Сикимић, Биљана

Link to this page

Authority KeyName Variants
fd88aa7a-0dfb-417e-bc80-12c0d311cadd
 • Сикимић, Биљана (10)
 • Сикимић, Биљана Љ. (1)
Projects

Author's Bibliography

Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница: Банатски Бугари / Палћани у Србији

Сикимић, Биљана Љ.; Номаћи, Мотоки

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - JOUR
AU - Сикимић, Биљана Љ.
AU - Номаћи, Мотоки
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1170
AB - Предмет истраживања овог рада је анали за мањинских језичких полити ка у српском делу Баната кроз анализу је зичког пејзажа меморијалног просто ра Банатских Бугара (насеља Конак, Јаша Томић и Скореновац). Показанe су промене у приватним идеолошким ставовима о писаном банатско-бугарском језику кроз примењене стратегије избора језика за натписе на надгробним споменицима током двадесетог века, као и лингвистичке тенденције наспоменицима подигнутим у двадесет и првом веку.
AB - For the linguistic landscape analysis of private signs of Banat Bulgarians we chose two cemeteries, both of them multiethnic, since Banat Bulgarians in Serbia do not form a majority population in any village. The cemetery in Jaša Tomić/Modoš is religiously mixed, but the Catholic and Orthodox part are still divided. Banat Bulgarians in Konak village are buried in the Catholic cemetery; there is a separate Orthodox cemetery for the majority population. These two villages (Jaša Tomić and Konak) were selected because they share a similar situation from the diachronic socio-linguistical point of view: apart for a brief time during World War II, the Bulgarian/Paulician language was hardly taught since the early 20th century; Bulgarian was used only in the family and the Catholic church (there are prayer books in Banat Bulgarian); there were many mixed marriages; there was no revival of language and culture As inscriptions on all existing Banat Bulgarian Cyrillic headstones are in Serbian and none of the cemeteries visited have inscriptions in Bulgarian, or rather in the Bulgarian Cyrillic, this indicates that the use and knowledge of standard Bulgarian is limited among the Banat Bulgarians. At the same time, the use of Banat Bulgarian in the Latin alphabet on a proportionally large number of headstones up to the end of the 20th century in the Serbian part of the Banat, and also actively today in Vinga in the Romanian part of Banat, indicates the great importance of the Banat Bulgarian language in preserving the identity of Banat Bulgarians.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница: Банатски Бугари / Палћани у Србији
T1 - Linguistic landscape of memorial spaces in multinational communities: The case of Banat Bulgarians in Serbia
SP - 7
EP - 31
VL - 72
IS - 1-2
DO - 10.2298/JFI1602007S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1170
ER - 
@article{
author = "Сикимић, Биљана Љ. and Номаћи, Мотоки",
year = "2016",
abstract = "Предмет истраживања овог рада је анали за мањинских језичких полити ка у српском делу Баната кроз анализу је зичког пејзажа меморијалног просто ра Банатских Бугара (насеља Конак, Јаша Томић и Скореновац). Показанe су промене у приватним идеолошким ставовима о писаном банатско-бугарском језику кроз примењене стратегије избора језика за натписе на надгробним споменицима током двадесетог века, као и лингвистичке тенденције наспоменицима подигнутим у двадесет и првом веку., For the linguistic landscape analysis of private signs of Banat Bulgarians we chose two cemeteries, both of them multiethnic, since Banat Bulgarians in Serbia do not form a majority population in any village. The cemetery in Jaša Tomić/Modoš is religiously mixed, but the Catholic and Orthodox part are still divided. Banat Bulgarians in Konak village are buried in the Catholic cemetery; there is a separate Orthodox cemetery for the majority population. These two villages (Jaša Tomić and Konak) were selected because they share a similar situation from the diachronic socio-linguistical point of view: apart for a brief time during World War II, the Bulgarian/Paulician language was hardly taught since the early 20th century; Bulgarian was used only in the family and the Catholic church (there are prayer books in Banat Bulgarian); there were many mixed marriages; there was no revival of language and culture As inscriptions on all existing Banat Bulgarian Cyrillic headstones are in Serbian and none of the cemeteries visited have inscriptions in Bulgarian, or rather in the Bulgarian Cyrillic, this indicates that the use and knowledge of standard Bulgarian is limited among the Banat Bulgarians. At the same time, the use of Banat Bulgarian in the Latin alphabet on a proportionally large number of headstones up to the end of the 20th century in the Serbian part of the Banat, and also actively today in Vinga in the Romanian part of Banat, indicates the great importance of the Banat Bulgarian language in preserving the identity of Banat Bulgarians.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница: Банатски Бугари / Палћани у Србији, Linguistic landscape of memorial spaces in multinational communities: The case of Banat Bulgarians in Serbia",
pages = "7-31",
volume = "72",
number = "1-2",
doi = "10.2298/JFI1602007S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1170"
}
Сикимић, Б. Љ.,& Номаћи, М.. (2016). Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница: Банатски Бугари / Палћани у Србији. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 72(1-2), 7-31.
https://doi.org/10.2298/JFI1602007S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1170
Сикимић БЉ, Номаћи М. Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница: Банатски Бугари / Палћани у Србији. in Јужнословенски филолог. 2016;72(1-2):7-31.
doi:10.2298/JFI1602007S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1170 .
Сикимић, Биљана Љ., Номаћи, Мотоки, "Језички пејзаж меморијалног простора вишејезичних заједница: Банатски Бугари / Палћани у Србији" in Јужнословенски филолог, 72, no. 1-2 (2016):7-31,
https://doi.org/10.2298/JFI1602007S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1170 .

