Vuksanović-Macura, Zlata

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4256-4149
 • Vuksanović-Macura, Zlata (20)
 • Вуксановић-Мацура, Злата (16)
 • Вуксановиќ-Мацура, Злата (1)
 • Вуксановић Мацура, Злата (1)
Projects

Author's Bibliography

Архитектонски резерват као облик очувања наслеђа: пример села Старе планине

Љубенов, Горица; Вуксановић-Мацура, Злата

(2022)

TY - JOUR
AU - Љубенов, Горица
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13120
AB - Рад анализира услове и могућности очувања вернакуларне архитектуре на подручју Старе планине у Србији. Током теренског истраживања које је спроведено од 2003. до 2015. године евидентирани су и архитектонски снимљени објекти градитељског наслеђа у селима која се налазе на западним падинама Старе планине. Посебно су истраживане области Горњи Висок и Забрђе на обронцима Видлича. С обзиром да се драгоцено градитељско наслеђе на овом подручју налази у стању алармантне угрожености и да великом брзином нестаје, у чланку су разматране могућности његовог очувања кроз формирање архитектонског резервата као просторно дефинисане и функционално јединствене целине базиране на синтези створеног и природног наслеђа. Структуру резервата би чинила архитектонска језгра, старопланинска села или издвојени локалитети у којима се налазе аутентичне куће вернакуларне архитектуре, међусобно повезана путном инфраструктуром, формирајући специфичну архитектонску руту. Саставне елементе резервата чиниле би и природне вредности, геоморфолошке, геолошке, хидролошке и хидрогеолошкe особености и места. Формирање резервата има за циљ и експлоатацију садржаја, едукацију становништва и развој туризма. На тај начин би могао да се активира економски потенцијал за финансирање очувања непоновљивог градитељског наслеђа Старе планине.
AB - This paper analyses the conditions and possibilities with regard to preserving vernacular architecture in the area of Stara Planina Mountain, Serbia. The field research, conducted from 2003 to 2015, recorded and documented architectural heritage in the villages on the western slopes of Stara Planina Mountain. The areas of Gornji Visok and Zabrdje on the slopes of Vidlič were primarily explored. Considering that the valuable architectural heritage in this area is in a state of alarming threat, and disappearing at high speed, the article discusses the possibilities with regard to its preservation through the formation of an architectural reserve, as a spatially defined and functionally unique place based on a synthesis of created and natural heritage. The reserve’s structure would consist of architectural cores that are entire villages, or isolated localities with authentic houses of vernacular architecture. The architectural cores would be interconnected by road infrastructure, forming a specific architectural route. The constituent elements of the reserve would also include natural heritage, and geomorphological, geological, hydrological and hydrogeological features. The formation of the architectural reserve also aims to utilise built and natural structures, educate inhabitants and visitors, and develop tourism. In that way, the potential for financing the preservation of the unique architectural heritage of Stara Planina could be initiated.
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Архитектонски резерват као облик очувања наслеђа: пример села Старе планине
T1 - An Architectural Reserve as a Heritage Preservation Structure: the Example of Stara Planina Villages
SP - 44
EP - 59
IS - 54
DO - 10.5937/a-u0-34659
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13120
ER - 
@article{
author = "Љубенов, Горица and Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2022",
abstract = "Рад анализира услове и могућности очувања вернакуларне архитектуре на подручју Старе планине у Србији. Током теренског истраживања које је спроведено од 2003. до 2015. године евидентирани су и архитектонски снимљени објекти градитељског наслеђа у селима која се налазе на западним падинама Старе планине. Посебно су истраживане области Горњи Висок и Забрђе на обронцима Видлича. С обзиром да се драгоцено градитељско наслеђе на овом подручју налази у стању алармантне угрожености и да великом брзином нестаје, у чланку су разматране могућности његовог очувања кроз формирање архитектонског резервата као просторно дефинисане и функционално јединствене целине базиране на синтези створеног и природног наслеђа. Структуру резервата би чинила архитектонска језгра, старопланинска села или издвојени локалитети у којима се налазе аутентичне куће вернакуларне архитектуре, међусобно повезана путном инфраструктуром, формирајући специфичну архитектонску руту. Саставне елементе резервата чиниле би и природне вредности, геоморфолошке, геолошке, хидролошке и хидрогеолошкe особености и места. Формирање резервата има за циљ и експлоатацију садржаја, едукацију становништва и развој туризма. На тај начин би могао да се активира економски потенцијал за финансирање очувања непоновљивог градитељског наслеђа Старе планине., This paper analyses the conditions and possibilities with regard to preserving vernacular architecture in the area of Stara Planina Mountain, Serbia. The field research, conducted from 2003 to 2015, recorded and documented architectural heritage in the villages on the western slopes of Stara Planina Mountain. The areas of Gornji Visok and Zabrdje on the slopes of Vidlič were primarily explored. Considering that the valuable architectural heritage in this area is in a state of alarming threat, and disappearing at high speed, the article discusses the possibilities with regard to its preservation through the formation of an architectural reserve, as a spatially defined and functionally unique place based on a synthesis of created and natural heritage. The reserve’s structure would consist of architectural cores that are entire villages, or isolated localities with authentic houses of vernacular architecture. The architectural cores would be interconnected by road infrastructure, forming a specific architectural route. The constituent elements of the reserve would also include natural heritage, and geomorphological, geological, hydrological and hydrogeological features. The formation of the architectural reserve also aims to utilise built and natural structures, educate inhabitants and visitors, and develop tourism. In that way, the potential for financing the preservation of the unique architectural heritage of Stara Planina could be initiated.",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Архитектонски резерват као облик очувања наслеђа: пример села Старе планине, An Architectural Reserve as a Heritage Preservation Structure: the Example of Stara Planina Villages",
pages = "44-59",
number = "54",
doi = "10.5937/a-u0-34659",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13120"
}
Љубенов, Г.,& Вуксановић-Мацура, З.. (2022). Архитектонски резерват као облик очувања наслеђа: пример села Старе планине. in Архитектура и урбанизам(54), 44-59.
https://doi.org/10.5937/a-u0-34659
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13120
Љубенов Г, Вуксановић-Мацура З. Архитектонски резерват као облик очувања наслеђа: пример села Старе планине. in Архитектура и урбанизам. 2022;(54):44-59.
doi:10.5937/a-u0-34659
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13120 .
Љубенов, Горица, Вуксановић-Мацура, Злата, "Архитектонски резерват као облик очувања наслеђа: пример села Старе планине" in Архитектура и урбанизам, no. 54 (2022):44-59,
https://doi.org/10.5937/a-u0-34659 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13120 .

Избрани ретко населени рурални простори во регионот на Јужна и Источна Србија со потенцијал за туристички развој

Терзиќ, Александра; Дробњаковиќ, Марија; Вуксановиќ-Мацура, Злата; Миливојевиќ, Милован

(Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 2022)

TY - CHAP
AU - Терзиќ, Александра
AU - Дробњаковиќ, Марија
AU - Вуксановиќ-Мацура, Злата
AU - Миливојевиќ, Милован
PY - 2022
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/13362
PB - Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
T2 - Туризмот како перспектива за ретко населените рурални простори во Република Северна Македонија и во регионот на јужна и источна Србија
T1 - Избрани ретко населени рурални простори во регионот на Јужна и Источна Србија со потенцијал за туристички развој
SP - 145
EP - 238
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13362
ER - 
@inbook{
author = "Терзиќ, Александра and Дробњаковиќ, Марија and Вуксановиќ-Мацура, Злата and Миливојевиќ, Милован",
year = "2022",
publisher = "Скопје : Македонска академија на науките и уметностите",
journal = "Туризмот како перспектива за ретко населените рурални простори во Република Северна Македонија и во регионот на јужна и источна Србија",
booktitle = "Избрани ретко населени рурални простори во регионот на Јужна и Источна Србија со потенцијал за туристички развој",
pages = "145-238",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13362"
}
Терзиќ, А., Дробњаковиќ, М., Вуксановиќ-Мацура, З.,& Миливојевиќ, М.. (2022). Избрани ретко населени рурални простори во регионот на Јужна и Источна Србија со потенцијал за туристички развој. in Туризмот како перспектива за ретко населените рурални простори во Република Северна Македонија и во регионот на јужна и источна Србија
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите., 145-238.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13362
Терзиќ А, Дробњаковиќ М, Вуксановиќ-Мацура З, Миливојевиќ М. Избрани ретко населени рурални простори во регионот на Јужна и Источна Србија со потенцијал за туристички развој. in Туризмот како перспектива за ретко населените рурални простори во Република Северна Македонија и во регионот на јужна и источна Србија. 2022;:145-238.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13362 .
Терзиќ, Александра, Дробњаковиќ, Марија, Вуксановиќ-Мацура, Злата, Миливојевиќ, Милован, "Избрани ретко населени рурални простори во регионот на Јужна и Источна Србија со потенцијал за туристички развој" in Туризмот како перспектива за ретко населените рурални простори во Република Северна Македонија и во регионот на јужна и источна Србија (2022):145-238,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_13362 .

Холистички приступ социјалном становању

Вуксановић-Мацура, Злата; Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”

(Београд : Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), 2021)

TY - BOOK
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11945
AB - Публикација је развијена у циљу пружања подршке јединицама локалне самоуправе у холистичком планирању и имплементацији мера социјалног становања и активне инклузије за осетљиве групе. Састоји се од два основна дела. У првом делу анализирани су правни и јавно-политички оквир стамбене, социјалне, образовне, здравствене и политике запошљавања и активне инклузије осетљивих група, као и институционални оквир на националном, покрајинском и локалном нивоу. Други део детаљно приказује девет холистичких модела стамбене подршке и мера активне инклузије за осетљиве групе. Уз сваки модел дати су и примери добре праксе из Србије и појединих земаља ЕУ. Публикација је објављена у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”, који финансира Европска унија а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).
PB - Београд : Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)
T1 - Холистички приступ социјалном становању
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11945
ER - 
@book{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”",
year = "2021",
abstract = "Публикација је развијена у циљу пружања подршке јединицама локалне самоуправе у холистичком планирању и имплементацији мера социјалног становања и активне инклузије за осетљиве групе. Састоји се од два основна дела. У првом делу анализирани су правни и јавно-политички оквир стамбене, социјалне, образовне, здравствене и политике запошљавања и активне инклузије осетљивих група, као и институционални оквир на националном, покрајинском и локалном нивоу. Други део детаљно приказује девет холистичких модела стамбене подршке и мера активне инклузије за осетљиве групе. Уз сваки модел дати су и примери добре праксе из Србије и појединих земаља ЕУ. Публикација је објављена у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”, који финансира Европска унија а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).",
publisher = "Београд : Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)",
title = "Холистички приступ социјалном становању",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11945"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”. (2021). Холистички приступ социјалном становању. 
Београд : Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11945
Вуксановић-Мацура З, Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”. Холистички приступ социјалном становању. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11945 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”, "Холистички приступ социјалном становању" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11945 .

Смернице за израду локалних стамбених стратегија

Вуксановић-Мацура, Злата; Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”

(Београд : Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), 2021)

TY - BOOK
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11944
AB - „Смернице за израду локалних стамбених стратегија” имају за циљ да јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) пруже практична упутства у изради ових докумената. Осмишљене су тако да унапреде капацитете ЈЛС да идентификују и анализирају стамбене потребе, дефинишу циљеве, мере и активности, са посебним акцентом на успостављање механизама за праћење и евалуацију спровођења саме локалне стамбене стратегије. Публикација садржи и предлог структуре локалне стамбене стратегије, акционог плана, као и списак важећих прописа и јавних политика релевантних за израду локалне стамбене стратегије. Публикација је развијена у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”, који финансира Европска унија а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).
PB - Београд : Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)
T1 - Смернице за израду локалних стамбених стратегија
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11944
ER - 
@book{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”",
year = "2021",
abstract = "„Смернице за израду локалних стамбених стратегија” имају за циљ да јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) пруже практична упутства у изради ових докумената. Осмишљене су тако да унапреде капацитете ЈЛС да идентификују и анализирају стамбене потребе, дефинишу циљеве, мере и активности, са посебним акцентом на успостављање механизама за праћење и евалуацију спровођења саме локалне стамбене стратегије. Публикација садржи и предлог структуре локалне стамбене стратегије, акционог плана, као и списак важећих прописа и јавних политика релевантних за израду локалне стамбене стратегије. Публикација је развијена у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”, који финансира Европска унија а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).",
publisher = "Београд : Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)",
title = "Смернице за израду локалних стамбених стратегија",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11944"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”. (2021). Смернице за израду локалних стамбених стратегија. 
Београд : Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС)..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11944
Вуксановић-Мацура З, Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”. Смернице за израду локалних стамбених стратегија. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11944 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Тим програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”, "Смернице за израду локалних стамбених стратегија" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11944 .

