Крел, Александар

Link to this page

Authority KeyName Variants
4d42f9a7-7752-4805-87fd-30802fa20222
 • Крел, Александар (3)
Projects

Author's Bibliography

Вишејезичност као хабитус: Дискурс банатских Немаца о периоду између два светска рата

Мандић, Марија; Крел, Александар

(Beograd : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2016)

TY - JOUR
AU - Мандић, Марија
AU - Крел, Александар
PY - 2016
AB - Вишејезичност у Банату се обликовала под утицајем језичких политика разних држава које су се смењивале на том подручју. У раду се даје кратак преглед стања у Хабсбуршкој царевини, у Аустро-Угарској монархији и Краљевини Југославији. Анализа је заснована на савременим теренским истраживањима банатских Немаца, који путем наратива реферишу на хабитуалне праксе вишејезичности између два светска рата.
AB - Multilingualism in the Banat has been shaped by language policies of the
various multiethnic empires and states over the centuries. Thus, a short overview
of the language policy in the Habsburg Monarchy, Austro-Hungary and
the Kingdom of Yugoslavia is initially presented. The paper however sheds light
upon the period under the reign of the Kingdom of Yugoslavia, i.e. the period
between the World Wars. The analysis is based upon the contemporary fieldwork
conducted among the Serbian Banat Germans, who referred to the habitual
practices of multilingualism in the interwar period.
AB - Plurilinguisme comme habitus:Le discours des Allemands du Banat sur la période d’entre deux guerres mоndiales

Le plurilinguisme dans le Banat est apparu sous l’influence des politiques
linguistiques des différents états qui se sont succédé sur ce territoire. Dans cet
article est donné un bref aperçu de la situation dans l’Empire des Habsbourg,
dans la monarchie austro-hongroise, et le Royaume de Yougoslavie. L’analyse
est basée sur les recherches de terrain contemporaines concernant les Allemands
du Banat, dont les récits témoignent des pratiques habituelles du plurilinguisme
entre deux guerres mondiales.
PB - Beograd : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
T2 - Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
T1 - Вишејезичност као хабитус: Дискурс банатских Немаца о периоду између два светска рата
T1 - Multilingualism as habitus: Discourse of the Banat Germans on the period between the World Wars
SP - 583
EP - 600
IS - 11 (2)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7911
ER - 
@article{
author = "Мандић, Марија and Крел, Александар",
year = "2016",
abstract = "Вишејезичност у Банату се обликовала под утицајем језичких политика разних држава које су се смењивале на том подручју. У раду се даје кратак преглед стања у Хабсбуршкој царевини, у Аустро-Угарској монархији и Краљевини Југославији. Анализа је заснована на савременим теренским истраживањима банатских Немаца, који путем наратива реферишу на хабитуалне праксе вишејезичности између два светска рата., Multilingualism in the Banat has been shaped by language policies of the
various multiethnic empires and states over the centuries. Thus, a short overview
of the language policy in the Habsburg Monarchy, Austro-Hungary and
the Kingdom of Yugoslavia is initially presented. The paper however sheds light
upon the period under the reign of the Kingdom of Yugoslavia, i.e. the period
between the World Wars. The analysis is based upon the contemporary fieldwork
conducted among the Serbian Banat Germans, who referred to the habitual
practices of multilingualism in the interwar period., Plurilinguisme comme habitus:Le discours des Allemands du Banat sur la période d’entre deux guerres mоndiales

Le plurilinguisme dans le Banat est apparu sous l’influence des politiques
linguistiques des différents états qui se sont succédé sur ce territoire. Dans cet
article est donné un bref aperçu de la situation dans l’Empire des Habsbourg,
dans la monarchie austro-hongroise, et le Royaume de Yougoslavie. L’analyse
est basée sur les recherches de terrain contemporaines concernant les Allemands
du Banat, dont les récits témoignent des pratiques habituelles du plurilinguisme
entre deux guerres mondiales.",
publisher = "Beograd : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu",
journal = "Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology",
title = "Вишејезичност као хабитус: Дискурс банатских Немаца о периоду између два светска рата, Multilingualism as habitus: Discourse of the Banat Germans on the period between the World Wars",
pages = "583-600",
number = "11 (2)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7911"
}
Мандић, М.,& Крел, А. (2016). Multilingualism as habitus: Discourse of the Banat Germans on the period between the World Wars.
Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
Beograd : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.(11 (2)), 583-600.
Мандић М, Крел А. Multilingualism as habitus: Discourse of the Banat Germans on the period between the World Wars. Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology. 2016;(11 (2)):583-600.
Мандић Марија, Крел Александар, "Multilingualism as habitus: Discourse of the Banat Germans on the period between the World Wars" Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology, no. 11 (2) (2016):583-600

Дискурс о језичким праксама банатских Немаца: Савремена теренска истраживања

Мандић, Марија; Крел, Александар

(Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2016)

