Show simple item record

Словеначки везници у адверзативним конструкцијама

dc.creatorKunzmann-Müller, Barbara
dc.date.accessioned2019-05-09T09:38:56Z
dc.date.available2019-05-09T09:38:56Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/5918
dc.description.abstractУ овом се раду разматра исказивање адверзативности у словеначком језику с тежиштем на синдетској адверзативној конструкцији. Према својим синтаксичким и семантичким својствима, која су општијег, а можда чак и универзалног карактера, те се контрукције разврставају на различите типове са специфичном значењском интерпретацијом. Из броја могућих типова ауторка врши селекцију те за детаљнију анализу бира тзв. тип КОРЕКТУРА и тип КОНТРАСТ, тј. два проминентна типа за која је карактеристична синтаксичка негација у првом конјункту. Ово је својство за први тип обавезно, за други не. Семантичка интерпретација тих конструкција тијесно је повезана уз домен негације. Назначена два типа ауторка подвргава детаљној анализи, постављају ћи у центар пажње њихову означеност конективима. Под термином конектив у овом контексту подразумијева адверзативне везнике атрак, temveč, marveč, а и toda. Ауторка разјашњава синтаксичке и семантичке принципе употребе појединих конектива за означавање првог односно другог типа, а у случају aтрak утврђује које су морфосинтаксичке околности да би одговарајуће конструкције добиле једнозначну семантичку интерпретацију.sr
dc.language.isodesr
dc.publisherБеоград : Институт за српскохрватски језикsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.titleSlowenische Konjunktionen in adversativkonstruktionen Erkundungen Und versuch einer Beschreibungsr
dc.titleСловеначки везници у адверзативним конструкцијамаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractКунзманн-Мüллер, Барбара; Slovenački veznici u adverzativnim konstrukcijama;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage161
dc.citation.epage176
dc.citation.volume47
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/18478/kunzmann-muller.slowen.konjunktionen.1991.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record