Ивановић, Ненад

Link to this page

Authority KeyName Variants
cce4e763-e313-4f79-97fc-2eaee7b09a06
 • Ивановић, Ненад (8)
Projects

Author's Bibliography

XVI Међународни конгрес слависта

Ивановић, Ненад

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11225
AB - Шеснаести међународни конгрес
слависта одржан је у Београду од 20. до 27. августа 2018. године. Конгрес су
организовали Међународни комитет слависта и Савез славистичких друштава Србије,
а његови суорганизатори били су Филолошки факултет Универзитета у Београду и
Српска академија наука и уметности. На овом важном догађају за српску науку и
културу интензивно се радило преко пет година, а наступило је око 1000 учесника са
1.674 излагања.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - XVI Међународни конгрес слависта
SP - 93
EP - 96
VL - 36
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11225
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад",
year = "2018",
abstract = "Шеснаести међународни конгрес
слависта одржан је у Београду од 20. до 27. августа 2018. године. Конгрес су
организовали Међународни комитет слависта и Савез славистичких друштава Србије,
а његови суорганизатори били су Филолошки факултет Универзитета у Београду и
Српска академија наука и уметности. На овом важном догађају за српску науку и
културу интензивно се радило преко пет година, а наступило је око 1000 учесника са
1.674 излагања.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "XVI Међународни конгрес слависта",
pages = "93-96",
volume = "36",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11225"
}
Ивановић, Н.. (2018). XVI Међународни конгрес слависта. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 36(3-4), 93-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11225
Ивановић Н. XVI Међународни конгрес слависта. in Prevodilac. 2018;36(3-4):93-96.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11225 .
Ивановић, Ненад, "XVI Међународни конгрес слависта" in Prevodilac, 36, no. 3-4 (2018):93-96,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11225 .

Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед)

Ивановић, Ненад; Ружин Ивановић, Татјана

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2017)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад
AU - Ружин Ивановић, Татјана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11224
AB - У раду се излаже историјско-концепцијски преглед српске
двојезичне лексикографије у периоду од краја 18. до прве половине 20. века.
Преглед се даје кроз опис речника чија појава обележава преломне тачке у развоју
лексикографске методологије. У посебном делу рада разматрају се статистички
подаци о времену штампања првих издања двојезичних речника, као и о њиховом
броју у српској лексикографији. У закључку се разматра статус српске двојезичне
лексикографије као примењенолингвистичке дисциплине која има богату и
развијену историју метода.
AB - This paper presents a historical and conceptual outline of Serbian bilingual lexicography
spanning the period from the end of 18th to the first half of 20th century. The outline includes a
description of dictionaries representing milestones in the development of lexicographic methodology.
The latter part of the paper contains an account of statistical data according to the year
of the first edition of bilingual dictionaries, as well according to the second language presented
in combination with Serbian.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед)
T1 - Tracing the Contemporary Serbian Bilingual Lexicography (Historical and Conceptual Outline)
SP - 32
EP - 49
VL - 36
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад and Ружин Ивановић, Татјана",
year = "2017",
abstract = "У раду се излаже историјско-концепцијски преглед српске
двојезичне лексикографије у периоду од краја 18. до прве половине 20. века.
Преглед се даје кроз опис речника чија појава обележава преломне тачке у развоју
лексикографске методологије. У посебном делу рада разматрају се статистички
подаци о времену штампања првих издања двојезичних речника, као и о њиховом
броју у српској лексикографији. У закључку се разматра статус српске двојезичне
лексикографије као примењенолингвистичке дисциплине која има богату и
развијену историју метода., This paper presents a historical and conceptual outline of Serbian bilingual lexicography
spanning the period from the end of 18th to the first half of 20th century. The outline includes a
description of dictionaries representing milestones in the development of lexicographic methodology.
The latter part of the paper contains an account of statistical data according to the year
of the first edition of bilingual dictionaries, as well according to the second language presented
in combination with Serbian.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед), Tracing the Contemporary Serbian Bilingual Lexicography (Historical and Conceptual Outline)",
pages = "32-49",
volume = "36",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224"
}
Ивановић, Н.,& Ружин Ивановић, Т.. (2017). Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед). in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 36(1-2), 32-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224
Ивановић Н, Ружин Ивановић Т. Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед). in Prevodilac. 2017;36(1-2):32-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224 .
Ивановић, Ненад, Ружин Ивановић, Татјана, "Почеци савремене српске двојезичне лексикографије (историјско-концепцијски преглед)" in Prevodilac, 36, no. 1-2 (2017):32-49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11224 .

Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине

Ристић, Стана; Самарџић, Тања; Јакић, Милена; Марковић, Александра; Ивановић, Ненад

(Београд : Филолошки факултет, 2012)

TY - CHAP
AU - Ристић, Стана
AU - Самарџић, Тања
AU - Јакић, Милена
AU - Марковић, Александра
AU - Ивановић, Ненад
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7172
AB - Постојећа грађа за израду Речника савременог српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ представља колекцију од око шест
милиона листића који садрже податке на основу којих се утврђују значења,
обрасци употребе и граматичке особине речи српског језика. Грађа је
брижљиво прикупљана током периода од готово сто година и данас
представља богат и незаменљив извор сазнања о српском језику, култури,
па чак и историји. Са развојем рачунарске технологије ствара се могућност
складиштења и чувања језичких ресурса Речника САНУ у дигиталном
облику.

Наш рад има неколико циљева: а) истицање доприноса који би
дигитализација језичких ресурса Речника САНУ дала развоју науке и
очувању културне баштине; 6) идентификовање конкретних поступака које
би пројекат дигитализације требало да обухвати; ц) дефинисање стандарда
квалитета дигитализације. Наша разматрања обухватају анализу начина
на који се тренутно користи речничка грађа, испитивање могућности њене
рачунарске обраде, као и процену потребних улагања. Настојимо да
покажемо да овај подухват, који би омогућио лакши приступ ресурсима,
као и њихово аутоматско претраживање, захтева релативно мало улагања
у односу на очекивану корист не само за истраживачку заједницу која се
бави проучавањем и стандардизацијом српског језика, већ и за друштво у
целини.
AB - Existing material for creating modern Serbo-Croatian Dictionary of literary
and national language of the Serbian Academy of Arts and Sciences is a collection
of about six million leaflets that contain information allowing to determine the
meaning, usage patterns and grammatical features of words in Serbian language.

The materials were carefully collected over a period of almost a hundred
years and today provides a rich and indispensable source of knowledge about
the Serbian language, culture and even history. The possibility for storing
and maintenance of the SAAS Dictionary in digital form is created with the
development of computer technology.

Our work has several objectives: a) we would like to emphasize that the
digitalization of linguistic resources of the SAAS Dictionary would help to the
development of science and conservation of cultural heritage; b) identifying of
specific procedures that the digitalization project should involve, c) defining
the quality standards for digitalization. Our review includes an analysis of the
currently used material vocabulary, examination of the possibilities for its
computer processing, as well as an estimate of required investment.

We are trying to show that this project, which would allow easier access
to resources, as well as automatic search, requires relatively small investment
in regard to expected benefit, not only for the community of researchers that is
dealing with standardization of Serbian language, but also for society in general.
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Вичита : Универзитет Емпориа
PB - Београд : Народна библиотека Србије
T2 - Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима
T1 - Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине
T1 - Significance of Digitalization Language Resources of Serbo-Croatian Dictionary of Literary And National Language for Development of Science and Preservation of Cultural Heritage
SP - 79
EP - 108
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172
ER - 
@inbook{
author = "Ристић, Стана and Самарџић, Тања and Јакић, Милена and Марковић, Александра and Ивановић, Ненад",
year = "2012",
abstract = "Постојећа грађа за израду Речника савременог српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ представља колекцију од око шест
милиона листића који садрже податке на основу којих се утврђују значења,
обрасци употребе и граматичке особине речи српског језика. Грађа је
брижљиво прикупљана током периода од готово сто година и данас
представља богат и незаменљив извор сазнања о српском језику, култури,
па чак и историји. Са развојем рачунарске технологије ствара се могућност
складиштења и чувања језичких ресурса Речника САНУ у дигиталном
облику.

