Живановић, Владимир

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-7749-2803
  • Живановић, Владимир (11)
  • Živanović, Vladimir (1)
  • Живановић, Владимир Б. (1)
Projects

Author's Bibliography

Bibliographia personalis у часопису Јужнословенски филолог

Живановић, Владимир Б.

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир Б.
PY  - 2020
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10238
AB  - Овом библиографијом имали смо жељу да осветлимо један сегмент
рада часописа Јужнословенски филолог који се тиче еминентних лич-
ности из света филологије. Библиографија персоналија на једном месту
окупља све текстове о личностима којима је часопис Јужнословенски филолог од свога настанка 1913. год. па до 2020. год. посветио пажњу. Већина
објављених чланака дати су у форми некролога, један део нам представља
јубилеје неких од водећих светских слависта, филолога, лингвиста и др.,
као и неколико објављених персоналних библиографија. Библиографија
коју представљамо хронолошки је организована.
AB  - Данная библиография является плодом желания пролить свет на
один сегмент деятельности и публикаций журнала Јужнословенски
филолог, касающийся выдающихся личностей из мира филологии. Библиография персоналий на одном месте объединяет все тексты о личностях, которым уделено внимание на страницах научного журнала
Јужнословенски филолог с момента его создания в 1913 и по 2020 год.
Большинство опубликованных статей представляют собой некрологи,
одна часть – юбилеи некоторых из ведущих мировых славистов, филологов, лингвистов и т. д. и есть несколько опубликованных персональных
библиографий. Библиография представлена в хронологическом порядке.
AB  - The aim of this Bibliography is to shed light on a segment of work of the the
Južnoslovenski fi lolog academic journal, which presents acclaimed individuals from
the world of philology. This bibliographia personalis comprises all articles and texts
on individual philologists published by Južnoslovenski fi lolog in the period from its
establishment in 1913 until 2020. Most of the published articles are in the form of
obituaries, others present the anniversaries of some of the world’s leading Slavists,
philologists, linguists, etc., as well as several published personal bibliographies. The
bibliography we present here is chronologically organised.
PB  - Београд : Српска академија наука и уметности
PB  - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2  - Јужнословенски филолог
T1  - Bibliographia personalis у часопису Јужнословенски филолог
T1  - Bibliographia personalis в журнале јужнословенски филолог
T1  - Južnoslovenski Filolog – Bibliographia Personalis
SP  - 157
EP  - 171
VL  - 76
IS  - 2
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10238
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир Б.",
year = "2020",
abstract = "Овом библиографијом имали смо жељу да осветлимо један сегмент
рада часописа Јужнословенски филолог који се тиче еминентних лич-
ности из света филологије. Библиографија персоналија на једном месту
окупља све текстове о личностима којима је часопис Јужнословенски филолог од свога настанка 1913. год. па до 2020. год. посветио пажњу. Већина
објављених чланака дати су у форми некролога, један део нам представља
јубилеје неких од водећих светских слависта, филолога, лингвиста и др.,
као и неколико објављених персоналних библиографија. Библиографија
коју представљамо хронолошки је организована., Данная библиография является плодом желания пролить свет на
один сегмент деятельности и публикаций журнала Јужнословенски
филолог, касающийся выдающихся личностей из мира филологии. Библиография персоналий на одном месте объединяет все тексты о личностях, которым уделено внимание на страницах научного журнала
Јужнословенски филолог с момента его создания в 1913 и по 2020 год.
Большинство опубликованных статей представляют собой некрологи,
одна часть – юбилеи некоторых из ведущих мировых славистов, филологов, лингвистов и т. д. и есть несколько опубликованных персональных
библиографий. Библиография представлена в хронологическом порядке., The aim of this Bibliography is to shed light on a segment of work of the the
Južnoslovenski fi lolog academic journal, which presents acclaimed individuals from
the world of philology. This bibliographia personalis comprises all articles and texts
on individual philologists published by Južnoslovenski fi lolog in the period from its
establishment in 1913 until 2020. Most of the published articles are in the form of
obituaries, others present the anniversaries of some of the world’s leading Slavists,
philologists, linguists, etc., as well as several published personal bibliographies. The
bibliography we present here is chronologically organised.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Bibliographia personalis у часопису Јужнословенски филолог, Bibliographia personalis в журнале јужнословенски филолог, Južnoslovenski Filolog – Bibliographia Personalis",
pages = "157-171",
volume = "76",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10238"
}
Живановић, В. Б.. (2020). Bibliographia personalis у часопису Јужнословенски филолог. in Јужнословенски филолог
Београд : Српска академија наука и уметности., 76(2), 157-171.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10238
Живановић ВБ. Bibliographia personalis у часопису Јужнословенски филолог. in Јужнословенски филолог. 2020;76(2):157-171.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10238 .
Живановић, Владимир Б., "Bibliographia personalis у часопису Јужнословенски филолог" in Јужнословенски филолог, 76, no. 2 (2020):157-171,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10238 .

Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића

Живановић, Владимир; Јовановић, Владан; Вуловић, Наташа

(Београд : Aрхиепископија београдско-карловачка, 2019)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
AU  - Јовановић, Владан
AU  - Вуловић, Наташа
PY  - 2019
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6266
AB  - Овај прилог
доноси
библиографију
радова
професора
Димитрија
Е. Стефановића,
која
се састоји
од монографских
и уџбеничких
публикација,
научних
студија
и научнопопуларних
текстова,
као и критика
и полемика.
Библиографија
је анотирана
и тематски
класификована,
те обухвата
области
његове
научне
делатности
из области
филологије,
текстологије,
ономастике,
историографије,
историје
православне
цркве
на тлу Мађарске,
као и културолошких
српско-
мађарских
односа.
AB  - We present
a personal
bibliography
of works by Professor
Dimitrije
E. Stefanović,
which consists
of monographic,
textbook
publications,
scientific
studies
and popular
texts, as well as criticisms
and polemics.
The bibliography
is annotated
and classified
by subjects
of research,
and encompasses
the fields
of his scientific
activities
concerning
philology,
textology,
onomastics,
historiography,
the history
of
the Serbian
Orthodox
Church in Hungary,
including
the findings
from
his interest
in Serbian-
Hungarian
cultural
relations.
PB  - Београд : Aрхиепископија београдско-карловачка
T2  - Теолошки погледи
T1  - Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића
T1  - The Bibliography of Professor Dimitrije Stefanović
SP  - 229
EP  - 260
VL  - 52
IS  - 1
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6266
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир and Јовановић, Владан and Вуловић, Наташа",
year = "2019",
abstract = "Овај прилог
доноси
библиографију
радова
професора
Димитрија
Е. Стефановића,
која
се састоји
од монографских
и уџбеничких
публикација,
научних
студија
и научнопопуларних
текстова,
као и критика
и полемика.
Библиографија
је анотирана
и тематски
класификована,
те обухвата
области
његове
научне
делатности
из области
филологије,
текстологије,
ономастике,
историографије,
историје
православне
цркве
на тлу Мађарске,
као и културолошких
српско-
мађарских
односа., We present
a personal
bibliography
of works by Professor
Dimitrije
E. Stefanović,
which consists
of monographic,
textbook
publications,
scientific
studies
and popular
texts, as well as criticisms
and polemics.
The bibliography
is annotated
and classified
by subjects
of research,
and encompasses
the fields
of his scientific
activities
concerning
philology,
textology,
onomastics,
historiography,
the history
of
the Serbian
Orthodox
Church in Hungary,
including
the findings
from
his interest
in Serbian-
Hungarian
cultural
relations.",
publisher = "Београд : Aрхиепископија београдско-карловачка",
journal = "Теолошки погледи",
title = "Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића, The Bibliography of Professor Dimitrije Stefanović",
pages = "229-260",
volume = "52",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6266"
}
Живановић, В., Јовановић, В.,& Вуловић, Н.. (2019). Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића. in Теолошки погледи
Београд : Aрхиепископија београдско-карловачка., 52(1), 229-260.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6266
Живановић В, Јовановић В, Вуловић Н. Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића. in Теолошки погледи. 2019;52(1):229-260.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6266 .
Живановић, Владимир, Јовановић, Владан, Вуловић, Наташа, "Библиографија проф. др Димитрија Е. Стефановића" in Теолошки погледи, 52, no. 1 (2019):229-260,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6266 .

Егон Фекете (1931–2009) – Библиографија

Живановић, Владимир

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2019)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2019
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9243
AB  - Овај прилог доноси персоналну библиографију радова др
Егона Фекете, поводом обележавања десетогодишњице од смрти.
Библиографија се састоји од монографских публикација, научних и по-
пуларних чланака, као и приказа. Такође, наводимо и приказе његових
дела, као и чланке посвећене његовој делатности. Библиографија је
разврстана формално, а у оквиру тога хронолошки.
PB  - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2  - Наш језик
T1  - Егон Фекете (1931–2009) – Библиографија
SP  - 105
EP  - 117
VL  - 50
VL  - 1
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9243
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2019",
abstract = "Овај прилог доноси персоналну библиографију радова др
Егона Фекете, поводом обележавања десетогодишњице од смрти.
Библиографија се састоји од монографских публикација, научних и по-
пуларних чланака, као и приказа. Такође, наводимо и приказе његових
дела, као и чланке посвећене његовој делатности. Библиографија је
разврстана формално, а у оквиру тога хронолошки.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Егон Фекете (1931–2009) – Библиографија",
pages = "105-117",
volume = "50, 1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9243"
}
Живановић, В.. (2019). Егон Фекете (1931–2009) – Библиографија. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 50, 105-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9243
Живановић В. Егон Фекете (1931–2009) – Библиографија. in Наш језик. 2019;50:105-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9243 .
Живановић, Владимир, "Егон Фекете (1931–2009) – Библиографија" in Наш језик, 50 (2019):105-117,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9243 .

