Show simple item record

Davorin Jenko (1835-1914): prispevki za kulturo spomina

dc.contributorTomašević, Katarina
dc.date.accessioned2018-09-01T12:26:00Z
dc.date.available2018-09-01T12:26:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-86-80639-27-7
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/3651
dc.description.abstractDve godine za redom – 2014. i 2015, šira intelektualna i naučna, a posebno – muzička i muzikološka javnost u Srbiji, poklonile su izuzetnu pažnju obeležavanju dveju godišnjica vezanih uz ime Davorina Jenka (1835–1914) – znamenitog kompozitora i horovođe, umetnika čiji su život i rad duboko i trajno obeležili istoriju kako slovenačke, tako i srpske kulture. Tokom 2014. godine, nizom aktivnosti bila je obeležena stogodišnjica Jenkove smrti. Vredan i kreativan doprinos obeležavanju jubileja dao je najpre umetnički film Davorin Jenko – Tvorac himni i budnica autora Ane Pavlović i Dragomira Zupanca (saradnik na scenariju K. Tomašević), u produkciji Kulturno-obrazovnog programa RTS-a (Redakcija školskog i obrazovnog programa; premijerno emitovanje: Drugi program RTS-a, 22. novembar). Uz prisustvo najuglednijih predstavnika SANU, Slovenačke ambasade, Muzikološkog instituta SANU i Nacionalnog saveta slovenač-ke nacionalne manjine u Republici Srbiji, film je bio prikazan i na Svečanoj akademiji posvećenoj Jenku, u Svečanoj sali SANU, 26. novembra. Istog dana, u organizaciji Muzikološkog instituta SANU i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u RS, održan je interdisciplinarni naučni skup Davorin Jenko – Prilozi za kulturu sećanja, na kojem su rezultate svojih najnovijih istraživanja Jenkovog dela izložili stručnjaci iz oblasti muzikologije (Sonja Marinković,Katarina Tomašević, Marijana Kokanović-Marković, Ivana Vesić i Srđan Atanasovski), komparativnih književnih studija (Maja Đukanović), teorije muzike (dr Anica Sabo) i etnologije (Mladena Prelić). Referati sa ovog skupa dali su podstrek većini autora da spovedu dodatna istraživanja i napišu studije koje predstavljamo u ovom Zborniku. Dvodnevni program obeležavanja stogodišnjice smrti Davorina Jenka u SANU, 2014, zaokružilo je kompoziciono veče njegovih dela, u znalačkoj selekciji Anice Sabo. Na programu su, uz komentar muzikologa Adriane Sabo, bila izvedena reprezentativna Jenkova ostvarenja horske, kamerne vokalnoinstrumentalne i orkestarske muzike (u preradi za klavir), u interpretaciji Ekumenskog muškog hora (dirigent Bratislav Pro-kić), Radmile Vladetić (sopran), Olivera Sabo Batanča (bariton) i Milice Sekulić (klavir). Poseban, muzikološki prilog obeležavanju istovremene stogodišnjice Jenkove i smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, objavljen je u časopisu Muzikologija (br. 16) za 2014. godinu. Zbog značaja teme koja osvetlja-va prirodu odnosa dvojice ključnih protagonista srpske muzike na prelazu XIX i XX veka, na predlog uređivačkog odbora zbornika Davorin Jenko (1835–1914) – Prilozi za kulturu sećanja, tu studiju, sa manjim dopunama, takođe ovde prezentujemo. Obeležavanje drugog značajnog Jenkovog jubileja – 180 godina od rođenja, tokom 2015. godine, proteklo je u manjem intenzitetu, ali nipošto bez zapaženih rezultata. U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, počev od 16. maja, bila je u toku izložba Davorin Jenko (1835–1914), u organizaciji Arhiva Srbije i Arhiva Slovenije. Prilikom zatvaranja izlož-be, 28. oktobra, u Muzeju je ponovo prikazan TV film Davorin Jenko – Tvorac himni i budnica, nakon što je publici bio predstavljen zbornik tekstova sa skupa održanog u Ljubljani 2014. godine. Objavljivanjem rada „Slovenac – utemeljitelj srpske scenske muzike“, iz pera teatrologa dr Jelice Stevanović, obeležavanju drugog Jenkovog jubileja pridružio se i vodeći nacionalni časopis Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku (br. 53). U ovom sažetom podsećanju na načine na koje su Beograd, Novi Sad i Ljubljana još jedanput rekli: „Veliko hvala!