Excluded communities and participatory land-use planning: experience from informal Roma settlements in Serbia

Vuksanović-Macura, Zlata; Miščević, Igor

(SAGE Publishing, 2021)

TY - JOUR
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
AU - Miščević, Igor
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11943
AB - Citizen participation in the planning and decision-making process in the European post-socialist context is much debated. Still, the involvement of excluded communities in the urban planning process remains understudied. This paper presents and discusses the application of an innovative participatory approach designed to ensure active involvement of an excluded ethnic minority, the Roma community, in the process of formulating and adopting land-use plans for informal settlements in Serbia. By analysing the development of land-use plans in 11 municipalities, we observe that the applied participatory approach enhanced the inhabitants’ active participation and helped build consensus on the planned solution between the key actors. Findings also suggested that further work with citizens, capacity building of planners and administration, and secured financial mechanisms are needed to move citizen participation in urban planning beyond the limited statutory requirements.
PB - SAGE Publishing
T2 - Environment and Urbanization
T1 - Excluded communities and participatory land-use planning: experience from informal Roma settlements in Serbia
SP - 456
EP - 477
VL - 33
IS - 2
DO - 10.1177/09562478211024095
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11943
ER - 
@article{
author = "Vuksanović-Macura, Zlata and Miščević, Igor",
year = "2021",
abstract = "Citizen participation in the planning and decision-making process in the European post-socialist context is much debated. Still, the involvement of excluded communities in the urban planning process remains understudied. This paper presents and discusses the application of an innovative participatory approach designed to ensure active involvement of an excluded ethnic minority, the Roma community, in the process of formulating and adopting land-use plans for informal settlements in Serbia. By analysing the development of land-use plans in 11 municipalities, we observe that the applied participatory approach enhanced the inhabitants’ active participation and helped build consensus on the planned solution between the key actors. Findings also suggested that further work with citizens, capacity building of planners and administration, and secured financial mechanisms are needed to move citizen participation in urban planning beyond the limited statutory requirements.",
publisher = "SAGE Publishing",
journal = "Environment and Urbanization",
title = "Excluded communities and participatory land-use planning: experience from informal Roma settlements in Serbia",
pages = "456-477",
volume = "33",
number = "2",
doi = "10.1177/09562478211024095",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11943"
}
Vuksanović-Macura, Z.,& Miščević, I.. (2021). Excluded communities and participatory land-use planning: experience from informal Roma settlements in Serbia. in Environment and Urbanization
SAGE Publishing., 33(2), 456-477.
https://doi.org/10.1177/09562478211024095
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11943
Vuksanović-Macura Z, Miščević I. Excluded communities and participatory land-use planning: experience from informal Roma settlements in Serbia. in Environment and Urbanization. 2021;33(2):456-477.
doi:10.1177/09562478211024095
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11943 .
Vuksanović-Macura, Zlata, Miščević, Igor, "Excluded communities and participatory land-use planning: experience from informal Roma settlements in Serbia" in Environment and Urbanization, 33, no. 2 (2021):456-477,
https://doi.org/10.1177/09562478211024095 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11943 .
1

Arhitekte o stambenom pitanju u međuratnoj Srbiji

Vuksanović-Macura, Zlata

(Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za istoriju umetnosti, 2021)

TY - CHAP
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11589
AB - „Stambenim pitanjem“ u međuratnoj Jugoslaviji nazivano je razmatranje stambene situacije siromašnih stanovnika i traženje rešenja za odgovarajući stan. Stambena kriza која је nakon Prvog svetskog rata potresala Evropu, bila je izuzetno izražena i u novoformiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija. Loš kvalitet nasleđenog stambenog fonda, ratna razaranja i intenzivne migracije iz sela u gradove, za posledicu su imali ozbiljan nedostatak stanova. U evropskim državama, prevashodno onim koje su imale pro-socijalističke vlade, reakcija na takvo stanje je bila višestruka, a arhitekte su imali značajno mesto u realizaciji stambenih programa. Predmet ovog rada jeste odnos arhitekata prema stambenom pitanju velikog broja siromašnog gradskog stanovništva u međuratnoj Srbiji. Njihovo angažovanje i stav su sagledani preko delovanja unutar vodećih profesionalnih udruženja i grupacija. Koristeći savremene izvore poput stručnih časopisa, izveštaja i javnih predavanja, u radu je rekonstruisan odgovor srpskih arhitekata na složeno stambeno pitanje u međuratnom period.
AB - This paper discusses the architects’ attitude toward housing problems of the large population of urban poor in interwar Serbia. A severe housing crisis that shook Europe after the end of World War I was also very pronounced in the newly formed the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia. In European countries, especially those with pro-socialist governments, the response was manifold and diverse. It involved the establishment of garden suburbs, the construction of industrial settlements and residential districts, as well as the development of multi-year housing programs, such as the “Red Vienna” and the French Habitations à loyer modéré. Architects played an important role in the implementation of these housing projects. At their second meeting held in Frankfurt in 1929, the Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM) elaborated the issue of the minimum dwelling for low-income households (Die Wohnung für das Existenzminimum).
What was the response of architects and their associations to the pronounced housing crisis in the Kingdom of Yugoslavia, and Serbia? In 1919, Serbian architects joined the newly established Association of Yugoslav Engineers and Architects (UJIA). Among the diversified contributions that can be found in the “Technical Gazette” (Tehnički list), the official bulletin of UJIA, published twice a month, with a total of 480 issues between 1919 and 1939, the coverage of housing issues was sporadic. In this respect, the articles on Ebenezer Howard’s concept of a garden city, by architect Jan Dubový (1925) stood out for its integrated approach to the technical, economic, aesthetic and social aspects of the architectural activity related to the housing for the poor.
While the socially engaged architecture was one of the postulates of the international architectural avant-garde, the members of the Belgrade Group of Architects of the Modern Movement (GAMM) were primarily focused on the form and aesthetics of residential architecture. Branko Maksimović, one of the most active members of GAMM, was concerned with housing issues, but rather as a freelance architect than as a member of the group. On the other hand, the authorities rarely invited architects to participate in the sporadic housing projects that they implemented. The lack of an active social response of Serbian architects to the shortage of small, healthy and affordable dwelling for poor residents partly reflected the general lack of a welfare state and the political will of the ruling authoritarian regime to address the housing problem systemically.
PB - Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za istoriju umetnosti
T2 - Arhitektura i vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918–1941.
T1 - Arhitekte o stambenom pitanju u međuratnoj Srbiji
T1 - Architects’ Attitudes to the Housing Issue in the Interwar Serbia
SP - 201
EP - 208
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11589
ER - 
@inbook{
author = "Vuksanović-Macura, Zlata",
year = "2021",
abstract = "„Stambenim pitanjem“ u međuratnoj Jugoslaviji nazivano je razmatranje stambene situacije siromašnih stanovnika i traženje rešenja za odgovarajući stan. Stambena kriza која је nakon Prvog svetskog rata potresala Evropu, bila je izuzetno izražena i u novoformiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija. Loš kvalitet nasleđenog stambenog fonda, ratna razaranja i intenzivne migracije iz sela u gradove, za posledicu su imali ozbiljan nedostatak stanova. U evropskim državama, prevashodno onim koje su imale pro-socijalističke vlade, reakcija na takvo stanje je bila višestruka, a arhitekte su imali značajno mesto u realizaciji stambenih programa. Predmet ovog rada jeste odnos arhitekata prema stambenom pitanju velikog broja siromašnog gradskog stanovništva u međuratnoj Srbiji. Njihovo angažovanje i stav su sagledani preko delovanja unutar vodećih profesionalnih udruženja i grupacija. Koristeći savremene izvore poput stručnih časopisa, izveštaja i javnih predavanja, u radu je rekonstruisan odgovor srpskih arhitekata na složeno stambeno pitanje u međuratnom period., This paper discusses the architects’ attitude toward housing problems of the large population of urban poor in interwar Serbia. A severe housing crisis that shook Europe after the end of World War I was also very pronounced in the newly formed the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia. In European countries, especially those with pro-socialist governments, the response was manifold and diverse. It involved the establishment of garden suburbs, the construction of industrial settlements and residential districts, as well as the development of multi-year housing programs, such as the “Red Vienna” and the French Habitations à loyer modéré. Architects played an important role in the implementation of these housing projects. At their second meeting held in Frankfurt in 1929, the Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM) elaborated the issue of the minimum dwelling for low-income households (Die Wohnung für das Existenzminimum).
What was the response of architects and their associations to the pronounced housing crisis in the Kingdom of Yugoslavia, and Serbia? In 1919, Serbian architects joined the newly established Association of Yugoslav Engineers and Architects (UJIA). Among the diversified contributions that can be found in the “Technical Gazette” (Tehnički list), the official bulletin of UJIA, published twice a month, with a total of 480 issues between 1919 and 1939, the coverage of housing issues was sporadic. In this respect, the articles on Ebenezer Howard’s concept of a garden city, by architect Jan Dubový (1925) stood out for its integrated approach to the technical, economic, aesthetic and social aspects of the architectural activity related to the housing for the poor.
While the socially engaged architecture was one of the postulates of the international architectural avant-garde, the members of the Belgrade Group of Architects of the Modern Movement (GAMM) were primarily focused on the form and aesthetics of residential architecture. Branko Maksimović, one of the most active members of GAMM, was concerned with housing issues, but rather as a freelance architect than as a member of the group. On the other hand, the authorities rarely invited architects to participate in the sporadic housing projects that they implemented. The lack of an active social response of Serbian architects to the shortage of small, healthy and affordable dwelling for poor residents partly reflected the general lack of a welfare state and the political will of the ruling authoritarian regime to address the housing problem systemically.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za istoriju umetnosti",
journal = "Arhitektura i vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918–1941.",
booktitle = "Arhitekte o stambenom pitanju u međuratnoj Srbiji, Architects’ Attitudes to the Housing Issue in the Interwar Serbia",
pages = "201-208",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11589"
}
Vuksanović-Macura, Z.. (2021). Arhitekte o stambenom pitanju u međuratnoj Srbiji. in Arhitektura i vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918–1941.
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za istoriju umetnosti., 201-208.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11589
Vuksanović-Macura Z. Arhitekte o stambenom pitanju u međuratnoj Srbiji. in Arhitektura i vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918–1941.. 2021;:201-208.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11589 .
Vuksanović-Macura, Zlata, "Arhitekte o stambenom pitanju u međuratnoj Srbiji" in Arhitektura i vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918–1941. (2021):201-208,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11589 .

