Симеуновић, Драган

Link to this page

Authority KeyName Variants
cf160016-5905-471c-a722-f5e2547f9f68
 • Симеуновић, Драган (5)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Полемика др Владана Ђорђевића са српским социјалистима о „сиротињској болници“ и радничком питању

Симеуновић, Драган

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Симеуновић, Драган
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12062
AB - Циљ рада је да се коришћењем историјско–упоредног метода и анализе 
садржаја осветли, анализира и научно објективно оцени полемика која је започета почетком 
осме деценије 19. века између др Владана Ђорђевића и групе српских социјалиста на челу са 
Светозаром Марковићем поводом Ђорђевићевог пројекта подизања прве приватне болнице 
у Србији, која се временом претворила од расправе о моделу здравства у Србији у начелну 
расправу о радничком питању и друштвеном уређењу. Друштвена и научна оправданост овог 
истраживања се садржи у чињеници да се ова полемика по броју и важности учесника, као и броја 
листова у којима се одвијала, те брошура и књига које су у оквиру ње писане, сматра једном од 
најзначајнијих и најдужих (трајала скоро три деценије) полемика у новијој српској политичкој 
историји. Од посебног научног значаја је објективно оцењивање ове полемике будући да је скоро 
цео век у условима владавине династије Карађорђевић, па потом комуниста, она необјективно 
третирана као велика победа социјалиста, а уједно и као велики пораз др Владана Ђорђевића. 
Та полемика је имала и одређене друштвене консеквенце, не само у погледу судбине неких од 
учесника у њој, као и судбине неких листова, већ далеко више по томе што је значила до тад 
највеће јавно сучељавање еминентних заступника две идеологије, либералне и социјалистичке, 
као два потпуно различита политичка погледа на уређење друштва која су до тада паралелно 
егзистирала у српском друштву, мада један од њих при том бивајући у служби власти, а други 
тек настајући као значајна опозиција.
AB - A polemic that began in the early 1880s between Dr Vladan Đorđević and a group of Serbian socialists led by Svetozar Marković over Đorđević’s project of constructing the first private 
hospital in Serbia turned, over time, from a debate on the health model in Serbia to a principled 
debate on the labor issue and the social order. Given the number and importance of participants, 
the newspapers in which it was published and the brochures and books that have been written 
about it, this polemic has been considered to be one of the most significant and the longest 
(ongoing for almost three decades) polemics in recent Serbian political history. Although being 
relatively alone against many opponents (that is why he sometimes had to resort to rudeness),
Dr Vladan Đorđević polemically outperformed almost all of his opponents, and in his duel with 
the already famous Svetozar Marković, he acted as a completely equal opponent. This polemic 
also had certain social consequences, not only regarding the fate of some of its participants 
and the destiny of some newspapers, but far more in the fact that represented, up to that time, 
the largest public confrontation of the eminent representatives of the two ideologies, liberal 
and socialist, as two completely different political views on the organization of society that 
had so far existed in parallel in Serbian society, even though one of them in the service of the 
government and the other just emerging as a significant opposition.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth
T1 - Полемика др Владана Ђорђевића са српским социјалистима о „сиротињској болници“ и радничком питању
T1 - The Polemic of Dr Vladan Đorđević with Serbian Socialists About “the Hospital for the Poor” and the Labour Issue
SP - 205
EP - 238
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12062
ER - 
@conference{
author = "Симеуновић, Драган",
year = "2020",
abstract = "Циљ рада је да се коришћењем историјско–упоредног метода и анализе 
садржаја осветли, анализира и научно објективно оцени полемика која је започета почетком 