TY - JOUR
AU - Мандић, Марија
AU - Крел, Александар
PY - 2016
AB - У раду се даје кратак преглед језичке ситуације и језичких политика држава које су се смењивале на простору Баната и утицале не формирање језичке идеологије банатских Немаца, од Хабсбуршке и Аустро-Угарске монархије, до Краљевине Југославије и социјалистичке Југославије. Анализа је заснована на дискурсу банатских Немаца, забележеном у савременим теренским истраживањима.
AB - The paper presents an overview of the language situation and language policy carried
out by different states in the region of Banat which had shaped language ideology of
the Banat Germans, from Habsburg Monarchy and Austro-Hungary, to Yugoslavia and
Socialist Yugoslavia later. The analysis is based upon the discourse of the Banat Germans,
recorded during the fieldwork in the research interviews. Main themes concerning
contemporary language practices are singled out and reflected upon.
PB - Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
T2 - Antropologija
T1 - Дискурс о језичким праксама банатских Немаца: Савремена теренска истраживања
T1 - Discourse on Language Practices among the Banat Germans: Contemporary Fieldwork
SP - 33
EP - 52
IS - 16 (1)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7904
ER - 
@article{
author = "Мандић, Марија and Крел, Александар",
year = "2016",
abstract = "У раду се даје кратак преглед језичке ситуације и језичких политика држава које су се смењивале на простору Баната и утицале не формирање језичке идеологије банатских Немаца, од Хабсбуршке и Аустро-Угарске монархије, до Краљевине Југославије и социјалистичке Југославије. Анализа је заснована на дискурсу банатских Немаца, забележеном у савременим теренским истраживањима., The paper presents an overview of the language situation and language policy carried
out by different states in the region of Banat which had shaped language ideology of
the Banat Germans, from Habsburg Monarchy and Austro-Hungary, to Yugoslavia and
Socialist Yugoslavia later. The analysis is based upon the discourse of the Banat Germans,
recorded during the fieldwork in the research interviews. Main themes concerning
contemporary language practices are singled out and reflected upon.",
publisher = "Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu",
journal = "Antropologija",
title = "Дискурс о језичким праксама банатских Немаца: Савремена теренска истраживања, Discourse on Language Practices among the Banat Germans: Contemporary Fieldwork",
pages = "33-52",
number = "16 (1)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7904"
}
Мандић, М.,& Крел, А. (2016). Discourse on Language Practices among the Banat Germans: Contemporary Fieldwork.
Antropologija
Beograd : Institut za etnologiju i antropologiju Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.(16 (1)), 33-52.
Мандић М, Крел А. Discourse on Language Practices among the Banat Germans: Contemporary Fieldwork. Antropologija. 2016;(16 (1)):33-52.
Мандић Марија, Крел Александар, "Discourse on Language Practices among the Banat Germans: Contemporary Fieldwork" Antropologija, no. 16 (1) (2016):33-52

Легендарно досељавање у усменој предаји војвођанских Немаца

Мандић, Марија; Крел, Александар

(Београд : Институт за књижевност и уметност, 2016)

TY - JOUR
AU - Мандић, Марија
AU - Крел, Александар
PY - 2016
AB - У раду истражујемо усмену предају о досељавању Немаца у Војводину, на северу Републике Србије. Према историјским изворима, немачко становништво је колонизовано у јужној Угарској и дуж средњег тока Дунава током 18. и 19. века. Савремена антрополошка истраживања војвођанских Немаца показују да усмена предаја о досељавању има важно место у конструкцији идентитета, и то посебно у породичним, локалним и регионалним идентификацијама.
AB - The paper focuses upon oral transmission of legendary settling of the German
families to Vojvodina, northern Serbia. According to historical records, the settling
of Germans resulted from the massive colonization of South Hungary and the Middle
Danube, in the period from the 18th to the 19th century. Contemporary field
research showed that oral transmission of legendary settling plays an important
role in the identity construction among the Germans in Vojvodina at the present
time. Narrations about settling of anonymous ancestors are combined with small
narratives about concrete ancestors who are referred to by name. Thus, oral family
geneaologies are created which mostly index family and local ethnic identity, and in
the second place national one.
PB - Београд : Институт за књижевност и уметност
T2 - Књижевна историја
T1 - Легендарно досељавање у усменој предаји војвођанских Немаца
T1 - Legendary Settling in Oral Transmission among Vojvodina Germans
SP - 249
EP - 265
IS - 158
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7898
ER - 
@article{
author = "Мандић, Марија and Крел, Александар",
year = "2016",
abstract = "У раду истражујемо усмену предају о досељавању Немаца у Војводину, на северу Републике Србије. Према историјским изворима, немачко становништво је колонизовано у јужној Угарској и дуж средњег тока Дунава током 18. и 19. века. Савремена антрополошка истраживања војвођанских Немаца показују да усмена предаја о досељавању има важно место у конструкцији идентитета, и то посебно у породичним, локалним и регионалним идентификацијама., The paper focuses upon oral transmission of legendary settling of the German
families to Vojvodina, northern Serbia. According to historical records, the settling
of Germans resulted from the massive colonization of South Hungary and the Middle
Danube, in the period from the 18th to the 19th century. Contemporary field
research showed that oral transmission of legendary settling plays an important
role in the identity construction among the Germans in Vojvodina at the present
time. Narrations about settling of anonymous ancestors are combined with small
narratives about concrete ancestors who are referred to by name. Thus, oral family
geneaologies are created which mostly index family and local ethnic identity, and in
the second place national one.",
publisher = "Београд : Институт за књижевност и уметност",
journal = "Књижевна историја",
title = "Легендарно досељавање у усменој предаји војвођанских Немаца, Legendary Settling in Oral Transmission among Vojvodina Germans",
pages = "249-265",
number = "158",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7898"
}
Мандић, М.,& Крел, А. (2016). Legendary Settling in Oral Transmission among Vojvodina Germans.
Књижевна историја
Београд : Институт за књижевност и уметност.(158), 249-265.
Мандић М, Крел А. Legendary Settling in Oral Transmission among Vojvodina Germans. Књижевна историја. 2016;(158):249-265.
Мандић Марија, Крел Александар, "Legendary Settling in Oral Transmission among Vojvodina Germans" Књижевна историја, no. 158 (2016):249-265