Организовање дигиталног репозиторијума у Институту за српски језик САНУ

Живановић, Владимир

(Београд : Заједница библиотека универзитета у Србији, 2019)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2019
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6540
AB  - Овим радом желели
бисмо да представимо случаj
прикључивања Института за српски
jезик САНУ (ИСJ САНУ) свету
дигиталних репозиториjума. Године
2018. Министарство просвете, науке и
технолошког развоjа Републике Србиjе
усвоjило jе Платформу коjом обавезуjе
све jавно финансиране институциjе
да своjе научне радове депонуjу у
неки репозиториjум. Намера нам jе
да представимо основне фазе успешно
спроведене Платформе Министарства у
ИСJ САНУ. У периоду од jедне године
у ИСJ САНУ припремљено jе преко
100.000 страница дигиталног текста коjе
чине 2.500 записа пуног текста. Овим
подухватом реализованим у оквиру
концепта отворене науке омогућено jе
да српска jезичка хуманистика постане
видљива у свету.
AB  - The paper presents the involvement of the Institute for the Serbian Language of SASA (ISL SASA) into the world of digital repositories. The ISL SASA was one of the first institutions in Serbia to have an institutional repository (2017). Before that, scarce research outputs of the ISL SASA were available online whereas the available resources remained invisible to major international infrastructures. In developing the repository, the role of the ISL SASA librarian has been crucial. It involved repository management, verifying the metadata accuracy, preserving digital content and further dissemination. More than 100,000 pages (2500 full-text records in the repository) were digitized in one year. This has significantly improved the international visibility of Serbian linguistic humanities.
PB  - Београд : Заједница библиотека универзитета у Србији
T2  - Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику
T1  - Организовање дигиталног репозиторијума у Институту за српски језик САНУ
T1  - The Implementation of Dais Repository
in ISL SASA
SP  - 74
EP  - 84
VL  - 19
IS  - 1
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6540
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2019",
abstract = "Овим радом желели
бисмо да представимо случаj
прикључивања Института за српски
jезик САНУ (ИСJ САНУ) свету
дигиталних репозиториjума. Године
2018. Министарство просвете, науке и
технолошког развоjа Републике Србиjе
усвоjило jе Платформу коjом обавезуjе
све jавно финансиране институциjе
да своjе научне радове депонуjу у
неки репозиториjум. Намера нам jе
да представимо основне фазе успешно
спроведене Платформе Министарства у
ИСJ САНУ. У периоду од jедне године
у ИСJ САНУ припремљено jе преко
100.000 страница дигиталног текста коjе
чине 2.500 записа пуног текста. Овим
подухватом реализованим у оквиру
концепта отворене науке омогућено jе
да српска jезичка хуманистика постане
видљива у свету., The paper presents the involvement of the Institute for the Serbian Language of SASA (ISL SASA) into the world of digital repositories. The ISL SASA was one of the first institutions in Serbia to have an institutional repository (2017). Before that, scarce research outputs of the ISL SASA were available online whereas the available resources remained invisible to major international infrastructures. In developing the repository, the role of the ISL SASA librarian has been crucial. It involved repository management, verifying the metadata accuracy, preserving digital content and further dissemination. More than 100,000 pages (2500 full-text records in the repository) were digitized in one year. This has significantly improved the international visibility of Serbian linguistic humanities.",
publisher = "Београд : Заједница библиотека универзитета у Србији",
journal = "Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику",
title = "Организовање дигиталног репозиторијума у Институту за српски језик САНУ, The Implementation of Dais Repository
in ISL SASA",
pages = "74-84",
volume = "19",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6540"
}
Живановић, В.. (2019). Организовање дигиталног репозиторијума у Институту за српски језик САНУ. in Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику
Београд : Заједница библиотека универзитета у Србији., 19(1), 74-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6540
Живановић В. Организовање дигиталног репозиторијума у Институту за српски језик САНУ. in Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику. 2019;19(1):74-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6540 .
Живановић, Владимир, "Организовање дигиталног репозиторијума у Институту за српски језик САНУ" in Инфотека : часопис за дигиталну хуманистику, 19, no. 1 (2019):74-84,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6540 .

