Show simple item record

Акустички судови као израз музичке традиција српске средњовековне архитектуре

dc.contributorMedić, Ivana
dc.creatorĐorđević, Zorana
dc.creatorPenezić, Kristina
dc.creatorDimitrijević, Stefan
dc.date.accessioned2018-09-06T13:07:39Z
dc.date.available2018-09-06T13:07:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1450-9814 (print)
dc.identifier.issn2406-0976 (online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/3767
dc.description.abstractArchaeoacoustics is a multidisciplinary field of research focused on the history of the relatedness of the field of sound and architecture. The architectural history of Europe, from Antiquity to the modern period, is abundant in the findings of vessels, which are considered to have an acoustic purpose. This paper addresses these acoustic vessels embedded in the massive walls of sacred architecture in medieval Serbia (15 churches). We considered the wide context of current archaeoacoustic research, in order to argue that this practice can be regarded as an expression of a certain medieval musical tradition.sr
dc.description.abstractИстраживање звука у архитектури завређује посебно место у студијама културног наслеђа, захтевајући притом мултидисциплинаран приступ. Кроз градитељску историју Европе, од античког до савременог доба, коришћени су одређени судови, за које се сматра да су имали акустичку намену. Овај рад представља резултате истраживања акустичких судова уграђених у камене зидове сакралне архитектуре средњовековне Србије и одговара на питање да ли се ова пракса може сматрати изразом извесне музичке традиције. У првом делу рада сагледан је шири контекст археоакустичких истраживања средњовековне Европе. Представљени су кључни изводи из Витрувијевог дела Десет књига о архитектури – најстаријег документа са описом акустичких судовa. Затим, дат je кратак преглед релевантних археоакустичких студија и извода који илуструју акустичке намере средњовековних градитеља. У другом делу рада представљени су налази акустичких судова из средњовековне Србије – историјски оквир истраживања, преглед истраживања ове теме код нас, попис налаза (из укупно 15 цркава) и досад спроведене акустичке студије. У трећем делу рада дискутованa су физичка својства акустичких судова, њихов распоред, позиција и оријентација у зиду, акустичке одлике, итд. Показано је да постоји одређени ниво правилности у постављању судова, као и у њиховим физичким својствима. Пронађени су у свим осталим градитељским периодима осим у византијској групи споменика (доминантно у Рашкој, XIIXIII век). Поред тога што је показано да се пракса узиђивања акустичких судова може сматрати извесним изразом музичке традиције сакралне архитектуре средњовековне Србије, такође је указано на неопходност даљих истраживања – акустичких мерења in situ, испитивања рачунарских модела или лабораторијских мерења судова. Поврх свега, овај рад омогућио је да се налази акустичких судова из српске средњовековне архитектуре позиционирају на археоакустичкој мапи Европе и тако допринесу разумевању односа звука и архитектуре кроз историју градитељства.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : Institute of Musicology SASAsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177012/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179048/RS//ational perspectives (No. 179048)sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceMusicologysr
dc.subjectAcoustic vesselssr
dc.subjectarchaeoacousticssr
dc.subjectsacred medieval architecturesr
dc.subjectmedieval Serbiasr
dc.subjectaкустички судовиsr
dc.subjectархеоакустикаsr
dc.subjectсакрална архитектура средњег векаsr
dc.subjectсредњовековна Србијаsr
dc.titleAcoustic vessels as an expression of medieval music tradition in Serbian sacred architecturesr
dc.titleАкустички судови као израз музичке традиција српске средњовековне архитектуреsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractДимитријевић, Стефан; Ђорђевић, Зорана; Пенезић, Кристина; Akustički sudovi kao izraz muzičke tradicija srpske srednjovekovne arhitekture;
dc.citation.spage105
dc.citation.epage132
dc.citation.volumeI
dc.citation.issue22
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.2298/MUZ1722105D
dc.description.otherThe paper is a result of research on the project Society, spiritual and material culture and communication on the Balkans in prehistory and early history of Balkans (No. 177012) and the project Theory and practice of science in society: multidisciplinary, educational and intergenerational perspectives (No. 179048). The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia finances both projects. We are grateful for the help that we received from Jean-Christophe Valière from the University of Poitiers and Emilija Pejović from the Republic Institute for Protection of Cultural Monuments, Belgrade.sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3767/Đorđević, Penezić, Dimitrijević - Acoustic vessels as an expression of medieval music tradition in Serbian sacred architecture.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record