Now showing items 32-51 of 54

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Zemlja u ritualima i verovanjima Srba [1]
   Zoološki vrtovi u Srbiji u antropološkoj perspektivi [1]
   Zoos in Serbia: an anthropological perspective [1]
   Антропологија и антика: eпистемолошка разилажења и сусрети [1]
   Беседе, слова и поуке на Благовести у преводу и преради Гаврила Стефановића Венцловића [1]
   Градски текст и топонимија и конструкција локалног идентитета [1]
   Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у Србији 19. века [1]
   Изучавање људско–животињских односа у антропологији и археологији I [1]
   Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ [1]
   Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы [1]
   Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије [1]
   Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника [1]
   Музички спектакл као облик масовног окупљања у Србији [1]
   Нека питања дисциплинарног уобличавања танатологије - етноантрополошке перспективе [1]
   Од електроакустичке музике до византијског појања и vice versa: Владимир Јовановић, композитор [1]
   Однос етничког и других облика колективног идентитета : теренска истраживања српске заједнице на југоистоку Косова [1]
   Оливера Младеновић и народне игре у контексту српске етнологије [1]
   Патња жене у Еурипидовим трагедијама [1]
   Тhe relation between ethnic and other forms of collective identity: field research in a Serbian community in Southeast Kosovo [1]
   Улога фудбала у конструкцији локалног и глобалног идентитета у савременој Србији [1]