Исак Башевис Сингер и његов јидиш

Живановић, Владимир

(Панчево : Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева, 2019)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2019
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6539
AB  - Списатељски традиционално оријентисан, Сингер језик свога народа, јидиш, негује и осећа као константу свог идентитетског развитка. За јидиш га везује сопствена историја као и историја народа коме припада. Када у својим тридесетим годинама напушта свет пољских Јевреја и одлази у Америку, он наставља да ствара јеврејску литературу на јидишу. Добијање Нобелове награду за књижевност представља својеврсни феномен – једини је амерички нобеловац који ни једно своје књижевно дело није написао на енглеском језику. Захваљујући делу Исака Башевиса Сингера, јидиш постаје својеврсна метонимија јеврејског народа, скоро истребљеног нацистичким геноцидом.
AB  - Traditionally oriented as a writer, Singer nourishes Yiddish, the language of his people, and embraces it as a constant in the development of his identity. He feels a great connection between the Yiddish language and both his personal history and the history of the Jewish people. In his thirties, he leaves the world of Polish Jews and goes to America, where he continues to produce Jewish literature in Yiddish. Receiving the Nobel Prize for Literature becomes sort of a phenomenon – he is the only American Nobel Prize winner who did not write his literature in English. Thanks to the work of Isak Bashevis Singer, Yiddish becomes a kind of metonymy for the Jewish people, who were almost exterminated by Nazi genocide.
PB  - Панчево : Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева
T2  - Квартал : квартални уметнички магазин
T1  - Исак Башевис Сингер и његов јидиш
SP  - 51
EP  - 57
IS  - 31-33
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6539
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2019",
abstract = "Списатељски традиционално оријентисан, Сингер језик свога народа, јидиш, негује и осећа као константу свог идентитетског развитка. За јидиш га везује сопствена историја као и историја народа коме припада. Када у својим тридесетим годинама напушта свет пољских Јевреја и одлази у Америку, он наставља да ствара јеврејску литературу на јидишу. Добијање Нобелове награду за књижевност представља својеврсни феномен – једини је амерички нобеловац који ни једно своје књижевно дело није написао на енглеском језику. Захваљујући делу Исака Башевиса Сингера, јидиш постаје својеврсна метонимија јеврејског народа, скоро истребљеног нацистичким геноцидом., Traditionally oriented as a writer, Singer nourishes Yiddish, the language of his people, and embraces it as a constant in the development of his identity. He feels a great connection between the Yiddish language and both his personal history and the history of the Jewish people. In his thirties, he leaves the world of Polish Jews and goes to America, where he continues to produce Jewish literature in Yiddish. Receiving the Nobel Prize for Literature becomes sort of a phenomenon – he is the only American Nobel Prize winner who did not write his literature in English. Thanks to the work of Isak Bashevis Singer, Yiddish becomes a kind of metonymy for the Jewish people, who were almost exterminated by Nazi genocide.",
publisher = "Панчево : Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева",
journal = "Квартал : квартални уметнички магазин",
title = "Исак Башевис Сингер и његов јидиш",
pages = "51-57",
number = "31-33",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6539"
}
Живановић, В.. (2019). Исак Башевис Сингер и његов јидиш. in Квартал : квартални уметнички магазин
Панчево : Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева.(31-33), 51-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6539
Живановић В. Исак Башевис Сингер и његов јидиш. in Квартал : квартални уметнички магазин. 2019;(31-33):51-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6539 .
Живановић, Владимир, "Исак Башевис Сингер и његов јидиш" in Квартал : квартални уметнички магазин, no. 31-33 (2019):51-57,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6539 .

Доситеј у дневном листу Политика

Живановић, Владимир

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност, 2019)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2019
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6243
AB  - У раду анализирамо објављене чланке у дневном листу „Политика”, посвећене Доситеју Обрадовићу, те се осврћемо на рецепцију коју је у листу задобио наш велики просветитељ. Дневни лист је по својој структури репрезентативно гласило чији је утицај широко
распрострањен. Посвећујемо пажњу идејним правцима којима су се аутори текстова о Доситеју руководили у својим чланцима. Такође, библиографијом обухватамо све чланке који
су посвећени Доситеју, у периоду од 1904. до 2010. године. У „Политици” је објављено 140
чланака, различитих по обиму и по садржини. Грађа у библиографији разврстана је хронолошки, а у оквиру године азбучно по насловима чланака.
AB  - This paper analyzes articles published in the „Politika” daily which are dedicated to
Dositej Obradovic, due to the reception of our great writer of the Enlightenment period. The
daily paper is, according to its structure, a representative organ whose influence is widespread.
We pay attention to the conceptual manner in which the authors had written about Dositej.
Also, the bibliography includes all the articles dedicated to Dositej, in the period from 1904 to
2010. During this time, 140 articles were published in the „Politika” daily, varying in scope and
content. The material in the bibliography is classified chronologically, and then annually by the
titles of the articles.
PB  - Београд : Друштво за српски језик и књижевност
T2  - Књижевност и језик
T1  - Доситеј у дневном листу Политика
T1  - Dositej in Daily Newspaper Politika – Bibliographic Contribution
SP  - 233
EP  - 242
VL  - 66
IS  - 1
DO  - 10.18485/kij.2019.66.1.14
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6243
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2019",
abstract = "У раду анализирамо објављене чланке у дневном листу „Политика”, посвећене Доситеју Обрадовићу, те се осврћемо на рецепцију коју је у листу задобио наш велики просветитељ. Дневни лист је по својој структури репрезентативно гласило чији је утицај широко
распрострањен. Посвећујемо пажњу идејним правцима којима су се аутори текстова о Доситеју руководили у својим чланцима. Такође, библиографијом обухватамо све чланке који
су посвећени Доситеју, у периоду од 1904. до 2010. године. У „Политици” је објављено 140
чланака, различитих по обиму и по садржини. Грађа у библиографији разврстана је хронолошки, а у оквиру године азбучно по насловима чланака., This paper analyzes articles published in the „Politika” daily which are dedicated to
Dositej Obradovic, due to the reception of our great writer of the Enlightenment period. The
daily paper is, according to its structure, a representative organ whose influence is widespread.
We pay attention to the conceptual manner in which the authors had written about Dositej.
Also, the bibliography includes all the articles dedicated to Dositej, in the period from 1904 to
2010. During this time, 140 articles were published in the „Politika” daily, varying in scope and
content. The material in the bibliography is classified chronologically, and then annually by the
titles of the articles.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Доситеј у дневном листу Политика, Dositej in Daily Newspaper Politika – Bibliographic Contribution",
pages = "233-242",
volume = "66",
number = "1",
doi = "10.18485/kij.2019.66.1.14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6243"
}
Живановић, В.. (2019). Доситеј у дневном листу Политика. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност., 66(1), 233-242.
https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6243
Живановић В. Доситеј у дневном листу Политика. in Књижевност и језик. 2019;66(1):233-242.
doi:10.18485/kij.2019.66.1.14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6243 .
Живановић, Владимир, "Доситеј у дневном листу Политика" in Књижевност и језик, 66, no. 1 (2019):233-242,
https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.14 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6243 .

