Recent Submissions

  • Бранислав Којић: простор у селу, село у простору 

    Вуксановић-Мацура, Злата; Дробњаковић, Марија; Тодорић, Јована; Спалевић, Александра (Београд : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности, 10-2017)