Радовић-Тешић, Милица

Link to this page

Authority KeyName Variants
4e763052-366b-47e9-8206-e04378da2ce7
 • Радовић-Тешић, Милица (65)
Projects

Author's Bibliography

Кога је рода именица Пештер?

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2017)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3826
AB - прилогу се скреће пажња на распрострањену двојаку употре-
бу топонима Пештер која се у новинском језику јавља као именица
мушког и као именица женског рода. С обзиром на деклинацију ове
именице у аутентичном говору становника Пештерске висоравни,
зване Пештер, те конгруентног атрибута уз њу, ауторка показује да је
то реч женског рода и да се деклинира као именице женског рода које
се у ном. јд. завршавају на нулти суфикс. Наводе се и различите озна-
ке рода у речницима. Први речник који је правилно одредио род име-
нице Пештер јесте Обратни речник Мирослава Николића, за разлику
од Рјечника Југославенске академије знаности и умјетности, који је
погрешно означио да је Пештер именица мушког рода. Прати се упо-
треба датог топонима у новинском језику.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - Кога је рода именица Пештер?
SP - 149
EP - 155
VL - 38
IS - 3-4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3826
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2017",
abstract = "прилогу се скреће пажња на распрострањену двојаку употре-
бу топонима Пештер која се у новинском језику јавља као именица
мушког и као именица женског рода. С обзиром на деклинацију ове
именице у аутентичном говору становника Пештерске висоравни,
зване Пештер, те конгруентног атрибута уз њу, ауторка показује да је
то реч женског рода и да се деклинира као именице женског рода које
се у ном. јд. завршавају на нулти суфикс. Наводе се и различите озна-
ке рода у речницима. Први речник који је правилно одредио род име-
нице Пештер јесте Обратни речник Мирослава Николића, за разлику
од Рјечника Југославенске академије знаности и умјетности, који је
погрешно означио да је Пештер именица мушког рода. Прати се упо-
треба датог топонима у новинском језику.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "Кога је рода именица Пештер?",
pages = "149-155",
volume = "38",
number = "3-4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3826"
}
Радовић-Тешић, М.. (2017). Кога је рода именица Пештер?. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 38(3-4), 149-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3826
Радовић-Тешић М. Кога је рода именица Пештер?. in Наш језик. 2017;38(3-4):149-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3826 .
Радовић-Тешић, Милица, "Кога је рода именица Пештер?" in Наш језик, 38, no. 3-4 (2017):149-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3826 .

О лингвистичким састанцима у Институту за српски језик САНУ

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Филолошки факултет, 2017)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3794
AB - У раду се даје преглед садржаја састанака који су под руководством А. Белића држани у Институту за српски језик САНУ. Посебно се приказује жива дискусија која се на тим састанцима одвијала и именују се учесници у дискусији. Међу њима су и најпознатија имена српске лингвистике.
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Путевима речи : зборник
T1 - О лингвистичким састанцима у Институту за српски језик САНУ
SP - 550
EP - 560
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3794
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2017",
abstract = "У раду се даје преглед садржаја састанака који су под руководством А. Белића држани у Институту за српски језик САНУ. Посебно се приказује жива дискусија која се на тим састанцима одвијала и именују се учесници у дискусији. Међу њима су и најпознатија имена српске лингвистике.",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Путевима речи : зборник",
booktitle = "О лингвистичким састанцима у Институту за српски језик САНУ",
pages = "550-560",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3794"
}
Радовић-Тешић, М.. (2017). О лингвистичким састанцима у Институту за српски језик САНУ. in Путевима речи : зборник
Београд : Филолошки факултет., 550-560.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3794
Радовић-Тешић М. О лингвистичким састанцима у Институту за српски језик САНУ. in Путевима речи : зборник. 2017;:550-560.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3794 .
Радовић-Тешић, Милица, "О лингвистичким састанцима у Институту за српски језик САНУ" in Путевима речи : зборник (2017):550-560,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3794 .

О српском правопису и језичкој култури : интервју

Радовић-Тешић, Милица; Пешикан, Митар

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2016)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
AU - Пешикан, Митар
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3791
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О српском правопису и језичкој култури : интервју
SP - 99
EP - 111
VL - 47
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3791
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица and Пешикан, Митар",
year = "2016",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О српском правопису и језичкој култури : интервју",
pages = "99-111",
volume = "47",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3791"
}
Радовић-Тешић, М.,& Пешикан, М.. (2016). О српском правопису и језичкој култури : интервју. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 47(1-2), 99-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3791
Радовић-Тешић М, Пешикан М. О српском правопису и језичкој култури : интервју. in Наш језик. 2016;47(1-2):99-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3791 .
Радовић-Тешић, Милица, Пешикан, Митар, "О српском правопису и језичкој култури : интервју" in Наш језик, 47, no. 1-2 (2016):99-111,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3791 .

