Now showing items 11-30 of 33

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Miracle-Working Icon in Byzantium [1]
   O војним овлашћењима логотета дрома у 8. веку [1]
   O проблему такозваних сложених округа на Балкану у XI веку - два примера [1]
   On the military competences of the logothetes tou dromou in the 8th century [1]
   On Theophylact’s in Defense of Eunuchs (I) [1]
   Quel etait le peuple pannonien qui parlait μεδoς et strava? [1]
   Semantra and Bells in Byzantium [1]
   Settlement of the Slavs in Asia Minor During the Rule of Justinian Ii and the Bishopric Των Γορδοσερβων [1]
   The Byzantine titles of Jovan Oliver. A contribution to the issues of their origin and chronology [1]
   The co-rulership of John V Palaiologos [1]
   The Odyssey and allegorical interpretations: an Odyssey of trials [1]
   The “king of Francia” in De cerimoniis II, 48 [1]
   Византијске титуле Јована Оливера. Прилог истраживању проблема њиховог порекла и хронологије [1]
   Друштво у Епирској држави прве половине XIII века [1]
   Завештања у архивама светогорских манастира (XIII-XV век) [1]
   Ниже јединице тематског уређења у Византији: (9-11. век) [1]
   О Теофилактовој Одбрани евнуштва (I) [1]
   Одисеја и алегоријска тумачења: Одисеја искушења [1]
   Представе светих монаха у западном травеју Богородичине цркве у Студеници [1]
   Промене на српском престолу 1370–1371. године. Покушај реинтерпретације [1]