Show simple item record

dc.creatorИвановић, Ненад Б.
dc.date.accessioned2019-02-19T10:27:19Z
dc.date.available2019-02-19T10:27:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-86-6153-235-1
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4891
dc.description.abstractУ овом раду се говори о лексикографском метајезику као једном од кључних елемената речничког описа, као и лексикографске теорије у целини. Појам метајезика у описном речнику разматра се на теоријском плану, као онтолошки и семиотички појам, и на примењеном плану, као средство за лексикографску анализу лексике и изграђивање начела њене категоризације. У складу са овим, поглавље има два дела. Први део поглавља је посвећен метајезику као теоријском појму. Описују се његове главне семиотичке функције, које чине саставни део механизама дефинисања речи у дескриптивном речнику. Уводи се појам метајезичке (или лексикографске) константе, као дела речничког описа којим се исказују различити категоријални домени примене речи. У другом делу поглавља се на корпусу дефиниција из Речника САНУ демонстрира начин на који се метајезичке константе издвајају и групишу око домена на које упућују. Нарочита пажња посвећена је речничким квалификаторима, помоћу којих се на сажет начин региструју статус и употреба речи на различитим нивоима лингвистичке категоризације језика. Циљ овог излагања је двојак. Поред тога што осветљава разнолике технике лексикографског дефинисања, оно настоји и да покаже на који се начин језик може анализирати полазећи од информација које су затечене у описном речнику.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178009/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСавремена српска лексикографија у теорији и праксиsr
dc.subjectтеорија лексикографијеsr
dc.subjectлексикологијаsr
dc.subjectлексикографски метајезикsr
dc.subjectквалификација лексикеsr
dc.titleЛексикографски метајезик у Речнику САНУsr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractIvanović, Nenad B.; Leksikografski metajezik u Rečniku SANU;
dc.citation.spage195
dc.citation.epage231
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/15291/Ivanovic.Metajezik.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record