Богдановић, Маријана

Link to this page

Authority KeyName Variants
ae518dae-51ba-40ba-8705-093e2e8e55d7
 • Богдановић, Маријана (3)
Projects

Author's Bibliography

Фразеологизми као средства изражавања временских значења у српском језику

Богдановић, Маријана

(Niš : Filozofski fakultet, 2017)

TY - CONF
AU - Богдановић, Маријана
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12434
AB - The subject of this paper are phraseological units which are used to express different
forms of temporal relations in the Serbian language. The aim of the paper is to perform
a semantic analysis of phraseologisms united by universal (global) temporal meaning
and then, based on the criterium of expression of categorical meaning, to place them
either in the semantic core or in the semantic periphery of the category of temporality.
AB - Предмет рада су фразеолошке јединице којима се у српском језику изражавају различити видови временских односа. Циљ рада јесте да се са семантичког аспекта анализирају фразеологизми обједињени општим (глобалним) значењем времена, те да се они, на основу критеријума изражености категоријалног
значења, распореде у семантички центар и на семантичку периферију категорије
темпоралности.
PB - Niš : Filozofski fakultet
C3 - Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja
T1 - Фразеологизми као средства изражавања временских значења у српском језику
T1 - Phraseologisms as a Way of Expressing Temporal Meaning in Serbian Language
SP - 189
EP - 201
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12434
ER - 
@conference{
author = "Богдановић, Маријана",
year = "2017",
abstract = "The subject of this paper are phraseological units which are used to express different
forms of temporal relations in the Serbian language. The aim of the paper is to perform
a semantic analysis of phraseologisms united by universal (global) temporal meaning
and then, based on the criterium of expression of categorical meaning, to place them
either in the semantic core or in the semantic periphery of the category of temporality., Предмет рада су фразеолошке јединице којима се у српском језику изражавају различити видови временских односа. Циљ рада јесте да се са семантичког аспекта анализирају фразеологизми обједињени општим (глобалним) значењем времена, те да се они, на основу критеријума изражености категоријалног
значења, распореде у семантички центар и на семантичку периферију категорије
темпоралности.",
publisher = "Niš : Filozofski fakultet",
journal = "Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja",
title = "Фразеологизми као средства изражавања временских значења у српском језику, Phraseologisms as a Way of Expressing Temporal Meaning in Serbian Language",
pages = "189-201",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12434"
}
Богдановић, М.. (2017). Фразеологизми као средства изражавања временских значења у српском језику. in Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja
Niš : Filozofski fakultet., 189-201.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12434
Богдановић М. Фразеологизми као средства изражавања временских значења у српском језику. in Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja. 2017;:189-201.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12434 .
Богдановић, Маријана, "Фразеологизми као средства изражавања временских значења у српском језику" in Jezik, književnost, vreme : zbornik radova. Jezička istraživanja (2017):189-201,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12434 .

Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику

Богдановић, Маријана

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2015)

TY - JOUR
AU - Богдановић, Маријана
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12241
AB - В работе, основанной на анализе трёх типов данных: системные, анкетные и текстуальные, реконструирован языковой образ Европы в современном сербском языке. Европа оказалась многослойным и сложным термином, который в сознании носителей сербского языка профилируется поразному, но всегда в соответствии со их наклонностями, предпочтениями и ценностями.
AB - У раду се на основу анализе три типа података: системских, анкетних и текстуалних
реконструише језичка слика Европе у савременом српском језику. Показано је да Европа
у српској лингвокултури није само ознака одређеног географског простора већ је и носилац различитих конотативних вредности. За Европу, тачније за њен западни део, традиционално су везани одређени стереотипи као што су култура, богатство и развијеност.
Савремене друштвене и политичке прилике пак условиле су перцепцију Европе искључиво кроз политичке категорије, због чега се она у свести нашег народа јавља као прилично аморфан појам. Европа као политички феномен обележена је изразито супротним
вредносним ознакама.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
T1 - Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику
T1 - Лингвокультурологический образ Eвропы в современном сербском языке
SP - 465
EP - 477
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241
ER - 
@article{
author = "Богдановић, Маријана",
year = "2015",
abstract = "В работе, основанной на анализе трёх типов данных: системные, анкетные и текстуальные, реконструирован языковой образ Европы в современном сербском языке. Европа оказалась многослойным и сложным термином, который в сознании носителей сербского языка профилируется поразному, но всегда в соответствии со их наклонностями, предпочтениями и ценностями., У раду се на основу анализе три типа података: системских, анкетних и текстуалних
реконструише језичка слика Европе у савременом српском језику. Показано је да Европа
у српској лингвокултури није само ознака одређеног географског простора већ је и носилац различитих конотативних вредности. За Европу, тачније за њен западни део, традиционално су везани одређени стереотипи као што су култура, богатство и развијеност.
Савремене друштвене и политичке прилике пак условиле су перцепцију Европе искључиво кроз политичке категорије, због чега се она у свести нашег народа јавља као прилично аморфан појам. Европа као политички феномен обележена је изразито супротним
вредносним ознакама.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1",
title = "Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику, Лингвокультурологический образ Eвропы в современном сербском языке",
pages = "465-477",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241"
}
Богдановић, М.. (2015). Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 465-477.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241
Богдановић М. Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику. in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1. 2015;:465-477.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241 .
Богдановић, Маријана, "Лингвокултуролошка слика Eвропе у савременом српском језику" in Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 1 (2015):465-477,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12241 .

Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности

Новокмет, Слободан; Богдановић, Маријана

(Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015)

TY - JOUR
AU - Новокмет, Слободан
AU - Богдановић, Маријана
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2168
AB - Предмет рада јесте анализа примене Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ као активног приручног средства у средњошколској настави српског језика и књижевности. У првом делу рада дат је тематски и садржајни приказ Речника САНУ, а потом су представљени начини инкорпорирања речничких података, изражених лексикографским метајезиком, у обради конкретних наставних јединица из српског језика и књижевности. Водећи се актуелним програмским садржајим за средњошколски ниво образовања, разматрана је употреба Речника САНУ у настави књижевности, настави историје српског језика, акцентологије и морфологије.
PB - Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије
T2 - Књижевност и језик
T1 - Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности
T1 - Use of Dictionary of the Serbian Academy in teaching practice of Serbian Language and Literature
SP - 173
EP - 189
VL - 52
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168
ER - 
@article{
author = "Новокмет, Слободан and Богдановић, Маријана",
year = "2015",
abstract = "Предмет рада јесте анализа примене Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ као активног приручног средства у средњошколској настави српског језика и књижевности. У првом делу рада дат је тематски и садржајни приказ Речника САНУ, а потом су представљени начини инкорпорирања речничких података, изражених лексикографским метајезиком, у обради конкретних наставних јединица из српског језика и књижевности. Водећи се актуелним програмским садржајим за средњошколски ниво образовања, разматрана је употреба Речника САНУ у настави књижевности, настави историје српског језика, акцентологије и морфологије.",
publisher = "Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије",
journal = "Књижевност и језик",
title = "Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности, Use of Dictionary of the Serbian Academy in teaching practice of Serbian Language and Literature",
pages = "173-189",
volume = "52",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168"
}
Новокмет, С.,& Богдановић, М.. (2015). Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности. in Књижевност и језик
Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије., 52(1-2), 173-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168
Новокмет С, Богдановић М. Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности. in Књижевност и језик. 2015;52(1-2):173-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168 .
Новокмет, Слободан, Богдановић, Маријана, "Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности" in Књижевност и језик, 52, no. 1-2 (2015):173-189,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2168 .