Арандаренко, Михаил

Link to this page

Authority KeyName Variants
bdcc0344-5e9f-4c5d-8ba8-aa49a32ec50f
 • Арандаренко, Михаил (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]

Костић, Александар; Петровић, Павле; Арандаренко, Михаил; Аврамовић, Зоран; Симеуновић, Драган; Вуксановић, Миро

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - GEN
AU - Костић, Александар
AU - Петровић, Павле
AU - Арандаренко, Михаил
AU - Аврамовић, Зоран
AU - Симеуновић, Драган
AU - Вуксановић, Миро
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11257
AB - Култура, основа државног и националног идентитета : зборник ра дова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уред ник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017.
и
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Александар Костић, дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Михаил Арандаренко, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Драган Симеуновић.
У Београду, уторак 18. децембар у 13 часова.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Трибина Библиотеке САНУ
T1 - Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]
SP - 269
EP - 286
VL - 7
IS - 7
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257
ER - 
@misc{
author = "Костић, Александар and Петровић, Павле and Арандаренко, Михаил and Аврамовић, Зоран and Симеуновић, Драган and Вуксановић, Миро",
year = "2019",
abstract = "Култура, основа државног и националног идентитета : зборник ра дова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уред ник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017.
и
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018.
Говорили: академик Александар Костић, дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Михаил Арандаренко, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Драган Симеуновић.
У Београду, уторак 18. децембар у 13 часова.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Трибина Библиотеке САНУ",
title = "Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]",
pages = "269-286",
volume = "7",
number = "7",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257"
}
Костић, А., Петровић, П., Арандаренко, М., Аврамовић, З., Симеуновић, Д.,& Вуксановић, М.. (2019). Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ
Београд : Српска академија наука и уметности., 7(7), 269-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257
Костић А, Петровић П, Арандаренко М, Аврамовић З, Симеуновић Д, Вуксановић М. Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]. in Трибина Библиотеке САНУ. 2019;7(7):269-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257 .
Костић, Александар, Петровић, Павле, Арандаренко, Михаил, Аврамовић, Зоран, Симеуновић, Драган, Вуксановић, Миро, "Култура, основа државног и националног идентитета ; Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : [представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд, 18. децембар 2018. године]" in Трибина Библиотеке САНУ, 7, no. 7 (2019):269-286,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11257 .

Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXI веку

Арандаренко, Михаил

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Арандаренко, Михаил
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10548
AB - У овом раду разматрају се, без претензија на свеобухватност, дугорочни иза-
зови који стоје пред српским тржиштем рада у XXI веку. Први изазов односи се на
потребу унапређења јавног здравља, како би се ублажиле негативне последице неиз-
бежног опадања одраслог становништва, тј. потенцијалне радне снаге. Други изазов
односи се на превазилажење укорењене дуалности на тржишту рада, која одражава
садашњи ниво економске развијености, али и недостатке постојећих институција тр-
жишта рада. Трећи изазов односи се на потребу развргавања модела изласка и лојал-
ности, који је стилизована представа политичко-економског зачараног круга миграција
и дознака, неформалности, привилегија јавног сектора и слабости приватног сектора,
којим се објашњава ниска запосленост резидентног становништва. Четврти изазов од-
носи се на потребу изласка из замке средњег нивоа дохотка, односно на потребу укљу-
чивања у европски развојни модел који би подразумевао бржи раст продуктивности
рада и зарада.
AB - In this paper we discuss, without pretensions to completeness, long-term challenges
faced by the Serbian labour market in XXI century. The first challenge relates to the need to
improve the state of public health, in order to reduce negative effects of inevitable decline in
adult population, which constitutes potential labour force. The second challenge concerns the
need to overcome the deeply rooted duality on the labour market. The third challenge refers to
the need to dismantle the exit-loyalty model, which is stylized politico-economic vicious circle
of migration and remittances, informality, public sector privileges and private sector weakness,
which we use to explain low employment of the resident population. The fourth challenge refers
to the ways to get out from the middle income trap, which requires the need to become a
part of European developmental model and implies faster productivity and wage growth.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку
T1 - Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXI веку
T1 - Labour market and employment challenges in Serbia in XXI century
SP - 17
EP - 42
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10548
ER - 
@conference{
author = "Арандаренко, Михаил",
year = "2018",
abstract = "У овом раду разматрају се, без претензија на свеобухватност, дугорочни иза-
зови који стоје пред српским тржиштем рада у XXI веку. Први изазов односи се на
потребу унапређења јавног здравља, како би се ублажиле негативне последице неиз-
бежног опадања одраслог становништва, тј. потенцијалне радне снаге. Други изазов
односи се на превазилажење укорењене дуалности на тржишту рада, која одражава
садашњи ниво економске развијености, али и недостатке постојећих институција тр-
жишта рада. Трећи изазов односи се на потребу развргавања модела изласка и лојал-
ности, који је стилизована представа политичко-економског зачараног круга миграција
и дознака, неформалности, привилегија јавног сектора и слабости приватног сектора,
којим се објашњава ниска запосленост резидентног становништва. Четврти изазов од-
носи се на потребу изласка из замке средњег нивоа дохотка, односно на потребу укљу-
чивања у европски развојни модел који би подразумевао бржи раст продуктивности
рада и зарада., In this paper we discuss, without pretensions to completeness, long-term challenges
faced by the Serbian labour market in XXI century. The first challenge relates to the need to
improve the state of public health, in order to reduce negative effects of inevitable decline in
adult population, which constitutes potential labour force. The second challenge concerns the
need to overcome the deeply rooted duality on the labour market. The third challenge refers to
the need to dismantle the exit-loyalty model, which is stylized politico-economic vicious circle
of migration and remittances, informality, public sector privileges and private sector weakness,
which we use to explain low employment of the resident population. The fourth challenge refers
to the ways to get out from the middle income trap, which requires the need to become a
part of European developmental model and implies faster productivity and wage growth.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку",
title = "Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXI веку, Labour market and employment challenges in Serbia in XXI century",
pages = "17-42",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10548"
}
Арандаренко, М.. (2018). Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXI веку. in Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку
Београд : Српска академија наука и уметности., 17-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10548
Арандаренко М. Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXI веку. in Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку. 2018;:17-42.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10548 .
Арандаренко, Михаил, "Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXI веку" in Економија : запосленост и рад у Србији у XXI веку (2018):17-42,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10548 .