Крвна жртва: трансформација једног ритуала

Сикимић, Биљана

(Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 2008)

TY - BOOK
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3958
PB - Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности
T1 - Крвна жртва: трансформација једног ритуала
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958
ER - 
@book{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2008",
publisher = "Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности",
title = "Крвна жртва: трансформација једног ритуала",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958"
}
Сикимић, Б.. (2008). Крвна жртва: трансформација једног ритуала. 
Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958
Сикимић Б. Крвна жртва: трансформација једног ритуала. 2008;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958 .
Сикимић, Биљана, "Крвна жртва: трансформација једног ритуала" (2008),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3958 .

Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице

Сикимић, Биљана

(Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 2005)

TY - BOOK
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2005
UR - https://books.google.rs/books?id=KV8xAQAAIAAJ
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3934
PB - Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности
T1 - Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице
T1 - The Bayash of the Balkans
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3934
ER - 
@book{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2005",
publisher = "Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности",
title = "Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице, The Bayash of the Balkans",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3934"
}
Сикимић, Б.. (2005). Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице. 
Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3934
Сикимић Б. Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице. 2005;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3934 .
Сикимић, Биљана, "Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице" (2005),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3934 .

Скривене мањине на Балкану

Сикимић, Биљана

(Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 2004)

TY - BOOK
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3998
PB - Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности
T1 - Скривене мањине на Балкану
T1 - Hidden minorities in the Balkans
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3998
ER - 
@book{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2004",
publisher = "Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности",
title = "Скривене мањине на Балкану, Hidden minorities in the Balkans",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3998"
}
Сикимић, Б.. (2004). Скривене мањине на Балкану. 
Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3998
Сикимић Б. Скривене мањине на Балкану. 2004;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3998 .
Сикимић, Биљана, "Скривене мањине на Балкану" (2004),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3998 .

Actele simpozionului: Banatul, trecut istoric şi cultural, Editura Marineasa, Timişoara - Novi Sad - Reşiţa, 2005

Сикимић, Биљана

(2004)

TY - JOUR
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4209
AB - Na desetom godišnjem naučnom skupu posvećenom istoriji i kulturi Banata (održanom 3-5. juna 2005. godine u Rešici, Rumunija) promovisan je i dugo očekivani zbornik radova sa tri ranija simpozijuma "Banat, istorijska i kulturna prošlost" (ovi skupovi bili su naizmenično održani u Rešici decembra 2001, u Novom Sadu novembra 2002. i u Rešici oktobra 2003. godine). Ovaj zbirni tom zajednički su izdali Rumunsko društvo (fondacija) za etnografiju i folklor iz Vojvodine i Savet županije Karaš-Severin, Rumunija a uredništvo potpisuju Kosta Rošu i dr Valeriu Leu. Radovi su objavljeni na rumunskom ili srpskom jeziku, i to uglavnom u formi u kojoj su bili usmeno izloženi na skupu, a nažalost, nisu opremljeni rezimeima (kao što je to bio slučaj sa prethodnim zbornicima radova sa ovih simpozijuma).
T2 - Balcanica
T1 - Actele simpozionului: Banatul, trecut istoric şi cultural, Editura Marineasa, Timişoara - Novi Sad - Reşiţa, 2005
SP - 334
EP - 336
IS - 35
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4209
ER - 
@article{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2004",
abstract = "Na desetom godišnjem naučnom skupu posvećenom istoriji i kulturi Banata (održanom 3-5. juna 2005. godine u Rešici, Rumunija) promovisan je i dugo očekivani zbornik radova sa tri ranija simpozijuma "Banat, istorijska i kulturna prošlost" (ovi skupovi bili su naizmenično održani u Rešici decembra 2001, u Novom Sadu novembra 2002. i u Rešici oktobra 2003. godine). Ovaj zbirni tom zajednički su izdali Rumunsko društvo (fondacija) za etnografiju i folklor iz Vojvodine i Savet županije Karaš-Severin, Rumunija a uredništvo potpisuju Kosta Rošu i dr Valeriu Leu. Radovi su objavljeni na rumunskom ili srpskom jeziku, i to uglavnom u formi u kojoj su bili usmeno izloženi na skupu, a nažalost, nisu opremljeni rezimeima (kao što je to bio slučaj sa prethodnim zbornicima radova sa ovih simpozijuma).",
journal = "Balcanica",
title = "Actele simpozionului: Banatul, trecut istoric şi cultural, Editura Marineasa, Timişoara - Novi Sad - Reşiţa, 2005",
pages = "334-336",
number = "35",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4209"
}
Сикимић, Б.. (2004). Actele simpozionului: Banatul, trecut istoric şi cultural, Editura Marineasa, Timişoara - Novi Sad - Reşiţa, 2005. in Balcanica(35), 334-336.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4209
Сикимић Б. Actele simpozionului: Banatul, trecut istoric şi cultural, Editura Marineasa, Timişoara - Novi Sad - Reşiţa, 2005. in Balcanica. 2004;(35):334-336.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4209 .
Сикимић, Биљана, "Actele simpozionului: Banatul, trecut istoric şi cultural, Editura Marineasa, Timişoara - Novi Sad - Reşiţa, 2005" in Balcanica, no. 35 (2004):334-336,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4209 .

