Cvetković, Milena

Link to this page

Authority KeyName Variants
0149bb1f-06ee-4d4e-a344-8408db534d5b
 • Cvetković, Milena (1)
Projects

Author's Bibliography

Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors

Lović, Suzana; Bjeljac, Željko; Cvetković, Milena

(Belgrade: Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA, 2012)

TY - JOUR
AU - Lović, Suzana
AU - Bjeljac, Željko
AU - Cvetković, Milena
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/1059
AB - Манифестација „Дани шљиве – шљиво моја“ у Блацу једна је од 42 посвећених
воћу и поврћу и једна од три манифестације посвећених шљиви у Србији. Одржава се већ 9
година за редом у граду смештеном у широкој Топличкој котлини у подножју Јастрепца,
где у условима умерено-континенталне климе постоје добри услови за развој шљиварства,
тако да носи епитет традиционалне манифестације. У овом раду су анализирани резултати
анкете која је спроведена током одржавања последње манифестације, августа 2011. године.
Анкета је коршћена као методски поступак јер се у релативно краком временском периоду,
уз минималне трошкове истраживања, дошло до великог броја информација и података.
Анкета обухвата 304 случајно изабрана испитаника, различите полне, старосне и образовне
структуре. Урађена је у циљу испитивања туристичког тржишта, ставова и понашања
посетилаца, као и унапређења туристичке понуде. Поред метода анкете, урађена је
туристичка валоризација манифестације, где су анализирани елементи географске и
економске групе критеријума у циљу испитивања туристичког потенцијала са аспекта
развоја туризма, као привредне гране која може допринети развоју Блаца као недовољно
развијеног подручја. Међутим, и поред тога што методa анкете има ограничења у смислу
давања субјективних одговора, она на основу утврђених критеријума, даје добре и брзе
резултате.
AB - The event "Days of Plum - My Plum" at Blace has been one of 42 events dedicated to fruits and vegetables and one of three events dedicated to plum in Serbia. It has been held for nine consecutive years in the town situated in the wide Toplica valley at the foot of Jastrebac, where in a relatively favourable climate conditions there are good conditions for development of plum, so it has become a traditional event. This paper analyzes the results of a survey conducted during the last event, August 2011. The survey is used as methodical procedure because in relatively short time period a relatively large amount of information and data has been obtained. The survey includes 304 randomly selected respondents of different gender, age and educational structures. It was performed to examine the tourism market, attitudes and behaviour of visitors, as well as tourism promotion. In addition to the survey, the tourist valorisation of events is done in which the elements of geographic and economic groups of criteria are analyzed in order to investigate the tourism potential in terms of development of tourism as an economic sector that can contribute to the development of Blace as an underdeveloped area.
PB - Belgrade: Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA
T2 - Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA
T1 - Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors
T1 - Туристичка манифестација „Дани шљиве – Шљиво моја“ у Блацу – анализа географског порекла посетилаца и њихових одређених демографских карактеристика
SP - 83
EP - 92
VL - 62
IS - 2
DO - 10.2298/IJGI1202081L
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059
ER - 
@article{
author = "Lović, Suzana and Bjeljac, Željko and Cvetković, Milena",
year = "2012",
abstract = "Манифестација „Дани шљиве – шљиво моја“ у Блацу једна је од 42 посвећених
воћу и поврћу и једна од три манифестације посвећених шљиви у Србији. Одржава се већ 9
година за редом у граду смештеном у широкој Топличкој котлини у подножју Јастрепца,
где у условима умерено-континенталне климе постоје добри услови за развој шљиварства,
тако да носи епитет традиционалне манифестације. У овом раду су анализирани резултати
анкете која је спроведена током одржавања последње манифестације, августа 2011. године.
Анкета је коршћена као методски поступак јер се у релативно краком временском периоду,
уз минималне трошкове истраживања, дошло до великог броја информација и података.
Анкета обухвата 304 случајно изабрана испитаника, различите полне, старосне и образовне
структуре. Урађена је у циљу испитивања туристичког тржишта, ставова и понашања
посетилаца, као и унапређења туристичке понуде. Поред метода анкете, урађена је
туристичка валоризација манифестације, где су анализирани елементи географске и
економске групе критеријума у циљу испитивања туристичког потенцијала са аспекта
развоја туризма, као привредне гране која може допринети развоју Блаца као недовољно
развијеног подручја. Међутим, и поред тога што методa анкете има ограничења у смислу
давања субјективних одговора, она на основу утврђених критеријума, даје добре и брзе
резултате., The event "Days of Plum - My Plum" at Blace has been one of 42 events dedicated to fruits and vegetables and one of three events dedicated to plum in Serbia. It has been held for nine consecutive years in the town situated in the wide Toplica valley at the foot of Jastrebac, where in a relatively favourable climate conditions there are good conditions for development of plum, so it has become a traditional event. This paper analyzes the results of a survey conducted during the last event, August 2011. The survey is used as methodical procedure because in relatively short time period a relatively large amount of information and data has been obtained. The survey includes 304 randomly selected respondents of different gender, age and educational structures. It was performed to examine the tourism market, attitudes and behaviour of visitors, as well as tourism promotion. In addition to the survey, the tourist valorisation of events is done in which the elements of geographic and economic groups of criteria are analyzed in order to investigate the tourism potential in terms of development of tourism as an economic sector that can contribute to the development of Blace as an underdeveloped area.",
publisher = "Belgrade: Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA",
journal = "Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA",
title = "Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors, Туристичка манифестација „Дани шљиве – Шљиво моја“ у Блацу – анализа географског порекла посетилаца и њихових одређених демографских карактеристика",
pages = "83-92",
volume = "62",
number = "2",
doi = "10.2298/IJGI1202081L",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059"
}
Lović, S., Bjeljac, Ž.,& Cvetković, M.. (2012). Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors. in Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA
Belgrade: Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA., 62(2), 83-92.
https://doi.org/10.2298/IJGI1202081L
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059
Lović S, Bjeljac Ž, Cvetković M. Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors. in Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA. 2012;62(2):83-92.
doi:10.2298/IJGI1202081L
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059 .
Lović, Suzana, Bjeljac, Željko, Cvetković, Milena, "Tourist event "Days of plum" at Blace: Demographic and geographic analysis of visitors" in Journal of Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA, 62, no. 2 (2012):83-92,
https://doi.org/10.2298/IJGI1202081L .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_1059 .