Now showing items 937-956 of 1317

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Аssociations of Gusle Players and Individual Identities of Gusle Players: The Association of Gusle Players "Sveti Nikola" from Novi Sad [1]
   Акустички судови као израз музичке традиција српске средњовековне архитектуре [1]
   Алексеј Тимофејев, Милана Живановић. Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи. Београд: Институт за новију историју Србије, 2018, 527. [1]
   Ана Радошевић, О сценским извођењима Охридске легенде Стевана Христића. Прилог историографији српске балетске сцене, Београд: Музиколошки институт САНУ, 2017. [1]
   Ангажман у музичкој критици: написи Павла Стефановића у Музичком гласнику (1938–1940) [1]
   Античка грчка митологија посредована латинском културом. О Ариону и Повратку Зефира Властимира Трајковића [1]
   Антички грчки ритмови у Месијановој анализи Посвећења пролећа: Ничеово наслеђе [1]
   Арам Хачатуријан и социјалистички реализам: ново разматрање [1]
   Балтичке музиколошке конференције: национална музичка историографија и транснационализам [1]
   Бела Барток и етномузикологија у Србији [1]
   Бела Барток и српска музика [1]
   Београдски гудачки квартет као потврда Мокрањчевих афинитета према камерној музици [1]
   Библиотека Музиколошког института САНУ [1]
   Будућност историје музике [1]
   Будућност историје музике; Међународни научни скуп Српска академија наука и уметности Београд, 28–30. септембар 2017; Књижица апстраката [1]
   Васиљевићеви зборници народних мелодија: српско музичко благо [1]
   Весна Карин Плесна пракса Динараца у Војводини. Нови Сад: Академија уметности, 2018. ISBN 978-86-88191-74-6 [1]
   Виолетин сан - Вердијева смрт [1]
   Виолина, њена историја и конструкција [1]
   Више од репродукције: семиотичке перспективе музичког извођења [1]