Now showing items 42-54 of 54

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије [1]
   Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника [1]
   Музички спектакл као облик масовног окупљања у Србији [1]
   Нека питања дисциплинарног уобличавања танатологије - етноантрополошке перспективе [1]
   Од електроакустичке музике до византијског појања и vice versa: Владимир Јовановић, композитор [1]
   Однос етничког и других облика колективног идентитета : теренска истраживања српске заједнице на југоистоку Косова [1]
   Оливера Младеновић и народне игре у контексту српске етнологије [1]
   Патња жене у Еурипидовим трагедијама [1]
   Тhe relation between ethnic and other forms of collective identity: field research in a Serbian community in Southeast Kosovo [1]
   Улога фудбала у конструкцији локалног и глобалног идентитета у савременој Србији [1]
   Фудбал у антропологији и другим хуманистичким наукама [1]
   “And they reached Iceland” - economic and political migration of Gorani from Gora [1]
   „I do Islanda su stigli“ – ekonomska i politička migracija Goranaca iz Gore [1]