Show simple item record

Трансформације по примарном процесу у музици или дискурс о неизговореном

dc.contributorJovanović, Jelena
dc.creatorZatkalik, Miloš
dc.creatorKontić, Aleksandar
dc.date.accessioned2018-09-10T17:21:05Z
dc.date.available2018-09-10T17:21:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1450-9814 (print)
dc.identifier.issn2406-0976 (online)
dc.identifier.urihttp://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-9814/2015/1450-98141519157Z.pdf
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/3825
dc.description.abstractEvery artist or the recipient of a work of art temporarily detaches himself or herself from objective reality through a process that psychoanalysts call regression. They unconsciously (re)construct the experiential world using verbal, visual or auditory form depending on the type of art. The last case involves the deepest creative regression, which involves the most archaic form of presentation: the primary processes of mental functioning. Dream is a typical manifestation of these processes, so the regressive aspect of music can best be demonstrated through isomorphism between music and dream. Auditory representations constituted according to primary processes set powerful affects in motion, thereby securing discharge and producing aesthetic pleasure.sr
dc.description.abstractСваки уметник или реципијент уметничког дела привремено се одваја од објективне стварности – у чину стварања и у чину доживљавања, тј. у процесима које психоаналитичари називају регресијом. Несвесно (ре)конструишући доживљајни свет, и уметник и реципијент се служе вербалном, визуелном или аудиторном формом, у зависности од врсте уметности. У случају ове последње, креативна регресија је најдубља и захвата најархаичније симболичке форме: примарне процесе менталног функционисања. Сан је њихова најизразитија манифестација, па се регресивни аспект музике најбоље може показати изоморфизмом (сличношћу састава и облика) музике и сна. То значи да у складу с примарним процесима – кондензација, фрагментација, претварање у сопствену супротност итд. – за трансформације чулног доживљаја постоје врло блиске аналогије у процесима и структурама које налазимо у музици. Њих ћемо разматрати у следећим областима: 1) тематски процеси; 2) хармонско-тоналне законитости, или, шире гледано, принципи системске организације тонских висина; 3) формалне процедуре на основу којих настају нормативни формални типови и 4) елаборација фундаменталних структура (пре свега у шенкеријанској анализи). У психоаналитичком, односно, психодинамском смислу, врхунац развоја у раном детињству обележен је интеграцијом представе о појму и представљања (појма) путем речи. У знатно поједностављеном облику, ово значи да ће се афекат, односно психичка енергија у развојно-сукцесивном смислу, придруживати најпре аудиторној представи, односно аудиторној слици, потом визуелној, и најзад симболичкој функцији речи. Музичка креативна регресија претпоставља ретроградни процес, у којем се напуштају кохезивне везе афеката са речима-симболима (представа), односно визуелним представама, при чему се слободна енергија афеката враћа на старе, архаичне путеве – њихове везе са аудиторним сликама – где нема простора за визуелно, односно вербално представљање. Када се, уз то, аудиторне слике у темпоралном следу организују према принципима примарних процеса менталног функционисања, долази до (ре)активирања најстаријих форми ментализације, чистог превербалног егзистирања и доживљавања.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Artssr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceMusicologysr
dc.subjectМusicsr
dc.subjectunconscioussr
dc.subjectcreative regressionsr
dc.subjectprimary processessr
dc.subjectthing-representationsr
dc.subjectword-representationsr
dc.titlePrimary-Process Transformations in Music оr Discourse About the Ineffablesr
dc.titleТрансформације по примарном процесу у музици или дискурс о неизговореномsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractКонтић, Aлександар; Заткалик, Милош; Primary-Process Transformations in Music or Discourse About the Ineffable; Transformacije po primarnom procesu u muzici ili diskurs o neizgovorenom;
dc.citation.spage157
dc.citation.epage176
dc.citation.issue19
dc.identifier.doi10.2298/MUZ1519157Z
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/12195/08_Zatkalik_1450-98141519157Z.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record