Милосављевић, Бојана

Link to this page

Authority KeyName Variants
566984b4-7f25-4a24-a28e-125e4b1277b9
 • Милосављевић, Бојана (12)
Projects

Author's Bibliography

Онлајн речници и народна лексикографија

Милосављевић, Бојана; Новокмет, Слободан; Тодић, Бојана

(Нови Сад : Филозофски факултет, 2019)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
AU - Новокмет, Слободан
AU - Тодић, Бојана
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7029
AB - У раду се говори о савременим тенденцијама у развоју српске лексикографије за које је карактеристично учешће многобројних и анонимних (углавном нестручних) ентузијаста у изради речничких прилога. Уводи се термин из руске литературе – народна лексикографија (рус. народная лексикография), који обухвата актуелне лексикографске активности уобичајено именоване енглеским термином краудсорсинг (енгл. crowdsourcing). Предмет истраживања представљају електронски, онлајн речници отвореног типа Викиречник и Вукајлија, при чему се тежи сагледавању њихових типолошких карактеристика, као и анализи њихове макроструктуре и микроструктуре како би се увидела потреба за методолошки организованијим и усмеренијим приступом наведеним појавама.
AB - In this paper we consider a contemporary practice in Serbian lexicography which engages a number of anonymous
(mostly beginners and amateurs) enthusiasts who contribute to the development of online dictionaries with their
own articles. We examine the Russian linguistic term – folk lexicography, which can be determined by the Anglo-
Saxon term – crowdsourcing. The subject of our research are the so-called open online dictionaries (like Vikirečnik
and Vukajlija), with a special attention to their typical characteristics and the analysis of their macro- and microstructure.
The aim of our research is to suggest a suitable and more organized system of online dictionaries and
databases in this type of crowdsourcing.
PB - Нови Сад : Филозофски факултет
T2 - Језици и културе у времену и простору
T1 - Онлајн речници и народна лексикографија
T1 - Online Dictionaries and Folk Lexicography
SP - 313
EP - 325
VL - 8
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана and Новокмет, Слободан and Тодић, Бојана",
year = "2019",
abstract = "У раду се говори о савременим тенденцијама у развоју српске лексикографије за које је карактеристично учешће многобројних и анонимних (углавном нестручних) ентузијаста у изради речничких прилога. Уводи се термин из руске литературе – народна лексикографија (рус. народная лексикография), који обухвата актуелне лексикографске активности уобичајено именоване енглеским термином краудсорсинг (енгл. crowdsourcing). Предмет истраживања представљају електронски, онлајн речници отвореног типа Викиречник и Вукајлија, при чему се тежи сагледавању њихових типолошких карактеристика, као и анализи њихове макроструктуре и микроструктуре како би се увидела потреба за методолошки организованијим и усмеренијим приступом наведеним појавама., In this paper we consider a contemporary practice in Serbian lexicography which engages a number of anonymous
(mostly beginners and amateurs) enthusiasts who contribute to the development of online dictionaries with their
own articles. We examine the Russian linguistic term – folk lexicography, which can be determined by the Anglo-
Saxon term – crowdsourcing. The subject of our research are the so-called open online dictionaries (like Vikirečnik
and Vukajlija), with a special attention to their typical characteristics and the analysis of their macro- and microstructure.
The aim of our research is to suggest a suitable and more organized system of online dictionaries and
databases in this type of crowdsourcing.",
publisher = "Нови Сад : Филозофски факултет",
journal = "Језици и културе у времену и простору",
title = "Онлајн речници и народна лексикографија, Online Dictionaries and Folk Lexicography",
pages = "313-325",
volume = "8",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029"
}
Милосављевић, Б., Новокмет, С.,& Тодић, Б.. (2019). Онлајн речници и народна лексикографија. in Језици и културе у времену и простору
Нови Сад : Филозофски факултет., 8(1), 313-325.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029
Милосављевић Б, Новокмет С, Тодић Б. Онлајн речници и народна лексикографија. in Језици и културе у времену и простору. 2019;8(1):313-325.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029 .
Милосављевић, Бојана, Новокмет, Слободан, Тодић, Бојана, "Онлајн речници и народна лексикографија" in Језици и културе у времену и простору, 8, no. 1 (2019):313-325,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7029 .

Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације

Милосављевић, Бојана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2014)

TY - BOOK
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1309
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T1 - Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1309
ER - 
@book{
author = "Милосављевић, Бојана",
year = "2014",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
title = "Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1309"
}
Милосављевић, Б.. (2014). Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације. 
Београд : Институт за српски језик САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1309
Милосављевић Б. Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације. 2014;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1309 .
Милосављевић, Бојана, "Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације" (2014),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1309 .

Именица учитељ у лексичком систему српског језика

Милосављевић, Бојана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2013)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7536
AB - В настоящей работе представлен лексико-семантический потенциал слова учитељ, с учетом его семантическо-деривационного
гнезда и лексико-семантических отношений, парадигматических и
синтагматических, в которые данное существительное вступает с
другими словами сербского языка, родного и иностранного происхождения (инструктор, тренер, ментор, едукатор и т. п.). Цель работы состояла в том, что бы указать на прочность или отсутствие прочности слова учитељ в сербском языке. Анализ привел нас к следующим выводам.
Слово учитељ древнее славянское слово, глубоко вкоренившееся в сербском языке. Его устроенное семантическо-деривационное
гнездо свидетельствует, что в определенную эпоху развития сербско-
го языка это слово было весьма продуктивно. Гораздо чаще чем
раньше в настоящее время слово учитељ можно встречать в синтагматических и парадигматических отношениях с другими словами,
причем в большой степени по отношению к иностранным словам –
ментор, инструктор, тренер, едукатор.
На такой настоящий статус слова учитељ оказали влияние в
первую очередь внеязыковые факторы. Однако указанные иностранные слова не очень пригодны для обозначения степени преподавательских званий по той простой причине, что они раньше упрочились в лексической системе сербского язвыка в тех значениях, в которых со словом учитељ вступают в отношения синонимии.
Лексема учитељ все еще крепко держится в лексической системе сербского языка, вопреки мощным внеязыковым влияниям и
вопреки большой конкуренции слов иностранного происхождения и
синтагматических бюрократических конструкций.
AB - У раду се представља лексичкосемантички потенцијал речи учитељ, где се узима у разматрање њено семантичко-деривационо гнездо и лексичкосемантички односи, парадигматски и синтагматски, у
које ова именица ступа са другим речима српског језика, домаћег и
страног порекла (инструктор, тренер, ментор, едукатор итд.).
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Именица учитељ у лексичком систему српског језика
T1 - Существительное учитељ в лексической системе сербского языка
SP - 29
EP - 43
VL - 44
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7536
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана",
year = "2013",
abstract = "В настоящей работе представлен лексико-семантический потенциал слова учитељ, с учетом его семантическо-деривационного
гнезда и лексико-семантических отношений, парадигматических и
синтагматических, в которые данное существительное вступает с
другими словами сербского языка, родного и иностранного происхождения (инструктор, тренер, ментор, едукатор и т. п.). Цель работы состояла в том, что бы указать на прочность или отсутствие прочности слова учитељ в сербском языке. Анализ привел нас к следующим выводам.
Слово учитељ древнее славянское слово, глубоко вкоренившееся в сербском языке. Его устроенное семантическо-деривационное
гнездо свидетельствует, что в определенную эпоху развития сербско-
го языка это слово было весьма продуктивно. Гораздо чаще чем
раньше в настоящее время слово учитељ можно встречать в синтагматических и парадигматических отношениях с другими словами,
причем в большой степени по отношению к иностранным словам –
ментор, инструктор, тренер, едукатор.
На такой настоящий статус слова учитељ оказали влияние в
первую очередь внеязыковые факторы. Однако указанные иностранные слова не очень пригодны для обозначения степени преподавательских званий по той простой причине, что они раньше упрочились в лексической системе сербского язвыка в тех значениях, в которых со словом учитељ вступают в отношения синонимии.
Лексема учитељ все еще крепко держится в лексической системе сербского языка, вопреки мощным внеязыковым влияниям и
вопреки большой конкуренции слов иностранного происхождения и
синтагматических бюрократических конструкций., У раду се представља лексичкосемантички потенцијал речи учитељ, где се узима у разматрање њено семантичко-деривационо гнездо и лексичкосемантички односи, парадигматски и синтагматски, у
које ова именица ступа са другим речима српског језика, домаћег и
страног порекла (инструктор, тренер, ментор, едукатор итд.).",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Именица учитељ у лексичком систему српског језика, Существительное учитељ в лексической системе сербского языка",
pages = "29-43",
volume = "44",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7536"
}
Милосављевић, Б.. (2013). Именица учитељ у лексичком систему српског језика. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 44(1-2), 29-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7536
Милосављевић Б. Именица учитељ у лексичком систему српског језика. in Наш језик. 2013;44(1-2):29-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7536 .
Милосављевић, Бојана, "Именица учитељ у лексичком систему српског језика" in Наш језик, 44, no. 1-2 (2013):29-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7536 .