Наш рад има неколико циљева: а) истицање доприноса који би
дигитализација језичких ресурса Речника САНУ дала развоју науке и
очувању културне баштине; 6) идентификовање конкретних поступака које
би пројекат дигитализације требало да обухвати; ц) дефинисање стандарда
квалитета дигитализације. Наша разматрања обухватају анализу начина
на који се тренутно користи речничка грађа, испитивање могућности њене
рачунарске обраде, као и процену потребних улагања. Настојимо да
покажемо да овај подухват, који би омогућио лакши приступ ресурсима,
као и њихово аутоматско претраживање, захтева релативно мало улагања
у односу на очекивану корист не само за истраживачку заједницу која се
бави проучавањем и стандардизацијом српског језика, већ и за друштво у
целини., Existing material for creating modern Serbo-Croatian Dictionary of literary
and national language of the Serbian Academy of Arts and Sciences is a collection
of about six million leaflets that contain information allowing to determine the
meaning, usage patterns and grammatical features of words in Serbian language.

The materials were carefully collected over a period of almost a hundred
years and today provides a rich and indispensable source of knowledge about
the Serbian language, culture and even history. The possibility for storing
and maintenance of the SAAS Dictionary in digital form is created with the
development of computer technology.

Our work has several objectives: a) we would like to emphasize that the
digitalization of linguistic resources of the SAAS Dictionary would help to the
development of science and conservation of cultural heritage; b) identifying of
specific procedures that the digitalization project should involve, c) defining
the quality standards for digitalization. Our review includes an analysis of the
currently used material vocabulary, examination of the possibilities for its
computer processing, as well as an estimate of required investment.

We are trying to show that this project, which would allow easier access
to resources, as well as automatic search, requires relatively small investment
in regard to expected benefit, not only for the community of researchers that is
dealing with standardization of Serbian language, but also for society in general.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет, Вичита : Универзитет Емпориа, Београд : Народна библиотека Србије",
journal = "Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима",
booktitle = "Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине, Significance of Digitalization Language Resources of Serbo-Croatian Dictionary of Literary And National Language for Development of Science and Preservation of Cultural Heritage",
pages = "79-108",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172"
}
Ристић, С., Самарџић, Т., Јакић, М., Марковић, А.,& Ивановић, Н.. (2012). Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине. in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима
Београд : Филолошки факултет., 79-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172
Ристић С, Самарџић Т, Јакић М, Марковић А, Ивановић Н. Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине. in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима. 2012;:79-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172 .
Ристић, Стана, Самарџић, Тања, Јакић, Милена, Марковић, Александра, Ивановић, Ненад, "Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине" in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима (2012):79-108,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172 .

Избор радова о апстрактним именицама у српском језику

Ивановић, Ненад

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2009)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11223
AB - Библиографија радова о апстрактним именицама у српском
језику (за период од почетка 19. до краја 20. века) настала је у оквиру израде магистарског
рада под насловом „Апстрактне именице у српском језику (творбени и семантички
аспекти)“, који је одбрањен на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 2008.
године. Библиографија је сачињена од 160 јединица: 152 студије и чланка лингвистичке
(семантичке, граматичке, творбене, синтаксичке, методолошке) и филолошке (махом
историјске) оријентације; као и oсaм речника, из којих је црпена лексичка грађа. На овом
месту, библиографија се доноси са мањим допунама.
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - Избор радова о апстрактним именицама у српском језику
SP - 87
EP - 97
VL - 38
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11223
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад",
year = "2009",
abstract = "Библиографија радова о апстрактним именицама у српском
језику (за период од почетка 19. до краја 20. века) настала је у оквиру израде магистарског
рада под насловом „Апстрактне именице у српском језику (творбени и семантички
аспекти)“, који је одбрањен на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 2008.
године. Библиографија је сачињена од 160 јединица: 152 студије и чланка лингвистичке
(семантичке, граматичке, творбене, синтаксичке, методолошке) и филолошке (махом
историјске) оријентације; као и oсaм речника, из којих је црпена лексичка грађа. На овом
месту, библиографија се доноси са мањим допунама.",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "Избор радова о апстрактним именицама у српском језику",
pages = "87-97",
volume = "38",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11223"
}
Ивановић, Н.. (2009). Избор радова о апстрактним именицама у српском језику. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 38(3-4), 87-97.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11223
Ивановић Н. Избор радова о апстрактним именицама у српском језику. in Prevodilac. 2009;38(3-4):87-97.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11223 .
Ивановић, Ненад, "Избор радова о апстрактним именицама у српском језику" in Prevodilac, 38, no. 3-4 (2009):87-97,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11223 .