Библиографија Ивана Поповића (1923–1961)

Живановић, Владимир

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2018
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4954
PB  - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2  - Наш језик
T1  - Библиографија Ивана Поповића (1923–1961)
SP  - 95
EP  - 112
VL  - 49
IS  - 1
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4954
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2018",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Библиографија Ивана Поповића (1923–1961)",
pages = "95-112",
volume = "49",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4954"
}
Живановић, В.. (2018). Библиографија Ивана Поповића (1923–1961). in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 49(1), 95-112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4954
Живановић В. Библиографија Ивана Поповића (1923–1961). in Наш језик. 2018;49(1):95-112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4954 .
Живановић, Владимир, "Библиографија Ивана Поповића (1923–1961)" in Наш језик, 49, no. 1 (2018):95-112,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4954 .

Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу : аутореферат

Живановић, Владимир

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2018
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4888
PB  - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2  - Лингвистичке актуелности
T1  - Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу : аутореферат
SP  - 37
EP  - 43
VL  - 31
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4888
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2018",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Лингвистичке актуелности",
title = "Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу : аутореферат",
pages = "37-43",
volume = "31",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4888"
}
Живановић, В.. (2018). Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу : аутореферат. in Лингвистичке актуелности
Београд : Институт за српски језик САНУ., 31, 37-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4888
Живановић В. Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу : аутореферат. in Лингвистичке актуелности. 2018;31:37-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4888 .
Живановић, Владимир, "Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу : аутореферат" in Лингвистичке актуелности, 31 (2018):37-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4888 .

Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу

Живановић, Владимир

(Београд : Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2017)

