Show simple item record

Мјузик-хол: прописи и понашање у британској културној институцији

dc.contributorМедић, Ивана
dc.creatorScott, Derek B.
dc.date.accessioned2019-08-02T13:35:33Z
dc.date.available2019-08-02T13:35:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1450-9814 (print) 2406-0976 (online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6332
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6336
dc.description.abstractThe music hall in late nineteenth-century Britain offers an example of a cultural institution in which legal measures, in-house regulations, and unscripted codes of behaviour all come into play. At times, the performers or audience were under coercion to act in a certain way, but at other times constraints on behaviour were more indirect, because the music hall created common understanding of what was acceptable or respectable. There is, however, a further complication to consider: sometimes insider notions of what is normative or appropriate come into conflict with outsider concerns about music-hall behaviour. These various pressures are examined in the context of rowdiness, drunkenness, obscenity, and prostitution, and conflicts that result when internal institutional notions of what is normative or appropriate come into conflict with external social anxieties.sr
dc.description.abstractМјузик-хол у Великој Британији с краја XIX века представља пример културне институције у којој се преплићу законске одредбе, интерни прописи и неписана правила понашања. Понекад су извођачи или публика били присиљени да се понашају на одређени начин, али у неким другим случајевима ограничења у односу на понашање била су индиректнија, јер је у оквирима мјузик-хол постојало прећутно заједничко разумевање онога што је прихватљиво или достојанствено. Међутим, ситуацију компликује још једна околност коју треба узети у обзир: наиме, понекад су се интерни ставови о томе шта је нормирано или прикладно сукобљавали са забринутошћу спољашњих посматрача у вези са понашањем у мјузик-холу. Ове различите врсте притисака истражујемо у светлу метежа, пијанства, опсценог понашања и проституције, као и конфликата који настају када унутрашње институционализовано схватање онога што је нормирано или прикладно дође у сукоб са спољашњим друштвеним анксиозностима.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Музиколошки институт САНУsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceМузикологија / Musicology
dc.subjectInstitutionalismsr
dc.subjectMusic Hallsr
dc.subjectdrinksr
dc.subjectsexual innuendosr
dc.subjectprostitutionsr
dc.subjectинституционализацијаsr
dc.subjectмјузик холsr
dc.subjectалкохолsr
dc.subjectсексуална провокацијаsr
dc.subjectпроституцијаsr
dc.titleMusic Hall: Regulations and Behaviour in a British Cultural Institutionsr
dc.titleМјузик-хол: прописи и понашање у британској културној институцијиsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractСцотт, Дерек Б.; Мусиц Халл: Регулатионс анд Бехавиоур ин а Бритисх Цултурал Институтион; Мусиц Халл: Регулатионс анд Бехавиоур ин а Бритисх Цултурал Институтион; Mjuzik-hol: propisi i ponašanje u britanskoj kulturnoj instituciji;
dc.citation.spage61
dc.citation.epage74
dc.citation.volume26
dc.identifier.doi10.2298/MUZ1926061S
dc.description.otherЧасопис је индексиран на http://doiserbia.nb.rs/, http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/914 и у међународној бази ProQuest. / The journal is indexed in http://doiserbia.nb.rs/, http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/914 and in the international database ProQuest. Издавање ове публикације подржали су Министарство културе и информисања Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије / The publication of this volume was supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and SOKOJ - Serbian Music Authors' Organizationsr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19868/Derek B. Skot, Muzikologija 26.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record