Show simple item record

The Actuality оf Cvijicʼs Research in the Context оf Serbian-Albanian Relations in Kosovo and Metohija

dc.contributorТанчић, Драган
dc.creatorДенда, Стефан
dc.creatorМицић, Јасна М.
dc.creatorБјељац, Жељко
dc.date.accessioned2019-02-02T20:36:33Z
dc.date.available2019-02-02T20:36:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0353-9008
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4837
dc.description.abstractПодручје Косова и Метохије је одувек интригирало истраживаче, укључујући и истакнутог географа Јована Цвијића, како због свог стратешког положаја и физичко-географских особености, тако и због динамичних етнографских процеса. Насељен словенским племенима од најстаријих времена, највећи процват доживљава у средњевековној немањићкој држави. Након пада српске државе под османску власт, велики број Срба се измештао ка северу, док арбанашка племена заузимају oвај простор. Ослабљени Балканским и Првим светским ратом, КиМ улазе у састав прве Југославије. Прву половину XX века обележио је пораст удела албанског становништва, уз организовано насељавање Срба кроз колонизационе процесе. Након Другог светског рата и формирања СФРЈ, српско национално питање је игнорисано и стављано у други план. Распад федеративне државе довео је до кулминације албанског национализма на КиМ, који је убрзо прерастао у оружани сукоб. Укључивањем НАТО-а и бомбардовањем СРЈ, уз подршку Албанаца извршено је једно од највећих етничких чишћења у савременој историји. Данас, десет година од једностраног проглашења независности Косова, преговара се о кључним питањима заштите националних интереса и побољшања животних услова српске заједнице у јужној покрајини.sr
dc.description.abstractThe area of Kosovo and Metohija has always attracted researchers, including a prominent geographer Јovan Cvijić. This was due to its strategic position, physical-geographical features, but also because of the dynamic ethnographic processes. Populated by Slavic tribes from the earliest times, the greatest rise was experienced in the medieval Nemanjić state. After the fall of the Serbian state under Ottoman rule, a large number of Serbs moved to the north, while the Arbanasi (Albanians) occupied this area. Impoverished by the Balkan and the First World War, Kosovo and Metohija became a part of the first Yugoslav state. Тhe first half of the 20th century was marked by increase in the share of the Albanian population, with the planned immigration of Serbs through colonization processes in the late 1920s and 1930s. After the Second World War and the formation of the SFRY, the Serbian national question was ignored and pushed into the background. The breakup of the federal-state has led to the culmination of Albanian nationalism in K&M, which soon has grown into an armed conflict. With the NATO involvement and the bombing of the FR Yugoslavia, and support of the Albanians, one of the greatest ethnic cleansings in the contemporary history was carried out. Today, ten years after the unilateral declaration of Kosovo's independence, the key issues of protecting national interests and improving the living conditions of the Serbian community in the southern province have been negotiated.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherПриштина-Лепосавић: Институт за српску културуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceБаштина: гласникsr
dc.subjectЈован Цвијићsr
dc.subjectхронологија догађајаsr
dc.subjectсрпско-албански односиsr
dc.subjectетнографски процесиsr
dc.subjectмиграцијеsr
dc.subjectКосово и Метохијаsr
dc.subjectJovan Cvijićsr
dc.subjectthe chronology of eventssr
dc.subjectSerbian-Albanian relationssr
dc.subjectethnographic processessr
dc.subjectmigrationssr
dc.subjectKosovo and Metohijasr
dc.titleAктуелност Цвијићевих истраживања у контексту српско-албанских односа на Косову и Метохијиsr
dc.titleThe Actuality оf Cvijicʼs Research in the Context оf Serbian-Albanian Relations in Kosovo and Metohijasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractDenda, Stefan Lj.; Micić, Jasna M.; Bjeljac, Željko N.; Aktuelnost Cvijićevih istraživanja u kontekstu srpsko-albanskih odnosa na Kosovu i Metohiji; The Actuality of Cvijicʼs Research in the Context of Serbian-Albanian Relations in Kosovo and Metohija;
dc.rights.holderИнститут за српску културу, Приштина-Лепосавићsr
dc.citation.spage213
dc.citation.epage232
dc.citation.issue45
dc.identifier.doi10.5937/bastina1845213D
dc.identifier.cobiss271550476
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/15106/Denda_Micić_Bjeljac_časopis_Baština_2018.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record