Новокмет, Слободан

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-8525-5680
 • Новокмет, Слободан (20)
Projects

Author's Bibliography

Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света

Новокмет, Слободан

(Софија : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019)

TY - CONF
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9152
AB - The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological
lexemes in the Serbian language and establishing basic stereotypes in the Serbian culture
about various animals whose secondary semantic realizations refer to humans. The aim of
this paper is to determine negative cultural and national stereotypes about animals and to
establish typical relationships of the Serbian language community toward animals (through
extra-linguistic, social, and culturological circumstances).
PB - Софија : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
C3 - Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.
T1 - Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света
SP - 155
EP - 162
VL - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152
ER - 
@conference{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2019",
abstract = "The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological
lexemes in the Serbian language and establishing basic stereotypes in the Serbian culture
about various animals whose secondary semantic realizations refer to humans. The aim of
this paper is to determine negative cultural and national stereotypes about animals and to
establish typical relationships of the Serbian language community toward animals (through
extra-linguistic, social, and culturological circumstances).",
publisher = "Софија : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“",
journal = "Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.",
title = "Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света",
pages = "155-162",
volume = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152"
}
Новокмет, С.. (2019). Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света. in Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.
Софија : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“., 1, 155-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152
Новокмет С. Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света. in Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.. 2019;1:155-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152 .
Новокмет, Слободан, "Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света" in Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., 1 (2019):155-162,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9152 .

Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ

Новокмет, Слободан

(Београд : Филолошки факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7032
AB - Предмет рада јесу називи животиња који се налазе у хомонимским паровима у Речнику САНУ. Циљ рада јесте да утврдимо који типови одредница стоје у хомонимским односима заједно са називима животиња и да ли су задовољени формални критеријуми да те одреднице стоје у односу хомонимије, као и да ли има примера у којима се распад полисемантичке структуре зоонима третира као хомонимски однос. С тим у вези утврдићемо шта треба да буду кључни критеријуми за одређивање хомонимског односa.
AB - The aim of our paper is homonymy of animal names in Dictionary SASA. The goals are to determine the types of words in homonymy relations with animal names and to establish common criteria for this type of relations amongst lexemes. Also, we want to examine are there any examples of homonymy derived from the former polysemy of lexemes denoting animals in Serbian language. we will try to offer some possible solutions for lexicographers dealing with homonymy in dictionaries.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ
T1 - Homonymy of animal names in Dictionnary SASA
SP - 291
EP - 301
VL - 1
IS - 48
DO - 10.18485/msc.2019.48.1.ch2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2019",
abstract = "Предмет рада јесу називи животиња који се налазе у хомонимским паровима у Речнику САНУ. Циљ рада јесте да утврдимо који типови одредница стоје у хомонимским односима заједно са називима животиња и да ли су задовољени формални критеријуми да те одреднице стоје у односу хомонимије, као и да ли има примера у којима се распад полисемантичке структуре зоонима третира као хомонимски однос. С тим у вези утврдићемо шта треба да буду кључни критеријуми за одређивање хомонимског односa., The aim of our paper is homonymy of animal names in Dictionary SASA. The goals are to determine the types of words in homonymy relations with animal names and to establish common criteria for this type of relations amongst lexemes. Also, we want to examine are there any examples of homonymy derived from the former polysemy of lexemes denoting animals in Serbian language. we will try to offer some possible solutions for lexicographers dealing with homonymy in dictionaries.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ, Homonymy of animal names in Dictionnary SASA",
pages = "291-301",
volume = "1",
number = "48",
doi = "10.18485/msc.2019.48.1.ch2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032"
}
Новокмет, С.. (2019). Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Филолошки факултет., 1(48), 291-301.
https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch2
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032
Новокмет С. Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2019;1(48):291-301.
doi:10.18485/msc.2019.48.1.ch2
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032 .
Новокмет, Слободан, "Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 1, no. 48 (2019):291-301,
https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch2 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7032 .

Онлајн речници и народна лексикографија

Милосављевић, Бојана; Новокмет, Слободан; Тодић, Бојана

(Нови Сад : Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
AU - Новокмет, Слободан
AU - Тодић, Бојана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7029
AB - У раду се говори о савременим тенденцијама у развоју српске лексикографије за које је карактеристично учешће многобројних и анонимних (углавном нестручних) ентузијаста у изради речничких прилога. Уводи се термин из руске литературе – народна лексикографија (рус. народная лексикография), који обухвата актуелне лексикографске активности уобичајено именоване енглеским термином краудсорсинг (енгл. crowdsourcing). Предмет истраживања представљају електронски, онлајн речници отвореног типа Викиречник и Вукајлија, при чему се тежи сагледавању њихових типолошких карактеристика, као и анализи њихове макроструктуре и микроструктуре како би се увидела потреба за методолошки организованијим и усмеренијим приступом наведеним појавама.
AB - In this paper we consider a contemporary practice in Serbian lexicography which engages a number of anonymous
(mostly beginners and amateurs) enthusiasts who contribute to the development of online dictionaries with their
own articles. We examine the Russian linguistic term – folk lexicography, which can be determined by the Anglo-
Saxon term – crowdsourcing. The subject of our research are the so-called open online dictionaries (like Vikirečnik
and Vukajlija), with a special attention to their typical characteristics and the analysis of their macro- and microstructure.
The aim of our research is to suggest a suitable and more organized system of online dictionaries and
databases in this type of crowdsourcing.
PB - Нови Сад : Филозофски факултет
T2 - Језици и културе у времену и простору
T1 - Онлајн речници и народна лексикографија
T1 - Online Dictionaries and Folk Lexicography
SP - 313
EP - 325
VL - 8
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана and Новокмет, Слободан and Тодић, Бојана",
year = "2019",
abstract = "У раду се говори о савременим тенденцијама у развоју српске лексикографије за које је карактеристично учешће многобројних и анонимних (углавном нестручних) ентузијаста у изради речничких прилога. Уводи се термин из руске литературе – народна лексикографија (рус. народная лексикография), који обухвата актуелне лексикографске активности уобичајено именоване енглеским термином краудсорсинг (енгл. crowdsourcing). Предмет истраживања представљају електронски, онлајн речници отвореног типа Викиречник и Вукајлија, при чему се тежи сагледавању њихових типолошких карактеристика, као и анализи њихове макроструктуре и микроструктуре како би се увидела потреба за методолошки организованијим и усмеренијим приступом наведеним појавама., In this paper we consider a contemporary practice in Serbian lexicography which engages a number of anonymous
(mostly beginners and amateurs) enthusiasts who contribute to the development of online dictionaries with their
own articles. We examine the Russian linguistic term – folk lexicography, which can be determined by the Anglo-
Saxon term – crowdsourcing. The subject of our research are the so-called open online dictionaries (like Vikirečnik
and Vukajlija), with a special attention to their typical characteristics and the analysis of their macro- and microstructure.
The aim of our research is to suggest a suitable and more organized system of online dictionaries and
databases in this type of crowdsourcing.",
publisher = "Нови Сад : Филозофски факултет",
journal = "Језици и културе у времену и простору",
title = "Онлајн речници и народна лексикографија, Online Dictionaries and Folk Lexicography",
pages = "313-325",
volume = "8",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029"
}
Милосављевић, Б., Новокмет, С.,& Тодић, Б.. (2019). Онлајн речници и народна лексикографија. in Језици и културе у времену и простору
Нови Сад : Филозофски факултет., 8(1), 313-325.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029
Милосављевић Б, Новокмет С, Тодић Б. Онлајн речници и народна лексикографија. in Језици и културе у времену и простору. 2019;8(1):313-325.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029 .
Милосављевић, Бојана, Новокмет, Слободан, Тодић, Бојана, "Онлајн речници и народна лексикографија" in Језици и културе у времену и простору, 8, no. 1 (2019):313-325,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029 .