TY  - THES
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2017
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1189
AB  - Доситеј Обрадовић, као представник своје епохе, централна је личност српског XVIII века. Својом појавом и делом, те просветитељским деловањем, оставио је дубок траг у српској култури. Будући да Доситејеве делатности и време у којем је живео и радио надилазе строге жанровске дефиниције, рецепција његовог рада разграната је и тематски разноврсна. Поред епохе просветитељства, Доситејев живот и дело релевантни су и за историјски период националне консолидације и оснивања првих српских институција. Његово дело уткано је у историју настанка многих научних дисциплина.
Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу пружа увид у тематски и формално разгранату литературу о Доситеју Обрадовићу. Хронолошка класификација омогућава прегледан увид у динамику објављивања, као и у развој тема везаних за Доситеја. Тиме се уједно сагледава и дијахронијска перспектива тема, преокупација одређених епоха, као и херменеутички значај који је придаван истраживаном објекту. Синхронијска раван на једном месту окупља ставове научне и шире јавности изражаване кроз радове о Доситеју и на тај начин отвара широко поље за будућа истраживања. Библиографија радова о Доситеју такође пружа увид у однос просветитељске епохе и њених топоса према каснијем етапама културног развоја те формирању нових културних парадигми.
Библиографија је допуњена формалним и предметним регистрима, као и списком приказа. Формални су представљени регистром аутора, регистром иницијала и псеудонима, као и регистром периодичних публикација. Списком приказа окупили смо на једном месту све приказе радова о Доситеју у њиховом пуном називу.
AB  - As an exponent of his epoch, Dositej Obradovic represents a central figure in the 18th and 19th century Serbian culture. His personality and works based on the ideas of the Enlightenment left a lasting mark on Serbian culture. The period and scope of Dositej’s life and activities surpass narrow stylistic definitions. The reception of his work is ever-expanding and thematically diverse. Beyond the Enlightenment, Dostej’s undertaking is crucial to the historical period of national consolidation and the foundation of the first formal Serbian institutions. His work is woven into the establishment of a number of scholarly disciplines.
The Bibliography of Works on Dositej Obradovic delves into the formally and thematically divergent literature on Dositej Obradovic. Its chronological classification allows one to gain insight into the historical dynamism of the publication and development of themes related to Dositej. This allows for a comprehensive diachronic perspective of themes, the preoccupation of specific epochs, as well as a hermeneutic value attributed to the object of research. The synchronic plane cumulatively displays the attitude of the scholarly and general public expressed through their works and opens a wide field for future research. The Bibliography of Works on Dositej Obradovic provides an insight into the topos of the Enlightenment and its relationship to the later stages of cultural development and to the creation of new cultural paradigms.
The bibliography has formal and subject headings, as well as an index of published reviews. The formal index is represented with an authors’ register, a register of initials and pseudonyms, as well as an index of periodicals. Within the index of reviews we gathered all the articles on Dositej Obradovic with their full titles listed.
AB  - Досифей Обрадович как экспонент эпохи в которой жил, является центральной личностью сербского ХVIII века. Его жизнь, труды и деятельность на ниве просвещения оставили глубокие следы в сербской культуре. Поскольку деятельность Досифея и время в котором он жил и работал выходят за рамки определенного жанра, рецепция его личности и трудов очень разветвленная и тематически разнообразная. Его влияние распространяется не только на эпоху просвещения, но и на исторический период национальной консолидации и формирования первых сербских институций. Его деятельность лежит в основе истории формирования многих научных дисциплин в Сербии.
Библиография публикаций о Досифее Обрадовиче расскрывает тематическое и формальное разнообразие литературы о нем. Хронологическая классификация показывает динамику опубликования, а также развитие тем связаных с Досифеем. Таким же образом видно и диахроническое разнообразие тем, интересы эпох, а также и герменевтическое значение приписываемое исследуемому объекту. Синхронический подход обеспечивает возможность наблюдения на одном месте мнений научной и широкой общественности, выраженные в публикациях о Досифее. Таким образом, выявлено широкое поле для будущих исследований. Библиография публикаций о Досифее также способствует знанию и рассматриванию отношения эпохи просвещения и ее топосов к культурному развитию и формированию новых кульурных парадигм произшедших позже.
Библиография дополнена формальным и предметным регистрами и списком рецензий. Формальные регистры включают авторский регистр, регистр инициалов и псевдонимов, а также и регистр периодических изданий. Список рецензий содержит на одном месте все рецензии публикаций о Досифее с их полными названиями.
PB  - Београд : Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T1  - Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу
T1  - Bibliography of Works on Dositej Obradovic
T1  - Библиография публикаций о Досифее Обрадовиче
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1189
ER  - 
@phdthesis{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2017",
abstract = "Доситеј Обрадовић, као представник своје епохе, централна је личност српског XVIII века. Својом појавом и делом, те просветитељским деловањем, оставио је дубок траг у српској култури. Будући да Доситејеве делатности и време у којем је живео и радио надилазе строге жанровске дефиниције, рецепција његовог рада разграната је и тематски разноврсна. Поред епохе просветитељства, Доситејев живот и дело релевантни су и за историјски период националне консолидације и оснивања првих српских институција. Његово дело уткано је у историју настанка многих научних дисциплина.
Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу пружа увид у тематски и формално разгранату литературу о Доситеју Обрадовићу. Хронолошка класификација омогућава прегледан увид у динамику објављивања, као и у развој тема везаних за Доситеја. Тиме се уједно сагледава и дијахронијска перспектива тема, преокупација одређених епоха, као и херменеутички значај који је придаван истраживаном објекту. Синхронијска раван на једном месту окупља ставове научне и шире јавности изражаване кроз радове о Доситеју и на тај начин отвара широко поље за будућа истраживања. Библиографија радова о Доситеју такође пружа увид у однос просветитељске епохе и њених топоса према каснијем етапама културног развоја те формирању нових културних парадигми.
Библиографија је допуњена формалним и предметним регистрима, као и списком приказа. Формални су представљени регистром аутора, регистром иницијала и псеудонима, као и регистром периодичних публикација. Списком приказа окупили смо на једном месту све приказе радова о Доситеју у њиховом пуном називу., As an exponent of his epoch, Dositej Obradovic represents a central figure in the 18th and 19th century Serbian culture. His personality and works based on the ideas of the Enlightenment left a lasting mark on Serbian culture. The period and scope of Dositej’s life and activities surpass narrow stylistic definitions. The reception of his work is ever-expanding and thematically diverse. Beyond the Enlightenment, Dostej’s undertaking is crucial to the historical period of national consolidation and the foundation of the first formal Serbian institutions. His work is woven into the establishment of a number of scholarly disciplines.
The Bibliography of Works on Dositej Obradovic delves into the formally and thematically divergent literature on Dositej Obradovic. Its chronological classification allows one to gain insight into the historical dynamism of the publication and development of themes related to Dositej. This allows for a comprehensive diachronic perspective of themes, the preoccupation of specific epochs, as well as a hermeneutic value attributed to the object of research. The synchronic plane cumulatively displays the attitude of the scholarly and general public expressed through their works and opens a wide field for future research. The Bibliography of Works on Dositej Obradovic provides an insight into the topos of the Enlightenment and its relationship to the later stages of cultural development and to the creation of new cultural paradigms.
The bibliography has formal and subject headings, as well as an index of published reviews. The formal index is represented with an authors’ register, a register of initials and pseudonyms, as well as an index of periodicals. Within the index of reviews we gathered all the articles on Dositej Obradovic with their full titles listed., Досифей Обрадович как экспонент эпохи в которой жил, является центральной личностью сербского ХVIII века. Его жизнь, труды и деятельность на ниве просвещения оставили глубокие следы в сербской культуре. Поскольку деятельность Досифея и время в котором он жил и работал выходят за рамки определенного жанра, рецепция его личности и трудов очень разветвленная и тематически разнообразная. Его влияние распространяется не только на эпоху просвещения, но и на исторический период национальной консолидации и формирования первых сербских институций. Его деятельность лежит в основе истории формирования многих научных дисциплин в Сербии.
Библиография публикаций о Досифее Обрадовиче расскрывает тематическое и формальное разнообразие литературы о нем. Хронологическая классификация показывает динамику опубликования, а также развитие тем связаных с Досифеем. Таким же образом видно и диахроническое разнообразие тем, интересы эпох, а также и герменевтическое значение приписываемое исследуемому объекту. Синхронический подход обеспечивает возможность наблюдения на одном месте мнений научной и широкой общественности, выраженные в публикациях о Досифее. Таким образом, выявлено широкое поле для будущих исследований. Библиография публикаций о Досифее также способствует знанию и рассматриванию отношения эпохи просвещения и ее топосов к культурному развитию и формированию новых кульурных парадигм произшедших позже.
Библиография дополнена формальным и предметным регистрами и списком рецензий. Формальные регистры включают авторский регистр, регистр инициалов и псевдонимов, а также и регистр периодических изданий. Список рецензий содержит на одном месте все рецензии публикаций о Досифее с их полными названиями.",
publisher = "Београд : Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
title = "Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу, Bibliography of Works on Dositej Obradovic, Библиография публикаций о Досифее Обрадовиче",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1189"
}
Живановић, В.. (2017). Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу. 
Београд : Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1189
Живановић В. Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу. 2017;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1189 .
Живановић, Владимир, "Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу" (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1189 .

