Јакић, Милена

Link to this page

Authority KeyName Variants
a81409df-6612-4c3e-918c-e35bc62bb48c
 • Јакић, Милена (2)
 • Јакић, Милена М. (1)
Projects

Author's Bibliography

Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа

Ристић, Стана; Ивановић, Ненад Б.; Јакић, Милена М.; Лазић Коњик, Ивана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - CHAP
AU - Ристић, Стана
AU - Ивановић, Ненад Б.
AU - Јакић, Милена М.
AU - Лазић Коњик, Ивана
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/907
AB - У раду се, у три засебна дела, даје опис структуре грађе Речника САНУ и процеса његове израде у светлу планирања дигитализације и аутоматизације рада на овом речнику. У првом делу говори се о месту Речника САНУ у европској академијској лексикографији, како у смислу његовог обима и темпа израде, тако и у смислу репрезентативности његове грађе за опис савременог српског књижевног језика. Други део рада говори о потребама и оптималним начинима дигитализације различитих типова грађе за Речник САНУ, имајући у виду чињеницу да грађа тренутно постоји у папирном формату. У трећем делу говори се о елементима корисничког окружења за израду Речника САНУ, али и о другим могућностима експлоатације дигитализоване грађе.
AB - In this paper we describe the significance of the DSASA in Serbian and European lexicography. We have reached the following conclusions: 1) The language corpus for the DSASA was collated according to specific set of principles. 2) The dynamics of the production of the DSASA resembles the dynamics of the production of other dictionaries of similar scope and correlates the number of its entries. 3) Digitizing procedures need to take into account the physical state of the material, its significance and function in the compilation of the dictionary, as well as the other possibilities that open up. 4) The most important benefits from the digitization are: the preservation of cultural heritage, greater availability of the material, increased speed of production, more efficient use of the collated material and its presentation aimed at a wider circle of users.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова
T1 - Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа
SP - 133
EP - 154
DO - 10.5281/zenodo.437537
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907
ER - 
@inbook{
author = "Ристић, Стана and Ивановић, Ненад Б. and Јакић, Милена М. and Лазић Коњик, Ивана",
year = "2016",
abstract = "У раду се, у три засебна дела, даје опис структуре грађе Речника САНУ и процеса његове израде у светлу планирања дигитализације и аутоматизације рада на овом речнику. У првом делу говори се о месту Речника САНУ у европској академијској лексикографији, како у смислу његовог обима и темпа израде, тако и у смислу репрезентативности његове грађе за опис савременог српског књижевног језика. Други део рада говори о потребама и оптималним начинима дигитализације различитих типова грађе за Речник САНУ, имајући у виду чињеницу да грађа тренутно постоји у папирном формату. У трећем делу говори се о елементима корисничког окружења за израду Речника САНУ, али и о другим могућностима експлоатације дигитализоване грађе., In this paper we describe the significance of the DSASA in Serbian and European lexicography. We have reached the following conclusions: 1) The language corpus for the DSASA was collated according to specific set of principles. 2) The dynamics of the production of the DSASA resembles the dynamics of the production of other dictionaries of similar scope and correlates the number of its entries. 3) Digitizing procedures need to take into account the physical state of the material, its significance and function in the compilation of the dictionary, as well as the other possibilities that open up. 4) The most important benefits from the digitization are: the preservation of cultural heritage, greater availability of the material, increased speed of production, more efficient use of the collated material and its presentation aimed at a wider circle of users.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова",
booktitle = "Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа",
pages = "133-154",
doi = "10.5281/zenodo.437537",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907"
}
Ристић, С., Ивановић, Н. Б., Јакић, М. М.,& Лазић Коњик, И.. (2016). Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова
Београд : Институт за српски језик САНУ., 133-154.
https://doi.org/10.5281/zenodo.437537
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907
Ристић С, Ивановић НБ, Јакић ММ, Лазић Коњик И. Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа. in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова. 2016;:133-154.
doi:10.5281/zenodo.437537
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907 .
Ристић, Стана, Ивановић, Ненад Б., Јакић, Милена М., Лазић Коњик, Ивана, "Грађа речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа" in Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа - Зборник научних радова (2016):133-154,
https://doi.org/10.5281/zenodo.437537 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_907 .

Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине

Ристић, Стана; Самарџић, Тања; Јакић, Милена; Марковић, Александра; Ивановић, Ненад

(Београд : Филолошки факултет, 2012)

TY - CHAP
AU - Ристић, Стана
AU - Самарџић, Тања
AU - Јакић, Милена
AU - Марковић, Александра
AU - Ивановић, Ненад
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7172
AB - Постојећа грађа за израду Речника савременог српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ представља колекцију од око шест
милиона листића који садрже податке на основу којих се утврђују значења,
обрасци употребе и граматичке особине речи српског језика. Грађа је
брижљиво прикупљана током периода од готово сто година и данас
представља богат и незаменљив извор сазнања о српском језику, култури,
па чак и историји. Са развојем рачунарске технологије ствара се могућност
складиштења и чувања језичких ресурса Речника САНУ у дигиталном
облику.