осме деценије 19. века између др Владана Ђорђевића и групе српских социјалиста на челу са 
Светозаром Марковићем поводом Ђорђевићевог пројекта подизања прве приватне болнице 
у Србији, која се временом претворила од расправе о моделу здравства у Србији у начелну 
расправу о радничком питању и друштвеном уређењу. Друштвена и научна оправданост овог 
истраживања се садржи у чињеници да се ова полемика по броју и важности учесника, као и броја 
листова у којима се одвијала, те брошура и књига које су у оквиру ње писане, сматра једном од 
најзначајнијих и најдужих (трајала скоро три деценије) полемика у новијој српској политичкој 
историји. Од посебног научног значаја је објективно оцењивање ове полемике будући да је скоро 
цео век у условима владавине династије Карађорђевић, па потом комуниста, она необјективно 
третирана као велика победа социјалиста, а уједно и као велики пораз др Владана Ђорђевића. 
Та полемика је имала и одређене друштвене консеквенце, не само у погледу судбине неких од 
учесника у њој, као и судбине неких листова, већ далеко више по томе што је значила до тад 
највеће јавно сучељавање еминентних заступника две идеологије, либералне и социјалистичке, 
као два потпуно различита политичка погледа на уређење друштва која су до тада паралелно 
егзистирала у српском друштву, мада један од њих при том бивајући у служби власти, а други 
тек настајући као значајна опозиција., A polemic that began in the early 1880s between Dr Vladan Đorđević and a group of Serbian socialists led by Svetozar Marković over Đorđević’s project of constructing the first private 
hospital in Serbia turned, over time, from a debate on the health model in Serbia to a principled 
debate on the labor issue and the social order. Given the number and importance of participants, 
the newspapers in which it was published and the brochures and books that have been written 
about it, this polemic has been considered to be one of the most significant and the longest 
(ongoing for almost three decades) polemics in recent Serbian political history. Although being 
relatively alone against many opponents (that is why he sometimes had to resort to rudeness),
Dr Vladan Đorđević polemically outperformed almost all of his opponents, and in his duel with 
the already famous Svetozar Marković, he acted as a completely equal opponent. This polemic 
also had certain social consequences, not only regarding the fate of some of its participants 
and the destiny of some newspapers, but far more in the fact that represented, up to that time, 
the largest public confrontation of the eminent representatives of the two ideologies, liberal 
and socialist, as two completely different political views on the organization of society that 
had so far existed in parallel in Serbian society, even though one of them in the service of the 
government and the other just emerging as a significant opposition.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth",
title = "Полемика др Владана Ђорђевића са српским социјалистима о „сиротињској болници“ и радничком питању, The Polemic of Dr Vladan Đorđević with Serbian Socialists About “the Hospital for the Poor” and the Labour Issue",
pages = "205-238",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12062"
}
Симеуновић, Д.. (2020). Полемика др Владана Ђорђевића са српским социјалистима о „сиротињској болници“ и радничком питању. in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth
Београд : Српска академија наука и уметности., 205-238.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12062
Симеуновић Д. Полемика др Владана Ђорђевића са српским социјалистима о „сиротињској болници“ и радничком питању. in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth. 2020;:205-238.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12062 .
Симеуновић, Драган, "Полемика др Владана Ђорђевића са српским социјалистима о „сиротињској болници“ и радничком питању" in Владан Ђорђевић : поводом сто седамдесет шест година од рођења = Vladan Đorđević : on the occasion of the 176th anniversary of his birth (2020):205-238,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12062 .

Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]

Костић, Александар; Петровић, Павле; Арандаренко, Михаил; Аврамовић, Зоран; Симеуновић, Драган; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - GEN
AU - Костић, Александар
AU - Петровић, Павле
AU - Арандаренко, Михаил
AU - Аврамовић, Зоран
AU - Симеуновић, Драган
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11257
AB - Култура, основа државног и националног идентитета : зборник ра дова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уред ник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017.
и
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Александар Костић, дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Михаил Арандаренко, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Драган Симеуновић.
У Београду, уторак 18. децембар у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]
SP - 269
EP - 286
VL - 7
IS - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257
ER - 
@misc{
author = "Костић, Александар and Петровић, Павле and Арандаренко, Михаил and Аврамовић, Зоран and Симеуновић, Драган and Вуксановић, Миро",
year = "2019",
abstract = "Култура, основа државног и националног идентитета : зборник ра дова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уред ник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017.
и
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Александар Костић, дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Михаил Арандаренко, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Драган Симеуновић.
У Београду, уторак 18. децембар у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]",
pages = "269-286",
volume = "7",
number = "7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257"
}
Костић, А., Петровић, П., Арандаренко, М., Аврамовић, З., Симеуновић, Д.,& Вуксановић, М.. (2019). Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 7(7), 269-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257
Костић А, Петровић П, Арандаренко М, Аврамовић З, Симеуновић Д, Вуксановић М. Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2019;7(7):269-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257 .
Костић, Александар, Петровић, Павле, Арандаренко, Михаил, Аврамовић, Зоран, Симеуновић, Драган, Вуксановић, Миро, "Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 7, no. 7 (2019):269-286,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257 .

Суверенитет као проблем у времену глобализације

Симеуновић, Драган

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Симеуновић, Драган
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10108
AB - Основна сврха овог рада је да се зарад стицања новог научног сазнања о релацијама суверенитета и глобализације, као важних друштвених и политичких појава,
истраже и објасне узроци и разлози услед којих је суверенитет, који је вековима важио
као један од највећих домета демократије, постао у времену „демократске глобализације“ толики проблем да се због тога мора укинути или бар битно умањити. У том
циљу се утврђују и оне теоријске премисе глобализма и форме манифестација глобализације из којих се да закључити да феномен глобализације у целом свету представља
огроман проблем по очување националног суверенитета, али све више и обрнуто. Главни разлог за то је супротстављеност концепта суверености основним начелима идеологије глобализма, која подразумевају слободу кретања роба, људи, капитала и идеја.
Проучавања и закључци у сфери друштвених, економских и политичких аспеката
превасходно се своде на оцене, процене и закључке који полазе од учињене или могуће
друштвене штете по националне каои суверене државе услед делимичног или потпуног губитка реалног суверенитета. Борба суверених држава за сопствени национални
интерес доводи до појаве ресуверенизације и отпора поновном умањењу суверености
који је у интересу носилаца глобализација. Како је интегрални приступ овом проблему,
који обједињава све набројане аспекте, редак у постојећој литератури, наш циљ је био
и откривање могућности за формирање свеобухватног приступа проучавању феномена глобализације као претњи националном суверенитету. Таквим приступом се битно
доприноси објашњењу констатованог научног проблема и омогућава допринос његовом решавању као друштвеног проблема.
AB - Although the beginning of globalization announced the near end of both sovereignty and nation-state, even of the nation as its bearer, it never happened. More precisely,
everything ‘national’ was the focal point and the carrier of the most persistent resistance
to globalization. In consequence, globalization as a process was the most successful in the
economic domain, much less in the political, and especially security domains.
Era of great migrations, which we are witnessing right now, brought a new, big and consequentially even less foreseeable challenge to globalization as a process, as well as to globalism as an ideology, and the „new world order“ as political and legal construction of the
