Show simple item record

Prestige of the Šumadija-Vojvodina Varieties in Hungary: A Case Study in Diachronic Sociolinguistics

dc.creatorИлић (Мандић), Марија
dc.date.accessioned2020-04-20T10:25:16Z
dc.date.available2020-04-20T10:25:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0351-9066
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/8145
dc.description.abstractThe paper is concerned with the Serbian varieties in the Budapest area which resulted from the convergence between various Štokavian varieties: Šumadija-Vojvodina, Kosovsko-Resavski, (East-Herzegovina) Ijekavian, and Ikavian. The dialects in the Budapest area developed probably in the 16th and 17th centuries under Ottoman rule in Hungary (1541-1699) and after the Great Serb Migration into Hapsburg Monarchy (1690). Based upon the anthropolinguistic fieldwork in Hungary (2001-2008), the paper analyses those dialect features which show that the Šumadija-Vojvodina variety enjoyed prestige at the time when the convergence occurred. The paper specifically focuses upon the suppression of the Ijekavian forms in favor of the Ekavian Šumadija-Vojvodina forms which continues up to the present day.sr
dc.description.abstractПредмет проучавања у раду су српски варијетети у околини Будимпеште, који су настали конвергенцијом шумадијско-војвођанских, косовско-ресавских, јекавских и икавских говора. Формирање дијалекатског профила ових говора вероватно се десило током 16. и крајем 17. века, за време Османске Мађарске (1541–1699) и након Велике сеобе Срба (1690) у Хабсбуршку монархију. Користећи примере из савремених теренских истраживања, анализирам језичке црте које указују да је у контакту разних дијалеката, шумадијско-војвођанска екавица уживала престиж. У раду, прво излажем основне податке о српској мањини и указујем на најзначајнија дијалектолошка истраживања ових варијетета. Затим, дајем кратак опис теренских истраживања. У средишњем делу анализирам примере из интервјуа вођених у месту Чип (мађ. Szigetcsép).sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Међународни славистички центарsr
dc.publisherБеоград : Филолошки факултет Универзитета у Београдуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178010/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceНаучни састанак слависта у Вукове данеsr
dc.subjectsociolinguisticssr
dc.subjectdiachronysr
dc.subjectlanguage contactsr
dc.subjectSerbian language in Hungarysr
dc.subjectŠumadija-Vojvodina varietysr
dc.subjectEkaviansr
dc.subjectIIjekaviansr
dc.subjectprestigesr
dc.subjectсоциолингвистикаsr
dc.subjectдијахронијаsr
dc.subjectјезички контактsr
dc.subjectшумадијско-војвођанскиsr
dc.subjectекавскиsr
dc.subjectијекавскиsr
dc.subjectпрестижsr
dc.subjectсрпски у Мађарскоjsr
dc.titleПрестиж шумадијско-војвођанског у Мађарској: оглед из дијахронијске социолингвистикеsr
dc.titlePrestige of the Šumadija-Vojvodina Varieties in Hungary: A Case Study in Diachronic Sociolinguisticssr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractIlić (Mandić), Marija; Prestiž šumadijsko-vojvođanskog u Mađarskoj: ogled iz dijahronijske sociolingvistike;
dc.citation.spage213
dc.citation.volume227
dc.citation.issue42 (1)
dc.description.otherЗборник радова са Међународног скупа слависта у Вукове дана, одржаног 12-14. IX 2012. Тема скупа "Интралингвистички и екстралингвистички чиниоци у формирању и развоју српског стандардног језика"sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/31145/Ilic_Marija_Prestiz_sumadijsko-vojvodan.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record