Kirsten Malmkjaer (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, Sесоnd Edition

Ивановић, Ненад

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2007)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7654
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Kirsten Malmkjaer (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, Sесоnd Edition
SP - 136
EP - 142
VL - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7654
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад",
year = "2007",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Kirsten Malmkjaer (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, Sесоnd Edition",
pages = "136-142",
volume = "38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7654"
}
Ивановић, Н.. (2007). Kirsten Malmkjaer (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, Sесоnd Edition. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 38, 136-142.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7654
Ивановић Н. Kirsten Malmkjaer (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, Sесоnd Edition. in Наш језик. 2007;38:136-142.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7654 .
Ивановић, Ненад, "Kirsten Malmkjaer (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, Sесоnd Edition" in Наш језик, 38 (2007):136-142,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7654 .

Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма

Ивановић, Ненад

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2006)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад
PY - 2006
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7672
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма
SP - 81
EP - 87
VL - 37
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7672
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад",
year = "2006",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма",
pages = "81-87",
volume = "37",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7672"
}
Ивановић, Н.. (2006). Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 37, 81-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7672
Ивановић Н. Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма. in Наш језик. 2006;37:81-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7672 .
Ивановић, Ненад, "Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма" in Наш језик, 37 (2006):81-87,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7672 .

Дубина традиције - 107 година од првог штампаног издања Мирослављевог јеванђеља

Ивановић, Ненад

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност, 2005)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7387
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност
T2 - Свет речи
T1 - Дубина традиције - 107 година од првог штампаног издања Мирослављевог јеванђеља
SP - 48
EP - 51
VL - 19-20
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7387
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад",
year = "2005",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност",
journal = "Свет речи",
title = "Дубина традиције - 107 година од првог штампаног издања Мирослављевог јеванђеља",
pages = "48-51",
volume = "19-20",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7387"
}
Ивановић, Н.. (2005). Дубина традиције - 107 година од првог штампаног издања Мирослављевог јеванђеља. in Свет речи
Београд : Друштво за српски језик и књижевност., 19-20, 48-51.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7387
Ивановић Н. Дубина традиције - 107 година од првог штампаног издања Мирослављевог јеванђеља. in Свет речи. 2005;19-20:48-51.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7387 .
Ивановић, Ненад, "Дубина традиције - 107 година од првог штампаног издања Мирослављевог јеванђеља" in Свет речи, 19-20 (2005):48-51,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7387 .

Од Олимпа до Парнаса, од Парнаса до Стражилова

Ивановић, Ненад; Ивановић, Предраг

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност, 2003)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад
AU - Ивановић, Предраг
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7386
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност
T2 - Свет речи
T1 - Од Олимпа до Парнаса, од Парнаса до Стражилова
SP - 33
EP - 37
VL - 15-16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7386
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад and Ивановић, Предраг",
year = "2003",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност",
journal = "Свет речи",
title = "Од Олимпа до Парнаса, од Парнаса до Стражилова",
pages = "33-37",
volume = "15-16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7386"
}
Ивановић, Н.,& Ивановић, П.. (2003). Од Олимпа до Парнаса, од Парнаса до Стражилова. in Свет речи
Београд : Друштво за српски језик и књижевност., 15-16, 33-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7386
Ивановић Н, Ивановић П. Од Олимпа до Парнаса, од Парнаса до Стражилова. in Свет речи. 2003;15-16:33-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7386 .
Ивановић, Ненад, Ивановић, Предраг, "Од Олимпа до Парнаса, од Парнаса до Стражилова" in Свет речи, 15-16 (2003):33-37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7386 .