Језичко нормирање и интернет

Новокмет, Слободан; Слијепчевић, Светлана; Николић, Марина

(Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Николић, Марина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4870
AB - Циљ реферата је да представи на које начине на интернету могу учествовати лингвисти као кодификатори, затим наставници, новинари и сви други који (у неком тренутку) имају улогу едукатора, али и свакодневни говорници и корисници интернета - реализатори. Такође, биће дати предлози за коришћење интернета као скупа различитих алата и репрезентативних база података који могу помоћи у језичком нормирању, пре свега на нивоу корпуса (стандардизовање граматике и лексикона једног језика), али и пружити помоћ на нивоу едукације и развоја компетенције говорника.
PB - Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини
T2 - Наука без граница - међународни тематски зборник 1
T1 - Језичко нормирање и интернет
SP - 57
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Слијепчевић, Светлана and Николић, Марина",
year = "2018",
abstract = "Циљ реферата је да представи на које начине на интернету могу учествовати лингвисти као кодификатори, затим наставници, новинари и сви други који (у неком тренутку) имају улогу едукатора, али и свакодневни говорници и корисници интернета - реализатори. Такође, биће дати предлози за коришћење интернета као скупа различитих алата и репрезентативних база података који могу помоћи у језичком нормирању, пре свега на нивоу корпуса (стандардизовање граматике и лексикона једног језика), али и пружити помоћ на нивоу едукације и развоја компетенције говорника.",
publisher = "Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини",
journal = "Наука без граница - међународни тематски зборник 1",
title = "Језичко нормирање и интернет",
pages = "57-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870"
}
Новокмет, С., Слијепчевић, С.,& Николић, М.. (2018). Језичко нормирање и интернет. in Наука без граница - међународни тематски зборник 1
Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини., 57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870
Новокмет С, Слијепчевић С, Николић М. Језичко нормирање и интернет. in Наука без граница - међународни тематски зборник 1. 2018;:57-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870 .
Новокмет, Слободан, Слијепчевић, Светлана, Николић, Марина, "Језичко нормирање и интернет" in Наука без граница - међународни тематски зборник 1 (2018):57-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4870 .

Називи животиња у настави лексикологије српског језика

Новокмет, Слободан

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7028
AB - The subject of our paper is proposal of active inclusion of animal nomenclature in various Serbian lexicology lessons in primary school and high school. Our proposal includes active use of lexemes denoting animals in units like synonyms, antonyms, polysemy, homonym and phraseology. The aim of our proposal is to include dictionaries into lexicology teaching in Serbian schools, to encourage students for independent learning and language research and to expand their knowledge of lexical potentials of the Serbian language.
AB - Предмет овог рада је предлог активне имплементације назива животиња у наставну праксу из области лексикологије српскога језика у основним и средњим школама, пре свега у настави синонимије, антонимије, хипонимије, хомонимије, полисемије и фразеологије, са циљем да се новим примерима ученици заинтересују за самосталан и истраживачки рад, те да се прошири њихово познавање лексичких потенцијала српског језика и употреба речника српскога језика у настави.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Називи животиња у настави лексикологије српског језика
T1 - The Use of Animal Nomenclature in Serbian Lexicology Teaching
SP - 107
EP - 120
VL - 65
IS - 1-2
DO - 10.18485/kij.2018.65.1_2.8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2018",
abstract = "The subject of our paper is proposal of active inclusion of animal nomenclature in various Serbian lexicology lessons in primary school and high school. Our proposal includes active use of lexemes denoting animals in units like synonyms, antonyms, polysemy, homonym and phraseology. The aim of our proposal is to include dictionaries into lexicology teaching in Serbian schools, to encourage students for independent learning and language research and to expand their knowledge of lexical potentials of the Serbian language., Предмет овог рада је предлог активне имплементације назива животиња у наставну праксу из области лексикологије српскога језика у основним и средњим школама, пре свега у настави синонимије, антонимије, хипонимије, хомонимије, полисемије и фразеологије, са циљем да се новим примерима ученици заинтересују за самосталан и истраживачки рад, те да се прошири њихово познавање лексичких потенцијала српског језика и употреба речника српскога језика у настави.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Називи животиња у настави лексикологије српског језика, The Use of Animal Nomenclature in Serbian Lexicology Teaching",
pages = "107-120",
volume = "65",
number = "1-2",
doi = "10.18485/kij.2018.65.1_2.8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028"
}
Новокмет, С.. (2018). Називи животиња у настави лексикологије српског језика. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 65(1-2), 107-120.
https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.1_2.8
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028
Новокмет С. Називи животиња у настави лексикологије српског језика. in Књижевност и језик. 2018;65(1-2):107-120.
doi:10.18485/kij.2018.65.1_2.8
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028 .
Новокмет, Слободан, "Називи животиња у настави лексикологије српског језика" in Књижевност и језик, 65, no. 1-2 (2018):107-120,
https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.1_2.8 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7028 .

Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику

Новокмет, Слободан

(Нови Сад : Матица српска, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1178
AB - Предмет нашег рада је лексиколошка и лингвокултуролошка анализа животињских назива који у основном значењу денотирају животињу (најчешће из категорије домаће стоке и пернате живине), а у секундарним реaлизацијама упућују на човека ниске интелигенције. Кроз повезивање лексичко-семантичке анализе примера, теорије о великом ланцу постојања, анализе изванјезичких, друштвених и културолошких околности тражи се одговор на питање зашто су зооними из поменутих категорија продуктивни при оваквом начину метафоричке трансформације назива и упућивања на човека ниских интелектуалних капацитета.
AB - The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological lexemes whose basic meanings denote animals (most often those in the categories of domestic cattle and poultry) and whose secondary realizations refer to humans of low intelligence. The answer to the question why zoonyms in the said categories are productive in this kind of metaphorical transformation of names and references to humans of low intellectual capacity is sought through linking a lexical-semantic analysis of examples, the Great Chain of Being theory, and an analysis of extra-linguistic, social, and culturological circumstances.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику
T1 - Metaphorical meanings of zoonyms referring to humans of low intelligence in the Serbian language
SP - 103
EP - 117
IS - LX/1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2017",
abstract = "Предмет нашег рада је лексиколошка и лингвокултуролошка анализа животињских назива који у основном значењу денотирају животињу (најчешће из категорије домаће стоке и пернате живине), а у секундарним реaлизацијама упућују на човека ниске интелигенције. Кроз повезивање лексичко-семантичке анализе примера, теорије о великом ланцу постојања, анализе изванјезичких, друштвених и културолошких околности тражи се одговор на питање зашто су зооними из поменутих категорија продуктивни при оваквом начину метафоричке трансформације назива и упућивања на човека ниских интелектуалних капацитета., The subject of this paper is a lexicological and linguo-cultural analysis of zoological lexemes whose basic meanings denote animals (most often those in the categories of domestic cattle and poultry) and whose secondary realizations refer to humans of low intelligence. The answer to the question why zoonyms in the said categories are productive in this kind of metaphorical transformation of names and references to humans of low intellectual capacity is sought through linking a lexical-semantic analysis of examples, the Great Chain of Being theory, and an analysis of extra-linguistic, social, and culturological circumstances.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику, Metaphorical meanings of zoonyms referring to humans of low intelligence in the Serbian language",
pages = "103-117",
number = "LX/1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178"
}
Новокмет, С.. (2017). Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска.(LX/1), 103-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178
Новокмет С. Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2017;(LX/1):103-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178 .
Новокмет, Слободан, "Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику" in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, no. LX/1 (2017):103-117,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1178 .

Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику

Новокмет, Слободан

(Београд : Филолошки факултет, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2246
AB - Предмет овог рада је номинација компјутерског симбола „@” у српској говорној средини. Циљ рада је да увидом у анкету о најчешћим називима за овај симбол, у којој је учествовало 280 испитаника, утврдимо у ком смеру је ишао процес номинације овог термина и какав је статус његових различитих назива у терминосистему компјутерске науке, какав је њихов структруни и мотивацијиски састав и које су им функционално-стилске вредности.
The subject of our paper is nomination of at (@) computer symbol in contemporary Serbian language. The main source of our research and analysis is a survey in which 280 people took part. One of the main goals of our paper is to determine what is the status of various names for this symbol of modern electronic communication in computer terminology system and what is the structure and motivation for these lexical units. One of the goals is to establish a classification of names for symbol @, regardless of the peculiar features of various functional styles in Serbian language, such as casual, non-formal, scientific ect.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику
SP - 377
EP - 388
VL - 46
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2017",
abstract = "Предмет овог рада је номинација компјутерског симбола „@” у српској говорној средини. Циљ рада је да увидом у анкету о најчешћим називима за овај симбол, у којој је учествовало 280 испитаника, утврдимо у ком смеру је ишао процес номинације овог термина и какав је статус његових различитих назива у терминосистему компјутерске науке, какав је њихов структруни и мотивацијиски састав и које су им функционално-стилске вредности.
The subject of our paper is nomination of at (@) computer symbol in contemporary Serbian language. The main source of our research and analysis is a survey in which 280 people took part. One of the main goals of our paper is to determine what is the status of various names for this symbol of modern electronic communication in computer terminology system and what is the structure and motivation for these lexical units. One of the goals is to establish a classification of names for symbol @, regardless of the peculiar features of various functional styles in Serbian language, such as casual, non-formal, scientific ect.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику",
pages = "377-388",
volume = "46",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246"
}
Новокмет, С.. (2017). Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Филолошки факултет., 46(1), 377-388.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246
Новокмет С. Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2017;46(1):377-388.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246 .
Новокмет, Слободан, "Номинација симбола "@" (ет) у савременом српском језику" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 46, no. 1 (2017):377-388,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2246 .

Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику

Новокмет, Слободан

(Београд : Филолошки факултет, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2250
AB - Предмет нашег рада је семантичка анализа животињских назива који у основном значењу денотирају представнике одређене животињске врсте, а у секундарним реaлизацијама упућују на човека као носиоца неморалних карактерних особина у српском језику. Покушаћемо да утврдимо и на који начин су колективна експресија и културолошка конотација утицали на то да одређени називи за животиње добију негативну секундарну семантичку обележеност у зоосемичком моделу номинације.
AB - The subject of our paper is semantical and linguo-cultural analyzes of the metaphoric meanings of animal names in relation to the unmoral human character traits in Serbian language. By unmoral characteristics we consider those representing unmoral, bad, dishonor behavior as well as those representing lustful sexual behavior. The aim of this paper is to determine which animals’ names are used to present unmoral human character traits and how folk knowledge and cultural connotation of the specific language community determine secondary meanings of animal names, especially those from group of names for pig and dog.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику
T1 - Metaphoric meanings of animal names referring to unmoral human character traits in Serbian language
SP - 537
EP - 555
IS - 22
DO - 10.18485/sj.2017.22.1.33
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2017",
abstract = "Предмет нашег рада је семантичка анализа животињских назива који у основном значењу денотирају представнике одређене животињске врсте, а у секундарним реaлизацијама упућују на човека као носиоца неморалних карактерних особина у српском језику. Покушаћемо да утврдимо и на који начин су колективна експресија и културолошка конотација утицали на то да одређени називи за животиње добију негативну секундарну семантичку обележеност у зоосемичком моделу номинације., The subject of our paper is semantical and linguo-cultural analyzes of the metaphoric meanings of animal names in relation to the unmoral human character traits in Serbian language. By unmoral characteristics we consider those representing unmoral, bad, dishonor behavior as well as those representing lustful sexual behavior. The aim of this paper is to determine which animals’ names are used to present unmoral human character traits and how folk knowledge and cultural connotation of the specific language community determine secondary meanings of animal names, especially those from group of names for pig and dog.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику, Metaphoric meanings of animal names referring to unmoral human character traits in Serbian language",
pages = "537-555",
number = "22",
doi = "10.18485/sj.2017.22.1.33",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250"
}
Новокмет, С.. (2017). Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику. in Српски језик
Београд : Филолошки факултет.(22), 537-555.
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.33
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250
Новокмет С. Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику. in Српски језик. 2017;(22):537-555.
doi:10.18485/sj.2017.22.1.33
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250 .
Новокмет, Слободан, "Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику" in Српски језик, no. 22 (2017):537-555,
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.33 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2250 .

Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената

Новокмет, Слободан; Брборић, Вељко

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2017)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Брборић, Вељко
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5048
AB - У раду анализирамо колико наши студенти познају помоћне интерпункцијске (правописне) знаке и како их именују. Један број знакова наш правопис именује као помоћне интерпункцијске знаке и неки од њих немају стабилне термине. Занимало нас је колико студенти српског језика препознају ове знакове и које све различите називе за њих користе. Истраживање је спроведено као анкета, у којој су прво учествовали ученици средњих школа, а крајњи циљ рада је да се понуди упоредна анализа ученичких и студентских одговора и изведу закључци у вези са остваривањем резултата наставе правописа у средњим школама и на студијама српског језика.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената
T1 - Nomination of Subsidiary Orthography Signs with Students of Philology
SP - 383
EP - 394
VL - 64
IS - 3-4
DO - 10.18485/kij.2017.64.3_4.6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Брборић, Вељко",
year = "2017",
abstract = "У раду анализирамо колико наши студенти познају помоћне интерпункцијске (правописне) знаке и како их именују. Један број знакова наш правопис именује као помоћне интерпункцијске знаке и неки од њих немају стабилне термине. Занимало нас је колико студенти српског језика препознају ове знакове и које све различите називе за њих користе. Истраживање је спроведено као анкета, у којој су прво учествовали ученици средњих школа, а крајњи циљ рада је да се понуди упоредна анализа ученичких и студентских одговора и изведу закључци у вези са остваривањем резултата наставе правописа у средњим школама и на студијама српског језика.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената, Nomination of Subsidiary Orthography Signs with Students of Philology",
pages = "383-394",
volume = "64",
number = "3-4",
doi = "10.18485/kij.2017.64.3_4.6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048"
}
Новокмет, С.,& Брборић, В.. (2017). Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 64(3-4), 383-394.
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048
Новокмет С, Брборић В. Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената. in Књижевност и језик. 2017;64(3-4):383-394.
doi:10.18485/kij.2017.64.3_4.6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048 .
Новокмет, Слободан, Брборић, Вељко, "Познавање помоћних интерпункцијиских знакова код студената" in Књижевност и језик, 64, no. 3-4 (2017):383-394,
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.6 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5048 .

Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику

Новокмет, Слободан

(Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2016)

TY - THES
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3993
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13417/bdef:Content/download
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13429/bdef:Izvestaj/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48150287
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6693
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/977
AB - Предмет овог докторског истраживања је семантичка анализа лексике са значењем назива животиња у савременом српском језику, њена класификација, а с тим у вези и предлог њене лексикографске обраде.У истраживању су коришћене конструктивна, стилистичка, аналитичка, корпусна, методе теоријске, компоненцијалне и концептуалне анализе, анализе речничких дефиниција и контекстуалне анализе. У контексту ужих проучавања у науци о језику, место овог истраживања је у оквирима лексикологије и лексикографије.Материјал за истраживање чини око 700 лексичких јединица са значењем назива животиња и њихових деривата и око 2000 секундарних значења, сакупљених из лексикографских извора чију основну базу чини Речник САНУ. На овом корпусу ураёена је и класификација лексема по тематским групама и то на основу 1) семантичког критеријума и 2) критеријума мотивације за развијање секундарних значења. То значи да се лексичке јединице класификују на основу појединачних значења и да различите лексеме, на основу полисемантичке структуре, могу спадати у више различитих тематско-мотивских група. У наш корпус убрајамо зоониме који у склопу своје семантичке структуре имају најмање једно секундарно лексичко значење као и њихове деривате и композите који развијају основно или секундарно значење удаљено од полазног појма животињског представника. У лексичке јединице са значењем назива животиње (или зоониме) убрајамо све оне јединице које су, пре свега, у дескриптивним речницима српског језика означене квалификативом зоол., али генерално све које именују животињске врсте (било да је у питању народна, покрајинска или разговорна лексика)...
AB - The subject of this doctoral research is semantic analysis of lexemes denoting animals in contemporary Serbian language, their classification, and the corresponding proposal of their lexicographical processing.The research used constructive, stylistic, analytical, corpus methods, methods of theoretical, componential, and conceptual analysis, analysis of dictionary definitions, and contextual analysis. In the narrower study context of the science of language, the place of this research is within the framework of lexicology and lexicography.Research material includes about 700 lexical units denoting animals and their derivatives, and about 2,000 secondary meanings, collected from lexical sources whose main base is the dictionary of Serbian Academy of Sciences and Arts. This corpus was used for the classification of lexemes by thematic groups, based on 1) semantic criterion and 2) criterion of motivation for the development of secondary meanings. This means that the lexical units are classified on the basis of individual meanings, and that different lexemes, on the basis of polysemantic structure, can fall into different thematic-motive groups. This corpus includes animal names, which, within their semantic structure, have at least one secondary lexical meaning, as well as their derivatives and composites that develop primary or secondary meaning away from the initial concept of animal representative. The lexical units denoting animals (or zoonyms) include all those units that are, primarily in descriptive Serbian language dictionaries, marked by the qualifier ―zool.‖, but generally all denoting animal types (whether these are national, provincial, or conversational lexemes)...
PB - Универзитет у Београду, Филолошки факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику
T1 - Semantic analysis of lexemes denoting animals in contemporary Serbian language; Семантический анализ лексем, обозначающих животных в современном сербском языке.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977
ER - 
@phdthesis{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2016",
abstract = "Предмет овог докторског истраживања је семантичка анализа лексике са значењем назива животиња у савременом српском језику, њена класификација, а с тим у вези и предлог њене лексикографске обраде.У истраживању су коришћене конструктивна, стилистичка, аналитичка, корпусна, методе теоријске, компоненцијалне и концептуалне анализе, анализе речничких дефиниција и контекстуалне анализе. У контексту ужих проучавања у науци о језику, место овог истраживања је у оквирима лексикологије и лексикографије.Материјал за истраживање чини око 700 лексичких јединица са значењем назива животиња и њихових деривата и око 2000 секундарних значења, сакупљених из лексикографских извора чију основну базу чини Речник САНУ. На овом корпусу ураёена је и класификација лексема по тематским групама и то на основу 1) семантичког критеријума и 2) критеријума мотивације за развијање секундарних значења. То значи да се лексичке јединице класификују на основу појединачних значења и да различите лексеме, на основу полисемантичке структуре, могу спадати у више различитих тематско-мотивских група. У наш корпус убрајамо зоониме који у склопу своје семантичке структуре имају најмање једно секундарно лексичко значење као и њихове деривате и композите који развијају основно или секундарно значење удаљено од полазног појма животињског представника. У лексичке јединице са значењем назива животиње (или зоониме) убрајамо све оне јединице које су, пре свега, у дескриптивним речницима српског језика означене квалификативом зоол., али генерално све које именују животињске врсте (било да је у питању народна, покрајинска или разговорна лексика)..., The subject of this doctoral research is semantic analysis of lexemes denoting animals in contemporary Serbian language, their classification, and the corresponding proposal of their lexicographical processing.The research used constructive, stylistic, analytical, corpus methods, methods of theoretical, componential, and conceptual analysis, analysis of dictionary definitions, and contextual analysis. In the narrower study context of the science of language, the place of this research is within the framework of lexicology and lexicography.Research material includes about 700 lexical units denoting animals and their derivatives, and about 2,000 secondary meanings, collected from lexical sources whose main base is the dictionary of Serbian Academy of Sciences and Arts. This corpus was used for the classification of lexemes by thematic groups, based on 1) semantic criterion and 2) criterion of motivation for the development of secondary meanings. This means that the lexical units are classified on the basis of individual meanings, and that different lexemes, on the basis of polysemantic structure, can fall into different thematic-motive groups. This corpus includes animal names, which, within their semantic structure, have at least one secondary lexical meaning, as well as their derivatives and composites that develop primary or secondary meaning away from the initial concept of animal representative. The lexical units denoting animals (or zoonyms) include all those units that are, primarily in descriptive Serbian language dictionaries, marked by the qualifier ―zool.‖, but generally all denoting animal types (whether these are national, provincial, or conversational lexemes)...",
publisher = "Универзитет у Београду, Филолошки факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику, Semantic analysis of lexemes denoting animals in contemporary Serbian language; Семантический анализ лексем, обозначающих животных в современном сербском языке.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977"
}
Новокмет, С.. (2016). Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Филолошки факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977
Новокмет С. Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику. in Универзитет у Београду. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977 .
Новокмет, Слободан, "Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику" in Универзитет у Београду (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_977 .