О неким аспектима употребе синонима у Андрићевим приповеткама

Милосављевић, Бојана; Јовановић, Владан

(Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2012)

TY - CHAP
AU - Милосављевић, Бојана
AU - Јовановић, Владан
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6761
AB - У раду се анализирају синонимни парови мост и ћуприја, Цариград и Стамбол, чиновник и кјатиб, Турци и свет с обзиром на то у каквом се контексту појављују и ком говорном лицу припадају.
AB - This paper deals with synonyms, which are used in some Andric’s stories
published between two world wars. It was analyzed in the context (social, historical,
religious) in which synonyms are used. In Andric’s stories synonyms
more often than not appear in the pair word of turkey origin: native word like
ćuprija and most, Stambol and Carigrad, kjatib and činovnik etc. On a general
language level, that linguistic situation could be represented like relation
between archaic or historical word to unmarked or neutral word.
PB - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität
PB - Beograd : Beogradska knjiga
T2 - Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)
T1 - О неким аспектима употребе синонима у Андрићевим приповеткама
T1 - About Some Aspects of Use of Synonyms in Andric’s Stories
SP - 503
EP - 511
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6761
ER - 
@inbook{
author = "Милосављевић, Бојана and Јовановић, Владан",
year = "2012",
abstract = "У раду се анализирају синонимни парови мост и ћуприја, Цариград и Стамбол, чиновник и кјатиб, Турци и свет с обзиром на то у каквом се контексту појављују и ком говорном лицу припадају., This paper deals with synonyms, which are used in some Andric’s stories
published between two world wars. It was analyzed in the context (social, historical,
religious) in which synonyms are used. In Andric’s stories synonyms
more often than not appear in the pair word of turkey origin: native word like
ćuprija and most, Stambol and Carigrad, kjatib and činovnik etc. On a general
language level, that linguistic situation could be represented like relation
between archaic or historical word to unmarked or neutral word.",
publisher = "Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Beograd : Beogradska knjiga",
journal = "Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)",
booktitle = "О неким аспектима употребе синонима у Андрићевим приповеткама, About Some Aspects of Use of Synonyms in Andric’s Stories",
pages = "503-511",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6761"
}
Милосављевић, Б.,& Јовановић, В.. (2012). О неким аспектима употребе синонима у Андрићевим приповеткама. in Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)
Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität., 503-511.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6761
Милосављевић Б, Јовановић В. О неким аспектима употребе синонима у Андрићевим приповеткама. in Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941). 2012;:503-511.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6761 .
Милосављевић, Бојана, Јовановић, Владан, "О неким аспектима употребе синонима у Андрићевим приповеткама" in Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) = Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941) (2012):503-511,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6761 .