“ Davorinu Jenku, nisu, svakako, mogla biti evidentirana mnogobrojna koncertna izvođenja njego-vih kompozicija, kao ni svi prigodni novinski članci objavljeni u dnevnoj i nedeljnoj štampi. Zbornik radova Davorin Jenko (1835–1914) – Prilozi za kulturu se-ćanja ne predstavlja samo svojevsrno zaokruženje svih spomenutih ma-nifestacija kojima je, nakon više od jednog stoleća, potvrđen eminentni status Davorina Jenka u kulturnoj istoriji Srbije. Očekujemo da će pre-zentovane studije podstaći nova istraživanja, tim pre što je u svom zbiru spektar sagledanih tema interdisciplinaran, zahvatajući polja istorije mu-zike (Marinković, Tomašević), granične oblasti između istorije muzike i istorije teatra (Kokanović-Marković), studija kulture i etnologije (Prelić), teorije muzike (Sabo) i komparativnih muzičko-književnih istraživanja (Đukanović). Posebno smo zahvalni slovenačkom kolegi Jerneju Weissu na izvanredno podsticajnom prilogu o prvoj slovenačkoj himni – zname-nitom Jenkovom horskom delu Naprej, zastava Slave!. Činjenica da ovu studiju objavljujemo na engleskom jeziku, kao i odluka da pismo ovog Zbornika bude latinično, reflektuju našu želju da ovde prezentovani rezul-tati budu dostupni širem – međunarodnom naučnom i čitalačkom krugu, a pre svega u Sloveniji – prvoj Jenkovoj domovini. U cilju dopune slike o velikoj pažnji s kojom je u Srbiji ispraćena stogodišnjica Jenkove smrti, u rubrici Odjeci u štampi predstavljamo dva teksta objavljena u vodećim izdanjima Politike, ove najstarije i najugled-nije novinske kuće na ovim prostorima. Verujemo da će poslednja „rubrika“ u Zborniku dati i najsnažniji impuls ne samo budućem proučavanju, već i izvođenju Jenkove muzike: u prilogu Arhivska svedočanstva objavljujemo reprezentativan izbor iz dragocene zbirke Jenkovih partitura i dokumenata koje se čuvaju u arhivu Muzikološkog instituta SANU.sr
dc.description.abstractDve godine za redom – 2014. i 2015, šira intelektualna i naučna, a posebno – muzička i muzikološka javnost u Srbiji, poklonile su izuzetnu pažnju obeležavanju dveju godišnjica vezanih uz ime Davorina Jenka (1835–1914) – znamenitog kompozitora i horovođe, umetnika čiji su život i rad duboko i trajno obeležili istoriju kako slovenačke, tako i srpske kulture. Tokom 2014. godine, nizom aktivnosti bila je obeležena stogodišnjica Jenkove smrti. Vredan i kreativan doprinos obeležavanju jubileja dao je najpre umetnički film Davorin Jenko – Tvorac himni i budnica autora Ane Pavlović i Dragomira Zupanca (saradnik na scenariju K. Tomašević), u produkciji Kulturno-obrazovnog programa RTS-a (Redakcija školskog i obrazovnog programa; premijerno emitovanje: Drugi program RTS-a, 22. novembar). Uz prisustvo najuglednijih predstavnika SANU, Slovenačke ambasade, Muzikološkog instituta SANU i Nacionalnog saveta slovenač-ke nacionalne manjine u Republici Srbiji, film je bio prikazan i na Svečanoj akademiji posvećenoj Jenku, u Svečanoj sali SANU, 26. novembra. Istog dana, u organizaciji Muzikološkog instituta SANU i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u RS, održan je interdisciplinarni naučni skup Davorin Jenko – Prilozi za kulturu sećanja, na kojem su rezultate svojih najnovijih istraživanja Jenkovog dela izložili stručnjaci iz oblasti muzikologije (Sonja Marinković,Katarina Tomašević, Marijana Kokanović-Marković, Ivana Vesić i Srđan Atanasovski), komparativnih književnih studija (Maja Đukanović), teorije muzike (dr Anica Sabo) i etnologije (Mladena Prelić). Referati sa ovog skupa dali su podstrek većini autora da spovedu dodatna istraživanja i napišu studije koje predstavljamo u ovom Zborniku. Dvodnevni program obeležavanja stogodišnjice smrti Davorina Jenka u SANU, 2014, zaokružilo je kompoziciono veče njegovih dela, u znalačkoj selekciji Anice Sabo. Na programu su, uz komentar muzikologa Adriane Sabo, bila izvedena reprezentativna Jenkova ostvarenja horske, kamerne vokalnoinstrumentalne i orkestarske muzike (u preradi za klavir), u interpretaciji Ekumenskog muškog hora (dirigent Bratislav Pro-kić), Radmile Vladetić (sopran), Olivera Sabo Batanča (bariton) i Milice Sekulić (klavir). Poseban, muzikološki prilog obeležavanju istovremene stogodišnjice Jenkove i smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, objavljen je u časopisu Muzikologija (br. 16) za 2014. godinu. Zbog značaja teme koja osvetlja-va prirodu odnosa dvojice ključnih protagonista srpske muzike na prelazu XIX i XX veka, na predlog uređivačkog odbora zbornika Davorin Jenko (1835–1914) – Prilozi za kulturu sećanja, tu studiju, sa manjim dopunama, takođe ovde prezentujemo. Obeležavanje drugog značajnog Jenkovog jubileja – 180 godina od rođenja, tokom 2015. godine, proteklo je u manjem intenzitetu, ali nipošto bez zapaženih rezultata. U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, počev od 16. maja, bila je u toku izložba Davorin Jenko (1835–1914), u organizaciji Arhiva Srbije i Arhiva Slovenije. Prilikom zatvaranja izlož-be, 28. oktobra, u Muzeju je ponovo prikazan TV film Davorin Jenko – Tvorac himni i budnica, nakon što je publici bio predstavljen zbornik tekstova sa skupa održanog u Ljubljani 2014. godine. Objavljivanjem rada „Slovenac – utemeljitelj srpske scenske muzike“, iz pera teatrologa dr Jelice Stevanović, obeležavanju drugog Jenkovog jubileja pridružio se i vodeći nacionalni časopis Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku (br. 53). U ovom sažetom podsećanju na načine na koje su Beograd, Novi Sad i Ljubljana još jedanput rekli: „Veliko hvala!“ Davorinu Jenku, nisu, svakako, mogla biti evidentirana mnogobrojna koncertna izvođenja njego-vih kompozicija, kao ni svi prigodni novinski članci objavljeni u dnevnoj i nedeljnoj štampi. Zbornik radova Davorin Jenko (1835–1914) – Prilozi za kulturu se-ćanja ne predstavlja samo svojevsrno zaokruženje svih spomenutih ma-nifestacija kojima je, nakon više od jednog stoleća, potvrđen eminentni status Davorina Jenka u kulturnoj istoriji Srbije. Očekujemo da će prezentovane studije podstaći nova istraživanja, tim pre što je u svom zbiru spektar sagledanih tema interdisciplinaran, zahvatajući polja istorije muzike (Marinković, Tomašević), granične oblasti između istorije muzike i istorije teatra (Kokanović-Marković), studija kulture i etnologije (Prelić), teorije muzike (Sabo) i komparativnih muzičko-književnih istraživanja (Đukanović). Posebno smo zahvalni slovenačkom kolegi Jerneju Weissu na izvanredno podsticajnom prilogu o prvoj slovenačkoj himni – znamenitom Jenkovom horskom delu Naprej, zastava Slave!. Činjenica da ovu studiju objavljujemo na engleskom jeziku, kao i odluka da pismo ovog Zbornika bude latinično, reflektuju našu želju da ovde prezentovani rezultati budu dostupni širem – međunarodnom naučnom i čitalačkom krugu, a pre svega u Sloveniji – prvoj Jenkovoj domovini. U cilju dopune slike o velikoj pažnji s kojom je u Srbiji ispraćena stogodišnjica Jenkove smrti, u rubrici Odjeci u štampi predstavljamo dva teksta objavljena u vodećim izdanjima Politike, ove najstarije i najuglednije novinske kuće na ovim prostorima. Verujemo da će poslednja „rubrika“ u Zborniku dati i najsnažniji impuls ne samo budućem proučavanju, već i izvođenju Jenkove muzike: u prilogu Arhivska svedočanstva objavljujemo reprezentativan izbor iz dragocene zbirke Jenkovih partitura i dokumenata koje se čuvaju u arhivu Muzikološkog instituta SANU.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.language.isoothersr
dc.publisherBeograd : Muzikološki institut SANUsr
dc.publisherBeograd : Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u RSsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.subjectDavorin Jenkosr
dc.subjectchoir musicsr
dc.subjectchamber musicsr
dc.subjectorchestral musicsr
dc.subjectSerbian stage musicsr
dc.titleDavorin Jenko (1835-1914): Prilozi za kulturu sećanjasr
dc.titleDavorin Jenko (1835-1914): prispevki za kulturo spominasr
dc.typebooksr
dc.rights.licenseBY-NC-SAsr
dcterms.abstractДаворин Јенко (1835 - 1914) : Приспевки за културо спомина; Даворин Јенко (1835 - 1914) : Приспевки за културо спомина; Даворин Јенко (1835 - 1914) : Прилози за културу сећања; Даворин Јенко (1835 - 1914) : Прилози за културу сећања;
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/11680/Jenko-2017.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record