46. семинар српског језика, књижевности и културе

Новокмет, Слободан

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2016)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11228
AB - На Филолошком факултету jе традиционално, ове године 46. пут по реду, одржан Скуп слависта – Семинар српског језика, књижевности и културе, који похађају
најистакнутији млади студенти славистике са више од десетак универзитетских и слaвистичких центара у Европи. Семинар се одржава сваке године у организацији Међународног славистичког центра Филолошког факултета у Београду, уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - 46. семинар српског језика, књижевности и културе
SP - 85
EP - 88
VL - 35
VL - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2016",
abstract = "На Филолошком факултету jе традиционално, ове године 46. пут по реду, одржан Скуп слависта – Семинар српског језика, књижевности и културе, који похађају
најистакнутији млади студенти славистике са више од десетак универзитетских и слaвистичких центара у Европи. Семинар се одржава сваке године у организацији Међународног славистичког центра Филолошког факултета у Београду, уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "46. семинар српског језика, књижевности и културе",
pages = "85-88",
volume = "35, 3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228"
}
Новокмет, С.. (2016). 46. семинар српског језика, књижевности и културе. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 35, 85-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228
Новокмет С. 46. семинар српског језика, књижевности и културе. in Prevodilac. 2016;35:85-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228 .
Новокмет, Слободан, "46. семинар српског језика, књижевности и културе" in Prevodilac, 35 (2016):85-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11228 .

Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине

Новокмет, Слободан

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2016)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4765
AB - Предмет нашег рада је лексиколошка и лингвокултуролошка анализа зоолошких лексема које у основном значењу денотирају животињу из категорије пас (пас, кер, куја, кучка, џукела и сл.), а које у различитим секундарним реалзацијама реферишу на човека као носиоца одређених, углавном негативно конотираних особина. Преко теорије о Великом ланцу постојања и семантичке анализе примера, покушаћемо да утврдимо а) на које људске особине реферишу лексеме којима се именују пси и б) на који начин су народно знање, колективна експресија и културолошка конотација, својствени за народну националну културу, утицали на то да зооними из ове категорије добију, махом, негативну секундарну семантичку обележеност.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине
SP - 49
EP - 66
VL - 53
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2016",
abstract = "Предмет нашег рада је лексиколошка и лингвокултуролошка анализа зоолошких лексема које у основном значењу денотирају животињу из категорије пас (пас, кер, куја, кучка, џукела и сл.), а које у различитим секундарним реалзацијама реферишу на човека као носиоца одређених, углавном негативно конотираних особина. Преко теорије о Великом ланцу постојања и семантичке анализе примера, покушаћемо да утврдимо а) на које људске особине реферишу лексеме којима се именују пси и б) на који начин су народно знање, колективна експресија и културолошка конотација, својствени за народну националну културу, утицали на то да зооними из ове категорије добију, махом, негативну секундарну семантичку обележеност.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине",
pages = "49-66",
volume = "53",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765"
}
Новокмет, С.. (2016). Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 53(1-2), 49-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765
Новокмет С. Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине. in Књижевност и језик. 2016;53(1-2):49-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765 .
Новокмет, Слободан, "Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине" in Књижевност и језик, 53, no. 1-2 (2016):49-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4765 .

Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности

Новокмет, Слободан; Богдановић, Маријана

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Богдановић, Маријана
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2168
AB - Предмет рада јесте анализа примене Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ као активног приручног средства у средњошколској настави српског језика и књижевности. У првом делу рада дат је тематски и садржајни приказ Речника САНУ, а потом су представљени начини инкорпорирања речничких података, изражених лексикографским метајезиком, у обради конкретних наставних јединица из српског језика и књижевности. Водећи се актуелним програмским садржајим за средњошколски ниво образовања, разматрана је употреба Речника САНУ у настави књижевности, настави историје српског језика, акцентологије и морфологије.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности
T1 - Use of Dictionary of the Serbian Academy in teaching practice of Serbian Language and Literature
SP - 173
EP - 189
VL - 52
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Богдановић, Маријана",
year = "2015",
abstract = "Предмет рада јесте анализа примене Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ као активног приручног средства у средњошколској настави српског језика и књижевности. У првом делу рада дат је тематски и садржајни приказ Речника САНУ, а потом су представљени начини инкорпорирања речничких података, изражених лексикографским метајезиком, у обради конкретних наставних јединица из српског језика и књижевности. Водећи се актуелним програмским садржајим за средњошколски ниво образовања, разматрана је употреба Речника САНУ у настави књижевности, настави историје српског језика, акцентологије и морфологије.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности, Use of Dictionary of the Serbian Academy in teaching practice of Serbian Language and Literature",
pages = "173-189",
volume = "52",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168"
}
Новокмет, С.,& Богдановић, М.. (2015). Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 52(1-2), 173-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168
Новокмет С, Богдановић М. Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности. in Књижевност и језик. 2015;52(1-2):173-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168 .
Новокмет, Слободан, Богдановић, Маријана, "Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности" in Књижевност и језик, 52, no. 1-2 (2015):173-189,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168 .

