Now showing items 1-20 of 22

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Basic types of private ethno villages in Serbia [1]
   Dida Hornjak farming household (salaš): economic valorisation of tradition [1]
   Ethno houses and compounds in Serbian museums [1]
   Sustainable tourism development in the Iron gate region with special emphasis on the establishment and development of eko and ethno complex "Captain Misha hill" Donji Milanovac [1]
   Tourist activation on the protected environmental area - Negotinske pivnice [1]
   Дида Хорњаков салаш: економска валоризација традиције [1]
   Етно локације у Републици Српској сагледане са становишта примијењене етнологије: села, домаћинства, куће и збирке [1]
   Етно-куће и комплекси у саставу музејских установа у Србији [1]
   Етно-куће као неформални завичајни музеји: примери праксе на подручју Војводине [1]
   Етно-села и културни идентитет [1]
   Знаменито место Тршић - девет деценија између локалне иницијативе за обнову Вукове куће до примера добре културне праксе [1]
   Могућности ревитализације старе руралне целине Бебића Лука [1]
   Могућности туристичког активирања сеоских амбијенталних целина на примеру села Штитково [1]
   Музеј народног градитељства западне Србије - основе, циљеви, интеграција у локалну економију [1]
   Народно градитељско наслеђе-препознати, схватити, очувати [1]
   Неготинске пивнице, вредности, изазови и туристички потенцијали [1]
   Основни типови приватних етно-насеља у Србији [1]
   Преглед стања етно-села у српским срединама на Косову и Метохији [1]
   Развој одрживог туризма на простору Ђердапске регије са посебним акцентом на оснивању и развоју еко и етно-комплекса "Капетан Мишин брег" Доњи Милановац [1]
   Сирогојно - од земљорадничке задруге, преко задруге плетиља, до музеја "Старо село" [1]