Show simple item record

Semantic analysis of zoolexemes in the novel Seobe (Migrations) by Milos Crnjanski

dc.creatorЈовановић, Александра
dc.date.accessioned2018-12-03T21:16:33Z
dc.date.available2018-12-03T21:16:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-80796-15-4
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4523
dc.description.abstractТема овог рада јесте семантичка анализа лексема које означавају животиње (зоолексема) у роману Сеобе М. Црњанског. Анализи се приступа из когнитивнолингвистичког угла, а теоријски оквир представља модел Великог круга постојећег, који је предложила Д. Вељковић Станковић (што је ревидирани модел Великог ланца постојања Џ. Лејкофа и М. Тарнера). Циљ истраживања јесте да се покаже да зоолексеме, поред тога што доприносе експресивности дела, учествују и у конституисању његове поетике. Стога се разматра њихов поетички потенцијал у обликовању ликова у роману (Вука Исаковича, Аранђела Исаковича, госпоже Дафине и пука). Показује се да зоолексеме представљају део когнитивне поетике овог романа.sr
dc.description.abstractThe subject of this research is semantic analysis of lexemes denoting animals (zoolexemes) in the novel Seobe (Migrations) by M. Crnjanski. The analysis is accessed from the angle of Cognitive Linguistics, and the theoretical framework is the model of the Great Circle of Existing proposed by D. Veljković Stanković (as revised model of the Great Chain of Being by G. Lakoff and M. Turner). The interface between linguistics, cognitive science and literature aims at combining linguistic analyisis of zoolexemes with cognitive consideration in order to shed light on the characterization in this novel. The goal of the research is to show that zoolexemes participate in the poetics of the novel.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherКрагујевац : Филолошко-уметнички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178009/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСавремена проучавања језика и књижевностиsr
dc.subjectзоолексемаsr
dc.subjectкогнитивна семантикаsr
dc.subjectВелики круг постојећегsr
dc.subjectСеобеsr
dc.subjectМилош Црњанскиsr
dc.subjectкогнитивна поетикаsr
dc.titleСемантичка анализа зоолексема у роману Сеобе Милоша Црњанскогsr
dc.titleSemantic analysis of zoolexemes in the novel Seobe (Migrations) by Milos Crnjanskisr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractJovanović, Aleksandra; Semantička analiza zooleksema u romanu Seobe Miloša Crnjanskog;
dc.citation.spage95
dc.citation.epage106
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4523/jovanovic.semant.analiza.zooleks.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record