Show simple item record

One Sententional Model with the Prepositional Ассusativ as Proleptic Subject

dc.creatorАнтонић, Ивана
dc.date.accessioned2019-05-29T11:28:59Z
dc.date.available2019-05-29T11:28:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6184
dc.description.abstractУ раду се представља један двопредикатски реченични модел са акузативом с предлогом ЗА као пролептичким субјектом и пропозиционим објектом у форми комплементне клаузе с везником ДА уз сентенцијално-транзитивни глагол у основној реченици. Анализирају се његове особености на више релевантних равни. Пре свега се ова реченична структура анализира на синтаксичком и синтаксичко-семантичком, а потом и на семантичком и прагматичком нивоу. Глаголи који се појављују као носиоци такве структуре разматрају се с обзиром на обележје фактивности, а сложена пропозиција и с обзиром на позитивну/негативну карактеризацију референта, аниматног: људског, или апстрактног, предлошког акузатива пролептичког субјекта.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/148010/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectсинтаксаsr
dc.subjectсемантикаsr
dc.subjectсинтаксичка семантикаsr
dc.subjectпрагматикаsr
dc.subjectакузативsr
dc.subjectпредлог ЗАsr
dc.subjectсентенцијално-транзитивни глаголsr
dc.subjectкомплементна (допунска) клаузаsr
dc.subjectсложена реченицаsr
dc.subjectпролептички субјекатsr
dc.subjectглаголи сазнањаsr
dc.subjectглаголи говорењаsr
dc.subjectглаголи бојазниsr
dc.subjectфактивностsr
dc.titleЈедан реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектомsr
dc.titleOne Sententional Model with the Prepositional Ассusativ as Proleptic Subjectsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractAntonić, Ivana; One Sententional Model with the Prepositional Assusativ as Proleptic Subject; Jedan rečenični model s predloškim akuzativom kao proleptičkim subjektom;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage109
dc.citation.epage121
dc.citation.volume66
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19203/antonic.rec.model.2010.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record