Now showing items 19-38 of 48

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Rađanje živih mrtvaca: karakteristike žanra zombi filma i Romerova vizija apokalipse [1]
   Sjedinjene Države “Zombilenda”: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija [1]
   Some issues of shaping thanatology as a discipline: Ethnological and anthropological perspectives [1]
   Soul of Dandelion Religion, Death and Politics in the “Seeing off” of the Body and Funeral of Patriarch Pavle [1]
   The Janković Sisters' Legacy in the National Library of Serbia [1]
   The role of football in the construction of local and global identity in contemporary Serbia [1]
   The suffering of a woman in Euripides' tragedies [1]
   Zemlja u ritualima i verovanjima Srba [1]
   Zoološki vrtovi u Srbiji u antropološkoj perspektivi [1]
   Zoos in Serbia: an anthropological perspective [1]
   Антропологија и антика: eпистемолошка разилажења и сусрети [1]
   Беседе, слова и поуке на Благовести у преводу и преради Гаврила Стефановића Венцловића [1]
   Градски текст и топонимија и конструкција локалног идентитета [1]
   Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у Србији 19. века [1]
   Изучавање људско–животињских односа у антропологији и археологији I [1]
   Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године : архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ [1]
   Культурные институты (библиотеки, архивы, музеи) и культурные события в Нови Пазаре с 1945 по 1991 год: архивно-музеологический, документалистический и култьтурологический подходы [1]
   Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије [1]
   Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника [1]
   Музички спектакл као облик масовног окупљања у Србији [1]