Show simple item record

dc.creatorJovanović, Ivana
dc.creatorPetković, Marijana
dc.creatorVujčić, Zoran
dc.creatorUskoković, Dragan
dc.date.accessioned2019-07-03T07:19:11Z
dc.date.available2019-07-03T07:19:11Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6275
dc.description.abstractU svetu trenutno postoji značajna potreba za otkrićem biodegradabilnih mikrosfera kao sistema za kontrolisanu dostavu medikamenata. Glavni nedostatak tradicionalnog načina doziranja medikamenata se ogleda u potrebi za čestim ponavljanjem doza. Koncentracija, trajanje, i biološka aktivnost farmaceutskih agenata se ne mogu kontrolisati. Kako bi se izbegli ovi problemi osmišljena je tehnologija kontrolisanog otpuštanja. Ideja je bila da se terapeutska koncentracija agenta u telu održava tokom produženog vremenskog perioda, otpuštanjem agenta na predvidljiv i kontrolisan način. Inkapsulacija predstavlja efektivan način za kontrolisanu dostavu različitih medikamenata. Dokazano je da efikasnost inkapsulacije i kinetika otpuštanja medikamenata zavise od veličine sintetisanih mikrosfera. Cilj ovog rada je procesiranje mikrosfera od poli-D,L-laktida (PDLLA) modifikovanom precipitacionom metodom. Goveđi serum albumin (BSA) je korišćen kao model protein za mikroinkapsulaciju. Kao surfaktant je korišćen polivinil alkohol (PVA) kako bi se povećala efikasnost inkapsulacije i kako bi se dobile sfere PDLLA željene veličine. Glavni cilj je bio da se ispita uticaj izbora ko-rastvarača (metanol ili etanol), koncentracije PVA, kao i brzine i vremena homogenizacije na morfološke karakteristike mikročestica. Veličina i morfologija čestica se značajno menjaju promenom ovih uslova procesiranja. Može se videti da se pri većim brzinama homogenizacije, kao i sa većim koncentracijama surfaktanta veličina mikrosfera značajno redukuje. Ostali parametri procesa imaju limitiran uticaj na veličinu čestica.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Institut tehničkih nauka SANUsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/142006/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceProgram i knjiga apstrakata / Šesta konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 24–26. decembar 2007sr
dc.subjectmodifikovana precipitaciona metodasr
dc.subjectpoli-D,L-laktidsr
dc.subjectskenirajuća elektronska mikroskopijasr
dc.subjectstereološka analizasr
dc.subjectelektroforezasr
dc.subjectmikrosferesr
dc.subjectmicrospheressr
dc.subjectmodified precipitation methodsr
dc.subjectpoly-D, L-lactidesr
dc.subjectscanning electron microscopesr
dc.subjectstereological analysissr
dc.subjectelectrophoresissr
dc.titleProcesiranje mikrosfera poli-D,L-laktid-a u koje je inkorporiran proteinsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractВујчић, Зоран; Јовановић, Ивана; Ускоковић, Драган; Петковић, Маријана; Процесирање микросфера поли-Д,Л-лактид-а у које је инкорпориран протеин; Процесирање микросфера поли-Д,Л-лактид-а у које је инкорпориран протеин;
dc.citation.spage7
dc.citation.epage7
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19673/Jovanovic_6KMI_07.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record