Вуксановић-Мацура, Злата

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4256-41496519
 • Вуксановић-Мацура, Злата (4)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд: САНУ, 2019)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6609
AB - Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.
PB - Београд: САНУ
T2 - Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 90
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Текст садржи интегративни преглед радова о становању и насељима Рома који су израђени у оквиру истраживачких активности Одбора за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених Српске академије наука и уметности. Настао је поводом обележавања три деценије рада Одбора и део је целине од четири прилога који обрађују кључне теме којима се бавио Одбор у том периоду. У овом прилогу је приказано и анализирано 40 радова, што су чланци објављени у зборницима Одбора и две изложбе које је Одбор организовао, а сви су посвећени проблематици становања и насеља Рома. Сагледан је допринос тих радова за научна истраживања проблематике становања и насеља Рома у Србији и шире, у Европи, затим је истакнуто богатство специфичних тема које су обрађивали аутори текстова, те указано на могуће правце даљег рада и истраживања Одбора на овој проблематици.",
publisher = "Београд: САНУ",
journal = "Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019",
booktitle = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "90-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019
Београд: САНУ., 90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019. 2019;:90-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома: 1989–2019 (2019):90-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6609 .

Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома

Вуксановић-Мацура, Злата; Мацура, Владимир; Вујовић, Сретен

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Мацура, Владимир
AU - Вујовић, Сретен
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9397
AB - Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
T1 - Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома
SP - 89
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Мацура, Владимир and Вујовић, Сретен",
year = "2019",
abstract = "Предмет овог рада су научни текстови са темом становања и насеља Рома
који су настали у оквиру истраживачких активности Комисије, касније Одбора
за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.1
 Oвде
ћемо, стога, говорити о литератури која разматра ту материју, а не о самој проблематици ромских насеља и становања. Но, да би се поједине литерарне
јединице разумеле потребно је да се дотакне суштина ромског становања и
насеља. Тема становања и насеља Рома препозната је као изузетно значајна и
заузела је важно место од самих почетака рада Одбора. Истовремено, иницирана
је у доба крупних промена у држави и друштву, као и системских преокрета у
стамбеној сфери који су се дешавали раних 1990-их, када је право на стан
престало да буде део јавног интереса, опште друштвене бриге и обавеза,
прешавши у домен приватног и личног, што се посебно негативно одражавало на
угрожене друштвене групе, међу којима су се налазили и Роми.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019",
title = "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома",
pages = "89-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397"
}
Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В.,& Вујовић, С.. (2019). Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019
Београд : Српска академија наука и уметности., 89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397
Вуксановић-Мацура З, Мацура В, Вујовић С. Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома. in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019. 2019;:89-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Мацура, Владимир, Вујовић, Сретен, "Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома објављених у оквиру истраживачких активности Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома" in Тридесет година рада одбора за проучавање живота и обичаја Рома : 1989-2019 (2019):89-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9397 .

Предговор

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017, 2017)