Мали дијалектолошки атлас балканскога језика - Малый диалектологический атлас балканских языков, Пробнyй выпуск, Андрей Н. Соболев (ред), Studien zum Südosteurpasprachatlas, Band 2, Biblion Verlag München

Сикимић, Биљана

(2003)

TY - JOUR
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4185
T2 - Balcanica
T1 - Мали дијалектолошки атлас балканскога језика - Малый диалектологический атлас балканских языков, Пробнyй выпуск, Андрей Н. Соболев (ред), Studien zum Südosteurpasprachatlas, Band 2, Biblion Verlag München
SP - 429
EP - 431
IS - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4185
ER - 
@article{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2003",
journal = "Balcanica",
title = "Мали дијалектолошки атлас балканскога језика - Малый диалектологический атлас балканских языков, Пробнyй выпуск, Андрей Н. Соболев (ред), Studien zum Südosteurpasprachatlas, Band 2, Biblion Verlag München",
pages = "429-431",
number = "34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4185"
}
Сикимић, Б.. (2003). Мали дијалектолошки атлас балканскога језика - Малый диалектологический атлас балканских языков, Пробнyй выпуск, Андрей Н. Соболев (ред), Studien zum Südosteurpasprachatlas, Band 2, Biblion Verlag München. in Balcanica(34), 429-431.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4185
Сикимић Б. Мали дијалектолошки атлас балканскога језика - Малый диалектологический атлас балканских языков, Пробнyй выпуск, Андрей Н. Соболев (ред), Studien zum Südosteurpasprachatlas, Band 2, Biblion Verlag München. in Balcanica. 2003;(34):429-431.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4185 .
Сикимић, Биљана, "Мали дијалектолошки атлас балканскога језика - Малый диалектологический атлас балканских языков, Пробнyй выпуск, Андрей Н. Соболев (ред), Studien zum Südosteurpasprachatlas, Band 2, Biblion Verlag München" in Balcanica, no. 34 (2003):429-431,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4185 .

Терминологија производње дрвеног угља у селу равна гора

Сикимић, Биљана

(2000)

TY - JOUR
AU - Сикимић, Биљана
PY - 2000
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3259
AB - U radu su date etimologije i areali termina žežnica, klič,rauna/ravunka, štup i štetina.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Терминологија производње дрвеног угља у селу равна гора
SP - 1009
EP - 1028
VL - 56
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3259
ER - 
@article{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "2000",
abstract = "U radu su date etimologije i areali termina žežnica, klič,rauna/ravunka, štup i štetina.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Терминологија производње дрвеног угља у селу равна гора",
pages = "1009-1028",
volume = "56",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3259"
}
Сикимић, Б.. (2000). Терминологија производње дрвеног угља у селу равна гора. in Јужнословенски филолог, 56(3-4), 1009-1028.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3259
Сикимић Б. Терминологија производње дрвеног угља у селу равна гора. in Јужнословенски филолог. 2000;56(3-4):1009-1028.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3259 .
Сикимић, Биљана, "Терминологија производње дрвеног угља у селу равна гора" in Јужнословенски филолог, 56, no. 3-4 (2000):1009-1028,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3259 .

