Преглед по

 

Најновији документи

  • Мали градови : демографски потенцијал Србије 

    Кокотовић Каназир, Власта (Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 2016)
    Позната је чињеница о неуједначеном и диференцираном демографском развитку Србије, која је била и једна од основних премиса у опредељењу за политику полицентричног развоја Србије и њеном истицању као стратешком императиву ...