Још о феноменима говореног језика (дескриптивна форма оговарања)

Милосављевић, Бојана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2011)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7589
AB - In this paper we analyzed a dialogue between friends which we can define as a
gossip. This gossiping is based on description, because a speaker describes how absent
person usually behaves, in order to present that person like a bad person. Analyzing
this gossip, the author underlined some characteristic descriptive elements of gossip
discourse. At the same time, the author presented the descriptive form of gossiping as
one of its possible discursive forms.
AB - У раду се анализира разговор који садржи оговарање. У том оговарању заступљен је дескриптивни начин излагања, јер говорник својим саговорницима
описује типична понашања одсутне особе у одређеним ситуацијама. Анализом
разговора, као и анализом језичких средстава и поступака који се јављају, указујемо на елементе дескриптивног излагања, а самим тим и на дескриптивну
форму оговарања као једну од његових могућих дискурзивних форми.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Још о феноменима говореног језика (дескриптивна форма оговарања)
T1 - More about the Phenomena of Spoken Language (Descriptive Form of Gossip Discourse)
SP - 41
EP - 46
VL - 42
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7589
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана",
year = "2011",
abstract = "In this paper we analyzed a dialogue between friends which we can define as a
gossip. This gossiping is based on description, because a speaker describes how absent
person usually behaves, in order to present that person like a bad person. Analyzing
this gossip, the author underlined some characteristic descriptive elements of gossip
discourse. At the same time, the author presented the descriptive form of gossiping as
one of its possible discursive forms., У раду се анализира разговор који садржи оговарање. У том оговарању заступљен је дескриптивни начин излагања, јер говорник својим саговорницима
описује типична понашања одсутне особе у одређеним ситуацијама. Анализом
разговора, као и анализом језичких средстава и поступака који се јављају, указујемо на елементе дескриптивног излагања, а самим тим и на дескриптивну
форму оговарања као једну од његових могућих дискурзивних форми.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Још о феноменима говореног језика (дескриптивна форма оговарања), More about the Phenomena of Spoken Language (Descriptive Form of Gossip Discourse)",
pages = "41-46",
volume = "42",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7589"
}
Милосављевић, Б.. (2011). Још о феноменима говореног језика (дескриптивна форма оговарања). in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 42(1-2), 41-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7589
Милосављевић Б. Још о феноменима говореног језика (дескриптивна форма оговарања). in Наш језик. 2011;42(1-2):41-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7589 .
Милосављевић, Бојана, "Још о феноменима говореног језика (дескриптивна форма оговарања)" in Наш језик, 42, no. 1-2 (2011):41-46,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7589 .

О наративној форми оговарања

Милосављевић, Бојана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7611
AB - In this paper we analyzedan dialogue between two friends which we can define as
a gossip. This gossiping based on narration, because a speaker tells to other interlocutor
his bad experience with absence person like a story, like a narrative. Comparing this gossip and narrative at all, the author underlined some narrative elements and narrative
characteristics of gossip discourse. Аt the same time, the author presented a narrative
form ofgossiping as one of its possible discursive forms.
AB - У раду се анализира разговор који по значењу и садржају можемо окарактерисати као оговарање. Једним делом тај разговор се заснива на нарацији, јер
један од говорника прича свом саговорнику о догађају из прошлости који представља његово лоше искуство са особом коју оговара. Истицањем сличности и
разлика између оваквих оговарања и наратива уопште указује се на наративне
карактеристике, елементе у дискурсу оговарања, а самим тим и на наративну
форму оговарања као једну од његових могућих дискурзивних форми. Анализом се такође обухватају и језичка средства и поступци који се овде појављују.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О наративној форми оговарања
T1 - Narrative Discursive Form of Gossip
SP - 37
EP - 76
VL - 41
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7611
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана",
year = "2010",
abstract = "In this paper we analyzedan dialogue between two friends which we can define as
a gossip. This gossiping based on narration, because a speaker tells to other interlocutor
his bad experience with absence person like a story, like a narrative. Comparing this gossip and narrative at all, the author underlined some narrative elements and narrative
characteristics of gossip discourse. Аt the same time, the author presented a narrative
form ofgossiping as one of its possible discursive forms., У раду се анализира разговор који по значењу и садржају можемо окарактерисати као оговарање. Једним делом тај разговор се заснива на нарацији, јер
један од говорника прича свом саговорнику о догађају из прошлости који представља његово лоше искуство са особом коју оговара. Истицањем сличности и
разлика између оваквих оговарања и наратива уопште указује се на наративне
карактеристике, елементе у дискурсу оговарања, а самим тим и на наративну
форму оговарања као једну од његових могућих дискурзивних форми. Анализом се такође обухватају и језичка средства и поступци који се овде појављују.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О наративној форми оговарања, Narrative Discursive Form of Gossip",
pages = "37-76",
volume = "41",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7611"
}
Милосављевић, Б.. (2010). О наративној форми оговарања. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 41(1-2), 37-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7611
Милосављевић Б. О наративној форми оговарања. in Наш језик. 2010;41(1-2):37-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7611 .
Милосављевић, Бојана, "О наративној форми оговарања" in Наш језик, 41, no. 1-2 (2010):37-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7611 .