TY - JOUR
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9140
AB - Унапређење услова становања један је од предуслова за побољшање општег положаја и друштвене укључености Рома. Одбор (раније Комисија) за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности (САНУ), од свог оснивања 1989. године, велику пажњу посвећује и проблематици становања ове националне мањине.1 Тема становања и насеља Рома обрађивана је и у већем броју радова излаганих на научним скуповима током 90-их година 20. века и потом објављених у зборницима које је приредио Одбор.2 Ови радови су представљали пионирски допринос научном проучавању услова становања и ромских насеља, како у Србији тако и шире у тадашњој Југославији и Европи. У њима су пред научну јавност изношене чињенице о настанку, историјату и условима живота и становања у ромским насељима у појединим градовима у Србији (Нишу, Београду, Зрењанину, Лесковцу и др.)3, те су представљани резултати теренских и акционих истраживања усмерених на побољшање стамбених услова у ромским насељима, попут одрживе обнове Орловског насеља у Београду.4 Зборник насловљен „Становање Рома у Србији: стање и изазови“ је први зборник у целости посвећен проблематици становања који приређује Одбор. Радови сабрани у овом тематском зборнику доносе нова сазнања, податке и чињенице о условима становања Рома у Београду и Србији, анализирајући их и тумачећи у контексту историјских и актуелних догађаја и процеса. Ови оригинални научни радови су претходно били изложени у оквиру два циклуса предавања одржана током две изложбе које је организовао Одбор у галерији науке и технике САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности, 2017
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Предговор
SP - 7
EP - 14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140
ER - 
@article{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2017",
abstract = "Унапређење услова становања један је од предуслова за побољшање општег положаја и друштвене укључености Рома. Одбор (раније Комисија) за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности (САНУ), од свог оснивања 1989. године, велику пажњу посвећује и проблематици становања ове националне мањине.1 Тема становања и насеља Рома обрађивана је и у већем броју радова излаганих на научним скуповима током 90-их година 20. века и потом објављених у зборницима које је приредио Одбор.2 Ови радови су представљали пионирски допринос научном проучавању услова становања и ромских насеља, како у Србији тако и шире у тадашњој Југославији и Европи. У њима су пред научну јавност изношене чињенице о настанку, историјату и условима живота и становања у ромским насељима у појединим градовима у Србији (Нишу, Београду, Зрењанину, Лесковцу и др.)3, те су представљани резултати теренских и акционих истраживања усмерених на побољшање стамбених услова у ромским насељима, попут одрживе обнове Орловског насеља у Београду.4 Зборник насловљен „Становање Рома у Србији: стање и изазови“ је први зборник у целости посвећен проблематици становања који приређује Одбор. Радови сабрани у овом тематском зборнику доносе нова сазнања, податке и чињенице о условима становања Рома у Београду и Србији, анализирајући их и тумачећи у контексту историјских и актуелних догађаја и процеса. Ови оригинални научни радови су претходно били изложени у оквиру два циклуса предавања одржана током две изложбе које је организовао Одбор у галерији науке и технике САНУ",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности, 2017",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
title = "Предговор",
pages = "7-14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2017). Предговор. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности, 2017., 7-14.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140
Вуксановић-Мацура З. Предговор. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:7-14.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Предговор" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):7-14,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9140 .

Социјално становање у Србији и Роми

Вуксановић-Мацура, Злата

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2017)

