of blood relatedness which exists in a consciousness of individuals. It turned out that being childless in a patriarchal social environment, such as Vranje, represents a crisis situation for couples, individuals but also for the whole patrilineal group of relatives. By adoption of a male relative belonging to an agnatic affiliation, the question of inheritance is solved, but also a problem of social and material reproduction of a patrilineal group and continuity of agnatic identity. This, of course, does not mean that an adoption of unrelated male child, especially in a case of total adoption, the same would not be possible. But it appears that the answer is in the fact that in the case of an adoption of unrelated child, there is a weakening of substantial sameness. In the case of an adoption of a related child, the opposite happens: enhancement of sameness, since it is believed that it brings good consequences. It turns out that the reason of an adoption of a male relative is to be found within a symbolic meaning of blood and its gender determination, found in patrilineal system of kinship.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца : на примеру из Врања, Inheritance and Legal Status of an Adoptee and Adopter in the Example of Vranje",
pages = "167-179",
volume = "56",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI0801167C",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8855"
}
Ђорђевић Црнобрња, Ј. (2008). Inheritance and Legal Status of an Adoptee and Adopter in the Example of Vranje.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 56(1), 167-179.
https://doi.org/10.2298/GEI0801167C
Ђорђевић Црнобрња Ј. Inheritance and Legal Status of an Adoptee and Adopter in the Example of Vranje. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2008;56(1):167-179.
doi:10.2298/GEI0801167C.
Ђорђевић Црнобрња Јадранка, "Inheritance and Legal Status of an Adoptee and Adopter in the Example of Vranje" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 56, no. 1 (2008):167-179,
https://doi.org/10.2298/GEI0801167C .