Урбана матрица Крагујевца средином 19. века

Вуксановић-Мацура, Злата

(Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу, 2020)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9964
AB - Рад се бави процесом формирања и развоја урбане матрице Крагујевца у првој половини 19. века, када је био престоница Србије (1817–1841) и место у коме се налазио званичан двор кнеза Милоша. Изградњом двора, која је отпочела 1817. године, град је поред језгра које је постојало из доба отоманске владавине, добио још један центар око кога је почело да се шири ново престоничко ткиво. У раду су анализирани урбани процеси који су се одигравали унутар старе органске матрица која данас представља језгро града, те трансформације простора и грађевина које су чиниле Дворски комплекс кнеза Милоша. Разматрани су фактори који су допринели да се урбана матрица Старог језгра задржала све до данас, као и зашто је нестао Дворски комплекс. Рад је написан на основу секундарних извора, ретко коришћених изворних планова града и фотодокументације.
PB - Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу
T2 - Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века
T1 - Урбана матрица Крагујевца средином 19. века
SP - 15
EP - 40
VL - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2020",
abstract = "Рад се бави процесом формирања и развоја урбане матрице Крагујевца у првој половини 19. века, када је био престоница Србије (1817–1841) и место у коме се налазио званичан двор кнеза Милоша. Изградњом двора, која је отпочела 1817. године, град је поред језгра које је постојало из доба отоманске владавине, добио још један центар око кога је почело да се шири ново престоничко ткиво. У раду су анализирани урбани процеси који су се одигравали унутар старе органске матрица која данас представља језгро града, те трансформације простора и грађевина које су чиниле Дворски комплекс кнеза Милоша. Разматрани су фактори који су допринели да се урбана матрица Старог језгра задржала све до данас, као и зашто је нестао Дворски комплекс. Рад је написан на основу секундарних извора, ретко коришћених изворних планова града и фотодокументације.",
publisher = "Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу",
journal = "Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века",
booktitle = "Урбана матрица Крагујевца средином 19. века",
pages = "15-40",
volume = "40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2020). Урбана матрица Крагујевца средином 19. века. in Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века
Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Крагујевцу., 40, 15-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964
Вуксановић-Мацура З. Урбана матрица Крагујевца средином 19. века. in Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века. 2020;40:15-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Урбана матрица Крагујевца средином 19. века" in Од престонице до индустријског центра: Крагујевац средином 19. века, 40 (2020):15-40,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9964 .

Continuous Planning: Innovations from Practice in Stavanger (Norway) and Belgrade (Serbia)

Vuksanović-Macura, Zlata; Gvozdic, Mirjana; Macura, Vladimir

(Taylor & Francis Group, 2020)

TY - JOUR
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
AU - Gvozdic, Mirjana
AU - Macura, Vladimir
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9965
AB - The concept of continuous planning (CP) refers to the periodic revisions of master plans in response to uncertainties faced by long-term urban planning. In this paper, we analyse CP practices in two European cities – Stavanger (Norway) and Belgrade (Serbia) and present how they cater for innovative planning tools which respond to the need to balance between both stability and change in long-term planning. We argue that in spite of its limitations, the CP approach adjusted to the local context, contributes to the certainty and stability of urban communities.
PB - Taylor & Francis Group
T2 - Planning Theory and Practice
T1 - Continuous Planning: Innovations from Practice in Stavanger (Norway) and Belgrade (Serbia)
SP - 727
EP - 747
VL - 21
IS - 5
DO - 10.1080/14649357.2020.1849776
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9965
ER - 
@article{
author = "Vuksanović-Macura, Zlata and Gvozdic, Mirjana and Macura, Vladimir",
year = "2020",
abstract = "The concept of continuous planning (CP) refers to the periodic revisions of master plans in response to uncertainties faced by long-term urban planning. In this paper, we analyse CP practices in two European cities – Stavanger (Norway) and Belgrade (Serbia) and present how they cater for innovative planning tools which respond to the need to balance between both stability and change in long-term planning. We argue that in spite of its limitations, the CP approach adjusted to the local context, contributes to the certainty and stability of urban communities.",
publisher = "Taylor & Francis Group",
journal = "Planning Theory and Practice",
title = "Continuous Planning: Innovations from Practice in Stavanger (Norway) and Belgrade (Serbia)",
pages = "727-747",
volume = "21",
number = "5",
doi = "10.1080/14649357.2020.1849776",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9965"
}
Vuksanović-Macura, Z., Gvozdic, M.,& Macura, V.. (2020). Continuous Planning: Innovations from Practice in Stavanger (Norway) and Belgrade (Serbia). in Planning Theory and Practice
Taylor & Francis Group., 21(5), 727-747.
https://doi.org/10.1080/14649357.2020.1849776
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9965
Vuksanović-Macura Z, Gvozdic M, Macura V. Continuous Planning: Innovations from Practice in Stavanger (Norway) and Belgrade (Serbia). in Planning Theory and Practice. 2020;21(5):727-747.
doi:10.1080/14649357.2020.1849776
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9965 .
Vuksanović-Macura, Zlata, Gvozdic, Mirjana, Macura, Vladimir, "Continuous Planning: Innovations from Practice in Stavanger (Norway) and Belgrade (Serbia)" in Planning Theory and Practice, 21, no. 5 (2020):727-747,
https://doi.org/10.1080/14649357.2020.1849776 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9965 .
1

Re-thinking city space in the context of nineteenth century Belgrade

Ćorović, Dragana; Vuksanović-Macura, Zlata; Milinković, Marija

(Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2020)

TY - CONF
AU - Ćorović, Dragana
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
AU - Milinković, Marija
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11653
AB - The split into “nature” and “culture” has lasted for centuries in Western civilization and remains the framework through which we consider various important problems of contemporary society. In the last decades of the twentieth century there has been a clear reaction to this dichotomy, first in a geography discourse then elsewhere, and a move towards studying the construction and representation of nature in cultural history. A very important feature in the approach to design for recovering contemporary urban landscape is urban greenery regeneration as well as the study of the urban greenery past.
The broader historical context of our study is the establishment of new capitalist relations towards urban territory in nineteenth century Belgrade, and with it a new distribution of political and economic power. This process led to the disappearance of the main green spaces in the city and the suppression of the memory they carried. The reconstruction of Belgrade’s historic core was implemented according to Emilijan Josimović’s urban plan (1867). Nevertheless, it contained some very important indications of ecological thinking. In order to elaborate a refined approach to environmental and cultural problems that Belgrade, like other cities, faces today, we bring to light and critically examine those features and aspects of Josimović’s plan that established organic relations and balance between nature, culture, city memory and city development.
PB - Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
C3 - CHANCES. Practices, Spaces and Buildings in Cities' Tranformation
T1 - Re-thinking city space in the context of nineteenth century Belgrade
SP - 117
EP - 125
DO - 10.6092/unibo/amsacta/6596
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11653
ER - 
@conference{
author = "Ćorović, Dragana and Vuksanović-Macura, Zlata and Milinković, Marija",
year = "2020",
abstract = "The split into “nature” and “culture” has lasted for centuries in Western civilization and remains the framework through which we consider various important problems of contemporary society. In the last decades of the twentieth century there has been a clear reaction to this dichotomy, first in a geography discourse then elsewhere, and a move towards studying the construction and representation of nature in cultural history. A very important feature in the approach to design for recovering contemporary urban landscape is urban greenery regeneration as well as the study of the urban greenery past.
The broader historical context of our study is the establishment of new capitalist relations towards urban territory in nineteenth century Belgrade, and with it a new distribution of political and economic power. This process led to the disappearance of the main green spaces in the city and the suppression of the memory they carried. The reconstruction of Belgrade’s historic core was implemented according to Emilijan Josimović’s urban plan (1867). Nevertheless, it contained some very important indications of ecological thinking. In order to elaborate a refined approach to environmental and cultural problems that Belgrade, like other cities, faces today, we bring to light and critically examine those features and aspects of Josimović’s plan that established organic relations and balance between nature, culture, city memory and city development.",
publisher = "Alma Mater Studiorum – Università di Bologna",
journal = "CHANCES. Practices, Spaces and Buildings in Cities' Tranformation",
title = "Re-thinking city space in the context of nineteenth century Belgrade",
pages = "117-125",
doi = "10.6092/unibo/amsacta/6596",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11653"
}
Ćorović, D., Vuksanović-Macura, Z.,& Milinković, M.. (2020). Re-thinking city space in the context of nineteenth century Belgrade. in CHANCES. Practices, Spaces and Buildings in Cities' Tranformation
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna., 117-125.
https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6596
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11653
Ćorović D, Vuksanović-Macura Z, Milinković M. Re-thinking city space in the context of nineteenth century Belgrade. in CHANCES. Practices, Spaces and Buildings in Cities' Tranformation. 2020;:117-125.
doi:10.6092/unibo/amsacta/6596
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11653 .
Ćorović, Dragana, Vuksanović-Macura, Zlata, Milinković, Marija, "Re-thinking city space in the context of nineteenth century Belgrade" in CHANCES. Practices, Spaces and Buildings in Cities' Tranformation (2020):117-125,
https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6596 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11653 .

Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.

Мацура, Владимир; Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд: Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - CONF
AU - Мацура, Владимир
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9087
AB - Kонтинуирано планирање је формалан репетитиван процес ритмичког преиспитивања урбанистичког или регионалног плана, са намером да се план ревидира и мења уколико се покажу несагласности са реалношћу или смер развоја који не иде ка стању града које заједница види као пожељно. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се раних 1970-их, али нису пренете у праксу. Пуна примена овог планерског концепта повезана је са израдом, спровођењем и ревизијама Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Овај чланак приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији. Циљ нам је да укажемо на значај примене концепта континуалног планирања у развоју градова и покренемо дебату о његовом враћању у домаћу планерску праксу.
AB - Continuous planning is a formal, repetitive process of rhythmic revision of an urban or regional plan, intending to revise and change the plan if there are inconsistencies with reality or the development is not in the direction of the state of the city that the community perceives as desirable. The first ideas about continuous planning in Serbia appeared in the early 1970s but did not come into practice. The full implementation of this planning concept is related to the formulation, implementation and revision of the General Plan of Belgrade 2021, adopted in 2003. This article presents the emergence, rise and fall of continuous planning in urban practice in Serbia. We aim to point out the importance of the concept of continuous planning to city development and to initiate a debate on its return to Serbian planning practice.
PB - Београд: Удружење урбаниста Србије
C3 - Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп
T1 - Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.
T1 - Emergence, Rise and Fall of Continuous Planning in Serbia 1970–2020
SP - 23
EP - 30
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087
ER - 
@conference{
author = "Мацура, Владимир and Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2020",
abstract = "Kонтинуирано планирање је формалан репетитиван процес ритмичког преиспитивања урбанистичког или регионалног плана, са намером да се план ревидира и мења уколико се покажу несагласности са реалношћу или смер развоја који не иде ка стању града које заједница види као пожељно. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се раних 1970-их, али нису пренете у праксу. Пуна примена овог планерског концепта повезана је са израдом, спровођењем и ревизијама Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Овај чланак приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији. Циљ нам је да укажемо на значај примене концепта континуалног планирања у развоју градова и покренемо дебату о његовом враћању у домаћу планерску праксу., Continuous planning is a formal, repetitive process of rhythmic revision of an urban or regional plan, intending to revise and change the plan if there are inconsistencies with reality or the development is not in the direction of the state of the city that the community perceives as desirable. The first ideas about continuous planning in Serbia appeared in the early 1970s but did not come into practice. The full implementation of this planning concept is related to the formulation, implementation and revision of the General Plan of Belgrade 2021, adopted in 2003. This article presents the emergence, rise and fall of continuous planning in urban practice in Serbia. We aim to point out the importance of the concept of continuous planning to city development and to initiate a debate on its return to Serbian planning practice.",
publisher = "Београд: Удружење урбаниста Србије",
journal = "Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп",
title = "Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020., Emergence, Rise and Fall of Continuous Planning in Serbia 1970–2020",
pages = "23-30",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087"
}
Мацура, В.,& Вуксановић-Мацура, З.. (2020). Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.. in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп
Београд: Удружење урбаниста Србије., 23-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087
Мацура В, Вуксановић-Мацура З. Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.. in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп. 2020;:23-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087 .
Мацура, Владимир, Вуксановић-Мацура, Злата, "Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020." in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп (2020):23-30,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087 .

