Show simple item record

О лексических единицах в функции партикуляризатора типа јато, крдо, стадо, рој, стадо, чопор

dc.creatorЦвијовић, Драгана Ј.
dc.date.accessioned2020-03-29T17:06:16Z
dc.date.available2020-03-29T17:06:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0027-8084
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7484
dc.description.abstractУ раду се анализирају именице јато, крдо, рој, стадо, чопор и сл. које имају функцију партикуларизатора-уобличивача и део су устаљених спојева речи: јато птица, крдо говеда, рој мува, стадо оваца, чопор паса. Циљ рада је да се на основу полисемантичке структуре наведених именица покаже да у примарним значењима функционишу као један тип партикуларизатора-уобличивача за обележавање скупине животињских врста, те је потребно сагледати у каквом су саодносу са другим члановима синтагматског скупа, док се у секундарним семантичким реализацијама исказује збир, мноштво људи, неживих ентитета и сл., чиме се наглашава лексичка збирност.sr
dc.description.abstractАвтор в работе анализирует существительные јато, крдо, рој, стадо, чопор и пр., имеющие функции оформляющего партикуляризатора, они являются частью устойчивых сочетаний: јато птица 'стая птиц', крдо говеда 'стадо крупного рогатого скота', рој мува 'рой мух', стадо оваца 'стадо овец', чопор паса 'стая собак'. Цель работы – на основе полисемантической струтуры приведенных существительных показать, что они в первичных значениях функционируют в виде одного типа оформляющего партикуляризатора для обозначения группы, видов животных, из-за чего надо рассмотреть в каком соотношении они находятся с другими членами синтагматической группы. Анализ показывает, что во вторичных семантических реализациях выражается совокупность, множество людей, неживых энтитетов и пр., подчеркивающих лексическую совокупность.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Иститут за српски језик САНУsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178009/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceНаш језикsr
dc.subjectпартикуларизатор-уобличивач; синтагма; партитивна допуна; лексичка збирност; полисемијаsr
dc.subjectоформляющий партикуляризатор; словосочетание; партитивное дополнение; лексическая совокупность; полисемияsr
dc.titleО лексичким јединицама са партикуларизаторском службом типа јато, крдо, рој, стадо, чопорsr
dc.titleО лексических единицах в функции партикуляризатора типа јато, крдо, стадо, рој, стадо, чопорsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractCvijović, Dragana J.; O leksičkim jedinicama sa partikularizatorskom službom tipa jato, krdo, roj, stado, čopor; O leksičeskih edinicah v funkcii partikulяrizatora tipa jato, krdo, stado, roj, stado, čopor;
dc.rights.holderИститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage73
dc.citation.epage88
dc.citation.volume47
dc.citation.issue3-4
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/29501/cvijovic.partikulariz.2016.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record