TY - CHAP
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9147
AB - У раду је разматрано у којој мери програми социјалног становања који се спроводе у Србији у последњих петнаест година обухватају Роме и да ли одговарају на потребе ове стамбено и социјално најугроженије групе. Анализирано је на који начин законска и стратешка решења из области социјалног становања третирају стамбено питање Рома и каква је њихова примена у пракси. генерално говорећи, данас у Србији постоје два основна модела социјалног становања: социјално становање за давање у закуп и социјално становање у заштићеним условима. Анализа показује да је заступљеност Рома у овим програмима веома мала у односу на друге кориснике. Међутим, све чешће се спроводе програми социјалног становања у којима су Роми једини корисници, што доприноси њиховој још већој просторној сегрегацији, док су неке праксе критиковане као дискриминаторске, попут расељавања некадашњих становника неформалних насеља газела и Белвил у новоформиране групације нестамбених контејнера смештених на периферији Београда. У закључку рада су сумирана постигнућа и препреке у реализацији програма социјалног становања у Србији и наглашена неопходност спровођења усмерених истраживања која би допринела целовитом сагледавању досадашњих ефеката ових програма, а у циљу стварања нових и одрживих модела социјалног становања доступних и најугроженијој популацији.
AB - The paper discusses the degree of Roma inclusion in the social housing programmes carried out in Serbia in the past fifteen years and seeks to establish whether these programmes have been able to meet the needs of this residentially and socially highly vulnerable group. An analysis is made of how Roma’s housing problems are addressed by legal and strategic solutions relating to social housing and how these solutions are implemented in practice. Generally speaking, there are two basic models of social housing in Serbia today: rental social housing and social housing in a supportive environment. The analysis shows that the Roma’s share in these programs is very small compared to other users. Furthermore, social housing programmes targeting solely the Roma are being increasingly implemented, thereby contributing to their ever greater residential segregation. Some actions are criticized as discriminatory, such as resettling former residents of the Gazela and Belvil informal settlements in newly formed groupings of non-residential containers located on Belgrade’s outskirts. The conclusion summarizes the achievements of social housing programmes and obstacles to their implementation in Serbia, emphasizing the need to carry out targeted research that would help gain comprehensive insight into these programmes’ impact, with the goal of creating new and sustainable models of social housing affordable to the most vulnerable population.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Становање Рома у Србији : стање и изазови
T1 - Социјално становање у Србији и Роми
T1 - Social Housing in Serbia and Roma
SP - 65
EP - 88
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147
ER - 
@inbook{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата",
year = "2017",
abstract = "У раду је разматрано у којој мери програми социјалног становања који се спроводе у Србији у последњих петнаест година обухватају Роме и да ли одговарају на потребе ове стамбено и социјално најугроженије групе. Анализирано је на који начин законска и стратешка решења из области социјалног становања третирају стамбено питање Рома и каква је њихова примена у пракси. генерално говорећи, данас у Србији постоје два основна модела социјалног становања: социјално становање за давање у закуп и социјално становање у заштићеним условима. Анализа показује да је заступљеност Рома у овим програмима веома мала у односу на друге кориснике. Међутим, све чешће се спроводе програми социјалног становања у којима су Роми једини корисници, што доприноси њиховој још већој просторној сегрегацији, док су неке праксе критиковане као дискриминаторске, попут расељавања некадашњих становника неформалних насеља газела и Белвил у новоформиране групације нестамбених контејнера смештених на периферији Београда. У закључку рада су сумирана постигнућа и препреке у реализацији програма социјалног становања у Србији и наглашена неопходност спровођења усмерених истраживања која би допринела целовитом сагледавању досадашњих ефеката ових програма, а у циљу стварања нових и одрживих модела социјалног становања доступних и најугроженијој популацији., The paper discusses the degree of Roma inclusion in the social housing programmes carried out in Serbia in the past fifteen years and seeks to establish whether these programmes have been able to meet the needs of this residentially and socially highly vulnerable group. An analysis is made of how Roma’s housing problems are addressed by legal and strategic solutions relating to social housing and how these solutions are implemented in practice. Generally speaking, there are two basic models of social housing in Serbia today: rental social housing and social housing in a supportive environment. The analysis shows that the Roma’s share in these programs is very small compared to other users. Furthermore, social housing programmes targeting solely the Roma are being increasingly implemented, thereby contributing to their ever greater residential segregation. Some actions are criticized as discriminatory, such as resettling former residents of the Gazela and Belvil informal settlements in newly formed groupings of non-residential containers located on Belgrade’s outskirts. The conclusion summarizes the achievements of social housing programmes and obstacles to their implementation in Serbia, emphasizing the need to carry out targeted research that would help gain comprehensive insight into these programmes’ impact, with the goal of creating new and sustainable models of social housing affordable to the most vulnerable population.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Становање Рома у Србији : стање и изазови",
booktitle = "Социјално становање у Србији и Роми, Social Housing in Serbia and Roma",
pages = "65-88",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147"
}
Вуксановић-Мацура, З.. (2017). Социјално становање у Србији и Роми. in Становање Рома у Србији : стање и изазови
Београд : Српска академија наука и уметности., 65-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147
Вуксановић-Мацура З. Социјално становање у Србији и Роми. in Становање Рома у Србији : стање и изазови. 2017;:65-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147 .
Вуксановић-Мацура, Злата, "Социјално становање у Србији и Роми" in Становање Рома у Србији : стање и изазови (2017):65-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9147 .