Седамнаеста књига академијиног Речника

Милосављевић, Бојана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2007)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7655
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Седамнаеста књига академијиног Речника
SP - 111
EP - 113
VL - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7655
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана",
year = "2007",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Седамнаеста књига академијиног Речника",
pages = "111-113",
volume = "38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7655"
}
Милосављевић, Б.. (2007). Седамнаеста књига академијиног Речника. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 38, 111-113.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7655
Милосављевић Б. Седамнаеста књига академијиног Речника. in Наш језик. 2007;38:111-113.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7655 .
Милосављевић, Бојана, "Седамнаеста књига академијиног Речника" in Наш језик, 38 (2007):111-113,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7655 .

Деминутиви са суфиксима -че и -(ч)ић

Ристић, Стана; Јовановић, Владан; Милосављевић, Бојана

(Београд : Филолошки факултет, 2005)

TY - JOUR
AU - Ристић, Стана
AU - Јовановић, Владан
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2007
AB - На основу анализе значења деминутива са суфиксима -че и -(ч)ић покушали смо да утврдимо основна правила њихове обраде у речнику и у случајевима семантичко-стилских померања значења. Како би се уз већ установљене квалификаторе: деминутивно и хипокористично доследно представила и варирања значења у прагматичком пољу деминутивности и хипокористичности, понуђено је пет лексикографских решења, модела за обраду деминутива.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Деминутиви са суфиксима -че и -(ч)ић
T1 - Possible solutions for processing the diminutives formed with the suffixes -če i -(č)ić in the SANU Dictionary
SP - 597
EP - 616
VL - 10
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2007
ER - 
@article{
author = "Ристић, Стана and Јовановић, Владан and Милосављевић, Бојана",
year = "2005",
abstract = "На основу анализе значења деминутива са суфиксима -че и -(ч)ић покушали смо да утврдимо основна правила њихове обраде у речнику и у случајевима семантичко-стилских померања значења. Како би се уз већ установљене квалификаторе: деминутивно и хипокористично доследно представила и варирања значења у прагматичком пољу деминутивности и хипокористичности, понуђено је пет лексикографских решења, модела за обраду деминутива.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Деминутиви са суфиксима -че и -(ч)ић, Possible solutions for processing the diminutives formed with the suffixes -če i -(č)ić in the SANU Dictionary",
pages = "597-616",
volume = "10",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2007"
}
Ристић, С., Јовановић, В.,& Милосављевић, Б.. (2005). Деминутиви са суфиксима -че и -(ч)ић. in Српски језик
Београд : Филолошки факултет., 10(1-2), 597-616.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2007
Ристић С, Јовановић В, Милосављевић Б. Деминутиви са суфиксима -че и -(ч)ић. in Српски језик. 2005;10(1-2):597-616.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2007 .
Ристић, Стана, Јовановић, Владан, Милосављевић, Бојана, "Деминутиви са суфиксима -че и -(ч)ић" in Српски језик, 10, no. 1-2 (2005):597-616,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2007 .