Rad u biblioteci s jednim zaposlenim

Živanović, Vladimir

(Београд : [Заједница библиотека универзитета у Србији], 2017)

TY  - JOUR
AU  - Živanović, Vladimir
PY  - 2017
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1860
AB  - Tendencija modernog organizovanja bibliotečkog poslovanja je povećavanje broja biblioteka s jednim zaposlenim. Razlozi su brojni ali najčešći su pokušaj da se posao racionalizuje i time uštedi na vremenu i novcu, kao i potreba da se organizuju informacioni punktovi koje će brzo i fleksibilno da reaguju u mnogim organizacijama, komercijalnim i nekomercijalnim, u onima koji se tiču države kao i u nevladinom sektoru i dr. Rad koji iziskuje mnoštvo potrebnih informacija dobavljenih u pravo vreme traži od bibliotekara izvesni stepen sposobnosti da se prilagodi ali i da se obrazuje i bude pravi informacioni stručnjak. U ovom radu pokušaćemo da opišemo specifičnosti delovanja u maloj biblioteci koja uglavnom ima samo jednog zaposlenog i kako oni izlaze na kraj s brojnim obavezama koje se nameću. Kao i svaki posao, i ovaj ima svoje pozitivne i negativne strane i pokušaj da se sve one sintetički opišu u ovom radu predstavlja mali doprinos ovom tipu bibliotekarstva.
PB  - Београд : [Заједница библиотека универзитета у Србији]
T2  - Visokoškolske biblioteke
T1  - Rad u biblioteci s jednim zaposlenim
VL  - 14
IS  - 3
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1860
ER  - 
@article{
author = "Živanović, Vladimir",
year = "2017",
abstract = "Tendencija modernog organizovanja bibliotečkog poslovanja je povećavanje broja biblioteka s jednim zaposlenim. Razlozi su brojni ali najčešći su pokušaj da se posao racionalizuje i time uštedi na vremenu i novcu, kao i potreba da se organizuju informacioni punktovi koje će brzo i fleksibilno da reaguju u mnogim organizacijama, komercijalnim i nekomercijalnim, u onima koji se tiču države kao i u nevladinom sektoru i dr. Rad koji iziskuje mnoštvo potrebnih informacija dobavljenih u pravo vreme traži od bibliotekara izvesni stepen sposobnosti da se prilagodi ali i da se obrazuje i bude pravi informacioni stručnjak. U ovom radu pokušaćemo da opišemo specifičnosti delovanja u maloj biblioteci koja uglavnom ima samo jednog zaposlenog i kako oni izlaze na kraj s brojnim obavezama koje se nameću. Kao i svaki posao, i ovaj ima svoje pozitivne i negativne strane i pokušaj da se sve one sintetički opišu u ovom radu predstavlja mali doprinos ovom tipu bibliotekarstva.",
publisher = "Београд : [Заједница библиотека универзитета у Србији]",
journal = "Visokoškolske biblioteke",
title = "Rad u biblioteci s jednim zaposlenim",
volume = "14",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1860"
}
Živanović, V.. (2017). Rad u biblioteci s jednim zaposlenim. in Visokoškolske biblioteke
Београд : [Заједница библиотека универзитета у Србији]., 14(3).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1860
Živanović V. Rad u biblioteci s jednim zaposlenim. in Visokoškolske biblioteke. 2017;14(3).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1860 .
Živanović, Vladimir, "Rad u biblioteci s jednim zaposlenim" in Visokoškolske biblioteke, 14, no. 3 (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1860 .

Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)

Живановић, Владимир; Спасојевић, Марина; Цвијовић, Драгана; Спасојевић, Анета

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2012)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
AU  - Спасојевић, Марина
AU  - Цвијовић, Драгана
AU  - Спасојевић, Анета
PY  - 2012
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1188
PB  - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2  - Наш језик
T1  - Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)
SP  - 139
EP  - 280
VL  - 43
IS  - 3-4
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир and Спасојевић, Марина and Цвијовић, Драгана and Спасојевић, Анета",
year = "2012",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)",
pages = "139-280",
volume = "43",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188"
}
Живановић, В., Спасојевић, М., Цвијовић, Д.,& Спасојевић, А.. (2012). Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012). in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 43(3-4), 139-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188
Живановић В, Спасојевић М, Цвијовић Д, Спасојевић А. Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012). in Наш језик. 2012;43(3-4):139-280.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188 .
Живановић, Владимир, Спасојевић, Марина, Цвијовић, Драгана, Спасојевић, Анета, "Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–2012)" in Наш језик, 43, no. 3-4 (2012):139-280,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1188 .