global system.
It were precisely the nation-states, the small as well as the biggest ones, who from the
shelter of EU challenged global patterns and made a strong turn to national interests, revival
of national sovereignty and national values, although until recently it seemed that many of
those re-nation-states were completely submerged into European, as supranational community and the community of non-national sovereignty.
More and more obviously, migrations and various potential dangers that they carry, were
just a cause for reiteration of the sovereignty and restoration of the nation-state and its borders not only on European soil, but in all areas affected by the migration flows.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године
T1 - Суверенитет као проблем у времену глобализације
T1 - Sovereignty as a problem in age of globalisation
SP - 25
EP - 46
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108
ER - 
@conference{
author = "Симеуновић, Драган",
year = "2019",
abstract = "Основна сврха овог рада је да се зарад стицања новог научног сазнања о релацијама суверенитета и глобализације, као важних друштвених и политичких појава,
истраже и објасне узроци и разлози услед којих је суверенитет, који је вековима важио
као један од највећих домета демократије, постао у времену „демократске глобализације“ толики проблем да се због тога мора укинути или бар битно умањити. У том
циљу се утврђују и оне теоријске премисе глобализма и форме манифестација глобализације из којих се да закључити да феномен глобализације у целом свету представља
огроман проблем по очување националног суверенитета, али све више и обрнуто. Главни разлог за то је супротстављеност концепта суверености основним начелима идеологије глобализма, која подразумевају слободу кретања роба, људи, капитала и идеја.
Проучавања и закључци у сфери друштвених, економских и политичких аспеката
превасходно се своде на оцене, процене и закључке који полазе од учињене или могуће
друштвене штете по националне каои суверене државе услед делимичног или потпуног губитка реалног суверенитета. Борба суверених држава за сопствени национални
интерес доводи до појаве ресуверенизације и отпора поновном умањењу суверености
који је у интересу носилаца глобализација. Како је интегрални приступ овом проблему,
који обједињава све набројане аспекте, редак у постојећој литератури, наш циљ је био
и откривање могућности за формирање свеобухватног приступа проучавању феномена глобализације као претњи националном суверенитету. Таквим приступом се битно
доприноси објашњењу констатованог научног проблема и омогућава допринос његовом решавању као друштвеног проблема., Although the beginning of globalization announced the near end of both sovereignty and nation-state, even of the nation as its bearer, it never happened. More precisely,
everything ‘national’ was the focal point and the carrier of the most persistent resistance
to globalization. In consequence, globalization as a process was the most successful in the
economic domain, much less in the political, and especially security domains.
Era of great migrations, which we are witnessing right now, brought a new, big and consequentially even less foreseeable challenge to globalization as a process, as well as to globalism as an ideology, and the „new world order“ as political and legal construction of the
global system.
It were precisely the nation-states, the small as well as the biggest ones, who from the
shelter of EU challenged global patterns and made a strong turn to national interests, revival
of national sovereignty and national values, although until recently it seemed that many of
those re-nation-states were completely submerged into European, as supranational community and the community of non-national sovereignty.
More and more obviously, migrations and various potential dangers that they carry, were
just a cause for reiteration of the sovereignty and restoration of the nation-state and its borders not only on European soil, but in all areas affected by the migration flows.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године",
title = "Суверенитет као проблем у времену глобализације, Sovereignty as a problem in age of globalisation",
pages = "25-46",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108"
}
Симеуновић, Д.. (2019). Суверенитет као проблем у времену глобализације. in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године
Београд : Српска академија наука и уметности., 25-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108
Симеуновић Д. Суверенитет као проблем у времену глобализације. in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године. 2019;:25-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108 .
Симеуновић, Драган, "Суверенитет као проблем у времену глобализације" in Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године (2019):25-46,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10108 .

Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића

Симеуновић, Драган

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Симеуновић, Драган
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8991
AB - Dragoljub Jovanović belongs to a small number of distinctive Serbian political
thinkers of the left provenance. He was politically active since his school-age
years and his studies in France afterwards, where he received a doctorate degree
from Sorbonne, and later in the Kingdom of SHS, the Kingdom of Yugoslavia
and the FNRY. Because of his sharp criticism of the regime, both before and after
the Second World War, he was sentenced to jail and lost his position as a professor
at the Faculty of Law.
His political ideal was agrarian socialism. In order to achieve this goal, he
advocated radical progressive transformation of villages and peasantry. He was
the leader of the “peasant” Yugoslav oriented left-wing parties before, during and
after the Second World War. He failed to achieve full co-operation with the communists
during the war, although he was pro-partisans oriented. As such, despite
the open criticism of the newly-established communist regime for not taking
part in the Communist-led resistance during the Second World War, he was nevertheless
included in the supreme organs of the new government until, because
of criticizing the regime, he was again removed from political life and sentenced
to jail. He wrote many books and records that are valuable documentary material
about both political events and numerous individuals in Serbia and Yugoslavia in
the first half of the 20th century.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године
T1 - Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића
SP - 13
EP - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991
ER - 
@conference{
author = "Симеуновић, Драган",
year = "2019",
abstract = "Dragoljub Jovanović belongs to a small number of distinctive Serbian political
thinkers of the left provenance. He was politically active since his school-age
years and his studies in France afterwards, where he received a doctorate degree
from Sorbonne, and later in the Kingdom of SHS, the Kingdom of Yugoslavia
and the FNRY. Because of his sharp criticism of the regime, both before and after
the Second World War, he was sentenced to jail and lost his position as a professor
at the Faculty of Law.
His political ideal was agrarian socialism. In order to achieve this goal, he
advocated radical progressive transformation of villages and peasantry. He was
the leader of the “peasant” Yugoslav oriented left-wing parties before, during and
after the Second World War. He failed to achieve full co-operation with the communists
during the war, although he was pro-partisans oriented. As such, despite
the open criticism of the newly-established communist regime for not taking
part in the Communist-led resistance during the Second World War, he was nevertheless
included in the supreme organs of the new government until, because
of criticizing the regime, he was again removed from political life and sentenced
to jail. He wrote many books and records that are valuable documentary material
about both political events and numerous individuals in Serbia and Yugoslavia in
the first half of the 20th century.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године",
title = "Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића",
pages = "13-38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991"
}
Симеуновић, Д.. (2019). Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића. in Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године
Београд : Српска академија наука и уметности., 13-38.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991
Симеуновић Д. Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића. in Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године. 2019;:13-38.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991 .
Симеуновић, Драган, "Особеност политичке мисли и дела Драгољуба Јовановића" in Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Драгољуба Јовановића : зборник радова са научног скупа одржаног 29. марта 2019. године (2019):13-38,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8991 .