Oсврт на лексику Григорија Божовића

Радовић-Тешић, Милица

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2015)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2015
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3725
AB - Рад има за циљ да скрене пажњу на потребу испитивања лексике Григорија
Божовића јер она нуди вишеструке закључке који могу бити од користи за мул-
тикултурална истраживања. Пошто је код Божовићевих текстова претежно реч
о добром познавању дијалектаских језичких идиома у вишеетничкој косовској
средини пре стотинак година, али и појачаној свести за грађење функциона-
лног књижевног језика између два светска рата – драгоцено би било да се њего-
ва лексика детаљно истражи.
AB - The author draws attention to the need for investigating bountiful and multilayered lexis
of Grigorije Božović to which Serbian literature never paid sufficient attention. Furthermore,
the paper points to the possibilities of parallel analyses of his itinerant prose and dialectological
investigations of the Kosovo and Metohija area.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Путевима српских идиома
T1 - Oсврт на лексику Григорија Божовића
SP - 473
EP - 478
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3725
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2015",
abstract = "Рад има за циљ да скрене пажњу на потребу испитивања лексике Григорија
Божовића јер она нуди вишеструке закључке који могу бити од користи за мул-
тикултурална истраживања. Пошто је код Божовићевих текстова претежно реч
о добром познавању дијалектаских језичких идиома у вишеетничкој косовској
средини пре стотинак година, али и појачаној свести за грађење функциона-
лног књижевног језика између два светска рата – драгоцено би било да се њего-
ва лексика детаљно истражи., The author draws attention to the need for investigating bountiful and multilayered lexis
of Grigorije Božović to which Serbian literature never paid sufficient attention. Furthermore,
the paper points to the possibilities of parallel analyses of his itinerant prose and dialectological
investigations of the Kosovo and Metohija area.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Путевима српских идиома",
booktitle = "Oсврт на лексику Григорија Божовића",
pages = "473-478",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3725"
}
Радовић-Тешић, М.. (2015). Oсврт на лексику Григорија Божовића. in Путевима српских идиома
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 473-478.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3725
Радовић-Тешић М. Oсврт на лексику Григорија Божовића. in Путевима српских идиома. 2015;:473-478.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3725 .
Радовић-Тешић, Милица, "Oсврт на лексику Григорија Божовића" in Путевима српских идиома (2015):473-478,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3725 .

Популарисање језичке културе

Радовић-Тешић, Милица

(Нови Сад : Матица српска, 2014)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3836
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Језик данас
T1 - Популарисање језичке културе
SP - 51
EP - 53
VL - 10
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3836
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2014",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Језик данас",
title = "Популарисање језичке културе",
pages = "51-53",
volume = "10",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3836"
}
Радовић-Тешић, М.. (2014). Популарисање језичке културе. in Језик данас
Нови Сад : Матица српска., 10(1-2), 51-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3836
Радовић-Тешић М. Популарисање језичке културе. in Језик данас. 2014;10(1-2):51-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3836 .
Радовић-Тешић, Милица, "Популарисање језичке културе" in Језик данас, 10, no. 1-2 (2014):51-53,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3836 .

Распоређивање значења речи у српској лексикографији

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Филолошки факултет, 2014)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3839
PB - Београд : Филолошки факултет
T2 - Савремена српска лексикографија у теорији и пракси
T1 - Распоређивање значења речи у српској лексикографији
SP - 141
EP - 153
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3839
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2014",
publisher = "Београд : Филолошки факултет",
journal = "Савремена српска лексикографија у теорији и пракси",
booktitle = "Распоређивање значења речи у српској лексикографији",
pages = "141-153",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3839"
}
Радовић-Тешић, М.. (2014). Распоређивање значења речи у српској лексикографији. in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси
Београд : Филолошки факултет., 141-153.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3839
Радовић-Тешић М. Распоређивање значења речи у српској лексикографији. in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси. 2014;:141-153.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3839 .
Радовић-Тешић, Милица, "Распоређивање значења речи у српској лексикографији" in Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (2014):141-153,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3839 .

Утицај дијахроног и синхроног аспекта на статус појединих значења вишезначних лексема у савременом речнику

Радовић-Тешић, Милица

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2014)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2014
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3849
AB - The paper directs the attention to the complex and various impacts of diachronic factors on the
image of a lexeme presented in a lexicographical article of a contemporary dictionary. For this reason, the
systematization of meanings of polysemous words at a simultaneous moment in time often has to be a
certain compromise for the lexicographers between a historical and modern principle. Providing examples
of various lexemes (e.g. gora, knjiga, dobrovolјac, pila, etc.), the author draws our attention to the obligatory
consideration of the traditional and the modern in the fluctuating order of meanings in the life of a word
as a whole. This especially applies to major dictionaries which are compiled during a long period of time.
AB - У раду се анализира утицај дијахроније на појмовни оквир остварености лексичких
јединица на синхроном плану. Ауторка показује (илуструјући то примерима) како се у
дескриптивним речницима савременог језика утицај дијахроних чинилаца рефлектује на
статус саме лексеме, њену идентификацију и место у стандарду, на полисемну структу-
ру и редослед појединих семантичких реализација, те на утврђивање хомонимних од-
носа. Интерактивни однос историјских и савремених чинилаца рефлектује се на статус
појединих речи у језику датог временског тренутка. Полисемичност се испољава кроз
хронолошку парадигму остварености лексеме у укупности њених значења, која су лекси-
кографски пажљиво илустрована понуђеним употребним потврдама. То једнојезичке
речнике чине културолошки посебно релевантним.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VIII међународног научног скупа
T1 - Утицај дијахроног и синхроног аспекта на статус појединих значења вишезначних лексема у савременом речнику
T1 - The Impact of Diachronic and Synchronic Aspect on the Status of Certain Meanings of Polysemous Lexemes In a Dictionary of the Contemporary Language
SP - 15
EP - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3849
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2014",
abstract = "The paper directs the attention to the complex and various impacts of diachronic factors on the
image of a lexeme presented in a lexicographical article of a contemporary dictionary. For this reason, the
systematization of meanings of polysemous words at a simultaneous moment in time often has to be a
certain compromise for the lexicographers between a historical and modern principle. Providing examples
of various lexemes (e.g. gora, knjiga, dobrovolјac, pila, etc.), the author draws our attention to the obligatory
consideration of the traditional and the modern in the fluctuating order of meanings in the life of a word
as a whole. This especially applies to major dictionaries which are compiled during a long period of time., У раду се анализира утицај дијахроније на појмовни оквир остварености лексичких
јединица на синхроном плану. Ауторка показује (илуструјући то примерима) како се у
дескриптивним речницима савременог језика утицај дијахроних чинилаца рефлектује на
статус саме лексеме, њену идентификацију и место у стандарду, на полисемну структу-
ру и редослед појединих семантичких реализација, те на утврђивање хомонимних од-
носа. Интерактивни однос историјских и савремених чинилаца рефлектује се на статус
појединих речи у језику датог временског тренутка. Полисемичност се испољава кроз
хронолошку парадигму остварености лексеме у укупности њених значења, која су лекси-
кографски пажљиво илустрована понуђеним употребним потврдама. То једнојезичке
речнике чине културолошки посебно релевантним.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VIII међународног научног скупа",
booktitle = "Утицај дијахроног и синхроног аспекта на статус појединих значења вишезначних лексема у савременом речнику, The Impact of Diachronic and Synchronic Aspect on the Status of Certain Meanings of Polysemous Lexemes In a Dictionary of the Contemporary Language",
pages = "15-21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3849"
}
Радовић-Тешић, М.. (2014). Утицај дијахроног и синхроног аспекта на статус појединих значења вишезначних лексема у савременом речнику. in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VIII међународног научног скупа
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 15-21.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3849
Радовић-Тешић М. Утицај дијахроног и синхроног аспекта на статус појединих значења вишезначних лексема у савременом речнику. in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VIII међународног научног скупа. 2014;:15-21.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3849 .
Радовић-Тешић, Милица, "Утицај дијахроног и синхроног аспекта на статус појединих значења вишезначних лексема у савременом речнику" in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VIII међународног научног скупа (2014):15-21,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3849 .