Придевски супстантиви – на маргини лексичког система српског језика

Новокмет, Слободан

(Niš : Filozofski fakultet, 2014)

TY - CONF
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12464
AB - Предмет рада је појава супстантивизације или поименичавања придева. Истраживање смо усмерили на супстантивизацију придева као зависних делова именичких синтагми типа: разредни старешина – разредни; хемијска оловка
– хемијска. Циљ рада је да анализом примера ексцерпираних са Електронског
корпуса српског језика одговоримо на питање какав је функционални, нормативни и лексикографски статус новонастале лексике с обзиром на то да се она налази
на маргини лексичког система и да има нерегулисан лексикографски, граматички
и нормативни статус.
AB - The subject of this paper is to explore the lexicographical and normative status of adjective
substantives as a result of the substantivisation of adjectives in noun phrases, such are
razredni starešina – razredni, hemijska olovka – hemijska. The aims of this paper are to
exаmine the proces of substantivisation and to determine the position of these new lexemes
in the lexical, gramatical and lexicographical system of the Serbian language.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, marginalizacija : zbornik radova. Jezička istraživanja
T1 - Придевски супстантиви – на маргини лексичког система српског језика
T1 - Adjective Substantives – on the mArgin of the Serbian Language Lexical System
SP - 387
EP - 399
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12464
ER - 
@conference{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2014",
abstract = "Предмет рада је појава супстантивизације или поименичавања придева. Истраживање смо усмерили на супстантивизацију придева као зависних делова именичких синтагми типа: разредни старешина – разредни; хемијска оловка
– хемијска. Циљ рада је да анализом примера ексцерпираних са Електронског
корпуса српског језика одговоримо на питање какав је функционални, нормативни и лексикографски статус новонастале лексике с обзиром на то да се она налази
на маргини лексичког система и да има нерегулисан лексикографски, граматички
и нормативни статус., The subject of this paper is to explore the lexicographical and normative status of adjective
substantives as a result of the substantivisation of adjectives in noun phrases, such are
razredni starešina – razredni, hemijska olovka – hemijska. The aims of this paper are to
exаmine the proces of substantivisation and to determine the position of these new lexemes
in the lexical, gramatical and lexicographical system of the Serbian language.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, marginalizacija : zbornik radova. Jezička istraživanja",
title = "Придевски супстантиви – на маргини лексичког система српског језика, Adjective Substantives – on the mArgin of the Serbian Language Lexical System",
pages = "387-399",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12464"
}
Новокмет, С.. (2014). Придевски супстантиви – на маргини лексичког система српског језика. in Jezik, književnost, marginalizacija : zbornik radova. Jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 387-399.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12464
Новокмет С. Придевски супстантиви – на маргини лексичког система српског језика. in Jezik, književnost, marginalizacija : zbornik radova. Jezička istraživanja. 2014;:387-399.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12464 .
Новокмет, Слободан, "Придевски супстантиви – на маргини лексичког система српског језика" in Jezik, književnost, marginalizacija : zbornik radova. Jezička istraživanja (2014):387-399,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12464 .

Компјутерски термини у настави правописа српског језика

Новокмет, Слободан

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност, 2014)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4951
AB - Предмет рада је предлог како би настава правописа у школама могла да се употпуни увођењем тематске јединице правилног писања компјутерских термина. У складу са програмом извођења наставе правописа у основној и средњим школама Завода за образовање и васпитање, у раду разматрамо могућност увођења примера правописно регулисаних компјутерских термина у поједине правописне партије, уз предлоге како би ученицима могла да се приближи терминологија информатичких технологија, наводећи конкретна правописна решења и правила. Сврха ових часова требало би да буде функционално описмењавање ученика и приближавање наставе правописа кроз актуелне примере компјутерских термина.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност
T2 - Књижевност и језик
T1 - Компјутерски термини у настави правописа српског језика
SP - 81
EP - 93
VL - 61
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4951
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2014",
abstract = "Предмет рада је предлог како би настава правописа у школама могла да се употпуни увођењем тематске јединице правилног писања компјутерских термина. У складу са програмом извођења наставе правописа у основној и средњим школама Завода за образовање и васпитање, у раду разматрамо могућност увођења примера правописно регулисаних компјутерских термина у поједине правописне партије, уз предлоге како би ученицима могла да се приближи терминологија информатичких технологија, наводећи конкретна правописна решења и правила. Сврха ових часова требало би да буде функционално описмењавање ученика и приближавање наставе правописа кроз актуелне примере компјутерских термина.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Компјутерски термини у настави правописа српског језика",
pages = "81-93",
volume = "61",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4951"
}
Новокмет, С.. (2014). Компјутерски термини у настави правописа српског језика. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност., 61(1-2), 81-93.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4951
Новокмет С. Компјутерски термини у настави правописа српског језика. in Књижевност и језик. 2014;61(1-2):81-93.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4951 .
Новокмет, Слободан, "Компјутерски термини у настави правописа српског језика" in Књижевност и језик, 61, no. 1-2 (2014):81-93,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4951 .

O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku

Слијепчевић, Светлана; Спасојевић, Анета; Новокмет, Слободан

(Niš : Filozofski fakultet, 2013)

TY - CONF
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Спасојевић, Анета
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12465
AB - У овом раду бавимо се концептуализацијом појмова лаж и истина. Наиме,
када говоримо о томе да истина или лаж боле, то значи да ми истину односно лаж
доживљавамо као нешто што нам може нанети физичку сензацију бола, односно
физичку повреду. То, даље, значи да се у српском језику истина, мада је говорници
вреднују високо, разуме једнако болно као и лаж, која се у нашој култури посматра
као изузетно негативна појава. Корпус чине различите врсте реченица ексцерпирне из Електронског корпуса српског језика. У проширеној верзији Електронског
корпуса налазе се текстови различитих функционалних стилова (публицистичког,
књижевноуметничког, научног), те се стога овај корпус чини репрезентативним.
Циљ рада је показати сличности и разлике у концептуализацији ова два логички,
искуствено и вредносно супротстављена појма. Наше истраживање показује да
постоје изразите заједничке компоненте у поимању истине и лажи, упркос суштинској логичкој супротстављености ових категорија, и да су сличности у човековом
доживљају поменутих категорија веома изражене.
AB - This paper explores metaphorical conceptualization of the domains truth and lie in
Serbian language. After a global overview of main examinations in theory of conceptual metaphors, we analyze metaphores with the domains truth and lie on examples excerpted
from Electronic Corpus of Serbian Language. The aim of this paper is to show basic
similarities and differences in conceptualization of truth and lie. This two concepts
empiricaly stand in logical, experiental and valuative opposition. Our research reveals
that there are distinct common components in conceptualization of truth and lie. For
example, when we say that truth and lie hurts, it suggests that we experience both of this
concepts as something harmful.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja
T1 - O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku
T1 - The Metaphor System for Truth and Lie in Ser bian Language
SP - 75
EP - 85
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465
ER - 
@conference{
author = "Слијепчевић, Светлана and Спасојевић, Анета and Новокмет, Слободан",
year = "2013",
abstract = "У овом раду бавимо се концептуализацијом појмова лаж и истина. Наиме,
када говоримо о томе да истина или лаж боле, то значи да ми истину односно лаж
доживљавамо као нешто што нам може нанети физичку сензацију бола, односно
физичку повреду. То, даље, значи да се у српском језику истина, мада је говорници
вреднују високо, разуме једнако болно као и лаж, која се у нашој култури посматра
као изузетно негативна појава. Корпус чине различите врсте реченица ексцерпирне из Електронског корпуса српског језика. У проширеној верзији Електронског
корпуса налазе се текстови различитих функционалних стилова (публицистичког,
књижевноуметничког, научног), те се стога овај корпус чини репрезентативним.
Циљ рада је показати сличности и разлике у концептуализацији ова два логички,
искуствено и вредносно супротстављена појма. Наше истраживање показује да
постоје изразите заједничке компоненте у поимању истине и лажи, упркос суштинској логичкој супротстављености ових категорија, и да су сличности у човековом
доживљају поменутих категорија веома изражене., This paper explores metaphorical conceptualization of the domains truth and lie in
Serbian language. After a global overview of main examinations in theory of conceptual metaphors, we analyze metaphores with the domains truth and lie on examples excerpted
from Electronic Corpus of Serbian Language. The aim of this paper is to show basic
similarities and differences in conceptualization of truth and lie. This two concepts
empiricaly stand in logical, experiental and valuative opposition. Our research reveals
that there are distinct common components in conceptualization of truth and lie. For
example, when we say that truth and lie hurts, it suggests that we experience both of this
concepts as something harmful.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja",
title = "O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku, The Metaphor System for Truth and Lie in Ser bian Language",
pages = "75-85",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465"
}
Слијепчевић, С., Спасојевић, А.,& Новокмет, С.. (2013). O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku. in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 75-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465
Слијепчевић С, Спасојевић А, Новокмет С. O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku. in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja. 2013;:75-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465 .
Слијепчевић, Светлана, Спасојевић, Анета, Новокмет, Слободан, "O konceptualizaciji pojmova istina i laž u srpskom jeziku" in Jezik, književnost, vrednosti : zbornik radova. Jezička istraživanja (2013):75-85,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12465 .

