Мацура, Владимир

Link to this page

Authority KeyName Variants
f49a4f3a-94f3-40e4-b80e-eec6cbc65d53
 • Мацура, Владимир (6)
Projects

Author's Bibliography

Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.

Мацура, Владимир; Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд: Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - CONF
AU - Мацура, Владимир
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9087
AB - Kонтинуирано планирање је формалан репетитиван процес ритмичког преиспитивања урбанистичког или регионалног плана, са намером да се план ревидира и мења уколико се покажу несагласности са реалношћу или смер развоја који не иде ка стању града које заједница види као пожељно. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се раних 1970-их, али нису пренете у праксу. Пуна примена овог планерског концепта повезана је са израдом, спровођењем и ревизијама Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Овај чланак приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији. Циљ нам је да укажемо на значај примене концепта континуалног планирања у развоју градова и покренемо дебату о његовом враћању у домаћу планерску праксу.
AB - Continuous planning is a formal, repetitive process of rhythmic revision of an urban or regional plan, intending to revise and change the plan if there are inconsistencies with reality or the development is not in the direction of the state of the city that the community perceives as desirable. The first ideas about continuous planning in Serbia appeared in the early 1970s but did not come into practice. The full implementation of this planning concept is related to the formulation, implementation and revision of the General Plan of Belgrade 2021, adopted in 2003. This article presents the emergence, rise and fall of continuous planning in urban practice in Serbia. We aim to point out the importance of the concept of continuous planning to city development and to initiate a debate on its return to Serbian planning practice.
PB - Београд: Удружење урбаниста Србије
C3 - Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп
T1 - Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.
T1 - Emergence, Rise and Fall of Continuous Planning in Serbia 1970–2020
SP - 23
EP - 30
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087
ER - 
@conference{
author = "Мацура, Владимир and Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2020",
abstract = "Kонтинуирано планирање је формалан репетитиван процес ритмичког преиспитивања урбанистичког или регионалног плана, са намером да се план ревидира и мења уколико се покажу несагласности са реалношћу или смер развоја који не иде ка стању града које заједница види као пожељно. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се раних 1970-их, али нису пренете у праксу. Пуна примена овог планерског концепта повезана је са израдом, спровођењем и ревизијама Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Овај чланак приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији. Циљ нам је да укажемо на значај примене концепта континуалног планирања у развоју градова и покренемо дебату о његовом враћању у домаћу планерску праксу., Continuous planning is a formal, repetitive process of rhythmic revision of an urban or regional plan, intending to revise and change the plan if there are inconsistencies with reality or the development is not in the direction of the state of the city that the community perceives as desirable. The first ideas about continuous planning in Serbia appeared in the early 1970s but did not come into practice. The full implementation of this planning concept is related to the formulation, implementation and revision of the General Plan of Belgrade 2021, adopted in 2003. This article presents the emergence, rise and fall of continuous planning in urban practice in Serbia. We aim to point out the importance of the concept of continuous planning to city development and to initiate a debate on its return to Serbian planning practice.",
publisher = "Београд: Удружење урбаниста Србије",
journal = "Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп",
title = "Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020., Emergence, Rise and Fall of Continuous Planning in Serbia 1970–2020",
pages = "23-30",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087"
}
Мацура, В.,& Вуксановић-Мацура, З.. (2020). Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.. in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп
Београд: Удружење урбаниста Србије., 23-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087
Мацура В, Вуксановић-Мацура З. Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020.. in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп. 2020;:23-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087 .
Мацура, Владимир, Вуксановић-Мацура, Злата, "Појава, успон и пад континуираног планирања у Србији 1970–2020." in Будућност градова и урбанизма, 16. Летња школа урбанизма. Међународни научно-стручни скуп (2020):23-30,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9087 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/15524
AB - Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1 Oвде ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза, прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 89
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1 Oвде ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза, прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
booktitle = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "89-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):89-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524 .

Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда

Мацура, Владимир; Стојков, Борислав; Цвејић, Јасминка; Ђорђевић Цигановић, Јованка; Михаљевић, Вера; Ференчак, Миодраг; Куртовић Фолић, Нађа; Стојановић, Божидар; Вуксановић-Мацура, Злата; Милановић, Душан; Милашиновић Марић, Дијана

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам, 2019)