Мали дијалектолошки атлас балканских језика

Сикимић, Биљана

(1998)

TY - JOUR
AU - Сикимић, Биљана
PY - 1998
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4474
T2 - Balcanica
T1 - Мали дијалектолошки атлас балканских језика
SP - 445
EP - 448
IS - 29
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4474
ER - 
@article{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "1998",
journal = "Balcanica",
title = "Мали дијалектолошки атлас балканских језика",
pages = "445-448",
number = "29",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4474"
}
Сикимић, Б.. (1998). Мали дијалектолошки атлас балканских језика. in Balcanica(29), 445-448.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4474
Сикимић Б. Мали дијалектолошки атлас балканских језика. in Balcanica. 1998;(29):445-448.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4474 .
Сикимић, Биљана, "Мали дијалектолошки атлас балканских језика" in Balcanica, no. 29 (1998):445-448,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4474 .

Четири тома бугарског етимолошког речника – Български етомологичен речник, том IV (минго - падам), научни редактори: В. И. Георгиев, И. Дуриданов; автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Ј. Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров; София, 1995

Сикимић, Биљана

(1997)

TY - JOUR
AU - Сикимић, Биљана
PY - 1997
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3145
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Четири тома бугарског етимолошког речника – Български етомологичен речник, том IV (минго - падам), научни редактори: В. И. Георгиев, И. Дуриданов; автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Ј. Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров; София, 1995
SP - 244
EP - 247
IS - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3145
ER - 
@article{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "1997",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Четири тома бугарског етимолошког речника – Български етомологичен речник, том IV (минго - падам), научни редактори: В. И. Георгиев, И. Дуриданов; автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Ј. Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров; София, 1995",
pages = "244-247",
number = "53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3145"
}
Сикимић, Б.. (1997). Четири тома бугарског етимолошког речника – Български етомологичен речник, том IV (минго - падам), научни редактори: В. И. Георгиев, И. Дуриданов; автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Ј. Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров; София, 1995. in Јужнословенски филолог(53), 244-247.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3145
Сикимић Б. Четири тома бугарског етимолошког речника – Български етомологичен речник, том IV (минго - падам), научни редактори: В. И. Георгиев, И. Дуриданов; автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Ј. Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров; София, 1995. in Јужнословенски филолог. 1997;(53):244-247.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3145 .
Сикимић, Биљана, "Четири тома бугарског етимолошког речника – Български етомологичен речник, том IV (минго - падам), научни редактори: В. И. Георгиев, И. Дуриданов; автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Ј. Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров; София, 1995" in Јужнословенски филолог, no. 53 (1997):244-247,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3145 .

Етимологија и мале фолклорне форме

Сикимић, Биљана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 1996)

TY - BOOK
AU - Сикимић, Биљана
PY - 1996
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1222
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Етимологија и мале фолклорне форме
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1222
ER - 
@book{
author = "Сикимић, Биљана",
year = "1996",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Етимологија и мале фолклорне форме",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1222"
}
Сикимић, Б.. (1996). Етимологија и мале фолклорне форме. 
Београд : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1222
Сикимић Б. Етимологија и мале фолклорне форме. 1996;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1222 .
Сикимић, Биљана, "Етимологија и мале фолклорне форме" (1996),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1222 .

Однос оказионализама према времену

Оташевић, Ђорђе; Сикимић, Биљана

(Београд : Иститут за српскохрватски језик, 1991)

TY - JOUR
AU - Оташевић, Ђорђе
AU - Сикимић, Биљана
PY - 1991
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7870
AB - The authors deal with occasionalisms in synchronic and diachronic perspective and point at some of their hitherto not recognized characteristics.
AB - Аутори у раду указују на неке недовољно уочене моменте у тумачењу
оказионализама, посебно у њиховој синхроничној и дијахроничној вредности.
PB - Београд : Иститут за српскохрватски језик
T2 - Наш језик
T1 - Однос оказионализама према времену
T1 - Оссasionalisms in Time
SP - 77
EP - 81
VL - 29
VL - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7870
ER - 
@article{
author = "Оташевић, Ђорђе and Сикимић, Биљана",
year = "1991",
abstract = "The authors deal with occasionalisms in synchronic and diachronic perspective and point at some of their hitherto not recognized characteristics., Аутори у раду указују на неке недовољно уочене моменте у тумачењу
оказионализама, посебно у њиховој синхроничној и дијахроничној вредности.",
publisher = "Београд : Иститут за српскохрватски језик",
journal = "Наш језик",
title = "Однос оказионализама према времену, Оссasionalisms in Time",
pages = "77-81",
volume = "29, 1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7870"
}
Оташевић, Ђ.,& Сикимић, Б.. (1991). Однос оказионализама према времену. in Наш језик
Београд : Иститут за српскохрватски језик., 29, 77-81.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7870
Оташевић Ђ, Сикимић Б. Однос оказионализама према времену. in Наш језик. 1991;29:77-81.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7870 .
Оташевић, Ђорђе, Сикимић, Биљана, "Однос оказионализама према времену" in Наш језик, 29 (1991):77-81,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7870 .