Метафорични појам 'лица' у контексту теорије о учтивости

Милосављевић, Бојана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2005)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7699
AB - P. Brown and S. Levinson (1987) argue that every member of a society
has ’face’ whic is defined as one’s public self-image, and when the speaker decides to commit an act which potentially causes the hearer (or the speaker) to lose
face, the speaker will tend to use a politeness strategy in order to minimize the
risk. According to Brown and Levinson, there are two types of face. One is negative face, which is related to the claim to one’s territory, personal preserves, and
rights to non-distraction, such as freedom of action and freedom from imposition.
The other is positive face, which is related to the desire to be appreciated or approved of by other members of a society.

According to Brown and Levinson’s metaforical notion of ’face’, we tried
to define relevant features of politeness to native serbian speakers, considering the
idioms with meaninig of speech act, such as to throw the truth in someone's face
(in serb. baciti istinu u lice).
AB - У раду се излажу основне поставке теорије о учтивости, која за централни
појам издваја појам 'лица', метафорично га представљајући као просторну категорију, односно као интегритет, који се у комуникацији различитим говорним
стратегијама штити и чува.
Будући да је исказивање учтивости културолошки условљено, настојали
смо да укажемо на поимање појма учтивости, односно неучтивости у српској
говорној заједници на основу фразеолошких јединица са лексемама лице и
образ, а са значењем комуникативног чина, као што су бацити истину у лице,
рећи у образ. На крају смо и конкретним примерима илустровали исказивање
учтивости у српском језику.
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Метафорични појам 'лица' у контексту теорије о учтивости
T1 - Metaphorical Notion of ’Face’ in the Context of Politeness Theory
SP - 68
EP - 75
VL - 36
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7699
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана",
year = "2005",
abstract = "P. Brown and S. Levinson (1987) argue that every member of a society
has ’face’ whic is defined as one’s public self-image, and when the speaker decides to commit an act which potentially causes the hearer (or the speaker) to lose
face, the speaker will tend to use a politeness strategy in order to minimize the
risk. According to Brown and Levinson, there are two types of face. One is negative face, which is related to the claim to one’s territory, personal preserves, and
rights to non-distraction, such as freedom of action and freedom from imposition.
The other is positive face, which is related to the desire to be appreciated or approved of by other members of a society.

According to Brown and Levinson’s metaforical notion of ’face’, we tried
to define relevant features of politeness to native serbian speakers, considering the
idioms with meaninig of speech act, such as to throw the truth in someone's face
(in serb. baciti istinu u lice)., У раду се излажу основне поставке теорије о учтивости, која за централни
појам издваја појам 'лица', метафорично га представљајући као просторну категорију, односно као интегритет, који се у комуникацији различитим говорним
стратегијама штити и чува.
Будући да је исказивање учтивости културолошки условљено, настојали
смо да укажемо на поимање појма учтивости, односно неучтивости у српској
говорној заједници на основу фразеолошких јединица са лексемама лице и
образ, а са значењем комуникативног чина, као што су бацити истину у лице,
рећи у образ. На крају смо и конкретним примерима илустровали исказивање
учтивости у српском језику.",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Метафорични појам 'лица' у контексту теорије о учтивости, Metaphorical Notion of ’Face’ in the Context of Politeness Theory",
pages = "68-75",
volume = "36",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7699"
}
Милосављевић, Б.. (2005). Метафорични појам 'лица' у контексту теорије о учтивости. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 36, 68-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7699
Милосављевић Б. Метафорични појам 'лица' у контексту теорије о учтивости. in Наш језик. 2005;36:68-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7699 .
Милосављевић, Бојана, "Метафорични појам 'лица' у контексту теорије о учтивости" in Наш језик, 36 (2005):68-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7699 .