Spatial Segregation of Roma Settlements Within Serbian Cities. Examples from Belgrade, Novi Sad, and Kruševac

Vuksanović-Macura, Zlata

(Switzerland : Springer, Cham, 2020)

TY - CHAP
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10438
AB - This chapter focuses on the spatial segregation of Roma settlements within Serbian cities, shaped by the long-standing ethnic distance and social exclusion. In order to understand the broader context, the historical background against which Roma settlements emerged in Serbia, as well as their current demographic, legislative, and urban characteristics, are briefly presented. Several forms of segregation of Roma settlements are analysed, including segregation as a consequence of racist hostility, institutional discrimination by city administration, and development-based conflicts. Examples of setting up a wall enclosing a Roma settlement in Kruševac, racist pressures that prevent the construction of housing for Roma in Belgrade and the reluctance to improve and legalise Roma settlements in Novi Sad, illustrate the various manifestations of segregation and division of urban space in Serbia.
PB - Switzerland : Springer, Cham
T2 - Spatial Conflicts and Divisions in Post-socialist Cities
T1 - Spatial Segregation of Roma Settlements Within Serbian Cities. Examples from Belgrade, Novi Sad, and Kruševac
SP - 211
EP - 224
DO - 10.1007/978-3-030-61765-3_12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10438
ER - 
@inbook{
author = "Vuksanović-Macura, Zlata",
year = "2020",
abstract = "This chapter focuses on the spatial segregation of Roma settlements within Serbian cities, shaped by the long-standing ethnic distance and social exclusion. In order to understand the broader context, the historical background against which Roma settlements emerged in Serbia, as well as their current demographic, legislative, and urban characteristics, are briefly presented. Several forms of segregation of Roma settlements are analysed, including segregation as a consequence of racist hostility, institutional discrimination by city administration, and development-based conflicts. Examples of setting up a wall enclosing a Roma settlement in Kruševac, racist pressures that prevent the construction of housing for Roma in Belgrade and the reluctance to improve and legalise Roma settlements in Novi Sad, illustrate the various manifestations of segregation and division of urban space in Serbia.",
publisher = "Switzerland : Springer, Cham",
journal = "Spatial Conflicts and Divisions in Post-socialist Cities",
booktitle = "Spatial Segregation of Roma Settlements Within Serbian Cities. Examples from Belgrade, Novi Sad, and Kruševac",
pages = "211-224",
doi = "10.1007/978-3-030-61765-3_12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10438"
}
Vuksanović-Macura, Z.. (2020). Spatial Segregation of Roma Settlements Within Serbian Cities. Examples from Belgrade, Novi Sad, and Kruševac. in Spatial Conflicts and Divisions in Post-socialist Cities
Switzerland : Springer, Cham., 211-224.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-61765-3_12
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10438
Vuksanović-Macura Z. Spatial Segregation of Roma Settlements Within Serbian Cities. Examples from Belgrade, Novi Sad, and Kruševac. in Spatial Conflicts and Divisions in Post-socialist Cities. 2020;:211-224.
doi:10.1007/978-3-030-61765-3_12
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10438 .
Vuksanović-Macura, Zlata, "Spatial Segregation of Roma Settlements Within Serbian Cities. Examples from Belgrade, Novi Sad, and Kruševac" in Spatial Conflicts and Divisions in Post-socialist Cities (2020):211-224,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-61765-3_12 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10438 .

Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences

Crnčević, Tijana; Vuksanović-Macura, Zlata

(Springer, Cham, 2020)

TY - CHAP
AU - Crnčević, Tijana
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7078
AB - As a signatory of all relevant international documents that support climate change issues, the Republic of Serbia is conducting a continuous process of harmonization of the legal and planning framework. The expected adoption of the National Climate Change Strategy, together with the Action plan will accomplish an important step toward establishing the needed strategic framework to combat climate change and promote adaptation. In the context of climate change, throughout the planning process there is a need for accurate climate services coming from not
only national but also international sources (WMO Climate Services, FAO climate change resources, UNESCO’s climate change actions, etc.), covering data on rainfall, temperature, soil moisture and wind, as well as analyses and assessments within risk and vulnerability, together with projections and scenarios. Due to the increasingly visible effects of climate change, there is a need to enhance the level of protection of the natural and cultural heritage, and for the formation of appropriate databases. Thus, this paper gives an overview of the international and national framework regarding the climate services needed within the planning process and stresses their importance in achieving resilient climate planning of the natural and cultural heritage. Further, by presenting a selected case study, this paper outlines the main gaps as well as the advantages within the current framework in Serbia. The paper concludes by stressing that, within the planning process, climate services are playing a significant role in formulating adequate measures to cover mitigation and adaptation.
PB - Springer, Cham
T2 - Handbook of Climate Services
T1 - Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences
SP - 295
EP - 310
DO - 10.1007/978-3-030-36875-3_15
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078
ER - 
@inbook{
author = "Crnčević, Tijana and Vuksanović-Macura, Zlata",
year = "2020",
abstract = "As a signatory of all relevant international documents that support climate change issues, the Republic of Serbia is conducting a continuous process of harmonization of the legal and planning framework. The expected adoption of the National Climate Change Strategy, together with the Action plan will accomplish an important step toward establishing the needed strategic framework to combat climate change and promote adaptation. In the context of climate change, throughout the planning process there is a need for accurate climate services coming from not
only national but also international sources (WMO Climate Services, FAO climate change resources, UNESCO’s climate change actions, etc.), covering data on rainfall, temperature, soil moisture and wind, as well as analyses and assessments within risk and vulnerability, together with projections and scenarios. Due to the increasingly visible effects of climate change, there is a need to enhance the level of protection of the natural and cultural heritage, and for the formation of appropriate databases. Thus, this paper gives an overview of the international and national framework regarding the climate services needed within the planning process and stresses their importance in achieving resilient climate planning of the natural and cultural heritage. Further, by presenting a selected case study, this paper outlines the main gaps as well as the advantages within the current framework in Serbia. The paper concludes by stressing that, within the planning process, climate services are playing a significant role in formulating adequate measures to cover mitigation and adaptation.",
publisher = "Springer, Cham",
journal = "Handbook of Climate Services",
booktitle = "Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences",
pages = "295-310",
doi = "10.1007/978-3-030-36875-3_15",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078"
}
Crnčević, T.,& Vuksanović-Macura, Z.. (2020). Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences. in Handbook of Climate Services
Springer, Cham., 295-310.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_15
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078
Crnčević T, Vuksanović-Macura Z. Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences. in Handbook of Climate Services. 2020;:295-310.
doi:10.1007/978-3-030-36875-3_15
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078 .
Crnčević, Tijana, Vuksanović-Macura, Zlata, "Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences" in Handbook of Climate Services (2020):295-310,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_15 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7078 .

Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867

Vuksanović-Macura, Zlata; Novaković-Jevtić, Katarina

(2020)

TY - JOUR
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
AU - Novaković-Jevtić, Katarina
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9237
AB - Plan for the reconstruction of Belgrade, formulated by Emilijan Josimović in 1867 is one of the most researched urban plans in Serbia. Anyhow, one aspect of the plan, the survey of Belgrade, has remained outside the focus of scholars. This paper analyzes and presents the surveying of Belgrade, made by Josimović, as part of the activities on making the well-known plan of the city. The research question we have set out is: how, when, with which instruments, means, and the material did Josimović produce a geodetic map of the city? Archival materials, various maps, literary sources, as well as two Josimović’s publications from 1862 and 1867, were used in the description and analysis of the production of the first accurate geodetic map of Belgrade urban tissue from the mid-19th century.
T2 - Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts
T1 - Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867
SP - 73
EP - 87
IS - 48
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237
ER - 
@article{
author = "Vuksanović-Macura, Zlata and Novaković-Jevtić, Katarina",
year = "2020",
abstract = "Plan for the reconstruction of Belgrade, formulated by Emilijan Josimović in 1867 is one of the most researched urban plans in Serbia. Anyhow, one aspect of the plan, the survey of Belgrade, has remained outside the focus of scholars. This paper analyzes and presents the surveying of Belgrade, made by Josimović, as part of the activities on making the well-known plan of the city. The research question we have set out is: how, when, with which instruments, means, and the material did Josimović produce a geodetic map of the city? Archival materials, various maps, literary sources, as well as two Josimović’s publications from 1862 and 1867, were used in the description and analysis of the production of the first accurate geodetic map of Belgrade urban tissue from the mid-19th century.",
journal = "Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts",
title = "Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867",
pages = "73-87",
number = "48",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237"
}
Vuksanović-Macura, Z.,& Novaković-Jevtić, K.. (2020). Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867. in Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts(48), 73-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237
Vuksanović-Macura Z, Novaković-Jevtić K. Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867. in Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts. 2020;(48):73-87.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237 .
Vuksanović-Macura, Zlata, Novaković-Jevtić, Katarina, "Surveying of Belgrade: Technical Background of Emilijan Josimović Plan from 1867" in Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica Srpska Journal of Fine Arts, no. 48 (2020):73-87,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9237 .

Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда

Мацура, Владимир; Стојков, Борислав; Цвејић, Јасминка; Ђорђевић Цигановић, Јованка; Михаљевић, Вера; Ференчак, Миодраг; Куртовић Фолић, Нађа; Стојановић, Божидар; Вуксановић-Мацура, Злата; Милановић, Душан; Милашиновић Марић, Дијана

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам, 2019)