TY - JOUR
AU - Мацура, Владимир
AU - Стојков, Борислав
AU - Цвејић, Јасминка
AU - Ђорђевић Цигановић, Јованка
AU - Михаљевић, Вера
AU - Ференчак, Миодраг
AU - Куртовић Фолић, Нађа
AU - Стојановић, Божидар
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Милановић, Душан
AU - Милашиновић Марић, Дијана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7035
AB - Урбанистичке иновације које су се појавиле у Генералном плану Београда, који је Скупштина града Београда усвојила септембра 2003. год., предмет су овог рада. Приказано је дванаест нових просторних решења која су директно повезана са општим циљевима плана. То су предлози за велике градске пројекте који су креирани током израде Плана 2001–2003. год., а који нису постојали у ранијим генералним плановима из 1951, 1972. и 1985. год., и њиховим ревизијама. Пројекти су били одговор на комплексно економско, социјално и урбанистичко стање Београда настало након распада Југославије. Односили су се на регион града, Ушће, дунавску оријентацију Београда, систем зеленила, трајне вредности града, спонтано грађена насеља, културна добра, градске центре, привредне зоне и животну средину, социјално становање, саобраћај и модерну архитектуру. Чланак су написали урбанисти различитих профила, који су учествовали у изради Генералног плана 2003. год. и који су његови врсни познаваоци. Примарни извори које су аутори користили за анализу били су формални документ публикован у Службеном листу града Београда, као и званични графички прилози Генералног плана објављени на ЦД-РОМ-у. За сваки од приказаних пројеката дати су дефиниција, мотив због кога је креиран и његово урбанистичко решење. Анализа урбанистичких иновација дала је ново разумевање намере тадашњег Београда да град буде темељно обновљен и да отвори нове путеве развоја после трагичних деведесетих година прошлог века, али уз чување сопственог идентитета заснованог на особеностима које га разликују од других европских метропола, а у исто време га чине самосвојним градом.
AB - The subject of this paper is urban innovations that emerged from the Belgrade Master Plan, adopted by the Belgrade Assembly in September 2003. Twelve new spatial solutions that were directly related to the overall goals of the plan are presented. These are proposals for grand city projects created in 2001-2003 during the development of the Master Plan, which did not exist in the earlier master plans from 1951, 1972, and 1985, and their revisions. These projects were a response to the difficult economic, social, and urban situation of Belgrade in the aftermath of the breakup of Yugoslavia. They relate to the city region, the Confluence, the Danube orientation of Belgrade, the greenery system, the lasting values of the city, spontaneously constructed settlements, cultural assets, city centres, business and industrial zones and environment, social housing, transport, and modern architecture. Urban planners of different profiles who wrote this article were also engaged in the formulation of the Master Plan and are well acquainted with it. In the analysis, the authors relied on a formal document published in the Official Gazette of the City of Belgrade, and a CD-ROM containing the official maps of the Master Plan. For each project, its definition, the motive for the creation and its urban solution are given. An analysis of urban innovation has given a new understanding of Belgrade’s intention to thoroughly improve the city and open up new ways of development, after the tragic 1990s, while safeguarding its identity based on features that differentiate it from other European metropolises and making it as self-contained cities.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда
T1 - Urban innovations from the 2003 Master Plan: preserving Belgrade’s identity
SP - 40
EP - 59
IS - 49
DO - 10.5937/a-u0-23981
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035
ER - 
@article{
author = "Мацура, Владимир and Стојков, Борислав and Цвејић, Јасминка and Ђорђевић Цигановић, Јованка and Михаљевић, Вера and Ференчак, Миодраг and Куртовић Фолић, Нађа and Стојановић, Божидар and Вуксановић-Мацура, Злата and Милановић, Душан and Милашиновић Марић, Дијана",
year = "2019",
