Симеуновић, Драган

Link to this page

Authority KeyName Variants
cf160016-5905-471c-a722-f5e2547f9f68
 • Симеуновић, Драган (3)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]

Костић, Александар; Петровић, Павле; Арандаренко, Михаил; Аврамовић, Зоран; Симеуновић, Драган; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - GEN
AU - Костић, Александар
AU - Петровић, Павле
AU - Арандаренко, Михаил
AU - Аврамовић, Зоран
AU - Симеуновић, Драган
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11257
AB - Култура, основа државног и националног идентитета : зборник ра дова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уред ник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017.
и
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Александар Костић, дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Михаил Арандаренко, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Драган Симеуновић.
У Београду, уторак 18. децембар у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]
SP - 269
EP - 286
VL - 7
IS - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257
ER - 
@misc{
author = "Костић, Александар and Петровић, Павле and Арандаренко, Михаил and Аврамовић, Зоран and Симеуновић, Драган and Вуксановић, Миро",
year = "2019",
abstract = "Култура, основа државног и националног идентитета : зборник ра дова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уред ник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017.
и
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Александар Костић, дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Михаил Арандаренко, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Драган Симеуновић.
У Београду, уторак 18. децембар у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]",
pages = "269-286",
volume = "7",
number = "7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257"
}
Костић, А., Петровић, П., Арандаренко, М., Аврамовић, З., Симеуновић, Д.,& Вуксановић, М.. (2019). Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 7(7), 269-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257
Костић А, Петровић П, Арандаренко М, Аврамовић З, Симеуновић Д, Вуксановић М. Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2019;7(7):269-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257 .
Костић, Александар, Петровић, Павле, Арандаренко, Михаил, Аврамовић, Зоран, Симеуновић, Драган, Вуксановић, Миро, "Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 7, no. 7 (2019):269-286,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257 .

Суверенитет као проблем у времену глобализације

Симеуновић, Драган

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Симеуновић, Драган
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10108
AB - Основна сврха овог рада је да се зарад стицања новог научног сазнања о релацијама суверенитета и глобализације, као важних друштвених и политичких појава,
истраже и објасне узроци и разлози услед којих је суверенитет, који је вековима важио
као један од највећих домета демократије, постао у времену „демократске глобализације“ толики проблем да се због тога мора укинути или бар битно умањити. У том
циљу се утврђују и оне теоријске премисе глобализма и форме манифестација глобализације из којих се да закључити да феномен глобализације у целом свету представља
огроман проблем по очување националног суверенитета, али све више и обрнуто. Главни разлог за то је супротстављеност концепта суверености основним начелима идеологије глобализма, која подразумевају слободу кретања роба, људи, капитала и идеја.
Проучавања и закључци у сфери друштвених, економских и политичких аспеката
превасходно се своде на оцене, процене и закључке који полазе од учињене или могуће
друштвене штете по националне каои суверене државе услед делимичног или потпуног губитка реалног суверенитета. Борба суверених држава за сопствени национални
интерес доводи до појаве ресуверенизације и отпора поновном умањењу суверености
који је у интересу носилаца глобализација. Како је интегрални приступ овом проблему,
који обједињава све набројане аспекте, редак у постојећој литератури, наш циљ је био
и откривање могућности за формирање свеобухватног приступа проучавању феномена глобализације као претњи националном суверенитету. Таквим приступом се битно
доприноси објашњењу констатованог научног проблема и омогућава допринос његовом решавању као друштвеног проблема.
AB - Although the beginning of globalization announced the near end of both sovereignty and nation-state, even of the nation as its bearer, it never happened. More precisely,
everything ‘national’ was the focal point and the carrier of the most persistent resistance
to globalization. In consequence, globalization as a process was the most successful in the
economic domain, much less in the political, and especially security domains.
Era of great migrations, which we are witnessing right now, brought a new, big and consequentially even less foreseeable challenge to globalization as a process, as well as to globalism as an ideology, and the „new world order“ as political and legal construction of the
global system.
It were precisely the nation-states, the small as well as the biggest ones, who from the
shelter of EU challenged global patterns and made a strong turn to national interests, revival
of national sovereignty and national values, although until recently it seemed that many of
those re-nation-states were completely submerged into European, as supranational community and the community of non-national sovereignty.
More and more obviously, migrations and various potential dangers that they carry, were
just a cause for reiteration of the sovereignty and restoration of the nation-state and its borders not only on European soil, but in all areas affected by the migration flows.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године
T1 - Суверенитет као проблем у времену глобализације
T1 - Sovereignty as a problem in age of globalisation
SP - 25
EP - 46
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108
ER - 
@conference{
author = "Симеуновић, Драган",
year = "2019",
abstract = "Основна сврха овог рада је да се зарад стицања новог научног сазнања о релацијама суверенитета и глобализације, као важних друштвених и политичких појава,
истраже и објасне узроци и разлози услед којих је суверенитет, који је вековима важио
као један од највећих домета демократије, постао у времену „демократске глобализације“ толики проблем да се због тога мора укинути или бар битно умањити. У том
циљу се утврђују и оне теоријске премисе глобализма и форме манифестација глобализације из којих се да закључити да феномен глобализације у целом свету представља
огроман проблем по очување националног суверенитета, али све више и обрнуто. Главни разлог за то је супротстављеност концепта суверености основним начелима идеологије глобализма, која подразумевају слободу кретања роба, људи, капитала и идеја.
Проучавања и закључци у сфери друштвених, економских и политичких аспеката
превасходно се своде на оцене, процене и закључке који полазе од учињене или могуће
друштвене штете по националне каои суверене државе услед делимичног или потпуног губитка реалног суверенитета. Борба суверених држава за сопствени национални
интерес доводи до појаве ресуверенизације и отпора поновном умањењу суверености
који је у интересу носилаца глобализација. Како је интегрални приступ овом проблему,
који обједињава све набројане аспекте, редак у постојећој литератури, наш циљ је био
и откривање могућности за формирање свеобухватног приступа проучавању феномена глобализације као претњи националном суверенитету. Таквим приступом се битно
доприноси објашњењу констатованог научног проблема и омогућава допринос његовом решавању као друштвеног проблема., Although the beginning of globalization announced the near end of both sovereignty and nation-state, even of the nation as its bearer, it never happened. More precisely,
everything ‘national’ was the focal point and the carrier of the most persistent resistance
to globalization. In consequence, globalization as a process was the most successful in the
economic domain, much less in the political, and especially security domains.
Era of great migrations, which we are witnessing right now, brought a new, big and consequentially even less foreseeable challenge to globalization as a process, as well as to globalism as an ideology, and the „new world order“ as political and legal construction of the
global system.
It were precisely the nation-states, the small as well as the biggest ones, who from the
shelter of EU challenged global patterns and made a strong turn to national interests, revival
of national sovereignty and national values, although until recently it seemed that many of
those re-nation-states were completely submerged into European, as supranational community and the community of non-national sovereignty.
More and more obviously, migrations and various potential dangers that they carry, were
just a cause for reiteration of the sovereignty and restoration of the nation-state and its borders not only on European soil, but in all areas affected by the migration flows.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године",
title = "Суверенитет као проблем у времену глобализације, Sovereignty as a problem in age of globalisation",
pages = "25-46",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108"
}
Симеуновић, Д.. (2019). Суверенитет као проблем у времену глобализације. in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године
Београд : Српска академија наука и уметности., 25-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108
Симеуновић Д. Суверенитет као проблем у времену глобализације. in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године. 2019;:25-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108 .
Симеуновић, Драган, "Суверенитет као проблем у времену глобализације" in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године (2019):25-46,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108 .

Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића

Симеуновић, Драган

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Симеуновић, Драган
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8991
AB - Dragoljub Jovanović belongs to a small number of distinctive Serbian political
thinkers of the left provenance. He was politically active since his school-age
years and his studies in France afterwards, where he received a doctorate degree
from Sorbonne, and later in the Kingdom of SHS, the Kingdom of Yugoslavia
and the FNRY. Because of his sharp criticism of the regime, both before and after
the Second World War, he was sentenced to jail and lost his position as a professor
at the Faculty of Law.
His political ideal was agrarian socialism. In order to achieve this goal, he
advocated radical progressive transformation of villages and peasantry. He was
the leader of the “peasant” Yugoslav oriented left-wing parties before, during and
after the Second World War. He failed to achieve full co-operation with the communists
during the war, although he was pro-partisans oriented. As such, despite
the open criticism of the newly-established communist regime for not taking
part in the Communist-led resistance during the Second World War, he was nevertheless
included in the supreme organs of the new government until, because
of criticizing the regime, he was again removed from political life and sentenced
to jail. He wrote many books and records that are valuable documentary material
about both political events and numerous individuals in Serbia and Yugoslavia in
the first half of the 20th century.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године
T1 - Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића
SP - 13
EP - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991
ER - 
@conference{
author = "Симеуновић, Драган",
year = "2019",
abstract = "Dragoljub Jovanović belongs to a small number of distinctive Serbian political
thinkers of the left provenance. He was politically active since his school-age
years and his studies in France afterwards, where he received a doctorate degree
from Sorbonne, and later in the Kingdom of SHS, the Kingdom of Yugoslavia
and the FNRY. Because of his sharp criticism of the regime, both before and after
the Second World War, he was sentenced to jail and lost his position as a professor
at the Faculty of Law.
His political ideal was agrarian socialism. In order to achieve this goal, he
advocated radical progressive transformation of villages and peasantry. He was
the leader of the “peasant” Yugoslav oriented left-wing parties before, during and
after the Second World War. He failed to achieve full co-operation with the communists
during the war, although he was pro-partisans oriented. As such, despite
the open criticism of the newly-established communist regime for not taking
part in the Communist-led resistance during the Second World War, he was nevertheless
included in the supreme organs of the new government until, because
of criticizing the regime, he was again removed from political life and sentenced
to jail. He wrote many books and records that are valuable documentary material
about both political events and numerous individuals in Serbia and Yugoslavia in
the first half of the 20th century.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године",
title = "Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића",
pages = "13-38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991"
}
Симеуновић, Д.. (2019). Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића. in Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године
Београд : Српска академија наука и уметности., 13-38.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991
Симеуновић Д. Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића. in Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године. 2019;:13-38.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991 .
Симеуновић, Драган, "Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића" in Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године (2019):13-38,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991 .