Show simple item record

Изражавање квалификативних односа унутар српскохрватске номиналне конструкције

dc.creatorХристова, Даниела
dc.date.accessioned2019-05-09T11:59:16Z
dc.date.available2019-05-09T11:59:16Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/5937
dc.description.abstractГлавна тема овог рада јесте квалификација онога што је именицом означено, која се схвата као својеврстан значењски феномен и осветљава из визуре граматичких датости и комуникативних потреба. У средишту пажње су номиналне конструкције с квалификатив ним генитивом и квалификативним инструменталом које су тако лексички устројене да именица у зависном падежу исказује неотуђиви део онога што управна именица означава. При том је тај „неотуђиви део“ ближе одређен неким својством, па је анализа усмерена ка томе да се сагледају, с једне стране, принципи који одређују кад ће бити/кад неће бити могуће то својство приписати ономе ентитету о чијем се неотуђивом делу ради, а с друге стране какве су то околности на прагматско-дискурсном плану које непосредно утичу на избор генитива, односно инструментала као (за дати случај) најпримеренијег граматичког решења (тј. води се рачуна о томе да ли се именовани cнтитет који подлеже квалификацији посредством свог интегралног дела тек уводи у разговор или је већ уведен, да ли га та квалификација, у ствари, идентификује или га, као таква, тек припрема за идентификацију).sr
dc.language.isoothersr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.titleИзразяване на квалификативните отношения в номиналната фраза в сърбохъратски езикsr
dc.titleИзражавање квалификативних односа унутар српскохрватске номиналне конструкцијеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage167
dc.citation.epage176
dc.citation.volume51
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/18497/hristova.fraza.1995.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record