Now showing items 32-51 of 61

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Soul of Dandelion Religion, Death and Politics in the “Seeing off” of the Body and Funeral of Patriarch Pavle [1]
   Stature and education among Roma women: taller stature is associated with better educational and economic outcomes [1]
   The Differential Impact of Religion on Self-reported Health among Serbian Roma Women [1]
   The Janković Sisters' Legacy in the National Library of Serbia [1]
   The role of football in the construction of local and global identity in contemporary Serbia [1]
   The suffering of a woman in Euripides' tragedies [1]
   Začasno bivališče na grad Ig [1]
   Zemlja u ritualima i verovanjima Srba [1]
   Zoološki vrtovi u Srbiji u antropološkoj perspektivi [1]
   Zoos in Serbia: an anthropological perspective [1]
   Антропологија и антика: eпистемолошка разилажења и сусрети [1]
   Беседе, слова и поуке на Благовести у преводу и преради Гаврила Стефановића Венцловића [1]
   Градски текст и топонимија и конструкција локалног идентитета [1]
   Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у Србији 19. века [1]
   Изучавање људско–животињских односа у антропологији и археологији I [1]
   Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ [1]
   Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы [1]
   Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије [1]
   Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника [1]
   Музички спектакл као облик масовног окупљања у Србији [1]