О облицима фитонима налеп

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2013)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3803
AB - Рад представља покушај да се, уз додатну грађу из Речника
САНУ, размотре варијанте фитонима налеп (налијеп, налип), који је
синонимни народни назив за једну врсту биљке познате под називом
„једић“. Анализира се порекло и стандардолошки статус облика.
AB - Author is examining the folklore term of the phytonym nalep and
its forms nalijep and nalip in Serbian and Croatian dictionaries. Older
dictionaries, including the scholarly literature also, consider these forms
as an adaptation of the Latin term napellus, i.e. Italian nappello, which
originated by the metathesis of two phonemes [p] and [l]. More recent
Serbian dictionaries identified these terms as ekavian–ijekavian forms. In
paper, author formulates the hypothesis according to which one may
mention the hybridization of the metathesis and the folklore etymological
reliance on a secondary meaning of the verb nalepiti (“to glue on”).
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Наш језик
T1 - О облицима фитонима налеп
T1 - On Forms of Phytonym Nalep
SP - 3
VL - 44
VL - 11
IS - 1-2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3803
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2013",
abstract = "Рад представља покушај да се, уз додатну грађу из Речника
САНУ, размотре варијанте фитонима налеп (налијеп, налип), који је
синонимни народни назив за једну врсту биљке познате под називом
„једић“. Анализира се порекло и стандардолошки статус облика., Author is examining the folklore term of the phytonym nalep and
its forms nalijep and nalip in Serbian and Croatian dictionaries. Older
dictionaries, including the scholarly literature also, consider these forms
as an adaptation of the Latin term napellus, i.e. Italian nappello, which
originated by the metathesis of two phonemes [p] and [l]. More recent
Serbian dictionaries identified these terms as ekavian–ijekavian forms. In
paper, author formulates the hypothesis according to which one may
mention the hybridization of the metathesis and the folklore etymological
reliance on a secondary meaning of the verb nalepiti (“to glue on”).",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Наш језик",
title = "О облицима фитонима налеп, On Forms of Phytonym Nalep",
pages = "3",
volume = "44, 11",
number = "1-2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3803"
}
Радовић-Тешић, М.. (2013). О облицима фитонима налеп. in Наш језик
Београд : Институт за српски језик САНУ., 44(1-2), 3.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3803
Радовић-Тешић М. О облицима фитонима налеп. in Наш језик. 2013;44(1-2):3.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3803 .
Радовић-Тешић, Милица, "О облицима фитонима налеп" in Наш језик, 44, no. 1-2 (2013):3,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3803 .

