Digitalni arhiv izdanja SANU - DAIS (dais.sanu.ac.rs) je zajednički digitalni repozitorijum Srpske akademija nauka i umetnosti (SANU) i instituta čiji je osnivač SANU.

DAIS omogućava otvoreni pristup izdanjima SANU i instituta SANU, kao i naučnim radovima saradnika zaposlenih u institutima SANU.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Uputstvo za korisnike.