abstract = "Урбанистичке иновације које су се појавиле у Генералном плану Београда, који је Скупштина града Београда усвојила септембра 2003. год., предмет су овог рада. Приказано је дванаест нових просторних решења која су директно повезана са општим циљевима плана. То су предлози за велике градске пројекте који су креирани током израде Плана 2001–2003. год., а који нису постојали у ранијим генералним плановима из 1951, 1972. и 1985. год., и њиховим ревизијама. Пројекти су били одговор на комплексно економско, социјално и урбанистичко стање Београда настало након распада Југославије. Односили су се на регион града, Ушће, дунавску оријентацију Београда, систем зеленила, трајне вредности града, спонтано грађена насеља, културна добра, градске центре, привредне зоне и животну средину, социјално становање, саобраћај и модерну архитектуру. Чланак су написали урбанисти различитих профила, који су учествовали у изради Генералног плана 2003. год. и који су његови врсни познаваоци. Примарни извори које су аутори користили за анализу били су формални документ публикован у Службеном листу града Београда, као и званични графички прилози Генералног плана објављени на ЦД-РОМ-у. За сваки од приказаних пројеката дати су дефиниција, мотив због кога је креиран и његово урбанистичко решење. Анализа урбанистичких иновација дала је ново разумевање намере тадашњег Београда да град буде темељно обновљен и да отвори нове путеве развоја после трагичних деведесетих година прошлог века, али уз чување сопственог идентитета заснованог на особеностима које га разликују од других европских метропола, а у исто време га чине самосвојним градом., The subject of this paper is urban innovations that emerged from the Belgrade Master Plan, adopted by the Belgrade Assembly in September 2003. Twelve new spatial solutions that were directly related to the overall goals of the plan are presented. These are proposals for grand city projects created in 2001-2003 during the development of the Master Plan, which did not exist in the earlier master plans from 1951, 1972, and 1985, and their revisions. These projects were a response to the difficult economic, social, and urban situation of Belgrade in the aftermath of the breakup of Yugoslavia. They relate to the city region, the Confluence, the Danube orientation of Belgrade, the greenery system, the lasting values of the city, spontaneously constructed settlements, cultural assets, city centres, business and industrial zones and environment, social housing, transport, and modern architecture. Urban planners of different profiles who wrote this article were also engaged in the formulation of the Master Plan and are well acquainted with it. In the analysis, the authors relied on a formal document published in the Official Gazette of the City of Belgrade, and a CD-ROM containing the official maps of the Master Plan. For each project, its definition, the motive for the creation and its urban solution are given. An analysis of urban innovation has given a new understanding of Belgrade’s intention to thoroughly improve the city and open up new ways of development, after the tragic 1990s, while safeguarding its identity based on features that differentiate it from other European metropolises and making it as self-contained cities.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда, Urban innovations from the 2003 Master Plan: preserving Belgrade’s identity",
pages = "40-59",
number = "49",
doi = "10.5937/a-u0-23981",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035"
}
Мацура, В., Стојков, Б., Цвејић, Ј., Ђорђевић Цигановић, Ј., Михаљевић, В., Ференчак, М., Куртовић Фолић, Н., Стојановић, Б., Вуксановић-Мацура, З., Милановић, Д.,& Милашиновић Марић, Д.. (2019). Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда. in Arhitektura i urbanizam
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам.(49), 40-59.
https://doi.org/10.5937/a-u0-23981
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035
Мацура В, Стојков Б, Цвејић Ј, Ђорђевић Цигановић Ј, Михаљевић В, Ференчак М, Куртовић Фолић Н, Стојановић Б, Вуксановић-Мацура З, Милановић Д, Милашиновић Марић Д. Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда. in Arhitektura i urbanizam. 2019;(49):40-59.
doi:10.5937/a-u0-23981
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035 .
Мацура, Владимир, Стојков, Борислав, Цвејић, Јасминка, Ђорђевић Цигановић, Јованка, Михаљевић, Вера, Ференчак, Миодраг, Куртовић Фолић, Нађа, Стојановић, Божидар, Вуксановић-Мацура, Злата, Милановић, Душан, Милашиновић Марић, Дијана, "Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: чување идентитета Београда" in Arhitektura i urbanizam, no. 49 (2019):40-59,
https://doi.org/10.5937/a-u0-23981 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7035 .
3