Guide to Life

Живановић, Владимир

(Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2012)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2012
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1864
PB  - Нови Сад : Културни центар Новог Сада
T2  - Guide to Life : каталог
T1  - Guide to Life
SP  - 3
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1864
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2012",
publisher = "Нови Сад : Културни центар Новог Сада",
journal = "Guide to Life : каталог",
title = "Guide to Life",
pages = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1864"
}
Живановић, В.. (2012). Guide to Life. in Guide to Life : каталог
Нови Сад : Културни центар Новог Сада., 3.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1864
Живановић В. Guide to Life. in Guide to Life : каталог. 2012;:3.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1864 .
Живановић, Владимир, "Guide to Life" in Guide to Life : каталог (2012):3,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1864 .

Историја развоја земунске библиотеке - са посебним освртом на период аустријске владавине

Живановић, Владимир

(Уб : Градска библиотека "Божидар Кнежевић", 2006)

TY  - JOUR
AU  - Живановић, Владимир
PY  - 2006
UR  - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1187
AB  - У овоме тексту изложене су неке од основних смерница развоја Земунске библиотеке, са акцентом на период аустријске владавине. Овај период је, наиме, у условима дуготрајне политичке потчињености најбурније утицао на тековине земунске културе, а самим тим и на судбину Земунске библиотеке. Сложени односи Аустроугарске и Отоманске империје драматично су утицали на могућност српског становништва у Земуну да негује и развија своју културу. У том контексту, аустроугарски период јавља се као пресудан за даљи развој Земунске библиотеке, која се у епохама светских ратова даље изграђивала на темељима зачетим у овом периоду.
AB  - Some of the basic guidelines of the development of the Library of Zemun are presented in this paper, with the accent on the period of Austrian rule. This period had, namely, in the conditions of long-term political subordination most vehemently influenced the heritage of Zemun culture, and ipso facto the destiny of the Library of Zemun as well. Complex relations between Austro-Hungarian and Ottoman Empire had most dramatic impact on the possibilities of Serbian population in Zemun to nurture and develop their culture. In that context, Austro-Hungarian Period presented itself as crucial period for further development of the Library of Zemun that in the epochs of world wars to come developed onwards on the foundations conceived in this period.
PB  - Уб : Градска библиотека "Божидар Кнежевић"
T2  - Јавне библиотеке - часопис за теорију и праксу библиотекарства
T1  - Историја развоја земунске библиотеке - са посебним освртом на период аустријске владавине
SP  - 9
EP  - 22
VL  - 2
IS  - 3-4
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1187
ER  - 
@article{
author = "Живановић, Владимир",
year = "2006",
abstract = "У овоме тексту изложене су неке од основних смерница развоја Земунске библиотеке, са акцентом на период аустријске владавине. Овај период је, наиме, у условима дуготрајне политичке потчињености најбурније утицао на тековине земунске културе, а самим тим и на судбину Земунске библиотеке. Сложени односи Аустроугарске и Отоманске империје драматично су утицали на могућност српског становништва у Земуну да негује и развија своју културу. У том контексту, аустроугарски период јавља се као пресудан за даљи развој Земунске библиотеке, која се у епохама светских ратова даље изграђивала на темељима зачетим у овом периоду., Some of the basic guidelines of the development of the Library of Zemun are presented in this paper, with the accent on the period of Austrian rule. This period had, namely, in the conditions of long-term political subordination most vehemently influenced the heritage of Zemun culture, and ipso facto the destiny of the Library of Zemun as well. Complex relations between Austro-Hungarian and Ottoman Empire had most dramatic impact on the possibilities of Serbian population in Zemun to nurture and develop their culture. In that context, Austro-Hungarian Period presented itself as crucial period for further development of the Library of Zemun that in the epochs of world wars to come developed onwards on the foundations conceived in this period.",
publisher = "Уб : Градска библиотека "Божидар Кнежевић"",
journal = "Јавне библиотеке - часопис за теорију и праксу библиотекарства",
title = "Историја развоја земунске библиотеке - са посебним освртом на период аустријске владавине",
pages = "9-22",
volume = "2",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1187"
}
Живановић, В.. (2006). Историја развоја земунске библиотеке - са посебним освртом на период аустријске владавине. in Јавне библиотеке - часопис за теорију и праксу библиотекарства
Уб : Градска библиотека "Божидар Кнежевић"., 2(3-4), 9-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1187
Живановић В. Историја развоја земунске библиотеке - са посебним освртом на период аустријске владавине. in Јавне библиотеке - часопис за теорију и праксу библиотекарства. 2006;2(3-4):9-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1187 .
Живановић, Владимир, "Историја развоја земунске библиотеке - са посебним освртом на период аустријске владавине" in Јавне библиотеке - часопис за теорију и праксу библиотекарства, 2, no. 3-4 (2006):9-22,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1187 .