Концептуализација појма бол у српском језику

Новокмет, Слободан

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2013)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4962
AB - Предмет рада је концептуализација појма бол у српском језику. Циљ рада је да концептуалном анализом сакупљених примера утврдимо најтипичније појмовне реализације бола у српском језику водећи рачуна о његовом двоструком значењу – непријатан физички доживљај и негативно душевно осећање. На основу закључака које ћемо изнети утврдићемода ли се концептуализација појма бол може довести у везу са типичним концептуализацијама људских емоција које налазимо у литератури.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Концептуализација појма бол у српском језику
SP - 407
EP - 419
VL - 60
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4962
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2013",
abstract = "Предмет рада је концептуализација појма бол у српском језику. Циљ рада је да концептуалном анализом сакупљених примера утврдимо најтипичније појмовне реализације бола у српском језику водећи рачуна о његовом двоструком значењу – непријатан физички доживљај и негативно душевно осећање. На основу закључака које ћемо изнети утврдићемода ли се концептуализација појма бол може довести у везу са типичним концептуализацијама људских емоција које налазимо у литератури.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Концептуализација појма бол у српском језику",
pages = "407-419",
volume = "60",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4962"
}
Новокмет, С.. (2013). Концептуализација појма бол у српском језику. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 60(3-4), 407-419.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4962
Новокмет С. Концептуализација појма бол у српском језику. in Књижевност и језик. 2013;60(3-4):407-419.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4962 .
Новокмет, Слободан, "Концептуализација појма бол у српском језику" in Књижевност и језик, 60, no. 3-4 (2013):407-419,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4962 .

O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук

Слијепчевић, Светлана; Новокмет, Слободан

(Niš : Filozofski fakultet, 2012)

TY - CONF
AU - Слијепчевић, Светлана
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12479
AB - In recent years comunication on the Internet became a dominant type of global
comunication. Social networks, such as Facebook, already have hundreds of millions
members, and each day gain new ones. Comunication on social networks inevitably
change language itself, and members often have to adapt themselves on that type of
virtual writen comunication. Because of this, it is not unusual to have many so-called
language groups, expecialy on Facebook, with a lot of members who gather to discuss
about various language problems and to seek solutions for some difficulties in their own
knowledge. The aim of this paper is to show, on the example of these language groups,
1) common types of language problems for Serbian users of Facebook and 2) if those
difficulties could be tracked in referent gramatical literature. This paper should give us
the answer about types of language problems for the internet and social network users in
Serbia today. Also, we can point to special language problems that should be thoroughly
examined in textbooks and grammar.
AB - С обзиром на то да последњих неколико година комуникација путем
интернета постаје све доминантнији облик размене информација, развијање
тзв. друштвених мрежа, међу којима оне са највише чланова каква је Фејсбук,
неминовно повлачи и промене у језику, али истовремено отвара могућност (само)
преиспитивања свих оних који се тим и таквим језиком служе. Овај рад бави се
питањима и недоумицама чланова различитих група оформљених у циљу решавања
језичких проблема. Циљ рада је да покаже: 1) који су то најчешћи језички проблеми
за које корисници Фејсбука на српском језику траже савете и решења и 2) које су
то језичке недоумице чланова које се не могу пронаћи у језичким приручницима
или за које је литература тешко доступна. Практична примена оваквог истраживања
огледа се и у томе што даје одговор на питање с каквим се језичким потешкоћама
суочавају просечни корисници интернета и друштвених мрежа данас у Србији.
Такође, можемо скренути пажњу на оне језичке појаве које нису довољно обрађене
у одговарајућим приручницима, те тиме дати предлог за њихово разматрање.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova
T1 - O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук
T1 - Language Difficulties on Facebook Social Network
SP - 199
EP - 211
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479
ER - 
@conference{
author = "Слијепчевић, Светлана and Новокмет, Слободан",
year = "2012",
abstract = "In recent years comunication on the Internet became a dominant type of global
comunication. Social networks, such as Facebook, already have hundreds of millions
members, and each day gain new ones. Comunication on social networks inevitably
change language itself, and members often have to adapt themselves on that type of
virtual writen comunication. Because of this, it is not unusual to have many so-called
language groups, expecialy on Facebook, with a lot of members who gather to discuss
about various language problems and to seek solutions for some difficulties in their own
knowledge. The aim of this paper is to show, on the example of these language groups,
1) common types of language problems for Serbian users of Facebook and 2) if those
difficulties could be tracked in referent gramatical literature. This paper should give us
the answer about types of language problems for the internet and social network users in
Serbia today. Also, we can point to special language problems that should be thoroughly
examined in textbooks and grammar., С обзиром на то да последњих неколико година комуникација путем
интернета постаје све доминантнији облик размене информација, развијање
тзв. друштвених мрежа, међу којима оне са највише чланова каква је Фејсбук,
неминовно повлачи и промене у језику, али истовремено отвара могућност (само)
преиспитивања свих оних који се тим и таквим језиком служе. Овај рад бави се
питањима и недоумицама чланова различитих група оформљених у циљу решавања
језичких проблема. Циљ рада је да покаже: 1) који су то најчешћи језички проблеми
за које корисници Фејсбука на српском језику траже савете и решења и 2) које су
то језичке недоумице чланова које се не могу пронаћи у језичким приручницима
или за које је литература тешко доступна. Практична примена оваквог истраживања
огледа се и у томе што даје одговор на питање с каквим се језичким потешкоћама
суочавају просечни корисници интернета и друштвених мрежа данас у Србији.
Такође, можемо скренути пажњу на оне језичке појаве које нису довољно обрађене
у одговарајућим приручницима, те тиме дати предлог за њихово разматрање.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova",
title = "O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук, Language Difficulties on Facebook Social Network",
pages = "199-211",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479"
}
Слијепчевић, С.,& Новокмет, С.. (2012). O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук. in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova
Niš : Filozofski fakultet., 199-211.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479
Слијепчевић С, Новокмет С. O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук. in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova. 2012;:199-211.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479 .
Слијепчевић, Светлана, Новокмет, Слободан, "O језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук" in Jezik, književnost, komunikacija : jezička istraživanja : zbornik radova (2012):199-211,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12479 .

Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику

Новокмет, Слободан

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2012)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1190
AB - Предмет рада су нове речи у српском језику које се творе помоћу суфикса -ина и његових проширених варијаната. Под новим речима подразумевамо оне које нису забележене и описане у три референета дескриптивна речника српског језика (Речник српскохрватскога књижевног језика; Речника српскохрватског књижевног и народнога језика и Речник српскога језика Матице српске). Као грађа за овај рад послужио нам је Речник нових и незабележених речи и Мали речник нових речи Ђорђа Оташевића, а потврде за нове речи тражили смо на интернет сајтовима и у Електронском корпусу српског језика. Циљеви рада су да на основу доступних примера из поменутих извора утврдимо творбено-семантичке категорије којима припадају нове речи; продуктивност одређених творбених типова и варијаната суфикса -ина; функционално-стилску припадност нових деривата и покушамо да одредимо нормативни статус нове лексике у стандарном српском језику.
AB - Предметом настоящей работы являются новые слова, образующиеся с помощью суффикса -ина и его производных вариантов. Под новыми словами подразумеваем слова, неотмеченные и неописанные в трех референтных дескриптивных словарях сербского языка (Речник српскохрватског књижевног језика; Речник српскохрватског књижевног и народног језика и Речник српскога језика Матице српске). Материал для данной работы взят из двух словарей Джордже Оташевича Речник нових и незабележених речи и Мали речник нових речи. Сверка новых слов осуществлялась на интернет сайтах и в Электронном корпусе сербского языка (Електронски корпус српскога језика). Цели нашей работы следующие: установление словообразовательно-семантических категорий, к которым принадлежат новые слова; установление продуктивности словообразовательных типов и вариантов суффикса -ина; установление функционально-стилистической принадлежности новых дериватов и нормативного статуса новой лексики в стандартном сербском языке.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику
SP - 55
EP - 68
IS - 43
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1190
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2012",
abstract = "Предмет рада су нове речи у српском језику које се творе помоћу суфикса -ина и његових проширених варијаната. Под новим речима подразумевамо оне које нису забележене и описане у три референета дескриптивна речника српског језика (Речник српскохрватскога књижевног језика; Речника српскохрватског књижевног и народнога језика и Речник српскога језика Матице српске). Као грађа за овај рад послужио нам је Речник нових и незабележених речи и Мали речник нових речи Ђорђа Оташевића, а потврде за нове речи тражили смо на интернет сајтовима и у Електронском корпусу српског језика. Циљеви рада су да на основу доступних примера из поменутих извора утврдимо творбено-семантичке категорије којима припадају нове речи; продуктивност одређених творбених типова и варијаната суфикса -ина; функционално-стилску припадност нових деривата и покушамо да одредимо нормативни статус нове лексике у стандарном српском језику., Предметом настоящей работы являются новые слова, образующиеся с помощью суффикса -ина и его производных вариантов. Под новыми словами подразумеваем слова, неотмеченные и неописанные в трех референтных дескриптивных словарях сербского языка (Речник српскохрватског књижевног језика; Речник српскохрватског књижевног и народног језика и Речник српскога језика Матице српске). Материал для данной работы взят из двух словарей Джордже Оташевича Речник нових и незабележених речи и Мали речник нових речи. Сверка новых слов осуществлялась на интернет сайтах и в Электронном корпусе сербского языка (Електронски корпус српскога језика). Цели нашей работы следующие: установление словообразовательно-семантических категорий, к которым принадлежат новые слова; установление продуктивности словообразовательных типов и вариантов суффикса -ина; установление функционально-стилистической принадлежности новых дериватов и нормативного статуса новой лексики в стандартном сербском языке.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику",
pages = "55-68",
number = "43",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1190"
}
Новокмет, С.. (2012). Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ.(43), 55-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1190
Новокмет С. Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику. in Наш језик. 2012;(43):55-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1190 .
Новокмет, Слободан, "Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику" in Наш језик, no. 43 (2012):55-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1190 .

Однос правописних приручника према терминима из информационе технологије

Новокмет, Слободан

(Београд : Филолошки факултет, 2012)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4764
AB - Anglicisms from IT terminology are very dominant in computer-based Serbian lexicon. The goal of this paper was to establish common orthography problems in adaptation of this type of terminology in Serbian language. The data for this paper have been collected from Serbian computer magazines and IT textbooks. We also use referent orthography textbooks to determine status of IT terminology in Serbian orthorgaphy system.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане, 46, 1, 377-388
T1 - Однос правописних приручника према терминима из информационе технологије
SP - 445
EP - 455
VL - 41
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4764
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан",
year = "2012",
abstract = "Anglicisms from IT terminology are very dominant in computer-based Serbian lexicon. The goal of this paper was to establish common orthography problems in adaptation of this type of terminology in Serbian language. The data for this paper have been collected from Serbian computer magazines and IT textbooks. We also use referent orthography textbooks to determine status of IT terminology in Serbian orthorgaphy system.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане, 46, 1, 377-388",
title = "Однос правописних приручника према терминима из информационе технологије",
pages = "445-455",
volume = "41",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4764"
}
Новокмет, С.. (2012). Однос правописних приручника према терминима из информационе технологије. in Научни састанак слависта у Вукове дане, 46, 1, 377-388
Београд : Филолошки факултет., 41(1), 445-455.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4764
Новокмет С. Однос правописних приручника према терминима из информационе технологије. in Научни састанак слависта у Вукове дане, 46, 1, 377-388. 2012;41(1):445-455.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4764 .
Новокмет, Слободан, "Однос правописних приручника према терминима из информационе технологије" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 46, 1, 377-388, 41, no. 1 (2012):445-455,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4764 .