Неки творбено-семантички аспекти твореница са бројем пет

Радовић-Тешић, Милица

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2013)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3801
AB - У раду се анализирају сложенице и изведенице са бројем пет у првом сложеничком делу одн. у граматичкој основи. Ауторка закључује да се непроменљивост овог броја у језику
управо надокнађује слагањем или везањем са различитим основама, чиме се задовољава
потреба за квантификацијом, посебно у неким стручним областима (ботаника, историја, музика, метрика и др.). Истиче се да је и симболика бројева важна за утврђивање
лексичко-семантичког аспекта речи творених са бројевима
AB - In the study we investigate compounds and derivatives with the numerical concept ’five‘ in the primary position of a compound, that is in the grammatical base. The author concludes that the ability of this concept to stay constant formwise in language is compensated by congruence and bondage with the different basis, where we satisfy the quantification need, especially in some expert domeins (botanics, history, music, metrics etc.). We accentuate the symbolics of numerical concepts as significant for denoting lexical-semantic aspect of numerical concepts.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VII међународног научног скупа
T1 - Неки творбено-семантички аспекти твореница са бројем пет
T1 - Some Derivational-Semantic Aspects Of Words With The Numerical Concept ’Five‘
SP - 17
EP - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3801
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2013",
abstract = "У раду се анализирају сложенице и изведенице са бројем пет у првом сложеничком делу одн. у граматичкој основи. Ауторка закључује да се непроменљивост овог броја у језику
управо надокнађује слагањем или везањем са различитим основама, чиме се задовољава
потреба за квантификацијом, посебно у неким стручним областима (ботаника, историја, музика, метрика и др.). Истиче се да је и симболика бројева важна за утврђивање
лексичко-семантичког аспекта речи творених са бројевима, In the study we investigate compounds and derivatives with the numerical concept ’five‘ in the primary position of a compound, that is in the grammatical base. The author concludes that the ability of this concept to stay constant formwise in language is compensated by congruence and bondage with the different basis, where we satisfy the quantification need, especially in some expert domeins (botanics, history, music, metrics etc.). We accentuate the symbolics of numerical concepts as significant for denoting lexical-semantic aspect of numerical concepts.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VII међународног научног скупа",
booktitle = "Неки творбено-семантички аспекти твореница са бројем пет, Some Derivational-Semantic Aspects Of Words With The Numerical Concept ’Five‘",
pages = "17-23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3801"
}
Радовић-Тешић, М.. (2013). Неки творбено-семантички аспекти твореница са бројем пет. in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VII међународног научног скупа
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 17-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3801
Радовић-Тешић М. Неки творбено-семантички аспекти твореница са бројем пет. in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VII међународног научног скупа. 2013;:17-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3801 .
Радовић-Тешић, Милица, "Неки творбено-семантички аспекти твореница са бројем пет" in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са VII међународног научног скупа (2013):17-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3801 .

Лексикографски рад Митра Пешикана

Радовић-Тешић, Милица

(Подгорица : Издавачки центар Матице српске, 2013)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3796
AB - У раду се приказује рад Митра Пешикана на једнојезичким речницима српског језика и истичу његове велике заслуге за израду два важна речника - шестотомног Речника Матице српске из Новог Сада и вишетомног Речника САНУ. Посебно се наглашавају његове организационе способности и брига о младим лексикографима.
PB - Подгорица : Издавачки центар Матице српске
T2 - Октоих
T1 - Лексикографски рад Митра Пешикана
SP - 7
EP - 12
VL - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3796
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2013",
abstract = "У раду се приказује рад Митра Пешикана на једнојезичким речницима српског језика и истичу његове велике заслуге за израду два важна речника - шестотомног Речника Матице српске из Новог Сада и вишетомног Речника САНУ. Посебно се наглашавају његове организационе способности и брига о младим лексикографима.",
publisher = "Подгорица : Издавачки центар Матице српске",
journal = "Октоих",
title = "Лексикографски рад Митра Пешикана",
pages = "7-12",
volume = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3796"
}
Радовић-Тешић, М.. (2013). Лексикографски рад Митра Пешикана. in Октоих
Подгорица : Издавачки центар Матице српске., 4, 7-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3796
Радовић-Тешић М. Лексикографски рад Митра Пешикана. in Октоих. 2013;4:7-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3796 .
Радовић-Тешић, Милица, "Лексикографски рад Митра Пешикана" in Октоих, 4 (2013):7-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3796 .

Лексички нивои у прози Драгослава Михаиловића

Радовић-Тешић, Милица

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2011)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3726
AB - У раду се говори о разноврсности лексике у прози Драгослава Михаиловића. Лаксички потенцијал овога писца огледа се на неколико нивоа од којих су најизразитија два: књижевни/стандардни и регионални/дијалекатски, којег карактерише морфолошки и фонетски често супстандардна лексика. Распоред тих нивоа је зависан од одабраних видова у којима се остварује наративни поступак.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са V међународног научног скупа
T1 - Лексички нивои у прози Драгослава Михаиловића
SP - 69
EP - 74
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3726
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2011",
abstract = "У раду се говори о разноврсности лексике у прози Драгослава Михаиловића. Лаксички потенцијал овога писца огледа се на неколико нивоа од којих су најизразитија два: књижевни/стандардни и регионални/дијалекатски, којег карактерише морфолошки и фонетски често супстандардна лексика. Распоред тих нивоа је зависан од одабраних видова у којима се остварује наративни поступак.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са V међународног научног скупа",
booktitle = "Лексички нивои у прози Драгослава Михаиловића",
pages = "69-74",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3726"
}
Радовић-Тешић, М.. (2011). Лексички нивои у прози Драгослава Михаиловића. in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са V међународног научног скупа
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 69-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3726
Радовић-Тешић М. Лексички нивои у прози Драгослава Михаиловића. in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са V међународног научног скупа. 2011;:69-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3726 .
Радовић-Тешић, Милица, "Лексички нивои у прози Драгослава Михаиловића" in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са V међународног научног скупа (2011):69-74,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3726 .

