Вујовић, Сретен

Link to this page

Authority KeyName Variants
4ae5f89e-df4c-439f-bdfc-61bd60f22ab7
 • Вујовић, Сретен (4)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/15524
AB - Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1 Oвде ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза, прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 89
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1 Oвде ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза, прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
booktitle = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "89-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):89-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_15524 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд: САНУ, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6609
AB - Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.
PB - Београд: САНУ
T2 - Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 90
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.",
publisher = "Београд: САНУ",
journal = "Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019",
booktitle = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "90-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
Београд: САНУ., 90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019. 2019;:90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019 (2019):90-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9397
AB - Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 89
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
title = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "89-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):89-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .

Становање Рома у социјалистичкој Србији

Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 2017)

TY - CHAP
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9146
AB - Становање Рома се овде посматра у социјалном и етничком контексту социјалистичке Србије од 1945. до 1989. године. Ромско становање се процењује као највидљивији облик њиховог сиромаштва. Излаз из њиховог сиромаштва се тражи у оквирима теорије социјалне стратификације и промене, а не у оквиру теорије културе сиромаштва и концепта окривљавања жртве. Унапређивање стамбених услова Рома је неопходан, али не и довољан услов њихове социјално-економске и културне интеграције у српско друштво. За превазилажење проблема депривираних ромских суседстава (енклава, сламова) потребан је целовит приступ интеграцији Рома који обједињује: а) унапређење стандарда њиховог становања у погледу изгледа, физичких услова и енергетске ефикасности стамбених објеката; б) јачање локалне економије и политике локалног тржишта рада; в) проактивна политика образовања и обука за децу и младе, и г) промовисање ефикасног и доступног градског саобраћаја како би се избегла изолованост појединих делова града и становницима депривираних суседстава пружиле једнаке могућности у погледу просторне покретљивости и квалитета живота. Закључак је да је становање Рома независно од друштвеног поретка било лоше, али да су Роми, ипак, имали боље услове становања и живљења за време социјализма у Србији и Југославији, него за време капитализма између два светска рата и за време „дивљег капитализма“ у постсоцијалистичкој неолибералној варијанти од 1989. године до данас.
AB - In this paper, the housing of Roma is placed in a broader social and ethnic context of socialist Serbia between 1945 and 1989 and is estimated to be the most visible form of their poverty. The way out from this poverty should be sought for within the framework of the theory of social stratification and change, and not in the context of the theory of poverty culture and the concept of the ‘victim’s guilt’. The improvement of housing conditions for Roma is a necessary but not sufficient condition for their socio-economic and cultural integration in Serbian society. In order to overcome the problems of deprived Roma neighbourhoods (enclaves, slums...) it is necessary to adopt a comprehensive approach to the integration of Roma combining: a) the improvement of housing standards in terms of the design, physical conditions and energy efficiency of residential buildings; b) the strengthening of the local economy and the local labour market policy; c) proactive education and training policies for children and young people, and d) the promotion of the efficient and affordable public transport in order to avoid the isolation of certain parts of the city and provide residents of deprived neighbourhoods with equal opportunities in terms of spatial mobility and the quality of life. The conclusion is that the housing of Roma was improper irrespective of the political system, but that Roma had better housing conditions and living standards during socialism in Serbia and Yugoslavia than during capitalism, both between the two world wars and during the ‘crony capitalism’ in its post-socialist neo-liberal variant from 1989 to the present day.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности, 2017
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Становање Рома у социјалистичкој Србији
T1 - The Housing of Roma in Socialist Serbia
SP - 169
EP - 187
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9146
ER - 
@inbook{
author = "Вујовић, Сретен",
year = "2017",
abstract = "Становање Рома се овде посматра у социјалном и етничком контексту социјалистичке Србије од 1945. до 1989. године. Ромско становање се процењује као највидљивији облик њиховог сиромаштва. Излаз из њиховог сиромаштва се тражи у оквирима теорије социјалне стратификације и промене, а не у оквиру теорије културе сиромаштва и концепта окривљавања жртве. Унапређивање стамбених услова Рома је неопходан, али не и довољан услов њихове социјално-економске и културне интеграције у српско друштво. За превазилажење проблема депривираних ромских суседстава (енклава, сламова) потребан је целовит приступ интеграцији Рома који обједињује: а) унапређење стандарда њиховог становања у погледу изгледа, физичких услова и енергетске ефикасности стамбених објеката; б) јачање локалне економије и политике локалног тржишта рада; в) проактивна политика образовања и обука за децу и младе, и г) промовисање ефикасног и доступног градског саобраћаја како би се избегла изолованост појединих делова града и становницима депривираних суседстава пружиле једнаке могућности у погледу просторне покретљивости и квалитета живота. Закључак је да је становање Рома независно од друштвеног поретка било лоше, али да су Роми, ипак, имали боље услове становања и живљења за време социјализма у Србији и Југославији, него за време капитализма између два светска рата и за време „дивљег капитализма“ у постсоцијалистичкој неолибералној варијанти од 1989. године до данас., In this paper, the housing of Roma is placed in a broader social and ethnic context of socialist Serbia between 1945 and 1989 and is estimated to be the most visible form of their poverty. The way out from this poverty should be sought for within the framework of the theory of social stratification and change, and not in the context of the theory of poverty culture and the concept of the ‘victim’s guilt’. The improvement of housing conditions for Roma is a necessary but not sufficient condition for their socio-economic and cultural integration in Serbian society. In order to overcome the problems of deprived Roma neighbourhoods (enclaves, slums...) it is necessary to adopt a comprehensive approach to the integration of Roma combining: a) the improvement of housing standards in terms of the design, physical conditions and energy efficiency of residential buildings; b) the strengthening of the local economy and the local labour market policy; c) proactive education and training policies for children and young people, and d) the promotion of the efficient and affordable public transport in order to avoid the isolation of certain parts of the city and provide residents of deprived neighbourhoods with equal opportunities in terms of spatial mobility and the quality of life. The conclusion is that the housing of Roma was improper irrespective of the political system, but that Roma had better housing conditions and living standards during socialism in Serbia and Yugoslavia than during capitalism, both between the two world wars and during the ‘crony capitalism’ in its post-socialist neo-liberal variant from 1989 to the present day.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, 2017",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
booktitle = "Становање Рома у социјалистичкој Србији, The Housing of Roma in Socialist Serbia",
pages = "169-187",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9146"
}
Вујовић, С.. (2017). Становање Рома у социјалистичкој Србији. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности, 2017., 169-187.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9146
Вујовић С. Становање Рома у социјалистичкој Србији. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:169-187.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9146 .
Вујовић, Сретен, "Становање Рома у социјалистичкој Србији" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):169-187,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9146 .