Државотворна мисао и дело Стојана Новаковића

Симеуновић, Драган

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Симеуновић, Драган
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12035
AB - Предмет анализе рада су државотворна мисао и дело Стојана Нова ковића, једног од највећих српских научника и државника, који је живео и стварао у другој 
половини 19. и почетком 20. века. 
Главни циљ рада је утврђивање карактеристика и резултата политичког делања Стојана 
Новаковића на плану учвршћивања и осамостаљивања младе српске државе. Методи који су 
коришћени у истраживању су анализа садржаја и историјско-упоредни метод помоћу којих 
су вредновани Новаковићеви искази и релевантна грађа. 
Резултат рада је потврђивање историјске чињенице да је Стојан Новаковић био један 
од кључних српских државника који је деценијама предано радио на реализацији идеје ос лобођења и уједињења српског народа у највећој могућој мери у којој су то спољно-политичке 
околности дозвољавале. При том је користио легалне политичке методе, пре свега просвет но-просветитељског карактера, и то углавном на тлу Старе Србије и Македоније. Тежио је и 
стварању балканског савеза и остварењу југословенства. У спољној политици претежно је 
тражио ослон у Русији.
AB - Stojan Novaković was one of the greatest Serbian scientists and statesmen who lived 
and worked in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century. He had 
left a comprehensive body of works from history, philology and politics, and was, during 
his life, very respected as a scientist and a diplomat in Serbia and abroad. Main goal of 
the totality of his political, not only state activities, was realization of the great idea of the 
century: liberation and unification of Serbian nation. The generation of Serbian politicians 
and statesmen to which Stojan Novaković belonged was tasked by the history to finalize 
the realization of that idea, to the greatest extent allowed by the political circumstances. 
Stojan Novaković was leading this struggle, utilizing the strength of the educational and 
enlightening influence of the Serbian state on the members of the Serbian nation in not 
yet liberated regions, primarily Old Serbia and Macedonia. He was proponent of the 
legal battle for recognition of Serbian nationality and its rights in line with international 
standards of the time. He saw Serbian history as a source of inspiration for liberation, and 
the best practices of European history as guideposts for the unification of Serbian nation, 
which was to be preceded by its linguistic harmonization. He advocated for the ideas of 
yugoslavism and the formation of the Balkan Alliance. He considered the Balkan Alliance 
of equal countries to be the only possible instrument for reaching the freedom of Balkan 
nations still living within the borders of the Turkish Empire. He saw yugoslavism, however, 
as the best barrier to growing imperial ambitions of Austria-Hungary in the Balkans. He 
treated great powers as allies “by necessity“, and chose among them according to the 
greater state interest of Serbia. Still, he gave advantage to Russia, despite its inconsistent 
policies towards Serbian state and the people.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења
T1 - Државотворна мисао и дело Стојана Новаковића
T1 - State-building thought and worksa of Stojan Novaković
SP - 329
EP - 345
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12035
ER - 
@conference{
author = "Симеуновић, Драган",
year = "2018",
abstract = "Предмет анализе рада су државотворна мисао и дело Стојана Нова ковића, једног од највећих српских научника и државника, који је живео и стварао у другој 
половини 19. и почетком 20. века. 
Главни циљ рада је утврђивање карактеристика и резултата политичког делања Стојана 
Новаковића на плану учвршћивања и осамостаљивања младе српске државе. Методи који су 
коришћени у истраживању су анализа садржаја и историјско-упоредни метод помоћу којих 
су вредновани Новаковићеви искази и релевантна грађа. 
Резултат рада је потврђивање историјске чињенице да је Стојан Новаковић био један 
од кључних српских државника који је деценијама предано радио на реализацији идеје ос лобођења и уједињења српског народа у највећој могућој мери у којој су то спољно-политичке 
околности дозвољавале. При том је користио легалне политичке методе, пре свега просвет но-просветитељског карактера, и то углавном на тлу Старе Србије и Македоније. Тежио је и 
стварању балканског савеза и остварењу југословенства. У спољној политици претежно је 
тражио ослон у Русији., Stojan Novaković was one of the greatest Serbian scientists and statesmen who lived 
and worked in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century. He had 
left a comprehensive body of works from history, philology and politics, and was, during 
his life, very respected as a scientist and a diplomat in Serbia and abroad. Main goal of 
the totality of his political, not only state activities, was realization of the great idea of the 
century: liberation and unification of Serbian nation. The generation of Serbian politicians 
and statesmen to which Stojan Novaković belonged was tasked by the history to finalize 
the realization of that idea, to the greatest extent allowed by the political circumstances. 
Stojan Novaković was leading this struggle, utilizing the strength of the educational and 
enlightening influence of the Serbian state on the members of the Serbian nation in not 
yet liberated regions, primarily Old Serbia and Macedonia. He was proponent of the 
legal battle for recognition of Serbian nationality and its rights in line with international 
standards of the time. He saw Serbian history as a source of inspiration for liberation, and 
the best practices of European history as guideposts for the unification of Serbian nation, 
which was to be preceded by its linguistic harmonization. He advocated for the ideas of 
yugoslavism and the formation of the Balkan Alliance. He considered the Balkan Alliance 
of equal countries to be the only possible instrument for reaching the freedom of Balkan 
nations still living within the borders of the Turkish Empire. He saw yugoslavism, however, 
as the best barrier to growing imperial ambitions of Austria-Hungary in the Balkans. He 
treated great powers as allies “by necessity“, and chose among them according to the 
greater state interest of Serbia. Still, he gave advantage to Russia, despite its inconsistent 
policies towards Serbian state and the people.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења",
title = "Државотворна мисао и дело Стојана Новаковића, State-building thought and worksa of Stojan Novaković",
pages = "329-345",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12035"
}
Симеуновић, Д.. (2018). Државотворна мисао и дело Стојана Новаковића. in Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења
Београд : Српска академија наука и уметности., 329-345.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12035
Симеуновић Д. Државотворна мисао и дело Стојана Новаковића. in Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења. 2018;:329-345.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12035 .
Симеуновић, Драган, "Државотворна мисао и дело Стојана Новаковића" in Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења (2018):329-345,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12035 .