Функционалност лексике хране и пића у поезији Љубомира Симовића

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Међународни славистички центар, 2011)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3717
AB - У раду се анализира лексика хране и пића као и шира лексика из те појмовне области. Примећује се да су у поезији Љ. Симовића бројни мотиви са овом лексиком. Њена функционалност и естетизовање исказује се симболиком језичких облика на фолклорном и индивидуалном плану.
PB - Београд : Међународни славистички центар
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Функционалност лексике хране и пића у поезији Љубомира Симовића
SP - 63
EP - 71
VL - 40
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3717
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2011",
abstract = "У раду се анализира лексика хране и пића као и шира лексика из те појмовне области. Примећује се да су у поезији Љ. Симовића бројни мотиви са овом лексиком. Њена функционалност и естетизовање исказује се симболиком језичких облика на фолклорном и индивидуалном плану.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Функционалност лексике хране и пића у поезији Љубомира Симовића",
pages = "63-71",
volume = "40",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3717"
}
Радовић-Тешић, М.. (2011). Функционалност лексике хране и пића у поезији Љубомира Симовића. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар., 40(1), 63-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3717
Радовић-Тешић М. Функционалност лексике хране и пића у поезији Љубомира Симовића. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2011;40(1):63-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3717 .
Радовић-Тешић, Милица, "Функционалност лексике хране и пића у поезији Љубомира Симовића" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 40, no. 1 (2011):63-71,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3717 .

Лексика Исидоре Секулић са становишта савремене стандардизације

Радовић-Тешић, Милица

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2010)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3799
AB - У раду се анализирају и афирмишу неки ставови Исидоре Секулић формулисани у
неколико њених есеја посвећених српском језику. Она је спадала у оне српске писце који
су имали изразиту свест о култури употребе и неговања језика. Њено директно ангажо-вање на прикупљању материјала за општи речник српског језика одразило се и на креативност у коришћење лексичко-творбених образаца у својим књижевним текстовима,
чиме је дала свој допринос укупном лексичком фонду.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа
T1 - Лексика Исидоре Секулић са становишта савремене стандардизације
SP - 115
EP - 119
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3799
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2010",
abstract = "У раду се анализирају и афирмишу неки ставови Исидоре Секулић формулисани у
неколико њених есеја посвећених српском језику. Она је спадала у оне српске писце који
су имали изразиту свест о култури употребе и неговања језика. Њено директно ангажо-вање на прикупљању материјала за општи речник српског језика одразило се и на креативност у коришћење лексичко-творбених образаца у својим књижевним текстовима,
чиме је дала свој допринос укупном лексичком фонду.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа",
booktitle = "Лексика Исидоре Секулић са становишта савремене стандардизације",
pages = "115-119",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3799"
}
Радовић-Тешић, М.. (2010). Лексика Исидоре Секулић са становишта савремене стандардизације. in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 115-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3799
Радовић-Тешић М. Лексика Исидоре Секулић са становишта савремене стандардизације. in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа. 2010;:115-119.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3799 .
Радовић-Тешић, Милица, "Лексика Исидоре Секулић са становишта савремене стандардизације" in Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са међународног научног скупа (2010):115-119,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3799 .

Корпус српског језика у контексту савремених језичких раздвајања

Радовић-Тешић, Милица

(Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2009)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3722
AB - У раду се разматра дефиниција српског језика у новим граматикама с обзиром
на појаву више језика исте или блиске новоштокавске стандардизације.
У околностима таквог језичког подвајања ауторка сматра да је важно одреди-
ти оквире српског језичког корпуса у циљу заштите идентитета националног
језика. У том смислу посебно се осврће на постојећи наслеђени лексички корпус великог Речника САНУ.
AB - The author believes that in the context of new shtokavian standards renamed into national
literary languages there is a need to determine basic principles of the corpus which will serve as
the grounds of future synchronic and diachronic research of the Serbian language. Regarding
this, she proposes a further affirmation, cultivation and lexicographic processing of the corpus
material which is used for the making of the extensive SANU Dictionary, which should not
be neglected under the surge of new electronic corpuses. The advantage of the corpus of this
dictionary comes from its abundance, variety, wide territorial and temporal range.
PB - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет
T2 - Српски језик, књижевност, уметност
T1 - Корпус српског језика у контексту савремених језичких раздвајања
T1 - Corpus Of The Serbian Language In The Light Of Contemporary Linguistic Division
SP - 11
EP - 17
VL - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3722
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2009",
abstract = "У раду се разматра дефиниција српског језика у новим граматикама с обзиром
на појаву више језика исте или блиске новоштокавске стандардизације.
У околностима таквог језичког подвајања ауторка сматра да је важно одреди-
ти оквире српског језичког корпуса у циљу заштите идентитета националног
језика. У том смислу посебно се осврће на постојећи наслеђени лексички корпус великог Речника САНУ., The author believes that in the context of new shtokavian standards renamed into national
literary languages there is a need to determine basic principles of the corpus which will serve as
the grounds of future synchronic and diachronic research of the Serbian language. Regarding
this, she proposes a further affirmation, cultivation and lexicographic processing of the corpus
material which is used for the making of the extensive SANU Dictionary, which should not
be neglected under the surge of new electronic corpuses. The advantage of the corpus of this
dictionary comes from its abundance, variety, wide territorial and temporal range.",
publisher = "Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет",
journal = "Српски језик, књижевност, уметност",
booktitle = "Корпус српског језика у контексту савремених језичких раздвајања, Corpus Of The Serbian Language In The Light Of Contemporary Linguistic Division",
pages = "11-17",
volume = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3722"
}
Радовић-Тешић, М.. (2009). Корпус српског језика у контексту савремених језичких раздвајања. in Српски језик, књижевност, уметност
Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет., 1, 11-17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3722
Радовић-Тешић М. Корпус српског језика у контексту савремених језичких раздвајања. in Српски језик, књижевност, уметност. 2009;1:11-17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3722 .
Радовић-Тешић, Милица, "Корпус српског језика у контексту савремених језичких раздвајања" in Српски језик, књижевност, уметност, 1 (2009):11-17,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3722 .

Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 4

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Учитељски факултет, 2009)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2009
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3730
AB - The aim of this work is to offer students systematic and alphabetically organized glossary of grammar
and linguistic terms, which can be found within teaching contents of Serbian language at Teaching Education
Faculty. This glossary is particularly useful for students studying in the towns with not many libraries, and at
places where no encyclopaedias, lexicons and dictionaries can be found. This form of presentation of grammar
and linguistic contents will help users to adopt professional contents from the other angle and in an explicate
way, by short definitions, with definite examples, if needed.
PB - Београд : Учитељски факултет
T2 - Иновације у настави
T1 - Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 4
SP - 113
EP - 124
VL - 22
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3730
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2009",
abstract = "The aim of this work is to offer students systematic and alphabetically organized glossary of grammar
and linguistic terms, which can be found within teaching contents of Serbian language at Teaching Education
Faculty. This glossary is particularly useful for students studying in the towns with not many libraries, and at
places where no encyclopaedias, lexicons and dictionaries can be found. This form of presentation of grammar
and linguistic contents will help users to adopt professional contents from the other angle and in an explicate
way, by short definitions, with definite examples, if needed.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Иновације у настави",
title = "Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 4",
pages = "113-124",
volume = "22",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3730"
}
Радовић-Тешић, М.. (2009). Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 4. in Иновације у настави
Београд : Учитељски факултет., 22(3), 113-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3730
Радовић-Тешић М. Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 4. in Иновације у настави. 2009;22(3):113-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3730 .
Радовић-Тешић, Милица, "Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 4" in Иновације у настави, 22, no. 3 (2009):113-124,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3730 .

Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 3

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Учитељски факултет, 2008)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3729
AB - The aim of this work is to offer students systematic and alphabetically organized glossary of grammar
and linguistic terms, which can be found within teaching contents of Serbian language at Teaching Education Faculty. This glossary is particularly useful for students studying in the towns with not many libraries, and at places where no encyclopaedias, lexicons and dictionaries can be found. This form of presentation of grammar and linguistic contents will help users to adopt professional contents from the other angle and in an explicate way, by short definitions, with definite examples, if needed.
AB - Циљ овога рада је да студентима (и ученицима) понуди систематизован и алфабетски уређен појмовник граматичких и лингвистичких термина који се срећу у оквиру наставног садржаја предвиђеног за предмет Српски језик на Учитељском факултету. Појмовник ће бити посебно добродошао судентима чија места студирања не располажу великим библиотекама, нити библиrотекама снабдевеним речницима, енциклопедијама, лексиконима. Овај вид презентације граматичких и лингвистичких садржаја помоћи ће корисницима да стручне садржаје усвајају из другог угла и на један експлицитнији начин, путем сажето датих дефиниција, по потреби поткрепљених конкретним примерима.
PB - Београд : Учитељски факултет
T2 - Иновације у настави
T1 - Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 3
SP - 40
EP - 52
VL - 21
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3729
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2008",
abstract = "The aim of this work is to offer students systematic and alphabetically organized glossary of grammar
and linguistic terms, which can be found within teaching contents of Serbian language at Teaching Education Faculty. This glossary is particularly useful for students studying in the towns with not many libraries, and at places where no encyclopaedias, lexicons and dictionaries can be found. This form of presentation of grammar and linguistic contents will help users to adopt professional contents from the other angle and in an explicate way, by short definitions, with definite examples, if needed., Циљ овога рада је да студентима (и ученицима) понуди систематизован и алфабетски уређен појмовник граматичких и лингвистичких термина који се срећу у оквиру наставног садржаја предвиђеног за предмет Српски језик на Учитељском факултету. Појмовник ће бити посебно добродошао судентима чија места студирања не располажу великим библиотекама, нити библиrотекама снабдевеним речницима, енциклопедијама, лексиконима. Овај вид презентације граматичких и лингвистичких садржаја помоћи ће корисницима да стручне садржаје усвајају из другог угла и на један експлицитнији начин, путем сажето датих дефиниција, по потреби поткрепљених конкретним примерима.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Иновације у настави",
title = "Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 3",
pages = "40-52",
volume = "21",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3729"
}
Радовић-Тешић, М.. (2008). Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 3. in Иновације у настави
Београд : Учитељски факултет., 21(3), 40-52.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3729
Радовић-Тешић М. Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 3. in Иновације у настави. 2008;21(3):40-52.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3729 .
Радовић-Тешић, Милица, "Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 3" in Иновације у настави, 21, no. 3 (2008):40-52,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3729 .

Структура актуелних неологизама у српском језику

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Међународни славистички центар, 2008)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3846
AB - У раду се посматра нова лексика актуелна у новинском језику у последњих десетак година. Указује се и на фреквентност појединих творбених образаца и могућност уклапања у општи лексички фонд неких лексичких случајева или њихових граматичко-лексичких вредности. Посебно се коментарише однос неологизама, кованица и оказионализама.
PB - Београд : Међународни славистички центар
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Структура актуелних неологизама у српском језику
SP - 361
EP - 369
VL - 37
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3846
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2008",
abstract = "У раду се посматра нова лексика актуелна у новинском језику у последњих десетак година. Указује се и на фреквентност појединих творбених образаца и могућност уклапања у општи лексички фонд неких лексичких случајева или њихових граматичко-лексичких вредности. Посебно се коментарише однос неологизама, кованица и оказионализама.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Структура актуелних неологизама у српском језику",
pages = "361-369",
volume = "37",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3846"
}
Радовић-Тешић, М.. (2008). Структура актуелних неологизама у српском језику. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар., 37(1), 361-369.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3846
Радовић-Тешић М. Структура актуелних неологизама у српском језику. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2008;37(1):361-369.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3846 .
Радовић-Тешић, Милица, "Структура актуелних неологизама у српском језику" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 37, no. 1 (2008):361-369,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3846 .

Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту

Радовић-Тешић, Милица

(Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2008)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3838
AB - У раду се разматра укључивање регионалне лексике у општи стандардни лексички фонд у прозном књижевноуметничком тексту.
Показује се да природа текста и његов језички код који се манифестује и блискошћу појединим дијалектима, који јесу или који нису у основи стандарда, у извесној мери утичу на процес перцепције употребљених регионализама са становишта нормираног језика. На примерима из језика неких писаца пореклом из Црне Горе анализирају се различити начини употребе регионализама у књижевном тексту.
PB - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности
T2 - Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“ — радови са научног скупа
T1 - Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту
EP - 331
VL - 321
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3838
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2008",
abstract = "У раду се разматра укључивање регионалне лексике у општи стандардни лексички фонд у прозном књижевноуметничком тексту.
Показује се да природа текста и његов језички код који се манифестује и блискошћу појединим дијалектима, који јесу или који нису у основи стандарда, у извесној мери утичу на процес перцепције употребљених регионализама са становишта нормираног језика. На примерима из језика неких писаца пореклом из Црне Горе анализирају се различити начини употребе регионализама у књижевном тексту.",
publisher = "Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности",
journal = "Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“ — радови са научног скупа",
booktitle = "Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту",
pages = "331",
volume = "321",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3838"
}
Радовић-Тешић, М.. (2008). Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту. in Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“ — радови са научног скупа
Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности., 321.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3838
Радовић-Тешић М. Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту. in Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“ — радови са научног скупа. 2008;321:null-331.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3838 .
Радовић-Тешић, Милица, "Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту" in Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“ — радови са научног скупа, 321 (2008),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3838 .

Пива и Тара у домаћој речничкој литератури

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2008)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3835
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1.
T1 - Пива и Тара у домаћој речничкој литератури
SP - 481
EP - 486
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3835
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2008",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1.",
booktitle = "Пива и Тара у домаћој речничкој литератури",
pages = "481-486",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3835"
}
Радовић-Тешић, М.. (2008). Пива и Тара у домаћој речничкој литератури. in Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1.
Београд : Институт за српски језик САНУ., 481-486.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3835
Радовић-Тешић М. Пива и Тара у домаћој речничкој литератури. in Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1.. 2008;:481-486.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3835 .
Радовић-Тешић, Милица, "Пива и Тара у домаћој речничкој литератури" in Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1. (2008):481-486,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3835 .

Ризница језичког искуства народа

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Учитељски факултет, 2008)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3840
AB - У раду се поводом изласка из штампе 17. књиге Речника српскохрватског књижевног
и народног језика: одвркао–Опово, који израђује ауторски колектив Института за српски језик
САНУ, изд. САНУ, Београд, 2006. година, стр. I–CXIII + 800, даје један општи поглед на изузетно
велики значај овог недовршеног дела и указује на потребу обезбеђивања услова за даљи рад на њему.
Ауторка сматра да је овде реч о капиталном пројекту српске науке и културе који заслужује пуну
пажњу друштва у целини.
PB - Београд : Учитељски факултет
T2 - Иновације у настави
T1 - Ризница језичког искуства народа
SP - 132
EP - 140
VL - 21
IS - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3840
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2008",
abstract = "У раду се поводом изласка из штампе 17. књиге Речника српскохрватског књижевног
и народног језика: одвркао–Опово, који израђује ауторски колектив Института за српски језик
САНУ, изд. САНУ, Београд, 2006. година, стр. I–CXIII + 800, даје један општи поглед на изузетно
велики значај овог недовршеног дела и указује на потребу обезбеђивања услова за даљи рад на њему.
Ауторка сматра да је овде реч о капиталном пројекту српске науке и културе који заслужује пуну
пажњу друштва у целини.",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Иновације у настави",
title = "Ризница језичког искуства народа",
pages = "132-140",
volume = "21",
number = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3840"
}
Радовић-Тешић, М.. (2008). Ризница језичког искуства народа. in Иновације у настави
Београд : Учитељски факултет., 21(4), 132-140.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3840
Радовић-Тешић М. Ризница језичког искуства народа. in Иновације у настави. 2008;21(4):132-140.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3840 .
Радовић-Тешић, Милица, "Ризница језичког искуства народа" in Иновације у настави, 21, no. 4 (2008):132-140,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3840 .

Седамнаеста књига академијина речника

Радовић-Тешић, Милица

(Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, 2007)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3842
PB - Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije
T2 - Prevodilac
T1 - Седамнаеста књига академијина речника
SP - 59
EP - 63
VL - 58
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3842
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2007",
publisher = "Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije",
journal = "Prevodilac",
title = "Седамнаеста књига академијина речника",
pages = "59-63",
volume = "58",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3842"
}
Радовић-Тешић, М.. (2007). Седамнаеста књига академијина речника. in Prevodilac
Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije., 58, 59-63.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3842
Радовић-Тешић М. Седамнаеста књига академијина речника. in Prevodilac. 2007;58:59-63.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3842 .
Радовић-Тешић, Милица, "Седамнаеста књига академијина речника" in Prevodilac, 58 (2007):59-63,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3842 .

Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно

Радовић-Тешић, Милица

(Нови Сад : Матица српска, 2007)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3831
AB - Партикула односно није се никада узимала у класификацијама као илустративан пример непроменљивих речи различитих функционалних вредности. У раду се даје лексикографска обрада ове речи у великом описном речнику и показују се њене граматичке преобразбе у категоријалном аспекту, посебно у току развоја језика.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно
SP - 759
EP - 765
VL - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3831
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2007",
abstract = "Партикула односно није се никада узимала у класификацијама као илустративан пример непроменљивих речи различитих функционалних вредности. У раду се даје лексикографска обрада ове речи у великом описном речнику и показују се њене граматичке преобразбе у категоријалном аспекту, посебно у току развоја језика.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно",
pages = "759-765",
volume = "50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3831"
}
Радовић-Тешић, М.. (2007). Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 50, 759-765.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3831
Радовић-Тешић М. Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2007;50:759-765.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3831 .
Радовић-Тешић, Милица, "Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно" in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 50 (2007):759-765,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3831 .

Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 2

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Учитељски факултет, 2007)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3728
PB - Београд : Учитељски факултет
T2 - Иновације у настави
T1 - Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 2
SP - 63
EP - 76
IS - 20
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3728
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2007",
publisher = "Београд : Учитељски факултет",
journal = "Иновације у настави",
title = "Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 2",
pages = "63-76",
number = "20, 2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3728"
}
Радовић-Тешић, М.. (2007). Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 2. in Иновације у настави
Београд : Учитељски факултет.(20), 63-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3728
Радовић-Тешић М. Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 2. in Иновације у настави. 2007;(20):63-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3728 .
Радовић-Тешић, Милица, "Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина 2" in Иновације у настави, no. 20 (2007):63-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3728 .

Проблеми лексичко-семантичког нормирања у описним речницима српског језика

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Међународни славистички центар, 2007)

TY - JOUR
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3837
AB - У раду се разматрају питања везана за практичне проблеме који се појављују при дескрипцији речи и њихових значења у великом описном речнику САНУ. Указује се на то како дуг временски период у коме се Речник израђује и промена правописних језичких норми утичу на стандардизацију значења. На примеру глагола ославити показује се на које све проблеме лексикограф наилази при квалификацији речи које су изашле из свакодневне употребе.
PB - Београд : Међународни славистички центар
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Проблеми лексичко-семантичког нормирања у описним речницима српског језика
SP - 357
EP - 365
VL - 36
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3837
ER - 
@article{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2007",
abstract = "У раду се разматрају питања везана за практичне проблеме који се појављују при дескрипцији речи и њихових значења у великом описном речнику САНУ. Указује се на то како дуг временски период у коме се Речник израђује и промена правописних језичких норми утичу на стандардизацију значења. На примеру глагола ославити показује се на које све проблеме лексикограф наилази при квалификацији речи које су изашле из свакодневне употребе.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Проблеми лексичко-семантичког нормирања у описним речницима српског језика",
pages = "357-365",
volume = "36",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3837"
}
Радовић-Тешић, М.. (2007). Проблеми лексичко-семантичког нормирања у описним речницима српског језика. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар., 36(1), 357-365.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3837
Радовић-Тешић М. Проблеми лексичко-семантичког нормирања у описним речницима српског језика. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2007;36(1):357-365.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3837 .
Радовић-Тешић, Милица, "Проблеми лексичко-семантичког нормирања у описним речницима српског језика" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 36, no. 1 (2007):357-365,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3837 .

Ставови М. Пешикана о језику у Црној Гори

Радовић-Тешић, Милица

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2007)

TY - CHAP
AU - Радовић-Тешић, Милица
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3845
AB - У раду се формулишу аргументи М. Пешикана против именовања посебног књижевнојезичког стандарда којим се говори у Црној Гори. Он је 70-их и 80-их година прошлог века сматрао да такав стандард, одн. језичка варијанта не постоји и да се све разлике у односу на српски своде на ијекавски изговор, који је иначе један од изговораи у српском језику (Херцеговина, Босна, Срби у Хрватској). Уз уважавање политичких и идеолошких мишљења која су у то време била нба друштвеној сцени, уважени научник се, као компетентан језички стручњак, с правом умешао у полемике о српскохрватском језику, о називима и броју његових варијаната, које су се у том време водиле у црногорској културној средини.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Шездесет година Института за српски језик САНУ
T1 - Ставови М. Пешикана о језику у Црној Гори
SP - 417
EP - 425
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3845
ER - 
@inbook{
author = "Радовић-Тешић, Милица",
year = "2007",
abstract = "У раду се формулишу аргументи М. Пешикана против именовања посебног књижевнојезичког стандарда којим се говори у Црној Гори. Он је 70-их и 80-их година прошлог века сматрао да такав стандард, одн. језичка варијанта не постоји и да се све разлике у односу на српски своде на ијекавски изговор, који је иначе један од изговораи у српском језику (Херцеговина, Босна, Срби у Хрватској). Уз уважавање политичких и идеолошких мишљења која су у то време била нба друштвеној сцени, уважени научник се, као компетентан језички стручњак, с правом умешао у полемике о српскохрватском језику, о називима и броју његових варијаната, које су се у том време водиле у црногорској културној средини.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Шездесет година Института за српски језик САНУ",
booktitle = "Ставови М. Пешикана о језику у Црној Гори",
pages = "417-425",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3845"
}
Радовић-Тешић, М.. (2007). Ставови М. Пешикана о језику у Црној Гори. in Шездесет година Института за српски језик САНУ
Београд : Институт за српски језик САНУ., 417-425.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3845
Радовић-Тешић М. Ставови М. Пешикана о језику у Црној Гори. in Шездесет година Института за српски језик САНУ. 2007;:417-425.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3845 .
Радовић-Тешић, Милица, "Ставови М. Пешикана о језику у Црној Гори" in Шездесет година Института за српски језик САНУ (2007):417-425,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3845 .