Now showing items 110-129 of 162

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Urban plans of cities in Serbia: towards the status of cultural heritage [1]
   Urbanistički planovi gradova u Srbiji: pitanje statusa kulturnog dobra [1]
   Uticaj obnovljivih izvora energije na predeo [1]
   Uzroci i posledice klimatskih promena [1]
   Vernacular architecture in Macedonia and Serbia: a comparative study [1]
   Why should gender differences in hospitality really matter? A study of personnel’s service orientation and job satisfaction in hotels [1]
   Атмосферска циркулација као фактор просторне расподеле температура ваздуха и падавина у Србији [1]
   Бранислав Којић: простор у селу, село у простору [1]
   Генерални план Београда 1923 компарација планираног и оствареног [1]
   Геоеколошке детерминанте заштите и ревитализације текућих вода у функцији одрживог развоја АП Војводине [1]
   Геосистемске основе управљања животном средином [1]
   Да ли мали град са туристичком функцијом има демографски потенцијал? [1]
   Ефекти прекограничне сарадње на простору српског Баната на туристички развој региона [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des Sciences, Institut de Géographie: 1 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des sciences, Institut de géographie: 10 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des sciences, Institut de géographie: 11 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des Sciences, Institut de Géographie: 2 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des sciences, Institut de géographie: 3 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des Sciences, Institut de Géographie: 4 [1]
   Зборник радова - Српска академија наука, Географски институт / Recueil des travaux - Académie Serbe des Sciences, Institut de Géographie: 5 [1]