Глаголски облик знаш у разговорном дискурсу информаторке са Косова и Метохије

Милосављевић, Бојана

(Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2005)

TY - CHAP
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1049
PB - Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета
T2 - Избегличко Косово
T1 - Глаголски облик знаш у разговорном дискурсу информаторке са Косова и Метохије
SP - 139
EP - 146
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1049
ER - 
@inbook{
author = "Милосављевић, Бојана",
year = "2005",
publisher = "Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета",
journal = "Избегличко Косово",
booktitle = "Глаголски облик знаш у разговорном дискурсу информаторке са Косова и Метохије",
pages = "139-146",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1049"
}
Милосављевић, Б.. (2005). Глаголски облик знаш у разговорном дискурсу информаторке са Косова и Метохије. in Избегличко Косово
Крагујевац : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета., 139-146.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1049
Милосављевић Б. Глаголски облик знаш у разговорном дискурсу информаторке са Косова и Метохије. in Избегличко Косово. 2005;:139-146.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1049 .
Милосављевић, Бојана, "Глаголски облик знаш у разговорном дискурсу информаторке са Косова и Метохије" in Избегличко Косово (2005):139-146,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1049 .

Стана Ристић, Експресивна лексика у српском језику

Милосављевић, Бојана

(Београд : Иститут за српски језик САНУ, 2004)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Бојана
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7704
PB - Београд : Иститут за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Стана Ристић, Експресивна лексика у српском језику
SP - 159
EP - 162
VL - 35
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7704
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Бојана",
year = "2004",
publisher = "Београд : Иститут за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Стана Ристић, Експресивна лексика у српском језику",
pages = "159-162",
volume = "35",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7704"
}
Милосављевић, Б.. (2004). Стана Ристић, Експресивна лексика у српском језику. in Наш језик
Београд : Иститут за српски језик САНУ., 35, 159-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7704
Милосављевић Б. Стана Ристић, Експресивна лексика у српском језику. in Наш језик. 2004;35:159-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7704 .
Милосављевић, Бојана, "Стана Ристић, Експресивна лексика у српском језику" in Наш језик, 35 (2004):159-162,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7704 .

Култна места Косова и Метохије

Илић (Мандић), Марија; Јовановић, Владан; Милосављевић, Бојана; Ратковић, Драгана; Сикимић, Биљана; Ћирковић, Светлана

(Приштина / Лепосавић : Институт за српску културу, 2003)

TY - JOUR
AU - Илић (Мандић), Марија
AU - Јовановић, Владан
AU - Милосављевић, Бојана
AU - Ратковић, Драгана
AU - Сикимић, Биљана
AU - Ћирковић, Светлана
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8450
PB - Приштина / Лепосавић : Институт за српску културу
T2 - Баштина
T1 - Култна места Косова и Метохије
T1 - The Srines of Kosovo and Metohija in Oral Narratives
SP - 153
EP - 174
IS - 15
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450
ER - 
@article{
author = "Илић (Мандић), Марија and Јовановић, Владан and Милосављевић, Бојана and Ратковић, Драгана and Сикимић, Биљана and Ћирковић, Светлана",
year = "2003",
publisher = "Приштина / Лепосавић : Институт за српску културу",
journal = "Баштина",
title = "Култна места Косова и Метохије, The Srines of Kosovo and Metohija in Oral Narratives",
pages = "153-174",
number = "15",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450"
}
Илић (Мандић), М., Јовановић, В., Милосављевић, Б., Ратковић, Д., Сикимић, Б.,& Ћирковић, С.. (2003). Култна места Косова и Метохије. in Баштина
Приштина / Лепосавић : Институт за српску културу.(15), 153-174.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450
Илић (Мандић) М, Јовановић В, Милосављевић Б, Ратковић Д, Сикимић Б, Ћирковић С. Култна места Косова и Метохије. in Баштина. 2003;(15):153-174.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450 .
Илић (Мандић), Марија, Јовановић, Владан, Милосављевић, Бојана, Ратковић, Драгана, Сикимић, Биљана, Ћирковић, Светлана, "Култна места Косова и Метохије" in Баштина, no. 15 (2003):153-174,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8450 .