Show simple item record

Children’s Rhythmical System in Songs of Serbian Vocal Heritage

dc.contributorСувајџић, Бошко
dc.contributorЗлатковић, Бранко
dc.creatorДумнић, Марија В.
dc.date.accessioned2019-01-05T22:34:52Z
dc.date.available2019-01-05T22:34:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-86-7095-207-2
dc.identifier.urihttp://www.ikum.org.rs/files/biblioteka/suvajdzic_promisljanja.pdf
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4754
dc.description.abstractУ тексту се говори о музичкој структури специфичној за певано дечје стваралаштво и музичким облицима намењених деци. Предмет анализе јесу објављене транскрипције српске фолклорне музике, иако ареал простирања овог система имплицира његову архаичност и универзалност. Окосница овог система јесте метроритмички образац, четворочетвртинска изохрона инваријанта која се реализује у складу са променљивом поетском метриком (углавном од IV до VIII). Осим музичких, разматрају се и генералне играчке карактеристике ових облика, као и ужи контекстуални оквир у којем егзистирају. У раду је дата типологија ових облика у српском вокалном наслеђу према њиховим музичким карактеристикама.sr
dc.description.abstractThis paper deals with the musical structure specific for children’s vocal heritage and heritage for children. The subject of the analysis are transcriptions of Serbian folk music, although the dispersion of this system implies its universality and archaicity. The basis of this system is the methrorythmic pattern, the four-crochet isochrone invariant realised according to interchangeable poetic metrics (mostly from IV to VIII). This pattern also has other characteristics: a performing style (syllabic scanning or singing), melody (e.g. sol–la–sol–mi pattern), form (litany or /mono/strophic), the semantics of the poetic text and connection with simple dance structures. In this paper, examples of this pattern in Serbian vocal heritage are classified according to their musical characteristics.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за књижевност и уметностsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceПромишљања традиција: Фолклорна и литерарна истраживања: Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићуsr
dc.subjectдечји ритмички системsr
dc.subjectметроритамsr
dc.subjectсрпска фолклорна музикаsr
dc.titleДечји ритмички систем у песмама српског вокалног наслеђаsr
dc.titleChildren’s Rhythmical System in Songs of Serbian Vocal Heritagesr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-SAsr
dcterms.abstractDumnić, Marija V.; Dečji ritmički sistem u pesmama srpskog vokalnog nasleđa;
dc.citation.volume449–461
dc.identifier.cobiss205685516
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/14852/Decji_ritmicki_sistem_u_pesmama_srpskog.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record