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд: САНУ, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6609
AB - Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.
PB - Београд: САНУ
T2 - Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 90
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.",
publisher = "Београд: САНУ",
journal = "Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019",
booktitle = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "90-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
Београд: САНУ., 90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019. 2019;:90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019 (2019):90-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9397
AB - Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 89
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
title = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "89-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):89-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .

Ромски стан у бројевима : поређење опште и стамбене ситуације Рома у Београду на основу података из пописа 1991, 2002 и 2011

Мацура, Владимир; Самарџић, Јово

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 2017)

TY - CHAP
AU - Мацура, Владимир
AU - Самарџић, Јово
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9142
AB - У раду је приказан развој просечног ромског стана посматраног кроз компарацију са просечним станом који насељава укупна популација. Текст чине три дела. У првом приказујемо квалитативне и квантитативне податке о обе врсте станова, према статистичким подацима за регион Београда. Компаративна анализа ромски–неромски стан посматрана је кроз три пописна циклуса током 1991, 2002. и 2011. године. У овом периоду уочава се знатно побољшање стамбене ситуације Рома у Београду, а неки од стамбених показатеља превазилазе станове укупне популације. У другом делу рада трагамо за одговором на питање: одакле долази овај успон? Испитиване претпоставке да се успон може објаснити знатним учешћем Рома у социјалном становању или знатним учешћем у тржишту станова, показале су се као нетачне. Тачан одговор на постављено питање јесте да се повећaње квалитета ромског стана може објаснити чињеницом да Роми сами граде. У трећем делу рада дат је закључак и сумирани су подаци о ромском стану. Ту такође пледирамо да се материја стамбене самоградње законски регулише, не само ради Рома, већ и ради укупне популације; те наглашавамо и залажемо се да се недавно усвојена Стратегија за друштвено укључивање Рома и Ромкиња конвертује у закон.
AB - The paper traces the development of the average Roma housing unit seen in comparison to the average housing unit of the overall population. The paper is divided into three parts: in the first section we present qualitative and quantitative data for both types of housing units according to statistical data for the Belgrade region. The comparative analysis of Roma and non-Roma housing units is performed based on data from three population censuses conducted in 1991, 2002 and 2011. During this period, considerable improvement was observed in Roma’s housing situation in Belgrade and the values of some of the housing indicators were better than the corresponding values for the housing of the overall population. In the second section of the paper the authors seek to answer the question: What is behind this improvement? The analysis has shown that the assumptions that this trend could be explained by the greater participation of Roma in social housing or the housing market are incorrect. The correct answer to this question is that the improved quality of Roma’s housing can be explained by the fact that Roma erect their own buildings through self-construction. The third section of the paper provides a conclusion and summarises the data on Roma housing. The authors argue in favour of legally regulating the matter of building one’s own home, not only for Roma but also for the overall population. It is also stressed and advocated that the recently adopted Strategy for the Social Inclusion of Roma be converted into a law.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности, 2017
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Ромски стан у бројевима : поређење опште и стамбене ситуације Рома у Београду на основу података из пописа 1991, 2002 и 2011
T1 - Roma Housing in Numbers: A Comparison of Overall and Roma’s Housing Situation in Belgrade Based on Data from the 1991, 2002 and 2011 Censuses
SP - 43
EP - 64
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9142
ER - 
@inbook{
author = "Мацура, Владимир and Самарџић, Јово",
year = "2017",
abstract = "У раду је приказан развој просечног ромског стана посматраног кроз компарацију са просечним станом који насељава укупна популација. Текст чине три дела. У првом приказујемо квалитативне и квантитативне податке о обе врсте станова, према статистичким подацима за регион Београда. Компаративна анализа ромски–неромски стан посматрана је кроз три пописна циклуса током 1991, 2002. и 2011. године. У овом периоду уочава се знатно побољшање стамбене ситуације Рома у Београду, а неки од стамбених показатеља превазилазе станове укупне популације. У другом делу рада трагамо за одговором на питање: одакле долази овај успон? Испитиване претпоставке да се успон може објаснити знатним учешћем Рома у социјалном становању или знатним учешћем у тржишту станова, показале су се као нетачне. Тачан одговор на постављено питање јесте да се повећaње квалитета ромског стана може објаснити чињеницом да Роми сами граде. У трећем делу рада дат је закључак и сумирани су подаци о ромском стану. Ту такође пледирамо да се материја стамбене самоградње законски регулише, не само ради Рома, већ и ради укупне популације; те наглашавамо и залажемо се да се недавно усвојена Стратегија за друштвено укључивање Рома и Ромкиња конвертује у закон., The paper traces the development of the average Roma housing unit seen in comparison to the average housing unit of the overall population. The paper is divided into three parts: in the first section we present qualitative and quantitative data for both types of housing units according to statistical data for the Belgrade region. The comparative analysis of Roma and non-Roma housing units is performed based on data from three population censuses conducted in 1991, 2002 and 2011. During this period, considerable improvement was observed in Roma’s housing situation in Belgrade and the values of some of the housing indicators were better than the corresponding values for the housing of the overall population. In the second section of the paper the authors seek to answer the question: What is behind this improvement? The analysis has shown that the assumptions that this trend could be explained by the greater participation of Roma in social housing or the housing market are incorrect. The correct answer to this question is that the improved quality of Roma’s housing can be explained by the fact that Roma erect their own buildings through self-construction. The third section of the paper provides a conclusion and summarises the data on Roma housing. The authors argue in favour of legally regulating the matter of building one’s own home, not only for Roma but also for the overall population. It is also stressed and advocated that the recently adopted Strategy for the Social Inclusion of Roma be converted into a law.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, 2017",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
booktitle = "Ромски стан у бројевима : поређење опште и стамбене ситуације Рома у Београду на основу података из пописа 1991, 2002 и 2011, Roma Housing in Numbers: A Comparison of Overall and Roma’s Housing Situation in Belgrade Based on Data from the 1991, 2002 and 2011 Censuses",
pages = "43-64",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9142"
}
Мацура, В.,& Самарџић, Ј.. (2017). Ромски стан у бројевима : поређење опште и стамбене ситуације Рома у Београду на основу података из пописа 1991, 2002 и 2011. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности, 2017., 43-64.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9142
Мацура В, Самарџић Ј. Ромски стан у бројевима : поређење опште и стамбене ситуације Рома у Београду на основу података из пописа 1991, 2002 и 2011. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:43-64.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9142 .
Мацура, Владимир, Самарџић, Јово, "Ромски стан у бројевима : поређење опште и стамбене ситуације Рома у Београду на основу података из пописа 1991, 2002 и 2011" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):43-64,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9142 .