TY - JOUR
AU - Мацура, Владимир
AU - Стојков, Борислав
AU - Цвејић, Јасминка
AU - Ђорђевић Цигановић, Јованка
AU - Михаљевић, Вера
AU - Ференчак, Миодраг
AU - Куртовић Фолић, Нађа
AU - Стојановић, Божидар
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Милановић, Душан
AU - Милашиновић Марић, Дијана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7035
AB - Урбанистичке иновације које су се појавиле у Генералном плану Београда, који је Скупштина града Београда усвојила септембра 2003. год., предмет су овог рада. Приказано је дванаест нових просторних решења која су директно повезана са општим циљевима плана. То су предлози за велике градске пројекте који су креирани током израде Плана 2001–2003. год., а који нису постојали у ранијим генералним плановима из 1951, 1972. и 1985. год., и њиховим ревизијама. Пројекти су били одговор на комплексно економско, социјално и урбанистичко стање Београда настало након распада Југославије. Односили су се на регион града, Ушће, дунавску оријентацију Београда, систем зеленила, трајне вредности града, спонтано грађена насеља, културна добра, градске центре, привредне зоне и животну средину, социјално становање, саобраћај и модерну архитектуру. Чланак су написали урбанисти различитих профила, који су учествовали у изради Генералног плана 2003. год. и који су његови врсни познаваоци. Примарни извори које су аутори користили за анализу били су формални документ публикован у Службеном листу града Београда, као и званични графички прилози Генералног плана објављени на ЦД-РОМ-у. За сваки од приказаних пројеката дати су дефиниција, мотив због кога је креиран и његово урбанистичко решење. Анализа урбанистичких иновација дала је ново разумевање намере тадашњег Београда да град буде темељно обновљен и да отвори нове путеве развоја после трагичних деведесетих година прошлог века, али уз чување сопственог идентитета заснованог на особеностима које га разликују од других европских метропола, а у исто време га чине самосвојним градом.
AB - The subject of this paper is urban innovations that emerged from the Belgrade Master Plan, adopted by the Belgrade Assembly in September 2003. Twelve new spatial solutions that were directly related to the overall goals of the plan are presented. These are proposals for grand city projects created in 2001-2003 during the development of the Master Plan, which did not exist in the earlier master plans from 1951, 1972, and 1985, and their revisions. These projects were a response to the difficult economic, social, and urban situation of Belgrade in the aftermath of the breakup of Yugoslavia. They relate to the city region, the Confluence, the Danube orientation of Belgrade, the greenery system, the lasting values of the city, spontaneously constructed settlements, cultural assets, city centres, business and industrial zones and environment, social housing, transport, and modern architecture. Urban planners of different profiles who wrote this article were also engaged in the formulation of the Master Plan and are well acquainted with it. In the analysis, the authors relied on a formal document published in the Official Gazette of the City of Belgrade, and a CD-ROM containing the official maps of the Master Plan. For each project, its definition, the motive for the creation and its urban solution are given. An analysis of urban innovation has given a new understanding of Belgrade’s intention to thoroughly improve the city and open up new ways of development, after the tragic 1990s, while safeguarding its identity based on features that differentiate it from other European metropolises and making it as self-contained cities.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда
T1 - Urban innovations from the 2003 Master Plan: preserving Belgrade’s identity
SP - 40
EP - 59
IS - 49
DO - 10.5937/a-u0-23981
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035
ER - 
@article{
author = "Мацура, Владимир and Стојков, Борислав and Цвејић, Јасминка and Ђорђевић Цигановић, Јованка and Михаљевић, Вера and Ференчак, Миодраг and Куртовић Фолић, Нађа and Стојановић, Божидар and Вуксановић-Мацура, Злата and Милановић, Душан and Милашиновић Марић, Дијана",
year = "2019",
abstract = "Урбанистичке иновације које су се појавиле у Генералном плану Београда, који је Скупштина града Београда усвојила септембра 2003. год., предмет су овог рада. Приказано је дванаест нових просторних решења која су директно повезана са општим циљевима плана. То су предлози за велике градске пројекте који су креирани током израде Плана 2001–2003. год., а који нису постојали у ранијим генералним плановима из 1951, 1972. и 1985. год., и њиховим ревизијама. Пројекти су били одговор на комплексно економско, социјално и урбанистичко стање Београда настало након распада Југославије. Односили су се на регион града, Ушће, дунавску оријентацију Београда, систем зеленила, трајне вредности града, спонтано грађена насеља, културна добра, градске центре, привредне зоне и животну средину, социјално становање, саобраћај и модерну архитектуру. Чланак су написали урбанисти различитих профила, који су учествовали у изради Генералног плана 2003. год. и који су његови врсни познаваоци. Примарни извори које су аутори користили за анализу били су формални документ публикован у Службеном листу града Београда, као и званични графички прилози Генералног плана објављени на ЦД-РОМ-у. За сваки од приказаних пројеката дати су дефиниција, мотив због кога је креиран и његово урбанистичко решење. Анализа урбанистичких иновација дала је ново разумевање намере тадашњег Београда да град буде темељно обновљен и да отвори нове путеве развоја после трагичних деведесетих година прошлог века, али уз чување сопственог идентитета заснованог на особеностима које га разликују од других европских метропола, а у исто време га чине самосвојним градом., The subject of this paper is urban innovations that emerged from the Belgrade Master Plan, adopted by the Belgrade Assembly in September 2003. Twelve new spatial solutions that were directly related to the overall goals of the plan are presented. These are proposals for grand city projects created in 2001-2003 during the development of the Master Plan, which did not exist in the earlier master plans from 1951, 1972, and 1985, and their revisions. These projects were a response to the difficult economic, social, and urban situation of Belgrade in the aftermath of the breakup of Yugoslavia. They relate to the city region, the Confluence, the Danube orientation of Belgrade, the greenery system, the lasting values of the city, spontaneously constructed settlements, cultural assets, city centres, business and industrial zones and environment, social housing, transport, and modern architecture. Urban planners of different profiles who wrote this article were also engaged in the formulation of the Master Plan and are well acquainted with it. In the analysis, the authors relied on a formal document published in the Official Gazette of the City of Belgrade, and a CD-ROM containing the official maps of the Master Plan. For each project, its definition, the motive for the creation and its urban solution are given. An analysis of urban innovation has given a new understanding of Belgrade’s intention to thoroughly improve the city and open up new ways of development, after the tragic 1990s, while safeguarding its identity based on features that differentiate it from other European metropolises and making it as self-contained cities.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда, Urban innovations from the 2003 Master Plan: preserving Belgrade’s identity",
pages = "40-59",
number = "49",
doi = "10.5937/a-u0-23981",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035"
}
Мацура, В., Стојков, Б., Цвејић, Ј., Ђорђевић Цигановић, Ј., Михаљевић, В., Ференчак, М., Куртовић Фолић, Н., Стојановић, Б., Вуксановић-Мацура, З., Милановић, Д.,& Милашиновић Марић, Д.. (2019). Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда. in Arhitektura i urbanizam
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам.(49), 40-59.
https://doi.org/10.5937/a-u0-23981
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035
Мацура В, Стојков Б, Цвејић Ј, Ђорђевић Цигановић Ј, Михаљевић В, Ференчак М, Куртовић Фолић Н, Стојановић Б, Вуксановић-Мацура З, Милановић Д, Милашиновић Марић Д. Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда. in Arhitektura i urbanizam. 2019;(49):40-59.
doi:10.5937/a-u0-23981
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035 .
Мацура, Владимир, Стојков, Борислав, Цвејић, Јасминка, Ђорђевић Цигановић, Јованка, Михаљевић, Вера, Ференчак, Миодраг, Куртовић Фолић, Нађа, Стојановић, Божидар, Вуксановић-Мацура, Злата, Милановић, Душан, Милашиновић Марић, Дијана, "Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда" in Arhitektura i urbanizam, no. 49 (2019):40-59,
https://doi.org/10.5937/a-u0-23981 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035 .
3

Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку

Вуксановић-Мацура, Злата; Тодорић, Јована

(Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Тодорић, Јована
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8879
AB - Рад приказује промене просторних образаца трговине у Србији у 19. веку настале под утицајем процеса урбанизације. Анализирано је како су се раст броја становника у урбаним срединама и други чиниоци, те последично ширење градске територије и трансформација постојећих структура и функција, одражавали на физички оквир трговине и простор у коме се одвијала. На основу картографског материјала, писаних извора и литературе, анализиране су промене форме и садржаја чаршија, које су се током 19. века у многим српским варошима претварале у трговачке улице са модерним специјализованима радњама. Посебна пажња је посвећена разумевању ових процеса у Београду у коме се сплет некадашњих чаршија постепено преобликовао, формирајући трговинско-пословно средиште престонице.
AB - The paper outlines the changes in commercial spatial patterns in Serbia in the 19th century, brought about by the urbanization process. It presents an analysis of the ways in which population growth in urban areas and other factors, as well as the resulting expansion of the urban territory and the transformation of the already existing structures and functions, were reflected on the physical framework for commercial activities and the space in which they were taking place. Based on cartographic materials and written sources, it traces changes in the form and contents of Ottoman-type commercial urban centres (čaršija), which were transforming, in many Serbian towns, throughout the 19th century, into commercial streets with modern specialized shops.
AB - В статье анализируются изменения форм торговых площадей, наступившие в процессе урбанизации в Сербии в 19 веке. Предоставлен анализ того, каким образом рост населения в городских районах, последующее расширение городских территорий, трансформация уже существовавших структур и функций, а также и другие факторы, влияли на торговую деятельность и пространство, на котором она разворачивалась.
Основываясь на картографических материалах и письменных источниках, отслеживаются изменения формы и содержания торговых городских центров османского типа (срб. чаршија), которые во многих сербских городах 19 века трансформировались в торговые улицы с современными специализированными магазинами. Постепенное освобождение от
османской власти и обретение независимости, также стимулировалось экономическими изменениями, а именно, введением капитализма в Сербию. Тем не менее, три небольших османских торговых центра, ― которые слились в середине 19-го века, сформировав сеть торговых улиц, составляющих тогда центральную часть Белграда, ― и сегодня находятся
в непосредственной близости от центра города. В конце 19 и начале 20 веков торговые улицы полностью занимали центральную часть Белграда, которую сразу после Первой мировой войны назвали «городом».
PB - Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину
T2 - Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе
T1 - Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку
SP - 197
EP - 215
DO - 10.34298/9788677431341.11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Тодорић, Јована",
year = "2019",
abstract = "Рад приказује промене просторних образаца трговине у Србији у 19. веку настале под утицајем процеса урбанизације. Анализирано је како су се раст броја становника у урбаним срединама и други чиниоци, те последично ширење градске територије и трансформација постојећих структура и функција, одражавали на физички оквир трговине и простор у коме се одвијала. На основу картографског материјала, писаних извора и литературе, анализиране су промене форме и садржаја чаршија, које су се током 19. века у многим српским варошима претварале у трговачке улице са модерним специјализованима радњама. Посебна пажња је посвећена разумевању ових процеса у Београду у коме се сплет некадашњих чаршија постепено преобликовао, формирајући трговинско-пословно средиште престонице., The paper outlines the changes in commercial spatial patterns in Serbia in the 19th century, brought about by the urbanization process. It presents an analysis of the ways in which population growth in urban areas and other factors, as well as the resulting expansion of the urban territory and the transformation of the already existing structures and functions, were reflected on the physical framework for commercial activities and the space in which they were taking place. Based on cartographic materials and written sources, it traces changes in the form and contents of Ottoman-type commercial urban centres (čaršija), which were transforming, in many Serbian towns, throughout the 19th century, into commercial streets with modern specialized shops., В статье анализируются изменения форм торговых площадей, наступившие в процессе урбанизации в Сербии в 19 веке. Предоставлен анализ того, каким образом рост населения в городских районах, последующее расширение городских территорий, трансформация уже существовавших структур и функций, а также и другие факторы, влияли на торговую деятельность и пространство, на котором она разворачивалась.
Основываясь на картографических материалах и письменных источниках, отслеживаются изменения формы и содержания торговых городских центров османского типа (срб. чаршија), которые во многих сербских городах 19 века трансформировались в торговые улицы с современными специализированными магазинами. Постепенное освобождение от
османской власти и обретение независимости, также стимулировалось экономическими изменениями, а именно, введением капитализма в Сербию. Тем не менее, три небольших османских торговых центра, ― которые слились в середине 19-го века, сформировав сеть торговых улиц, составляющих тогда центральную часть Белграда, ― и сегодня находятся
в непосредственной близости от центра города. В конце 19 и начале 20 веков торговые улицы полностью занимали центральную часть Белграда, которую сразу после Первой мировой войны назвали «городом».",
publisher = "Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину",
journal = "Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе",
booktitle = "Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку",
pages = "197-215",
doi = "10.34298/9788677431341.11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Тодорић, Ј.. (2019). Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку. in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе
Београд: Историјски институт; Нижњи Новгород: Државни универзитет за архитектуру и грађевину., 197-215.
https://doi.org/10.34298/9788677431341.11
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879
Вуксановић-Мацура З, Тодорић Ј. Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку. in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе. 2019;:197-215.
doi:10.34298/9788677431341.11
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Тодорић, Јована, "Урбанизација и промена просторних образаца трговине у Србији у 19. веку" in Урбанизација у источној и југоисточној Европи / Урбанизация в Восточной и Юго-восточной Европе (2019):197-215,
https://doi.org/10.34298/9788677431341.11 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8879 .

Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата

Гашић, Ранка; Вуксановић Мацура, Злата

(Београд: Балканолошки институт САНУ, 2019)

TY - CHAP
AU - Гашић, Ранка
AU - Вуксановић Мацура, Злата
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6670
AB - У чланку је реч о урбанистичким плановима за трансформацију и уређење београдског приобаља, урађеним у периоду између два светска рата. Разматрани су планови и пројекти који су обрађивали питања речног саобраћаја, лука и пристаништа, регулисања обала и насипања баровитих терена. Oни су пројектовани у тесној спрези са решавањем железничког чвора и са потребама уређивања градског ткива. Кроз анализу процеса израде и реализације планова за формирање лука на Сави и Дунаву, те бурних стручних и јавних полемика које су га пратиле, приказана је тежња Београда да своје реке и обале стави у функцију урбаног развоја.
PB - Београд: Балканолошки институт САНУ
T2 - Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација
T1 - Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата
T1 - The Urban Planning of Belgrade Riverbanks Between the World Wars
SP - 229
EP - 256
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670
ER - 
@inbook{
author = "Гашић, Ранка and Вуксановић Мацура, Злата",
year = "2019",
abstract = "У чланку је реч о урбанистичким плановима за трансформацију и уређење београдског приобаља, урађеним у периоду између два светска рата. Разматрани су планови и пројекти који су обрађивали питања речног саобраћаја, лука и пристаништа, регулисања обала и насипања баровитих терена. Oни су пројектовани у тесној спрези са решавањем железничког чвора и са потребама уређивања градског ткива. Кроз анализу процеса израде и реализације планова за формирање лука на Сави и Дунаву, те бурних стручних и јавних полемика које су га пратиле, приказана је тежња Београда да своје реке и обале стави у функцију урбаног развоја.",
publisher = "Београд: Балканолошки институт САНУ",
journal = "Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација",
booktitle = "Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата, The Urban Planning of Belgrade Riverbanks Between the World Wars",
pages = "229-256",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670"
}
Гашић, Р.,& Вуксановић Мацура, З.. (2019). Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата. in Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација
Београд: Балканолошки институт САНУ., 229-256.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670
Гашић Р, Вуксановић Мацура З. Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата. in Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација. 2019;:229-256.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670 .
Гашић, Ранка, Вуксановић Мацура, Злата, "Сава и Дунав у урбанистичком планирању Београда између два светска рата" in Живот на рекама Југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација (2019):229-256,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6670 .

Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда

Банковић, Ангелина; Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд: Музеј града Београда, 2019)

TY - BOOK
AU - Банковић, Ангелина
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6323
AB - Публикација представља каталог изложбе “Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда”. Изложба је настала је на основу вишегодишњег истраживања материјала из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. На њој је представљен урбанистички и архитектонски развој Београда у периоду дугом 150 година, током којих се главни град трансформисао из пограничне оријенталне вароши у модеран европски град. На преко 400 оригиналних експоната из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда – фотографија, цртежа, пројеката, планова, разгледница и архивских докумената, илустровани су разноврсни феномени из историје развоја Београда. Изложба је била одржана од 17. априла до 2. јуна 2019. године у Музеју града Београда.
PB - Београд: Музеј града Београда
T1 - Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323
ER - 
@book{
author = "Банковић, Ангелина and Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2019",
abstract = "Публикација представља каталог изложбе “Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда”. Изложба је настала је на основу вишегодишњег истраживања материјала из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. На њој је представљен урбанистички и архитектонски развој Београда у периоду дугом 150 година, током којих се главни град трансформисао из пограничне оријенталне вароши у модеран европски град. На преко 400 оригиналних експоната из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда – фотографија, цртежа, пројеката, планова, разгледница и архивских докумената, илустровани су разноврсни феномени из историје развоја Београда. Изложба је била одржана од 17. априла до 2. јуна 2019. године у Музеју града Београда.",
publisher = "Београд: Музеј града Београда",
title = "Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323"
}
Банковић, А.,& Вуксановић-Мацура, З.. (2019). Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда. 
Београд: Музеј града Београда..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323
Банковић А, Вуксановић-Мацура З. Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323 .
Банковић, Ангелина, Вуксановић-Мацура, Злата, "Стварање модерног Београда: од 1815. до 1964. из збирке Музеја града Београда" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6323 .

Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2019)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6267
AB - Стамбене целине и њихове урбане матрице су важан елемент градског пејзажа,а различити аспекти њихове заштите све више привлаче пажњу. Знатан део тог интересовања још увек је усмерен на појединачне објекте и њихове архитектонске вредности, а много мање на њихова урбанистичка решења по којима су оне формиране и трансформације којима су изложене. Ове целине, мада су често утицале на урбану форму града, данас не уживају степен заштите равноправан ономе који имају изграђене структуре. С друге стране, урбане целине и њихови просторни обрасци посебно су осетљиви на промене изазване економским развојем и модерним стилом живота.
У овом тексту су анализирани примери двеју стамбених целина у Београду – Котеж Неимар и Нови Неимар – насталих иницијативом Грађевинско-техничког предузећа и акционарског друштва „Неимар“. Формиране су у периоду између два светска рата по узору на веома присутан концепт вртног града, односно вртних квартова и предграђа. Савремене трансформације које се у њима одвијају много више следе концепт „компактног града“ него првобитни узор, што представља и највећи ризик за очување њиховог идентитета и специфичности. Намера овог текста јесте да, с једне стране, предочи ризике очувања планираних стамбених целина, а с друге – укаже на значај њихове заштите, како би се допринело и побољшању присутне праксе у заштити урбаног наслеђа.
AB - Residential areas and their urban patterns are an essential element of the city landscape, and various aspects of their protection are increasingly attracting attention. This interest is still largely focused on individual buildings and their architectural values, and much less on the urban plans that shaped them and to the transformations to which they are exposed. Although these areas contributed to the urban form of the city, do not enjoy the degree of protection equal to those that built structures enjoy. On the other hand, urban areas and their spatial patterns are particularly sensitive to changes caused by economic development and the modern lifestyle.
This article analyzes examples of two residential units in Belgrade - Kotež Neimar and Novi Neimar - established by the Neimar construction and engineering company and joint stock company. They took shape between the two world wars based on the concept of garden city, or garden quarters and suburbs. The modern transformations that have been taking place in these areas conform to the idea of a compact city much more than to the original pattern, which poses a significant risk in preserving their identity and specificity. This article seeks to present the risks associated with the protection of planned residential areas, on the one hand, and to highlight the importance of their protection, on the other, thereby contributing to the improvement of the current practice in the protection of the entire urban heritage.
PB - Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова
T1 - Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns
SP - 71
EP - 80
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2019",
abstract = "Стамбене целине и њихове урбане матрице су важан елемент градског пејзажа,а различити аспекти њихове заштите све више привлаче пажњу. Знатан део тог интересовања још увек је усмерен на појединачне објекте и њихове архитектонске вредности, а много мање на њихова урбанистичка решења по којима су оне формиране и трансформације којима су изложене. Ове целине, мада су често утицале на урбану форму града, данас не уживају степен заштите равноправан ономе који имају изграђене структуре. С друге стране, урбане целине и њихови просторни обрасци посебно су осетљиви на промене изазване економским развојем и модерним стилом живота.
У овом тексту су анализирани примери двеју стамбених целина у Београду – Котеж Неимар и Нови Неимар – насталих иницијативом Грађевинско-техничког предузећа и акционарског друштва „Неимар“. Формиране су у периоду између два светска рата по узору на веома присутан концепт вртног града, односно вртних квартова и предграђа. Савремене трансформације које се у њима одвијају много више следе концепт „компактног града“ него првобитни узор, што представља и највећи ризик за очување њиховог идентитета и специфичности. Намера овог текста јесте да, с једне стране, предочи ризике очувања планираних стамбених целина, а с друге – укаже на значај њихове заштите, како би се допринело и побољшању присутне праксе у заштити урбаног наслеђа., Residential areas and their urban patterns are an essential element of the city landscape, and various aspects of their protection are increasingly attracting attention. This interest is still largely focused on individual buildings and their architectural values, and much less on the urban plans that shaped them and to the transformations to which they are exposed. Although these areas contributed to the urban form of the city, do not enjoy the degree of protection equal to those that built structures enjoy. On the other hand, urban areas and their spatial patterns are particularly sensitive to changes caused by economic development and the modern lifestyle.
This article analyzes examples of two residential units in Belgrade - Kotež Neimar and Novi Neimar - established by the Neimar construction and engineering company and joint stock company. They took shape between the two world wars based on the concept of garden city, or garden quarters and suburbs. The modern transformations that have been taking place in these areas conform to the idea of a compact city much more than to the original pattern, which poses a significant risk in preserving their identity and specificity. This article seeks to present the risks associated with the protection of planned residential areas, on the one hand, and to highlight the importance of their protection, on the other, thereby contributing to the improvement of the current practice in the protection of the entire urban heritage.",
publisher = "Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова",
title = "Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns",
pages = "71-80",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2019). Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns. in Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова
Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда., 71-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267
Вуксановић-Мацура З. Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns. in Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова. 2019;:71-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Ризици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns" in Културно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радова (2019):71-80,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6267 .

Мигранти у Европи 21. века ; Становање Рома у Србији : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 6. март 2018. године]

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - GEN
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11218
AB - Мигранти у Европи 21. века : зборник радова са научног скупа одржаног 5–6 маја 2017. / уредник Тибор Варади = Migrants in 21st century Europe : proceedings of the international conference held on 5–6 May 2017 / editor Tibor Várady. – Нови Сад : САНУ, Огранак, 2017.
и
Становање Рома у Србији : стање и изазови / уредници Тибор Варади, Злата Вуксановић-Мацура. – Београд : САНУ, 2017.
Говорили: академик Тибор Варади, академик Јасмина Грковић-Мејџор, др Злата Вуксановић-Мацура. У Београду, уторак 6. март 2018. у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Мигранти у Европи 21. века ; Становање Рома у Србији : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 6. март 2018. године]
SP - 41
EP - 54
VL - 7
IS - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11218
ER - 
@misc{
year = "2019",
abstract = "Мигранти у Европи 21. века : зборник радова са научног скупа одржаног 5–6 маја 2017. / уредник Тибор Варади = Migrants in 21st century Europe : proceedings of the international conference held on 5–6 May 2017 / editor Tibor Várady. – Нови Сад : САНУ, Огранак, 2017.
и
Становање Рома у Србији : стање и изазови / уредници Тибор Варади, Злата Вуксановић-Мацура. – Београд : САНУ, 2017.
Говорили: академик Тибор Варади, академик Јасмина Грковић-Мејџор, др Злата Вуксановић-Мацура. У Београду, уторак 6. март 2018. у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Мигранти у Европи 21. века ; Становање Рома у Србији : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 6. март 2018. године]",
pages = "41-54",
volume = "7",
number = "7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11218"
}
(2019). Мигранти у Европи 21. века ; Становање Рома у Србији : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 6. март 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 7(7), 41-54.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11218
Мигранти у Европи 21. века ; Становање Рома у Србији : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 6. март 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2019;7(7):41-54.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11218 .
"Мигранти у Европи 21. века ; Становање Рома у Србији : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 6. март 2018. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 7, no. 7 (2019):41-54,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11218 .

Stanovanje u Srbiji: stanje i trendovi

Vuksanović-Macura, Zlata

(Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije, 2019)

TY - CONF
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6569
AB - Кoristeći rezultate Ankete o prihodima i uslovima života (The Survey on Income and Living Conditions – SILC) u radu su analizirani pokazatelji koji se tiču uslova stanovanja i stambene deprivacije u Srbiji, u periodu od 2013. do 2017. godine, na osnovu kojih su uočeni i prikazani neki trendovi o stanovanju u državi. Anketa se sprovodi na godišnjem nivou, po jedinstvenoj metodologiji Zavoda za statistiku Evropske unije – Evrostat. U Srbiji anketu izvodi Republički zavod za statistiku od 2013. godine.
PB - Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije
PB - Beograd: Akademska misao
C3 - Gradovi Srbije u budućnosti
T1 - Stanovanje u Srbiji: stanje i trendovi
SP - 22
EP - 26
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6569
ER - 
@conference{
author = "Vuksanović-Macura, Zlata",
year = "2019",
abstract = "Кoristeći rezultate Ankete o prihodima i uslovima života (The Survey on Income and Living Conditions – SILC) u radu su analizirani pokazatelji koji se tiču uslova stanovanja i stambene deprivacije u Srbiji, u periodu od 2013. do 2017. godine, na osnovu kojih su uočeni i prikazani neki trendovi o stanovanju u državi. Anketa se sprovodi na godišnjem nivou, po jedinstvenoj metodologiji Zavoda za statistiku Evropske unije – Evrostat. U Srbiji anketu izvodi Republički zavod za statistiku od 2013. godine.",
publisher = "Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd: Akademska misao",
journal = "Gradovi Srbije u budućnosti",
title = "Stanovanje u Srbiji: stanje i trendovi",
pages = "22-26",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6569"
}
Vuksanović-Macura, Z.. (2019). Stanovanje u Srbiji: stanje i trendovi. in Gradovi Srbije u budućnosti
Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije., 22-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6569
Vuksanović-Macura Z. Stanovanje u Srbiji: stanje i trendovi. in Gradovi Srbije u budućnosti. 2019;:22-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6569 .
Vuksanović-Macura, Zlata, "Stanovanje u Srbiji: stanje i trendovi" in Gradovi Srbije u budućnosti (2019):22-26,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6569 .

