Now showing items 1-20 of 41

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Akademik Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 [1]
   Dictionnaire du parler de Crna Trava [1]
   Dictionnaire du parler de Jablanica [1]
   Dictionnaire etymologique de la langue Serbe : Fascicule 1: А [1]
   Josif Pančić (1814-1888) [1]
   Najznačajniji naučni i stručni radovi Nikole Hajdina : u komentarima inostrane literature : u čast osamdeset pet godina života [1]
   Nikola Hajdin: the most important scientific and professional accomplishments in foreign literature commentaries : on the occasion of his eighty-fifth birthday [1]
   Onomasticon of urban and minig centres in Kosovo in the second half of the 16th Century [1]
   Petojezični rečnik termina metalurgije praha : (srpskohrvatsko-ruski, englesko-ruski, nemačko-ruski, francusko-ruski). Deo 2 [1]
   Program and Book of Abstracts / First International Conference on Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA 2018, August 27-29, 2018, Belgrade, Serbia [1]
   Remarks on Radomir D. Lukić’s Axiology (of Law) [1]
   Theolinguistic Studies of Slavic Languages [1]
   Аутентичност дијалекатских исказа информатора из северног Косова [1]
   Глаголски облик знаш у разговорном дискурсу информаторке са Косова и Метохије [1]
   Етимолошки речник српског језика : Свеска 1: A [1]
   Запажања о аксиологији (права) Радомира Д. Лукића [1]
   Имена из ловћенског села Мајстора [1]
   Именослов косовских варошких и рударских средишта у другој половини XVI века [1]
   Лингвистичке и филолошке расправе у Зборнику радова Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу (1951). [1]
   Лингвистички састанци при Институту за српски језик Српске академије наука [1]