Наш рад има неколико циљева: а) истицање доприноса који би
дигитализација језичких ресурса Речника САНУ дала развоју науке и
очувању културне баштине; 6) идентификовање конкретних поступака које
би пројекат дигитализације требало да обухвати; ц) дефинисање стандарда
квалитета дигитализације. Наша разматрања обухватају анализу начина
на који се тренутно користи речничка грађа, испитивање могућности њене
рачунарске обраде, као и процену потребних улагања. Настојимо да
покажемо да овај подухват, који би омогућио лакши приступ ресурсима,
као и њихово аутоматско претраживање, захтева релативно мало улагања
у односу на очекивану корист не само за истраживачку заједницу која се
бави проучавањем и стандардизацијом српског језика, већ и за друштво у
целини.
AB - Existing material for creating modern Serbo-Croatian Dictionary of literary
and national language of the Serbian Academy of Arts and Sciences is a collection
of about six million leaflets that contain information allowing to determine the
meaning, usage patterns and grammatical features of words in Serbian language.

The materials were carefully collected over a period of almost a hundred
years and today provides a rich and indispensable source of knowledge about
the Serbian language, culture and even history. The possibility for storing
and maintenance of the SAAS Dictionary in digital form is created with the
development of computer technology.

Our work has several objectives: a) we would like to emphasize that the
digitalization of linguistic resources of the SAAS Dictionary would help to the
development of science and conservation of cultural heritage; b) identifying of
specific procedures that the digitalization project should involve, c) defining
the quality standards for digitalization. Our review includes an analysis of the
currently used material vocabulary, examination of the possibilities for its
computer processing, as well as an estimate of required investment.

We are trying to show that this project, which would allow easier access
to resources, as well as automatic search, requires relatively small investment
in regard to expected benefit, not only for the community of researchers that is
dealing with standardization of Serbian language, but also for society in general.
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Вичита : Универзитет Емпориа
PB - Београд : Народна библиотека Србије
T2 - Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима
T1 - Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине
T1 - Significance of Digitalization Language Resources of Serbo-Croatian Dictionary of Literary And National Language for Development of Science and Preservation of Cultural Heritage
SP - 79
EP - 108
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172
ER - 
@inbook{
author = "Ристић, Стана and Самарџић, Тања and Јакић, Милена and Марковић, Александра and Ивановић, Ненад",
year = "2012",
abstract = "Постојећа грађа за израду Речника савременог српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ представља колекцију од око шест
милиона листића који садрже податке на основу којих се утврђују значења,
обрасци употребе и граматичке особине речи српског језика. Грађа је
брижљиво прикупљана током периода од готово сто година и данас
представља богат и незаменљив извор сазнања о српском језику, култури,
па чак и историји. Са развојем рачунарске технологије ствара се могућност
складиштења и чувања језичких ресурса Речника САНУ у дигиталном
облику.

Наш рад има неколико циљева: а) истицање доприноса који би
дигитализација језичких ресурса Речника САНУ дала развоју науке и
очувању културне баштине; 6) идентификовање конкретних поступака које
би пројекат дигитализације требало да обухвати; ц) дефинисање стандарда
квалитета дигитализације. Наша разматрања обухватају анализу начина
на који се тренутно користи речничка грађа, испитивање могућности њене
рачунарске обраде, као и процену потребних улагања. Настојимо да
покажемо да овај подухват, који би омогућио лакши приступ ресурсима,
као и њихово аутоматско претраживање, захтева релативно мало улагања
у односу на очекивану корист не само за истраживачку заједницу која се
бави проучавањем и стандардизацијом српског језика, већ и за друштво у
целини., Existing material for creating modern Serbo-Croatian Dictionary of literary
and national language of the Serbian Academy of Arts and Sciences is a collection
of about six million leaflets that contain information allowing to determine the
meaning, usage patterns and grammatical features of words in Serbian language.

The materials were carefully collected over a period of almost a hundred
years and today provides a rich and indispensable source of knowledge about
the Serbian language, culture and even history. The possibility for storing
and maintenance of the SAAS Dictionary in digital form is created with the
development of computer technology.

Our work has several objectives: a) we would like to emphasize that the
digitalization of linguistic resources of the SAAS Dictionary would help to the
development of science and conservation of cultural heritage; b) identifying of
specific procedures that the digitalization project should involve, c) defining
the quality standards for digitalization. Our review includes an analysis of the
currently used material vocabulary, examination of the possibilities for its
computer processing, as well as an estimate of required investment.

We are trying to show that this project, which would allow easier access
to resources, as well as automatic search, requires relatively small investment
in regard to expected benefit, not only for the community of researchers that is
dealing with standardization of Serbian language, but also for society in general.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет, Вичита : Универзитет Емпориа, Београд : Народна библиотека Србије",
journal = "Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима",
booktitle = "Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине, Significance of Digitalization Language Resources of Serbo-Croatian Dictionary of Literary And National Language for Development of Science and Preservation of Cultural Heritage",
pages = "79-108",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172"
}
Ристић, С., Самарџић, Т., Јакић, М., Марковић, А.,& Ивановић, Н.. (2012). Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине. in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима
Београд : Филолошки факултет., 79-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172
Ристић С, Самарџић Т, Јакић М, Марковић А, Ивановић Н. Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине. in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима. 2012;:79-108.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172 .
Ристић, Стана, Самарџић, Тања, Јакић, Милена, Марковић, Александра, Ивановић, Ненад, "Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине" in Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III : Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима (2012):79-108,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7172 .

Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику

Јакић, Милена; Шева, Нада

(Нови Сад : Матица Српска, 2011)

TY - JOUR
AU - Јакић, Милена
AU - Шева, Нада
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9502
AB - У раду
се на узорку
новинског
текста
политичке
рубрике
испитују
типови
предикација
у оквиру
којих
су се јавили
семикопулативни
глаголи
преузети
од
М. Радовановића
(1977). Примери
пронађени
у језичком
узорку
анализирају
се
квантитативно
кроз четири
нивоа
дефиниције
декомпонованог
предиката:
структурног,
творбеног,
семантичког
и типа
предиката
који
се декомпонује.
Поред
тога,
уместо
досадашње
дефиниције
именског
дела
декомпонованог
предиката
(Nomen
deverbativum),
нуди
се прецизнији
принцип
њиховог
одабира.
На тај начин
у већој
мери
се показује
законитост
у степену
семантичке
диференцијације
глаголске
именице
на површинском
нивоу,
од мотивног
глагола
на дубинском
нивоу
декомпоноване
конструкције.
На крају
рада
приказана
је анализа
која
показује
важност
сваког
од нивоа
дефиниције
за разликовање
декомпонованих
од перифрастичних
предиката.
AB - In this research
we examined
different
types of predications
that consisted
of semicopulative
verbs presented
in Radovanović (1977). Exemplars
from newspaper
texts sample
are
described
in terms of quantitative
analysis through
four
levels
of decomposed
predicate
definition:
structural,
word formation,
semantic
level
and level
of type of predicate
that is decomposed.
In addition,
we discuss
current
definition
of nominal
part of decomposed
predicate
(Nomen
deverbativum)
and we propose
more
precise
criteria
of their
classification.
Through
this analysis we established
correlation
between
noun type on surface
level
and its semantic
equivalence
with verb at the deep
structure
level.
Final
analysis underlined
the importance
of
each level
of definition
for differentitation
between
decomposed
and periphrastic
predicate.
PB - Нови Сад : Матица Српска
T2 - Зборник Матице српске за славистику
T1 - Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику
T1 - Quantitative Analysis of Decomposed / Periphrastic Predicate in Serbian
SP - 117
EP - 136
VL - 80
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502
ER - 
@article{
author = "Јакић, Милена and Шева, Нада",
year = "2011",
abstract = "У раду
се на узорку
новинског
текста
политичке
рубрике
испитују
типови
предикација
у оквиру
којих
су се јавили
семикопулативни
глаголи
преузети
од
М. Радовановића
(1977). Примери
пронађени
у језичком
узорку
анализирају
се
квантитативно
кроз четири
нивоа
дефиниције
декомпонованог
предиката:
структурног,
творбеног,
семантичког
и типа
предиката
који
се декомпонује.
Поред
тога,
уместо
досадашње
дефиниције
именског
дела
декомпонованог
предиката
(Nomen
deverbativum),
нуди
се прецизнији
принцип
њиховог
одабира.
На тај начин
у већој
мери
се показује
законитост
у степену
семантичке
диференцијације
глаголске
именице
на површинском
нивоу,
од мотивног
глагола
на дубинском
нивоу
декомпоноване
конструкције.
На крају
рада
приказана
је анализа
која
показује
важност
сваког
од нивоа
дефиниције
за разликовање
декомпонованих
од перифрастичних
предиката., In this research
we examined
different
types of predications
that consisted
of semicopulative
verbs presented
in Radovanović (1977). Exemplars
from newspaper
texts sample
are
described
in terms of quantitative
analysis through
four
levels
of decomposed
predicate
definition:
structural,
word formation,
semantic
level
and level
of type of predicate
that is decomposed.
In addition,
we discuss
current
definition
of nominal
part of decomposed
predicate
(Nomen
deverbativum)
and we propose
more
precise
criteria
of their
classification.
Through
this analysis we established
correlation
between
noun type on surface
level
and its semantic
equivalence
with verb at the deep
structure
level.
Final
analysis underlined
the importance
of
each level
of definition
for differentitation
between
decomposed
and periphrastic
predicate.",
publisher = "Нови Сад : Матица Српска",
journal = "Зборник Матице српске за славистику",
title = "Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику, Quantitative Analysis of Decomposed / Periphrastic Predicate in Serbian",
pages = "117-136",
volume = "80",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502"
}
Јакић, М.,& Шева, Н.. (2011). Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику. in Зборник Матице српске за славистику
Нови Сад : Матица Српска., 80, 117-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502
Јакић М, Шева Н. Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику. in Зборник Матице српске за славистику. 2011;80:117-136.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502 .
Јакић, Милена, Шева, Нада, "Квантитативно испитивање декомпонованог / перифрастичног предиката у српском језику" in Зборник Матице српске за славистику, 80 (2011):117-136,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9502 .