Historical Enquiry as a Critical Method in Urban Riverscape Revisions: The Case of Belgrade’s Confluence

Milinković, Marija; Ćorović, Dragana; Vuksanović-Macura, Zlata

(Basel : MDPI, 2019)

TY - JOUR
AU - Milinković, Marija
AU - Ćorović, Dragana
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
PY - 2019
UR - https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1177/htm
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4945
AB - Abstract: This article aims to underline the necessity of including historical enquiry in reaching the complex goals of sustainable development of urban riverscapes. Its proposed method is a survey conducted through selection, interpretation and systematization of the relevant historical data that consider the Belgrade cityscape, and specifically, the New Belgrade public spaces at the river confluence. The theoretical framework, which relies on the concepts of ‘landscape urbanism’ and ‘critical practice of landscape architecture’, has affected the selection and interpretation of dense historical layers of modernization, formed in diverse socio-economic and political conditions. We have distinguished five historical strata that contribute significantly to comprehension of the present state. By looking at the traces of the formative period of Belgrade urban landscape, the moments of New Belgrade’s inception, inerasable impacts of war, vigorous post WWII socialist transformation and, finally, the series of Danube riverscape revisions, we intend to depict the complexity of the modern city legacy and thus stress the interconnectedness of past and future endeavours. As a counterpoint to globalizing tendencies in re-designing city riverfronts, this work is conceived as a lateral contribution to a broader investigation that informs, supports and constitutes more ecologically viable practices.
PB - Basel : MDPI
T2 - Sustainability
T1 - Historical Enquiry as a Critical Method in Urban Riverscape Revisions: The Case of Belgrade’s Confluence
SP - 1177
VL - 11
IS - 4
DO - 10.3390/su11041177
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4945
ER - 
@article{
author = "Milinković, Marija and Ćorović, Dragana and Vuksanović-Macura, Zlata",
year = "2019",
abstract = "Abstract: This article aims to underline the necessity of including historical enquiry in reaching the complex goals of sustainable development of urban riverscapes. Its proposed method is a survey conducted through selection, interpretation and systematization of the relevant historical data that consider the Belgrade cityscape, and specifically, the New Belgrade public spaces at the river confluence. The theoretical framework, which relies on the concepts of ‘landscape urbanism’ and ‘critical practice of landscape architecture’, has affected the selection and interpretation of dense historical layers of modernization, formed in diverse socio-economic and political conditions. We have distinguished five historical strata that contribute significantly to comprehension of the present state. By looking at the traces of the formative period of Belgrade urban landscape, the moments of New Belgrade’s inception, inerasable impacts of war, vigorous post WWII socialist transformation and, finally, the series of Danube riverscape revisions, we intend to depict the complexity of the modern city legacy and thus stress the interconnectedness of past and future endeavours. As a counterpoint to globalizing tendencies in re-designing city riverfronts, this work is conceived as a lateral contribution to a broader investigation that informs, supports and constitutes more ecologically viable practices.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "Historical Enquiry as a Critical Method in Urban Riverscape Revisions: The Case of Belgrade’s Confluence",
pages = "1177",
volume = "11",
number = "4",
doi = "10.3390/su11041177",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4945"
}
Milinković, M., Ćorović, D.,& Vuksanović-Macura, Z.. (2019). Historical Enquiry as a Critical Method in Urban Riverscape Revisions: The Case of Belgrade’s Confluence. in Sustainability
Basel : MDPI., 11(4), 1177.
https://doi.org/10.3390/su11041177
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4945
Milinković M, Ćorović D, Vuksanović-Macura Z. Historical Enquiry as a Critical Method in Urban Riverscape Revisions: The Case of Belgrade’s Confluence. in Sustainability. 2019;11(4):1177.
doi:10.3390/su11041177
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4945 .
Milinković, Marija, Ćorović, Dragana, Vuksanović-Macura, Zlata, "Historical Enquiry as a Critical Method in Urban Riverscape Revisions: The Case of Belgrade’s Confluence" in Sustainability, 11, no. 4 (2019):1177,
https://doi.org/10.3390/su11041177 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4945 .
5
4
8

Land cover changes of the Belgrade area over the past three centuries

Vuksanović-Macura, Zlata; Radulović, Stojanka; Macura, Vladimir

(Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2018)

TY - JOUR
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
AU - Radulović, Stojanka
AU - Macura, Vladimir
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4948
AB - This paper studies land cover changes of Belgrade, over the past three centuries. For this purpose, we applied an interdisciplinary approach by integrating historical and landscape ecological perspectives. We produced four reconstruction maps presenting land cover around the turn of the 18th, 19th, 20th and 21st centuries, based on historical maps and written sources. The conversion of land cover from historical maps was done based on CORINE Land Cover level 3, while Land Cover level 1 was used for displaying on the reconstruction maps. This allowed us to compare the changes that occurred from the turn of one century to the next. It was determined that land cover of Belgrade has transformed from dominantly semi-natural in the 18th century, to agricultural in the 19th century, and artificial in the 20th century. We determined that the driving forces of land cover changes were activities that were part of the political agendas of various states that governed Belgrade. The present analysis bridges the gap in the relevant literature on land cover changes in Belgrade in the long-term, and provides qualitative and quantitative results relevant for research-based management actions, planning processes and restoration ecology.
PB - Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Land cover changes of the Belgrade area over the past three centuries
SP - 42
EP - 50
IS - 40
DO - 10.2298/SPAT1840042V
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4948
ER - 
@article{
author = "Vuksanović-Macura, Zlata and Radulović, Stojanka and Macura, Vladimir",
year = "2018",
abstract = "This paper studies land cover changes of Belgrade, over the past three centuries. For this purpose, we applied an interdisciplinary approach by integrating historical and landscape ecological perspectives. We produced four reconstruction maps presenting land cover around the turn of the 18th, 19th, 20th and 21st centuries, based on historical maps and written sources. The conversion of land cover from historical maps was done based on CORINE Land Cover level 3, while Land Cover level 1 was used for displaying on the reconstruction maps. This allowed us to compare the changes that occurred from the turn of one century to the next. It was determined that land cover of Belgrade has transformed from dominantly semi-natural in the 18th century, to agricultural in the 19th century, and artificial in the 20th century. We determined that the driving forces of land cover changes were activities that were part of the political agendas of various states that governed Belgrade. The present analysis bridges the gap in the relevant literature on land cover changes in Belgrade in the long-term, and provides qualitative and quantitative results relevant for research-based management actions, planning processes and restoration ecology.",
publisher = "Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Land cover changes of the Belgrade area over the past three centuries",
pages = "42-50",
number = "40",
doi = "10.2298/SPAT1840042V",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4948"
}
Vuksanović-Macura, Z., Radulović, S.,& Macura, V.. (2018). Land cover changes of the Belgrade area over the past three centuries. in Spatium
Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(40), 42-50.
https://doi.org/10.2298/SPAT1840042V
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4948
Vuksanović-Macura Z, Radulović S, Macura V. Land cover changes of the Belgrade area over the past three centuries. in Spatium. 2018;(40):42-50.
doi:10.2298/SPAT1840042V
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4948 .
Vuksanović-Macura, Zlata, Radulović, Stojanka, Macura, Vladimir, "Land cover changes of the Belgrade area over the past three centuries" in Spatium, no. 40 (2018):42-50,
https://doi.org/10.2298/SPAT1840042V .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4948 .
4
5

Нови Ланарк: утопија под Унеско заштитом / New Lanark: a utopia on the UNESCO World Heritage List

Вуксановић-Мацура, Злата

(Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2018)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/5966
AB - Индустријско село Нови Ланарк (New Lanark) подигнуто крајем 18. века на југу Шкотске,
поред водопада реке Клајд, данас има статус светски признатог културног добра. Рад приказује обнову и заштиту створених и природних ресурса Новог Ланарка и базира се на архивској грађи, релевантној литератури и теренском истраживању. Окосницу насеља у време настанка чинили су фабрички објекти и зграде за становање радника. Посебност Новог Ланарка, у односу слична насеља огледала се у постојању јавних установа и садржаја који су доприносили бољем животу радника и њихових породица. Такву структуру комплекса формирао је социјал-утописта Роберт Овен (1771–1858). У време док је био власник од 1800. до 1824. године, Овен је од обичног индустријског села створио једну од првих напредних индустријских заједница која је постала узор широм света. Насеље Нови Ланарк континуирано је живело до 1968. године када су фабрике престале са радом и када га напуштају готово сви становници. Нови живот Новог Ланарка почиње 1974. године оснивањем независне организације која је започела обнову и ревитализацију заједнице и насеља. Данас је реконструисан највећи број објеката, на специфичан начин је покренут део некадашњих фабричких активности, а насеље је добило нове становнике. То је подразумевало сарадњу свих релевантних актера – јавних институција, приватних иницијатива, локалног становништва и независних удружења – уз пуно поштовање домаће легислативе и међународних конвенција. Цео комплекс је 2001. године уврштен на Унескову листу локалитета светске баштине. Процес ревитализације Новог Ланарка представља пример добре праксе у примени интегралног приступа, савремених принципа и метода обнове градитељског наслеђа у духу препорука и смерница за заштиту културног и природног наслеђа, те може послужити као угледни модел за очување архитектонских објеката, људских активности, технологија и начина производње.
AB - The industrial village New Lanark was established in south Scotland near the Falls of Clyde
in the late 18th century, and today, it is recognized as one of world’s most valuable heritage
assets. This paper presents the revitalization and preservation of the built and natural environment of New Lanark and draws on the analysis of archival materials, relevant literature and field visit. The New Lanark was founded as a mill village composed of cotton mills powered by
water-wheels, and workers’ housing structures. The distinct feature of New Lanark, as compare
to other similar properties, were social facilities intended to ensure better quality of life for workers and their families. This was the achievement of the social utopian Robert Owen (1771–1858). From 1800 to 1824, at the time he owned the complex, Owen created one of the
first advanced industrial communities, which became a model recognized around the globe.
The New Lanark had existed until 1968 when factories were ceased and almost all residents
abandoned it. The new life for New Lanark began in 1974 with the establishment of the New
Lanark Conservation Trust which initiated the restoration and preservation of the community
and the settlement. Today, most buildings are renovated, a part of the former factory activities
are revitalized, and settlement is given to new residents. This has involved the cooperation of
all relevant actors – public institutions, private initiatives, the local population and independent
associations – with full respect for the national legislation and international conventions. In
2001, the entire complex was declared a UNESCO World Heritage Site. The protection and revitalization of New Lanark is an exceptional example of applying an integral approach, modern
principles and methods of restoring architectural heritage in the spirit of the recommendations
and guidelines for the safeguarding of cultural and natural heritage and a best practice example
that can serve as a possible model of preserving architectural buildings, human activities, technologies and production methods.
PB - Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Културно наслеђе и друштво – (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља
T1 - Нови Ланарк: утопија под Унеско заштитом / New Lanark: a utopia on the UNESCO World Heritage List
SP - 141
EP - 155
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5966
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2018",
abstract = "Индустријско село Нови Ланарк (New Lanark) подигнуто крајем 18. века на југу Шкотске,
поред водопада реке Клајд, данас има статус светски признатог културног добра. Рад приказује обнову и заштиту створених и природних ресурса Новог Ланарка и базира се на архивској грађи, релевантној литератури и теренском истраживању. Окосницу насеља у време настанка чинили су фабрички објекти и зграде за становање радника. Посебност Новог Ланарка, у односу слична насеља огледала се у постојању јавних установа и садржаја који су доприносили бољем животу радника и њихових породица. Такву структуру комплекса формирао је социјал-утописта Роберт Овен (1771–1858). У време док је био власник од 1800. до 1824. године, Овен је од обичног индустријског села створио једну од првих напредних индустријских заједница која је постала узор широм света. Насеље Нови Ланарк континуирано је живело до 1968. године када су фабрике престале са радом и када га напуштају готово сви становници. Нови живот Новог Ланарка почиње 1974. године оснивањем независне организације која је започела обнову и ревитализацију заједнице и насеља. Данас је реконструисан највећи број објеката, на специфичан начин је покренут део некадашњих фабричких активности, а насеље је добило нове становнике. То је подразумевало сарадњу свих релевантних актера – јавних институција, приватних иницијатива, локалног становништва и независних удружења – уз пуно поштовање домаће легислативе и међународних конвенција. Цео комплекс је 2001. године уврштен на Унескову листу локалитета светске баштине. Процес ревитализације Новог Ланарка представља пример добре праксе у примени интегралног приступа, савремених принципа и метода обнове градитељског наслеђа у духу препорука и смерница за заштиту културног и природног наслеђа, те може послужити као угледни модел за очување архитектонских објеката, људских активности, технологија и начина производње., The industrial village New Lanark was established in south Scotland near the Falls of Clyde
in the late 18th century, and today, it is recognized as one of world’s most valuable heritage
assets. This paper presents the revitalization and preservation of the built and natural environment of New Lanark and draws on the analysis of archival materials, relevant literature and field visit. The New Lanark was founded as a mill village composed of cotton mills powered by
water-wheels, and workers’ housing structures. The distinct feature of New Lanark, as compare
to other similar properties, were social facilities intended to ensure better quality of life for workers and their families. This was the achievement of the social utopian Robert Owen (1771–1858). From 1800 to 1824, at the time he owned the complex, Owen created one of the
first advanced industrial communities, which became a model recognized around the globe.
The New Lanark had existed until 1968 when factories were ceased and almost all residents
abandoned it. The new life for New Lanark began in 1974 with the establishment of the New
Lanark Conservation Trust which initiated the restoration and preservation of the community
and the settlement. Today, most buildings are renovated, a part of the former factory activities
are revitalized, and settlement is given to new residents. This has involved the cooperation of
all relevant actors – public institutions, private initiatives, the local population and independent
associations – with full respect for the national legislation and international conventions. In
2001, the entire complex was declared a UNESCO World Heritage Site. The protection and revitalization of New Lanark is an exceptional example of applying an integral approach, modern
principles and methods of restoring architectural heritage in the spirit of the recommendations
and guidelines for the safeguarding of cultural and natural heritage and a best practice example
that can serve as a possible model of preserving architectural buildings, human activities, technologies and production methods.",
publisher = "Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Културно наслеђе и друштво – (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља",
title = "Нови Ланарк: утопија под Унеско заштитом / New Lanark: a utopia on the UNESCO World Heritage List",
pages = "141-155",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5966"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2018). Нови Ланарк: утопија под Унеско заштитом / New Lanark: a utopia on the UNESCO World Heritage List. in Културно наслеђе и друштво – (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља
Завод за заштиту споменика културе града Београда., 141-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5966
Вуксановић-Мацура З. Нови Ланарк: утопија под Унеско заштитом / New Lanark: a utopia on the UNESCO World Heritage List. in Културно наслеђе и друштво – (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља. 2018;:141-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5966 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Нови Ланарк: утопија под Унеско заштитом / New Lanark: a utopia on the UNESCO World Heritage List" in Културно наслеђе и друштво – (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља (2018):141-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_5966 .

Процес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља - пример Мале Губе у Прокупљу

Мацура, Владимир; Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : САНУ, Одељење друштвених наука, Одбор за проучавање живота и рада Рома, 2018)

TY - CHAP
AU - Мацура, Владимир
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/4492
AB - У раду је приказан процес израде плана детаљне регулације неформалног ромског насеља Мала Губа у Прокупљу. Описани су и дискутованo je o кључним корацима процеса кроз које се прошло, како би на крају план прихватили Роми и усвојила Скупштина општине Прокупље. Процес и његови кораци који су овде изложени, нису дефинисани Законом о планирању и изградњи – али њиме нису ни искључени; они су сугерирани Водичем за легализацију неформалних ромских насеља који је приредила Мисија ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања Републике Србије. Суштина спроведеног процеса била је да су се три релевантна актера – општина Прокупље са својим службама, ромска заједница Мале Губе са Друштвом Рома Прокупље и урбанистички тим Југословенског института за урбанизам и становање (ЈУГИНУС) са Друштвом за унапређивање ромских насеља (ДУРН) – повезали, усагласили сва кључна питања и на тој основи израдили одговарајући урбанистички план. При том се пошло од два става. Први, да је партиципација, односно учешће становника Мале Губе, и заједнице у целини и породица и појединаца, у доношењу одлука у свим фазама израде урбанистичког плана, основно право и кључни предуслов за реализацију плана која ће се током времена обављати. Друго полазиште јесте да план треба да буде на линији стандарда којима ће бити обезбеђена одрживост насеља и његовог даљег развоја у циљу стварања животног амбијента који ће бити једнак другим насељима Прокупља.
AB - The paper presents the process of formulation of a detailed regulation plan for the informal Roma settlement of Mala Guba in Prokuplje. It describes and discusses the key steps undertaken in the process in order to ensure the plan’s acceptance by the Roma population and adoption by the Municipal Assembly of Prokuplje. The process and the steps outlined in the paper are not defined by the Law on Planning and Construction. Nevertheless, they are not precluded by the law and they are suggested by the document Guidelines for Legalization of Informal Roma Settlements, prepared by the OSCE Mission to Serbia in cooperation with the Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Serbia. The implemented process essentially involved the three relevant parties – the Municipality of Prokuplje with its services, the Roma community of Mala Guba with the Roma Association of Prokuplje, and the urban planning team of the Yugoslav Institute for Urban Planning and Housing (JUGINUS) with the Society for the Improvement of Roma Communities (DURN) – reaching agreement on all the key issues, and developing, based on this, an appropriate urban plan. Two positions were used as the starting point. One was that participation, i.e. the involvement of the inhabitants of Mala Guba, individuals, families and community in general, in all stages of the elaboration of the urban plan was their fundamental right and the key precondition for the plan’s implementation that would subsequently take place. According to the other position, the urban plan should be elaborated along the line of standards that would ensure the sustainability of the settlement and its further development towards creating a living environment equal to other neighbourhoods of Prokuplje.
PB - Београд : САНУ, Одељење друштвених наука, Одбор за проучавање живота и рада Рома
T2 - Роми Србије у XXI веку / Serbian Roma in XXI Century
T1 - Процес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља - пример Мале Губе у Прокупљу
T1 - The process of formulation of an urban plan for informal Roma settlements – the example of Mala Guba in Prokuplje
SP - 167
EP - 189
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4492
ER - 
@inbook{
author = "Мацура, Владимир and Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2018",
abstract = "У раду је приказан процес израде плана детаљне регулације неформалног ромског насеља Мала Губа у Прокупљу. Описани су и дискутованo je o кључним корацима процеса кроз које се прошло, како би на крају план прихватили Роми и усвојила Скупштина општине Прокупље. Процес и његови кораци који су овде изложени, нису дефинисани Законом о планирању и изградњи – али њиме нису ни искључени; они су сугерирани Водичем за легализацију неформалних ромских насеља који је приредила Мисија ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања Републике Србије. Суштина спроведеног процеса била је да су се три релевантна актера – општина Прокупље са својим службама, ромска заједница Мале Губе са Друштвом Рома Прокупље и урбанистички тим Југословенског института за урбанизам и становање (ЈУГИНУС) са Друштвом за унапређивање ромских насеља (ДУРН) – повезали, усагласили сва кључна питања и на тој основи израдили одговарајући урбанистички план. При том се пошло од два става. Први, да је партиципација, односно учешће становника Мале Губе, и заједнице у целини и породица и појединаца, у доношењу одлука у свим фазама израде урбанистичког плана, основно право и кључни предуслов за реализацију плана која ће се током времена обављати. Друго полазиште јесте да план треба да буде на линији стандарда којима ће бити обезбеђена одрживост насеља и његовог даљег развоја у циљу стварања животног амбијента који ће бити једнак другим насељима Прокупља., The paper presents the process of formulation of a detailed regulation plan for the informal Roma settlement of Mala Guba in Prokuplje. It describes and discusses the key steps undertaken in the process in order to ensure the plan’s acceptance by the Roma population and adoption by the Municipal Assembly of Prokuplje. The process and the steps outlined in the paper are not defined by the Law on Planning and Construction. Nevertheless, they are not precluded by the law and they are suggested by the document Guidelines for Legalization of Informal Roma Settlements, prepared by the OSCE Mission to Serbia in cooperation with the Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Serbia. The implemented process essentially involved the three relevant parties – the Municipality of Prokuplje with its services, the Roma community of Mala Guba with the Roma Association of Prokuplje, and the urban planning team of the Yugoslav Institute for Urban Planning and Housing (JUGINUS) with the Society for the Improvement of Roma Communities (DURN) – reaching agreement on all the key issues, and developing, based on this, an appropriate urban plan. Two positions were used as the starting point. One was that participation, i.e. the involvement of the inhabitants of Mala Guba, individuals, families and community in general, in all stages of the elaboration of the urban plan was their fundamental right and the key precondition for the plan’s implementation that would subsequently take place. According to the other position, the urban plan should be elaborated along the line of standards that would ensure the sustainability of the settlement and its further development towards creating a living environment equal to other neighbourhoods of Prokuplje.",
publisher = "Београд : САНУ, Одељење друштвених наука, Одбор за проучавање живота и рада Рома",
journal = "Роми Србије у XXI веку / Serbian Roma in XXI Century",
booktitle = "Процес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља - пример Мале Губе у Прокупљу, The process of formulation of an urban plan for informal Roma settlements – the example of Mala Guba in Prokuplje",
pages = "167-189",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4492"
}
Мацура, В.,& Вуксановић-Мацура, З.. (2018). Процес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља - пример Мале Губе у Прокупљу. in Роми Србије у XXI веку / Serbian Roma in XXI Century
Београд : САНУ, Одељење друштвених наука, Одбор за проучавање живота и рада Рома., 167-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4492
Мацура В, Вуксановић-Мацура З. Процес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља - пример Мале Губе у Прокупљу. in Роми Србије у XXI веку / Serbian Roma in XXI Century. 2018;:167-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4492 .
Мацура, Владимир, Вуксановић-Мацура, Злата, "Процес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља - пример Мале Губе у Прокупљу" in Роми Србије у XXI веку / Serbian Roma in XXI Century (2018):167-189,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_4492 .

Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда

Вуксановић-Мацура, Злата; Банковић, Ангелина

(Београд: Музеј града Београда, 2018)

TY - BOOK
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Банковић, Ангелина
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6322
AB - Mонографија приказује карте и планове из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда, настале у времену од 1865. до 1969. године. Материјал садржан у књизи првенствено је анализиран са становишта урбанизма, архитектуре и урбане историје Београда. Намера ауторки била је да се истакне важност ове грађе и њене просторно-визуелне димензије у проучавању урбаног развоја града. Карте и планови су често „украс“ неког текста у којем се обрађује „простор и место“, али без суштинског проучавања и разумевања информација које носе. Због тога, презентујући слике и садржину историјских карата и планова Београда, наша је намера била да укажемо на важност повезивања мапа и наратива, односно на значај карата и планова за просторно-временску димензију прича о граду
AB - This publication presents maps and plans from the Collection of Architecture and Urbanism of the Belgrade City Museum, created between 1865 and 1969, and primarily analysed from the point of view of urbanism, architecture and urban history of the city. The authors wanted to highlight the importance of this material and its spatial and visual dimension in the study and analysis of Belgrade’s urban development. Maps often serve as a ʻdecorationʼ for certain text concerning ʻspaces and placesʼ, lacking substantial research and understanding of the information incorporated therein. Therefore, by presenting the images and contents of historical maps and of Belgrade, the aim was to point out the importance of linking maps and narratives, that is, the importance of maps and plans for the space-time set of discussions on the city.
PB - Београд: Музеј града Београда
T1 - Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6322
ER - 
@book{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Банковић, Ангелина",
year = "2018",
abstract = "Mонографија приказује карте и планове из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда, настале у времену од 1865. до 1969. године. Материјал садржан у књизи првенствено је анализиран са становишта урбанизма, архитектуре и урбане историје Београда. Намера ауторки била је да се истакне важност ове грађе и њене просторно-визуелне димензије у проучавању урбаног развоја града. Карте и планови су често „украс“ неког текста у којем се обрађује „простор и место“, али без суштинског проучавања и разумевања информација које носе. Због тога, презентујући слике и садржину историјских карата и планова Београда, наша је намера била да укажемо на важност повезивања мапа и наратива, односно на значај карата и планова за просторно-временску димензију прича о граду, This publication presents maps and plans from the Collection of Architecture and Urbanism of the Belgrade City Museum, created between 1865 and 1969, and primarily analysed from the point of view of urbanism, architecture and urban history of the city. The authors wanted to highlight the importance of this material and its spatial and visual dimension in the study and analysis of Belgrade’s urban development. Maps often serve as a ʻdecorationʼ for certain text concerning ʻspaces and placesʼ, lacking substantial research and understanding of the information incorporated therein. Therefore, by presenting the images and contents of historical maps and of Belgrade, the aim was to point out the importance of linking maps and narratives, that is, the importance of maps and plans for the space-time set of discussions on the city.",
publisher = "Београд: Музеј града Београда",
title = "Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6322"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Банковић, А.. (2018). Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. 
Београд: Музеј града Београда..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6322
Вуксановић-Мацура З, Банковић А. Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6322 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Банковић, Ангелина, "Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6322 .